ŁAPSZÓW

(1354 z kop. z XVII w. Lawsow, 1363 Lapszow, Lawsszow z or., 1381 Lausow, 1389 Lapschow, 1398 Lafschow, Laschow, Lawschow, Lawfschw, Lawfschow, Lawszoff, Loschow, Losschow, 1399 Labschw, Lawschof, Lawszow, Lawssow, 1400 de Lawschowa, 1401 Lapsow, 1403 Lawssow, 1405 Lawszowo, 1408 Lapssow, Labszow, 1411 Lawszaw, 1414 Labsow, 1417 Laszow, 1420 Lassow, Lobszow, 1421 Lopsow, 1430 Lapwszow, 1432 Lawpssow, 1449 Lasschow, Wawszow, 1468 Lasszow, 1471 Llawschow, 1484 Lawschow, 1488 Slapsow, 1489 Laphschow, 1490 Lobsow, 1521 Lapstow) 3 km na NW od Koszyc.

1. 1484 n., 1581 pow. prosz. (ŹD s. 9, 443; GK 21 s. 969); 1470-80 n., 1598 par. Książnice Wielkie (DLb. 2 s. 24; WR s. 271).

2. 1443 Adam z L. przeciw Mik. Słące [z L.] chor. sand. o łąkę, sadzawkę położoną na wspólnym miejscu [na nawsiu], inną sadzawkę założoną przez Mikołaja przy brzegu Adama, a także o 2 gaje, które zapuścił (zapusczil) na miejscu wspólnym [na nawsiu], i 165 słupów (ZK 147 s. 48); 1446 → p. 3Aa; 1449 ugoda między Adamem z Szalowej [i L.] i Piotrem Słąką z L. Piotr będzie trzymał sadzawkę i łąkę leżące poniżej L. oraz gaje (Gyelithki) → Jeliszki, Adam i jego ludzie będą mieli wolny dostęp do wierzchowiny tegoż stawu dla pojenia bydła w miejscu, gdzie poją bydło także Piotr i jego ludzie. Piotr daje Adamowi rolę położoną przy drodze z L. do Prokocic począwszy od [pierwszego?] drzewa aż do granicy [...] Adam będzie trzymał cz. gaju przy drodze wiodącej z [...] zgodnie ze znakami wyznaczonymi już w tym gaju. Ludzie Adama i Piotra z L. i Prokocic będą mieli wolny wypas na polach, tak jak to czynią od niepamiętych czasów (ZK 199 s. 42-3); 1464 → p. 3Aa; 1487 gaj zw. „Sczepie” w L. → p. 3Aa; 1497 L. leży koło Koszyc (OK 17 s. 390); 1499 → Jeliszki; 1521 gaj Brzózki w L. (ZK 207 s. 95-6, 98); 1570, 1571 → Jankowice p. 2; 1570 → Koszyce p. 2.

3. Własn. szlach. w cz. A i B. A. cz. Strzemieniów. -a. Sprawy własnościowe. 1354-67 Dobiesław z L. [h. Strzemię] (Tyn., 74, 99; Mp. 1, 260, 269; 3, 766; Wiel. s. 4); 1361 → Konary p. 3.

1382-1404, zm. przed 1419 Stanisław Ławszowski, też Korzeński, h. Strzemię, zaw. Ławszowa, z L. do 14041W wyniku nieznanego obecnie podziału między braćmi Stanisław objął m.in. Korzenną, z której w następnych latach konsekwentnie się pisał. Jego syn Mikołaj wyjątkowo w sprawach toczonych w latach 1422-3 w konsystorzu krak., został zapisany jako dziedz. z L., mimo iż nic w tej wsi już nie posiadał (OK 4 k. 278, 293) i → Korzennej, Malikowie [par. Przemyków], Podlesia, Stanisławie, [s. Dobiesława], br. Jaszka, br. stryjeczny Mroczka ze Stróży (Mp. 3, 925; SP 8, 1729; 1761, 1888, 2496, 3281, 3662, 3678, 8762, uw. 10/12, 229/ 39, 40, 121, 230/83, 242/25, 243/1,2,3, 312/44, 48, 325/48, 344/37, 58; ZK 2a s. 19, 163, 386, 428, 488); 1382 → Bukowiec Stary i Górny p. 3B; 1385 Makówka sługa sędziego krak. skazany na karę XV za zadanie Staszkowi z L. otwartej rany, a Wojdyło za niestawienie się w sprawie o zniesławienie (malis verbis, SP 8, 3678); tenże Staszek ma stawić kapelana Stanisława z Gorzkowa w sprawie z żoną Piotra z Gorzkowa (SP 8, 3718); 1386 Stanisław z L. stawia [kmiecia?] Wojciecha z L. i Jankowic przeciw Michałowi z Polanowic (ZK 1a s. 19); 1389 Mroczek z Sędziszowic nie stawił się w sprawie ze Staszkiem z L. o dok. sądowy i uzurpację dziedziny (SP 8, 5382).

1394-1412, zm. przed 1414 Jaszek Ławszowski, też Szalowski [h. Strzemię] z L., Korzennej 1394-7, Prokocic, Stróży Wyżnych, Szalowej, Węgrzców do 1404, Wyskidnej, sołectw w Baboniówce i Chojniku oraz w ziemi przem. Lipników i Podlesków, s. [Dobiesława], br. Stanisława z L. i Korzennej, ż. Boguchna [z Płazy], wd. po nim 1414, 2 v° Stan. Niemsta ze Skroniowa 1416 (SP 8, 6933, 8762, uw. 229/121, 230/83, 243/1,2,3, 266/32, 277/97, 280/5-6; ZK 2a s. 19, 163, 259, 338, 386, 417; 428, 488; 3a s. 269; 3b s. 110, 134, 136, 150-1, 182, 193, 285, 378, 588; 3 s. 225, 243, 546; 4 s. 16; 5 s. 108, 141, 159, 263; ZB 1a s. 1-2, 11, 14; ZCz. 1 s. 34, 141-2; GK 1a k. 104v; KK2, 516; KSN, 627, 657, 679, 770, 798, 823, 840; KUJ 1, 34); 1396 → Birków p. 3; 1397-9 Stanisław z L. ma stawić Piotra pleb. kościoła Ś. Jakuba na Kazimierzu przeciw Dorocie wd. po Mikołaju z Konar. Jaszek z L. ma przedłożyć dokument w tejże sprawie (SP 8 uw. 229/39-40); → Leśniów p. 3; → Konary p. 3; Gorzków p. 3; 1398 → Bystra p. 3; → Gorlice p. 3a; → Grybów p. 4a2W haśle Grybów p. 4a s. 110 jako Łaszów zamiast Łapszów; → Janowice [par. Racławice] p. 3; 1398-9 → Bystrzanowice p. 3.

1399 → Grodzina p. 3; → Gorzków p. 3; → Laśniów p. 3; Imram z Mrozowa zastawia za 100 grz. szer. gr pras. Jaszkowi z L. cz. w Cianowicach (ZK 3 s. 66); 1400 Jaszek Ławszowski z Femką wd. po Dziersławie z Turska i jej s. Pełką o 54 grz. długu żyd., 22 grz. szkód i 20 grz. procentu (SP 8, uw. 319/24, 321/6).

1400-9 Imram z Nakła [i Mrozowa] przeciw Jaszkowi z L. o dz. w → Leśniowie (SP 8, uw. 356/16; ZK 3a s. 248, 305, 511; 3b s. 93-4, 151, 263; 4 s. 12, 20-1, 293; 5 s. 161); 1400 Jaszek z L. pożycza 30 grz. od Osmana Żyda krak. (SP 8, 9881, uw. 317/47); 1400-1 → Grodzinap. 3; → Leśniów; 1401 Jaszek z L. stawia świadków przeciw Piotrowi i Mikołajowi z Prokocic, że gotów był dać im pieniądze za dziedzinę w Prokocicach (ZK 3a s. 316); → Grodzina p. 3; 1402 Dobroszka, ż. Andrzeja z Rębieszyc [pow. chęc.] oddala dok. sądowym roszczenia br. Jaszka i Stanisława z L. o podjęte przez nią 200 grz. posagu i wiana na Zielenicach (ZK 3 s. 435-6); 1402-3 Jaszek i Zawisza z Grodziny przeciw br. Jaszkowi i Staszkowi z L. o 200 grz. posagu matki (ZK 3a s. 562, 578, 582, 586-7, 594, 627; 3b s. 94); 1403 Jaszek z L. przeciw Helenie wd. Jana z Czulic i jej cc. Kachnie i Hance o 13 grz. dopłaty (ZK 3b s. 44, 48, 110, 129, 136, 150 zp., 178; 3 s. 513); Jaszek z L. przesuwa termin z Jaszkiem z Grodziny dok. większej sprawy na roczkach czchow. o czwartą cz. z: 160 grz., 150 owiec, 25 koni nieoswojonych ze stada, 30 sztuk bydła i 60 świń (ZK 3b s. 182, 192); Grzegorz z Grocholic przeciw Jaszkowi z Szalowej [i L.] o 50 grz. (ZCz. 1 s. 120); → Krzelów p. 3b; 1404 Jan i Włodek z Kwiliny, Elżbieta, ż. Czadra oraz br. Pełka i Andrzej z Prochnej [pow. pilzn.] przedłożywszy dok. Pełki sędziego i Marka psędka sand. [urzędowali wspólnie 1371-7] na 600 grz. posagu i wiana na Michałowicach, o którą wieś pozywali ich br. Jaszek i Stanisław z L., pozyskują 300 grz. i będą trzymać tę wieś do wypłacenia ww. sumy (AKP 8, cz. I, 348); → Grodzina p. 3.

1404 Jaszek z L. zeznaje, że wykupił od Mikołaja pisarza ziemskiego krak. Węgrzce i zobowiązuje się go zastąpić w razie pretensji Gniewosza [z Dalewic] pkom. krak. (ZK 3b s. 378, 481, 632; 4 s. 21, 238-9); 1404 Jaszek Ławszowski pożycza 40 grz. od Grzegorza z Grocholic, zabezpieczając zwrot na Prokocicach; tenże pożycza 60 grz. od Stan. Korzeńskiego (ZCz. 1 s. 141-2); Tomek Trzecieski przeciw Jaszkowi z L. i wszystkim jego kmieciom, zagr. i poddanym z Prokocic posiadającym bydło o wypasienie jego łąk, leżących między Prokocicami i Sędziszowicami (ZK 3b s. 359, 367 zp., 378, 384, 396; 4 s. 100); Mroczek z Polnej i Sędziszowie przeciw Jaszkowi z L. o 10 kop siana (ZK 3b s. 437, 445, 456, 602); 1405 Jaszek z L. zastępuje Niemierzę kan. krak. i Mikołaja oficjała krak w sprawie z Gniewoszem [z Dalewic] pkom. krak. o dług żyd. na Węgrzcach (ZK 4 s. 238-9); Jaszek z Grodziny oddala dok. sprzedaży i pr. przedawnienia roszczenia Jaszka z L. o Zielenice (ZK 4 s. 240); Jaszek z L. dowodzi dokumentem w sprawie z kl. tyn., że trzyma w zastawie za 25 grz. wieś Chojnik (ZK 4 s. 240); 1408 → Baboniówka p. 4; Jan z L. poręcza za Przecsława z Przydonicy zwrot 80 grz. szer. gr i 6 wiard. Maciejowi z Pstroszyc ewentualnym wwiązaniem do Prokocic (ZK5 s. 108); 1409 → Biały Kościół p. 33W haśle nazwę wsi podano jako Łaszów zamiast Łapszów; 1410 → Baboniówka p. 4; Jaszek z L. sprzedaje Stanisławowi z Jeżowa, kaszt. biec. za 200 grz. szer. gr część w Starych Stróżach [Niżnych?] (ZK 5 s. 209); 1411 Mroczek z Sędziszowie [i Polnej] wygrywa proces z [Janem] Ławszowskim o zabranie ze wspólnego lasu 25 sztuk bydła; 1412 Jaszek z L. wygrywa sprawę z ww. Mroczkiem o wycięcie 30 drzew zdatnych do budowy oraz 3 grz. 1 wiard. kary (ZK 5 s. 263, 290, 296).

1415-6 Boguchną, Boczka z L. i Szalowej, ż. Jaszka z L. i Szalowej, 2 v° Stan. Niemsta ze Skroniowa (ZK 6 s. 35, 264; ZB 1a s. 63, 68); 1415 Gniewosz z Dalewic nie stawił się w sprawie z Boguchną z L. o bezprawne wwiązanie się do 4 kmieci w Szalowej, wybranie 8 grz. czynszu i 40 grz. szkód (ZK 6 s. 35); → Krzelów p. 3b; 1416 Stan. Niemsta ze Skroniowa zapisuje 200 grz. półgr na 1/2 swych dóbr ż. Boguchnie [wd. po Jaszku z L.] (ZK 6 s. 264); tenże Niemsta jako ojczym zeznaje, że Zaklika z Korzkwi oddał dzieciom [zm.] Jaszka z L. 40 grz. szer. gr pras. (ZK 6 s. 265).

1416-49, zm. przed 1451 Adam Szalówski z L. [h. Strzemię], dz. cz. L., Szalowej, Prokocic, Stróży [Niżnych], Wyskitnej, Podlesków i Lipników, s. Jaszka i Boguchny [z Płazy], br. Katarzyny i Anny, 1-sza ż. Elżbieta c. Zbigniewa ze Stadnik 1430, 2-ga ż. Jadwiga, c. Jakusza z Grodziny 1437 (ZK 11 s. 264; ZK 146 s. 1, 282; 147 s. 2-3, 7-8, 39, 80, 127, 149, 174; 196 s. 42; 197 s. 52, 119; 198 s. 359, 362, 399; 200 s. 187; 204 s. 26, 47, 63; GK 3 s. 421, 430; 5 s. 99, 117, 148, 187, 251, 568-9; 6 s. 319; 8 s. 1083-4; 9 s. 250, 858; 17 s. 86, 920; 18 s. 991; GB 2 s. 264; ZB 1a s. 278; 1 s. 3-4, 17, 97, 101-2, 111-2, 271-2; AGZ 13, 379, 3735; OK 10 s. 225; 12 s. 103, 182, 194, 246; ACap. 1a k. 47v; ZP 22 s. 311; 34 s. 391); 1416 Zaklika z Korzkwi pożycza 10 grz. od Adama z L. i jego sióstr (ZK 6 s. 265 zp.); 1419 Adam z L. s. Jaszka kwituje Zawiszę z Płazy i Tomka z Trzecierza z opieki, a Piotra z Jasiennej z dzierżawy dóbr L. i Wyskitnej w ziemi krak. oraz Stróży [błędnie w ziemi ruskiej] Lipników i Podlesków w ziemi ruskiej [= przem.] (ZK 6 s. 585-6); 1420 Michał ze Zwoli poręcza za Gniewosza z Dalewic zwrot 36 grz. półgr Zbyszkowi z Janowic ewentualnym wwiązaniem do wsi Gniewosza L., a jeśli wwiązanie nie doszłoby do skutku, da wwiązanie do swojej wsi Węgrzce [Wielkie]. Gniewosz będzie mógł wykupić L. a Michał Węgrzce tylko na Boże Narodzenie. Stan. Niemsta ze Skroniowa oddala roszczenia Adama z L. o 35 grz. za dzierżawę i 20 grz. [czynszu] pobranego od poddanych Adama, a ż. Niemsty Boguchną o wałacha (ZK 1 s. 70-1, 84); 1421 Adam z L. przeciw Stan. Niemście ze Szczytnik i Skroniowa i jego c. Annie o najechanie na Prokocice, wyrządzenie szkód w wys. 200 grz. i pozostawienie w tej dziedzinie swej małoletniej c. Anny oraz pozwanie jej matki na wiec generalny. Katarzyna z L. [siostra Adama] przeciw temuż Niemście o najście po śmierci matki [Boguchny] na jej dom w Szalowej i zabranie: 4 łyżek srebrnych (artea!) wart. 2 grz., 2 noży posrebrzanych (tercusos argento) wart. 2 grz., 3 skrzynek w każdej po 10 grz., narzut wart. 2 grz., 4 garnków cynowych wart. 2 grz., kotła wart. 1 grz., miednicy wart. 1/2 grz., 2 poduszek purpurowych wart. 4 grz., wezgłowia (pulvinar) aksamitnego wart. 10 grz., przykryć purpurowych wart. 4 grz. i innego wart. 6 grz., szaty (tunica) czerwonej wart. 6 grz., i podszycia ze skórek kunich wart. 28 grz., 6 skórek łasic (mustela) wart. 4 grz., 4 mascelia [?] i postawu prześcieradeł wart. 1 grz. (GK 1 s. 468-9 zp., 476, 484); Adam z L., poręczając za siostry Katarzynę i Dorotę, godzi się z ww. Niemstą i jego c. Anną. Ww. Adam kwituje Niemstę z 40 grz. szer. gr pras. i 8 grz. procentów (redditus) podjętych od Zakliki z Korzkwi. Niemsta zaś kwituje Adama z 25 grz. tj. cz. posagu matki Anny [i Adama] przypadających Annie. Ww. Anna nie będzie więcej niepokoić Adama o posag matki chyba, że ich wuj Zawisza [z Płazy] da im więcej niż 100 grz. posagu, a wówczas Anna weźmie równą część z Adamem i jego siostrami. W razie bezpotomnej śmierci Anny 25 grz. przypadnie Adamowi i siostrom. Strony umarzają sprawy o Prokocice i Szalową z wyjątkiem sołectwa w Szalowej; Mikołaj z Korzennej i L. poręcza za Adama z L. zwrot 21 grz. ww. Niemście (ZK 1 s. 152-3, 174); 1423 tenże Niemsta stwierdza, że Stan. Korzeński zapłacił mu 20 grz. za Adama z L. (ZK 195 s. 157); 1429 Tomasz z Trzecierza winien stawić w ciągu 2 tygodni woźnego, który zezna, o co pozywał Adama z L. i jego rządcę Wawrzyńca z Prokocic; tenże Adam ustępuje temuż Tomaszowi dzies. w L. i godzą się we wszystkich sprawach (GK 3 s. 421, 430).

1430 Adam z L. zapisuje 100 grz. posagu i 300 grz. wiana na Prokocicach i połowie L. ż. Elżbiecie, c. zm. Zbigniewa ze Stadnik (ZK 197 s. 19); Adam z L. zastawia za 10 grz. szer. gr pras. Pełce z Kliszowa [pow. chęc.] sędziemu grodzkiemu krak. kmiecia Kurdykę osiadłego w L., płacącego 1 grz. czynszu. Tenże Pełka uwalnia Ździebora ze Świeradzic z poręki udzielonej za Stanisława z Majkowic (ZK 197 s. 22-3 zp.); 1432 Wojciech Łącki i Jan Buczyński poręczają za Adama z L. zwrot 50 grz. półgr Piotrowi Żabce ze Stanisławie [par. Przemyków] (GK 4 s. 520 zp.); 1433 Mikołaj z Korzennej i Adam z L. poręczają za Piotra Płazę z Żarnowca [par. Jedlicze], że zapisze on ż. Jadwidze 200 grz. posagu i wiana na Żarnowcu w ziemi biec. Tenże Adam zastawia na 2 lata Wojciechowi z Żarnowca s. Piotra Płazy za 190 grz. Lipniki i Podleski w ziemi przem. z zasiewami ozimymi i stawami (GK 4 s. 1034-6); 1434-5 Adam z L. zapisuje Mik. Wielogłowskiemu [z Tymowej] 100 grz. posagu i 60 grz. wyprawy Katarzyny swej siostry a ż. Mikołaja (GK 5 s. 154; ZK 146 s. 282); 1437 Adam z Szalowej [i L.] zapisuje ż. Jadwidze [c. Jakusza z Grodziny] 200 grz. posagu i tyleż wiana na Szalowej, Stróżach i Wyskidnej (ZB 1 s. 6); 1440 Adam z L. zastawia za 30 grz. Janowi z Jankowie łan w L., na którym siedzą kmiecie Mikołaj i Maciej (GK1 s. 185); 1441 Adam z Szalowej [i L.] zapisuje ż. Jadwidze c. Jakuba z Grodziny 100 grz. posagu i tyleż wiana na Szalowej (ZK 146 s. 408-9); 1442 tenże Adam sprzedaje Wojciechowi z Żarnowca za 500 grz. półgr Lipniki i piątą cz. Podlesków (AGZ 13, 127); 1443 → p. 2; 1444-6 Mikołaj [Trzecieski] z Sędziszowic pozyskuje 200 grz. szkód na Adamie z L., za to, że ten zajął stado źrebaków, przepędził je przez miejsce bagniste, gdzie 7 sztuk utonęło, a resztę zagnał częściowo do swojej stajni oraz dał do stajni królewskich (SP 2, 3191, 3255); 1446 sprawy o granice między Prokocicami Adama z L. a Sędziszowicami Mikołaja z Sędziszowic oraz o granice między Sędziszowicami a L. skierowane do sądu podkomorskiego; ciż procesują się o pole ciągnące się od sadzawki za wzgórzem aż do gaju oraz o trzecią cz. sadzawki, zarośli i gaju wart. 200 grz., które były niegdyś odłączone od Sędziszowic i przyłączone do L. w wyniku podziału braterskiego między ich przodkami (parentes, ZK 147 s. 134-5); Wojciech z Jeżowa gwarantuje Adamowi z L. zwrot 110 grz. ewentualnym wwiązaniem za 220 grz. do sołectw w Baboniówce i Chojniku (ZK 198 s. 302); → p. 2; świadkowie Stan. Krakuszowskiego zeznają, że Mikołaj z Sędziszowic [i Trzecierza] zadośćuczynił Adamowi z Szalowej i L. w sprawie, w której ręczył za niego Krakuszowski pod zakładem 200 grz. (ZK 147 s. 134-6); 1447-8 tenże Adam ma dać za 120 grz. Stanisławowi z Kijan wwiązanie do dóbr osiadłych w pow. prosz., z których płacony jest czynsz w wys. 12 grz. (ZK 198 s. 388, 412, 414, 417, 427, 442); 1449 → p. 2; Adam z Szalowej zastawia Mikołajowi z Buczyny za 1000 grz. Prokocice i cz. L. (ZK 199 s. 41); Jan z Jankowic ustępuje Adamowi z Szalowej zapis 30 grz., jaki miał od niego na L. (GK 10 s. 729).

1451-56 Jan Szalowski z L. h. Strzemię, współdz. L., Prokocic, Szalowej, Stróży, Wyskidnej oraz cz. Podlesków, s. Adama i Jadwigi, ż. Dorota alias Miłochna siostra szl. Mik. Balickiego wójta przem. 1469, brat Jakuba, Stanisława, Mikołaja, Jana, Anny ż. Żegoty z Gabania i Formozy klaryski u św. Andrzeja w Krakowie (ZK 151 s. 98; ZB 1 s. 160, 164, 181; 3 s. 110; AGZ 13, 4701, 6967; GK 16 s. 183, 209, 864; Teut. 3 s. 434, 470; ZP 3 s. 110; 34 s. 614); 1451 tenże Jan zapisuje matce Jadwidze 100 grz. posagu i tyleż wiana na Szalowej, Stróżach i Wyskidnej (ZK 151 s. 98).

1456 Jakub Szalowski h. Strzemię, współdz. L., Prokocic, Szalowej, Stróży, Wyskidnej oraz cz. Podlesków, s. Adama i Jadwigi, brat Jana, Stanisława, Mikołaja, Jana, Anny ż. Żegoty z Gabania i Formozy klaryski u Ś. Andrzeja w Krakowie (ZB 1 s. 160, 164, 181, 183; AGZ 13, 4701); 1456 Jadwiga wd. po Adamie z Szalowej ustępuje ss. Janowi, Jakubowi, Stanisławowi, Mikołajowi i Janowi młodszemu Szalową z sołectwem, Stróże, Wyskidną, Bieśnik, L. i Prokocice (BJ rps 5348 II s. 123).

1456-77, zm. po 1494 Stanisław Szalowski z L. h. Strzemię, współdz. L.4Stan. Szalowski jeszcze w 1494 r. pisał się z L., choć nie posiadał nic w tej wsi, Prokocic, Szalowej, Stróży, Wyskidnej, cz. Podlesków, Kowalowych, Gilowej, Rzepiennika do 1471, s. Adama i Jadwigi, br. Jana, Jakuba, Marcina i Spytka, Anny i Formozy, ż. Jadwiga c. Jana Famreja z Garbowa [pow. sand.] 1467, dworzanin Jakuba z Dębna 1473 (AGZ 13, 4701; GK 16 s. 183, 209, 876; 17 s. 86; ZK 146 s. 641; 147 s. 409; GB 3 s. 606; ZB 3 s. 2, 8, 110; 4 s. 15; ZCz 4 s. 444, 449, 452, 462, 469-70; ZP 3 s. 110; 34 s. 614).

1456-87, zm. po 1500 a przed 1502 Mikołaj Szalowski h. Strzemię, współdz. L. do 14875Po 1487 Szalowski pisał się jeszcze z L., choć pozbył się tam dziedziny, Prokocic, 1/2 Włostowic od 1483; Szalowej, Stróży, Wyskidnej oraz Podlesków, s. Adama i Jadwigi, 1-sza ż. Katarzyna c. Zbigniewa z Rosiejowa 1470, wd. po Janie z Łaganowa, 2-ga ż. Barbara c. Mikołaja z Leksic 1474 (GK 17 s. 86; 18 s. 991; 19 s. 595, 668, 684-5, 854; 20 s. 693, 908-9; 21 s. 712-3, 851-2, 966-7; 22 s. 677; ZK 146 s. 641; 147 s. 409; 152 s. 215; 201 s. 47, 66-7, 63, 67, 116 107-8, 150, 174-5, 302, 406-7, 476, 478; 202 s. 13-4, 25, 93-4, 215, 317; 204 s. 53, 63, 67, 88, 148, 160, 207, 412-3, 426, 440, 454, 462, 470; AGZ 13, 6967; ZCz. 4 s. 439, 478; ZP 3 s. 110; 34 s. 614; ZB 3 s. 110).

1456-70 Jan Szalowski junior, zw. Ostatek, h. Strzemię, współdz. L. i Prokocic do 1470; Szalowej, Stróży, Wyskidnej oraz Podlesków, ż. Anna 1470 (ZK 146 s. 641; 147 s. 409; 152 s. 215; GK 18 s. 991; GB 3 s. 771; ZB 3 s. 2, 110; ZP 3 s. 110; 34 s. 614).

1458 → p. 3b; → p. 5; 1464 Jadwiga z Szalowej wd. po Adamie zastawia za 15 grz. Mikołajowi z Buczyny łan w L., na którym siedzi kmieć Miczek, płacący 60 gr czynszu (ZK 200 s. 213); br. Stanisław i Mikołaj z Szalowej, poręczając za br. Jana seniora i Jana juniora oraz siostrę Annę, sprzedają za 120 grz. z pr. odkupu na 6 lat Piotrowi Słące z L. dobra w L.: łan Gotkowski, leżący przy dworze idąc z Książnic do L. po prawej stronie, łan za dworem Piotra Słąki, na którym siedzą kmiecie Piotr Białoń i Marcin Szram, oraz role dworskie alias wzór. Jeśli po 6 latach ww. bracia nie oddadzą 120 grz., wówczas Słąka przejmie te dobra na własność. Jadwiga matka ww. braci ustępuje Słące prawa do oprawy (ZK 200 s. 274-5); 1467 Stan. Szalowski z L. zapisuje 160 grz. posagu i tyleż wiana na 1/2 wszystkich dóbr mających mu przypaść z podziału ż. Jadwidze, c. zm. Jana Farureja z Garbowa. Jej br. Piotr Farurej z Garbowa alias z Ossownicy zapisuje Szalowskiemu 160 grz., a Jadwiga ustępuje Piotrowi 1/3 posagu, wiana i spadków (ZCz. 4 s. 351-2); 1469 Dorota alias Miłochna siostra szl. Mik. Balickiego wójta przem. ż. Jana Szalowskiego z L. (Teut. 3 s. 434); → Bieśnik p. 3; → p. 5; → Gilowa p. 3; → Kowalowa p. 3; 1470-80 Szalowski z Prokocic [błędnie Prokocim] h. Strzemię, dz. L. (DLb. 2 s. 24); 1470 mansjonarze kościoła Ś. Jakuba na Kazimierzu przeciw br. Mik. i Janowi Ostatek Szalowskim z Prokocic i L. o pozostawanie pod karami kościelnymi za nieoddanie długu (GK 19 s. 37); Katarzyna ż. Mik. Szalowskiego z L. oddala przysięgą roszczenia Dobiesława ze Swoszowic [pow. wiśl.] o 12 grz. poręki udzielonej za jej I-go męża Jana z Łaganowa; Katarzyna stwierdza, że Mik. Koziński z Łaganowa wykupił od niej cz. Łaganowa, na której miała zapisane przez I-go męża 350 grz. posagu i wiana (ZK 201 s. 32-3); Jan Szalowski z Prokocic sprzedaje br. Mikołajowi za 200 grz. cz. w Prokocicach i L., a Mikołaj gwarantuje zapłacenie bratu 100 grz. ewentualnym wwiązaniem do połowy Podlesków w ziemi przem. (ZK 201 s. 34); → Gilowa p. 3; 1471 Mikołaj z Szalowej zapisuje ż. Katarzynie c. Zbigniewa z Rosiejowa 150 grz. posagu i 200 grz. wiana na 1/2 dóbr w Prokocicach i L. (ZK 152 s. 215); Bogufał z Szalowej ustępuje za 36 fl. węg. Stan. Szalowskiemu z L. zastaw w Polnej (ZCz 4 s. 447); → Bieśnik p. 3; Mik. Szalowski z Prokocic zastawia za 12 grz. Mik. Leksickiemu 1 ł. w L., na którym siedzi Michał Mach, i karczmę z karczmarzem Kozikiem (GK 19 s. 558 zp.); → Glinik w par. Gorlice p. 3; Gorlice p. 3a; 1473 tenże Szalowski zastawia za 24 grz. ww. Leksickiemu 1 ł. w L., na którym siedzi kmieć Michał, oraz karczmę z karczmarzem Czosnkiem (GK 19 s. 734); 1474 ww. Szalowski zapisuje ż. Barbarze c. Mikołaja z Leksic 100 grz. posagu i 150 grz. wiana na 1/2 dóbr w Prokocicach i L., a Barbara rezygnuje na rzecz ojca z dóbr ojczystych i macierzystych (ZK 201 s. 114-5); ww. Szalowski zastawia za 10 grz. Jakubowi z Leksic karczmę w L., na której siedzi Czosnek (GK 19 s. 896).

1476 Mik. Szalowski zapisuje 20 grz. Janowi Mozgawskiemu z Czajęczyc na 2 ł. w L.: Łosiowskim (Loszowsky) i innym, na którym siedzi kmieć Miczek wójt (advocatus), na karczmie, którą trzyma Niedźwiedź, i na zagrodzie wdowy Piszczkowej (ZK 201 s. 191 zp.); tenże Szalowski zastawia za 10 grz. Janowi Konwie z Jankowic półłanek w L. z kmieciem Michałem Machem (GK 20 s. 528-9); 1479 tenże Szalowski zastawia za 20 grz. Stan. Chmiąście [z Jankowic] 1 1/2 ł. w L., na którym siedzą kmiecie Miczek i Stan. Gorzkowski (ZK 201 s. 282 z 7 I); tenże Szalowski zastawia za 40 fl. węg. i 3 grz. Mik. Cikowskiemu z Mikluszowic 2 kmieci w L. Michała i Stan. Gorzkowskiego, płacących po 20 sk. czynszu, zagrodę z zagr. Mikołajem, płacącym 1 wiard. czynszu i opust. karczmę, z której ma być płacone 20 sk. czynszu. Jeśli któregoś roku Cikowski nie otrzyma 20 sk. czynszu, pieniądze te zapłaci mu Szalowski, za którego poręcza Jan Mozgawski (GK 20 s. 1076-7 z 3 XI); tenże Szalowski zastawia za 20 grz. Marcinowi z Suchoraby 1 ł. w L. zajmowany przez Miczka Wójta (Voyth), który płaci 2 grz. czynszu. Marcin umarza poprzedni zapis Mikołaja na 70 grz. (ZK 201 s. 303).

1480 jeśli Mik. Szalowski z Prokocic nie zwróci 55 grz. Janowi Ossowskiemu, da mu wwiązanie do całej cz. w L. (GK 21 s. 192-3); 1483 tenże Szalowski gwarantuje zwrot 290 fl. węg. Ewie z Domaniowie wd. po Mik. Liboniu z Załęża [par. Bydlin] wwiązaniem do Prokocic i L.; tenże Szalowski gwarantuje zwrot 360 fl. węg. swym poręczycielom Janowi Buczyńskiemu, Jakubowi Barczkowskiemu i Stanisławowi z Włostowic wwiązaniem do Prokocic i L. (GK 21 s. 770-1 zp., 772-3); → Kijany p. 3A; tenże Szalowski zastawia za 100 grz. br. Stan. Szalowskiemu połowę Prokocic i L. (GK 21 s. 882-3); Marcin z Suchoraby ustępuje Piotrowi z Szarbi m.in. 1 ł. w L. zajmowany przez Miczka Wójta (GK 21 s. 890-1); Mikołaj z Szalowej zastawia za 100 fl. węg. Janowi Łąckiemu z Łąki całą cz. w L. oraz łąkę i jutrzyny w Prokocicach (ZK 201 s. 471-2); 1484 jeśli Mik. Szalowski nie zwróci 400 fl. węg. Konradowi z Grodowic [pow. wiśl.], da mu wwiązanie do 1/2 Włostowic i całej cz. w L., a jego poręczyciele Jan Buczyński do Dobiesławic i Drwaczowic oraz Jan Konwa do cz. w Jankowicach i łanu w Bobinie. Gdzie zamieszka, tam wwiąże się do zboża, bydła i sprzętów. Żona Konwy wyraża zgodę na zapis. Jeśli floren będzie miał mniejszą wartość, muszą mu dopłacić tak, aby każdy floren miał 14 sk., a jeśli kurs będzie wyższy, oddadzą mu floreny bez doliczania (GK 21 s. 969-70 zp.); 1485 Jadwiga wd. po Dobiesławie z Kijan wydzierżawia za 39 grz. ww. Szalowskiemu cz. w Kijanach z przynależnościami, zasiewami ozimymi na 2 ćw. równej miary, wołem, 4 krowami, 4 świniami, 150 korcami owsa, 8 jęczmienia, 5 1/2 prosa (scruti alias proszą), 1 lenticule alias soczewicy na okres 3 lat. Szalowski i [poręczyciel] Jan Konwa z Jankowic wspólnie każdego roku na Ś. Marcina będą jej pod karą XV płacić 13 grz. W trakcie dzierżawy mają obaj wybudować izbę, palacium alias syen vązana, 1 komnatę za izbą i drugą przy izbie oraz przysieniec (prysyenetz). Dobra mają zwrócić z ww. inwentarzem i zbożem. W czasie przekazywania dóbr Jadwiga zwróci Szalowskiemu 28 korcy pszenicy; tenże Szalowski zastawia ż. Barbarze c. zm. Mikołaja z Leksic za 600 fl. węg. Prokocice, cz. L. i Leksic; → p. 3Ba (GK 22 s. 138 zp., 176-7 – druga zapiska skreślona).

1486 ww. Szalowski ma zapłacić 286 fl. węg. Ewie z Domaniowic ż. Ścibora z Bujny [woj. sier.] pod warunkiem wwiązania jej: on do dóbr w Prokocicach i L., a jego poręczyciele Jan Buczyński do połowy Dobiesławic i całych Drwaczowic, Jakub Barczkowski do Barczkowa i Wroczkowa, Stanisław z Włostowic do cz. we Włostowicach; ciż poręczyciele wydzierżawiają Szalowskiemu i jego ż. Barbarze za 28 1/2 fl. węg. Prokocice i L., które mają od nich w zastawie za 361 fl. węg. zgodnie z zapisem w tych aktach (GK 22 s. 362-3 zp., 364-5); 1487 Mikołaj z Szalowej sprzedaje za 500 grz. Janowi z Broniszowa [pow. wiśl.] Prokocice; tenże Mikołaj zastawia za 55 grz. Piotrowi z Łaganowa całą cz. w L.; Jan z Łęk kwituje tegoż Mikołaja ze 100 fl. zapisanych na L.; tenże Mikołaj sprzedaje za 300 grz. Annie wd. po Mikołaju z Leksic całą wieś [powinno być cz.] L. z zastrzeżeniem, że wykupi ona zastaw w wys. 50 grz. od Piotra z Łaganowa; Mikołaj z Szalowej zapisuje ż. Barbarze za 100 grz. inwentarz żywy i sprzęty (ZK 202 s. 152-4); tenże Mikołaj z L. zastawia za 20 grz. Elżbiecie ż. Marcisza z Jankowic gaj w L. zw. Sczepie (ZK 202 s. 161); Barbara ż. ww. Mikołaja stwierdza, że Jan z Łaganowa i Imbram z Leksic poręczyli za jej męża Janowi, Andrzejowi, Janowi i Andrzejowi [powinno być Stanisławowi] Rzeszowskim ss. zm. Jana z Przybyszowki [ziemia przem.] w sprawie zastępstwa i uwolnienia dóbr L. sprzedanych przezeń ww. Rzeszowskim (GK 22 s. 673-4).

1487-90 br. Jan kan. krak., Jan, Andrzej i Stanisław Rzeszowscy z Przybyszowki dziedzice L. (ZK 202 s. 443, 476; 204 s. 431, 434, 440-1, 473; GK 23 s. 191); 1488 br. Jan kan. krak. i Jan junior Rzeszowscy z Przybyszowki oraz Dobiesław Złocki z Włostowic poręczają za króla zwrot 880 fl. węg. Hier. Boturzyńskiemu ewentualnym wwiązaniem do Prokocic i cz. L. Rzeszowskich, a Złocki do cz. Włostowic (GK 22 s. 1013-15 zp.); 1490 ks. Jan Rzeszowski kan. krak. zastawia Dobiesławowi Złockiemu kuchmistrzowi królowej za 150 fl. węg. Prokocice i cz. L.; br. Jan senior kan. krak., Stan. i Jan młodszy Rzeszowscy z Żabna [pow. pilzn.] poręczając za br. Andrzeja zastawiają za 850 fl. węg. Dobiesławowi Złockiemu z Włostwic Prokocice i cz. we Włostowicach i L. (GK 23 s. 191, 379-80).

1491-3 Jan Rzeszowski kan. krak. z Przybyszowki, → Boturzyna, po podziale dóbr dz. Prokocic i L. (GK 23 s. 733-4, 868; ZK 21 s. 147-9); 1491 Jan Rzeszowski z Przybyszowki kan. krak. zapisuje Dobiesławowi ze Złotej [pow. wiśl.] star. nowomiejskiemu korczyńskiemu 250 fl. węg. na dobrach, jakie przypadły mu z podziału z braćmi Janem, Andrzejem i Stanisławem, tj. na Prokocicach i częściach Włostowic i L. w pow. prosz. Ww. bracia przed podziałem zastawili ww. dobra temuż Złockiemu za 900 fl. węg. (GK 23 s. 598-9).

1493, zm. 1497 Dobiesław Złocki dz. Złotej Wielkiej i L., star. nowomiejski korczyński, kaszt. czech., bezpowrotny uczestnik wyprawy mołdawskiej 1497, ż. Katarzyna Zbigniewa Słupecka, c. Jana kaszt. sądec, wd. po nim 1498, 2 v° Paweł Ossoliński (ZK 206 s. 69, 71, 137); 1493 Jan Rzeszowski z Przybyszówki kan. krak. daje ww. Dobiesławowi 1/2 Włostowic i L. oraz całe Prokocice w zamian za cz. Złotej Wielkiej w pow. wiśl. spadłe nań po bezpotomnie zm. br. Stanisławie, którą Rzeszowski ma wykupić z rąk Jana Złockiego, oraz dopłatę 1600 fl. węg. (ZK 202 s. 420-2); 1494 → Bobowa p. 3.

1498-1505, zm. przed 1520 Jan Złocki dz. Prokocic i L., br. Dobiesława, ż. Elżbieta c. Marcina Probołowskiego z Polanowie 1493 (ZK 203 s. 1, 392-3); 1498 Jan Złocki z Prokocic zeznaje, że zgodnie z wyrokiem król. w razie powrotu br. rodź. Dobiesława kaszt. czech, z Mołdawii odda mu 1/2 jego dóbr tj. Włostowice, 1/2 L. w ziemi krak. oraz Dęblin, cz. Dzietrzychowic i Dąbie w ziemi sand., a także wszystko, co z tych dóbr ewentualnie pobierze (GK 27 s. 70-1); Jan Olbracht poświadcza, że Jan ze Złotej przeniósł 1000 fl. oprawy swej bratowej Katarzyny Zbigniewy wd. po Dobiesławie kaszt. czech, zapisanych przez jej męża niedawno [w 1494 – MS 2, 296] na 1/2 Włostowic i L. w ziemi krak. oraz Dąbiu, Dęblinie i Dzietrzychowicach w ziemi sand., na całe Włostowice i połowę L. (MS 2, 1227); 1505 Jan Złocki z Prokocic unieważnia zapis oprawy w wys. 1500 fl. węg.6Dok. z 1494 i 1498 mówią o sumie 1000 fl., a nie 1500 fl, zeznany przez jego zm. br. Dobiesława kaszt. czech, na rzecz ż. Katarzyny Zbigniewy wobec zm. króla Jana Olbr., na Włostowicach, 1/2 L. i sumach pieniężnych oraz zapisuje jej na ww. dobrach 1000 fl. węg. posagu i wiana. Katarzyna Zbigniewa winna zwrócić temuż Janowi wszelkie rzeczy po zm. Dobiesławie oraz zapisać mu 150 grz. (ZK 154 s. 202-5); 1520 ww. Katarzyna pani oprawna i dzierż. Włostowic i L. ż. Pawła Ossolińskiego przeciw Janowi Królewskiemu dz. w L. o niestawienie się w sądzie. Sąd wyrokuje w tym sporze, że Zbigniewa używa dwóch imion, mianowicie Zbigniewa i Katarzyna, jak zeznały obie strony (ZK 206 s. 69-71).

1521-2 Mikołaj Złocki z Dęblina [pow. wiśl.], Włostowic i 1/2 L., s. Jana, br. Krzysztofa (GK 36 s. 193); 1522 br. Mik. i Krzysztof Złoccy z Dęblina dają Pawłowi Ossolińskiemu z Klimontowa [pow. sand.] dwór we Włostowicach z rolami [czyli role folw. w L.] i 1/2 L. oraz sprzedają mu za 2000 fl. węg. wieś Włostowice i 1/2 L.; tenże Ossoliński ustępuje ż. Katarzynie inaczej Zbigniewie wszystkie te dobra Włostowice i 1/2 L. (ZK 206 s. 107-11, 113); 1524 ww. Krzysztof daje wieczyście Marcinowi Zborowskiemu ze Zborowa [pow. wiśl.] star. odolanowskiemu dobra dziedz., m.in. Włostowice, L., Prokocice, Jankowice i Stradlice w ziemi krak.; 1526 ww. Zborowski oddaje z powrotem temuż Krzysztofowi jego dobra dziedz., m.in. Prokocice, Jankowice, Stradlice, Włostowice i L. (MS 4, 4415, 5165); 1538 własn. Ossolińskiego → p. 5; 1569 L. i Włostowice własn. Hier. Ossolińskiego (MS 5, 3784).

-b. Kmiecie i karczmarze w L. w cz. A. 1382 Machną z Jankowic stawia świadków w sprawie z Maciejem z L. (SP 8, 1783); 1398 Jachna wd. po Imbramie z Włostowic oddala roszczenia Szczepana kmiecia z L. o łąki i inne sprawy (SP 8, 7905); 1425 Stan Świder i Michał mieszczanie z Koszyc przeciw [kmieciowi?] Wincentemu z L. i szl. Mikołajowi z Korzennej [jego panu] (GK 2 s. 335); 1430, 1440 → p. 3Aa; Jakub z Książnic i jego ż. Anna z L. (OK 6 s. 72); 1458 szl. Jadwiga i jej kmiecie z L. Piotr Balon [Białoń?] i Mik. Miczko (OK 10 s. 225); 1464, 1471, 1473, 1474, 1476→p. 3Aa; 1479, 1499 Stan. Gorzkowski → p. 3Aa; → p. 5; 1483 → p. 3Aa; 1491 → p. 5.

3B. Cz. Słąków. -a. Sprawy własnościowe. 1381-1411 Piotrasz Słąka z L. i Rudki [pow. pilzn.], [h. Kopasina], dz. cz. L., Rudki i sołectwa w Leśnicy (ZDM 4, 1032; SP 2, 934, 1109; 8, 661, 7720-1, 8274, uw. 24/14; ZK 2 s. 3; 2b s. 210; 3 s. 500; OK 4 s. 159, 177, 186); 1381 Piotrasz z L. przeciw Wojciechowi Postawkowi kmieciowi z Barczkowa o role (SP 8, 672, 687); 1398 Małgorzata wd. Kaszuby z Szarbi uwalnia Piotra z L. ze sprawy o główszczyznę za zabicie męża (ZK 2b s. 210); 1400 Wawrzyniec kmieć z Rudki i opat tyn. przeciw Piotraszowi z L., jego s. Mikołajowi oraz Mikołajowi włodarzowi z L. o zadanie 46 ran poddanym opata (SP 8, 9944, uw. 321/16, 322/18, 324/41-2, 334/28).

1400-43, jako zm. 1444 Mikołaj Słąka, Ławszowski z L. i Rudki h. Kopasina, chor. sand. 1435-44, dworzanin Jana z Tęczyna kaszt. krak. przed 1412, s. Piotrasza, ż. Weronika c. Stogniewa z Czapel 1415, wd. po nim 1444 (ZK 3b s. 469; 5 s. 58 – iuvenis, 342, 406; 6 s. 17, 84, 554; 146 s. 50-1, 67-70, 132, 432-3, 456, 448, 607a, 763; 147 s. 2-3, 41-2, 48, 80, 127; 150 s. 38; 195 s. 411; 198 s. 169, 189, 217; GK 1a k. 10v.; 2 s. 369; 8 s. 429, 433-4; ZP 20 s. 106; AGZ 7, 40; 8, 61a; AS 2, 133-4; KSN 3008; Mp. 4, 1402, 1406; KK I, 157; ZDK II, 448; UM, 707; CE 3, dod. 5; PSB 38 s. 628-31 z błędami7Nazwisko Słąka (Słęka, Słonka) ma charakter pospolity i występowało powszechnie u przedstawicieli wszystkich stanów. Istniały, oprócz Słąków z Łapszowa i Rudki, co najmniej trzy inne rodziny szlacheckie używające nazwiska Słąka: możnowładcza rodzina z ziemi czerskiej, pieczętująca się herbem Abdank, pisząca się z Główczyna, Siedlca i Dylewa (SSNO t. 5 s. 115-7; PSB 38 s. 631-2), rodzina pisząca się z Chojny w ziemi sieradzkiej (Kozierowski BWW 1 s. 56) oraz drobnoszlachecka rodzina z Wawrzeńczyc h. Tarnawa w pow. sand. Z tej właśnie wsi pochodził Mikołaj, brat Dobiesława, wzmiankowany w 1. 1438-65 (SP 2, 2661, 3006, 3020; Mp. 4, 1351, 1510, 1511; Mp. 5 E 24, L 105), którego to synem był Dawid immatrykulowany do Ak. Krak. w 1456 r. jako Dawid s. Mikołaja z Wawrzeńczyc (Ind. s. 60), uznany błędnie w PSB 38 s. 628-31 za syna Mikołaja Słąki z Łapszowa chorążego sand. Chorąży i jego synowie nigdy nie pisali się z Wawrzeńczyc, należących do całkiem innej rodziny; S. Szybkowski, Krzyżacki szpieg, lubelski mieszczanin i sandomierski chorąży, w: Krzyżowcy, kronikarze, dyplomaci. Gdańskie Studia z Dziejów Średniowiecza, Gdańsk-Koszalin 1997, nr 4 s. 271-7); 1408 [Mik.] Słąka iuvenis nie stawił się pozwany przez Piotra Spycimira o 5 grz. mniej 10 gr i tyleż szkody; Piotrasz Słąka z L. pożycza 7 grz. od Piotra Spycimira z Krakowa; Piotrasz z Kozłowa i Mik. Słąka młodzieniec z L. poręczają za Andrzeja Chebdę z Tropsztyna zwrot 36 grz. Klemensowi Łanię z Bilska (ZK 5 s. 58, 67, 100); 1409 Piotr Dwornik z dworu wd. po kaszt. krak. na zamku krak. nie stawia się w sprawie z Mik. Słąką z L. o łańcuch srebrny wart. 20 grz. szer. gr pras. (GK 1a k. 11 1v); 1412 Mik. Słąka z L. poręcza za opata tyn. zwrot 60 grz. półgr Michałowi ze Strzelc ewentualnym wwiązaniem do L. (ZK 193 s. 107 zp.); 1414 ww. Słąka nie stawił się w sprawie z Hanuszem Plesnarem z Krakowa o 15 grz. półgr i tyleż szkód (ZK 5 s. 406); 1415 Mikołaj z Grajowa poręcza ww. Słące zwrot 150 grz. półgr ewentualnym wwiązaniem do 1/2 Grajowa (ZK 6 s. 84); tenże Słąka z Rudki zapisuje 200 grz. posagu i 100 grz. wiana na cz. L. ż. Weronice c. Stogniewa z Czapel (ZK 193 s. 243); → Góra Nawojowa p. 3; → Imbramowice p. 3A; 1416 → Grajów p. 3; 1418-9 ww. Słąka nie stawił się z kapelanem w sprawie z Adamem [z Turu] psędkiem łęcz. o 50 grz.; tenże Słąka skazany na karę XV ww. Adamowi i karę król. 70 za odbicie ciąży (ZK 194 s. 230, 241); tenże Słąka skazany na karę XV ww. Adamowi za to, że nie dał mu wwiązania do Rajbrotu (ZK 194 s. 270 zp.); 1419 → Jurczyce p. 3.

1423 [Mik.] Słąka z L. naganiony przez Bodzantę z Trojanowa [pow. stężycki] oczyszcza szlachectwo z herbem dwie kule i dwa krzyże nad każda kulą jeden krzyż, zaw. Kopasina, stawiając m.in. z rodu ojczystego Jana i Jakuba z Barczkowa (SP 2, 1904); 1427 → Kijany p. 3A; 1428 Piotr Kijanka [z Kijan] pleban [połowy kośc. Ś. Jakuba] na Kazimierzu oddala roszczenia ww. Słąki o wymłócenie 2 brogów pszenicy w Kijanach wart. 10 grz. oraz nieobsianie i nieuprawianie ról w Zysławicach należących do tegoż Piotra na szkodę 10 grz. (ZK 196 s. 156-7); 1429, 1430 → Kobylany przyp. 13; 1437 Agnieszka z Pielgrzymowic c. zm. Floriana z s. Janem uwalniają Weronikę ż. Mik. Słąki z L. chor. krak. [!] z pozwów o 40 grz. szer. gr pras. wiana podjętych przez jej matkę Małgorzatę z Pielgrzymowic; Mikołaj z L. chor. sand. zapisuje ż. Weronice c. Stogniewa z Czapel 400 grz. posagu i wiana na cz. L. i Zysławicach oraz sumie 800 grz. zapisanych na Małogoszczu [pow. chęc.] i wsiach doń przynależnych (ZK 146 s. 763, 777); 1440 Władysław [Warn.] zapisuje ww. Słące 300 grz. na m. Małogoszcz z przyległościami (ZDM 5, 1486); 1443 Jan z Zakrzowa pozyskuje na Mikołaju z L. 50 grz. poręki udzielonej za [Dziersława] Włostowskiego (ZK 146 s. 432-3); → p. 2.

1443-76, zm. przed 1479 Piotr Słąka dz. L. [h. Kopasina], cz. Rudki, Jurkowa [pow. pilzn.], Morska od 1459, tenut. Małogoszczą, Cieśli, Skórkowa i Leśnicy, s. Mikołaja i Weroniki, br. Jana, Mikołaja i Anny ż. Imbrama z Oblęgoru [pow. chęc.], ż. Katarzyna 1476 (ZK 16 s. 485, 508; 17 s. 484-5, 561, 616, 630; 20 s. 112-3; 146 s. 456, 554, 629, 651, 658, 736-7; 147 s. 72, 80, 128, 149, 158, 189; 151 s. 103-4; 198 s. 255, 264, 276, 279, 289, 325; 199 s. 160, 258, 275, 278, 288-9, 292; 200 s. 19-20, 26, 46-7, 166-7, 178, 287, 294, 301, 312, 320; 202 s. 145, 399; 204 s. 53, 350, 358; GK 10 s. 1048; 11 s. 31, 45, 69, 91, 127, 210, 226, 257, 296, 532; 14 s. 362, 461-2; 15 s. 31; 16 s. 931; 17 s. 209; 18 s. 166-7, 481, 667, 683, 690, 728; 19 s. 449; 20 s. 126, 194, 289-90; 23 s. 102-3, 252; ZP 18 s. 44; OK 6 s. 683; 14 s. 103, 583-4, 608; 17 s. 47).

1443-5 Mikołaj Słąka współdz. L. i cz. Rudki, s. Mikołaja i Weroniki, br. Jana i Piotra (ZK 146 s. 456; 147 s. 72, 80; 198 s. 217, 226, 255, 264); 1444 Weronika wd. po [Mik.] Słące z ss. Jakubem [właściwie Janem], Mikołajem i Piotrem przeciw Adamowi Szalowskiemu z L. (ZK 147 s. 80); 1444-5 sprawa Piotra i Mikołaja z L. po ich zm. ojcu z Janem z Zakrzowa o 50 grz. poręki udzielonej za Dziersława Włostowskiego (ZK 146 s. 456; 198 s. 217, 226, 255, 264 zp., 270); 1445 Piotr z L. zapisuje 60 grz. Stanisławowi z Dziekanowic (ZK 198 s. 279 zp.); 1447 Piotr Słąka z L. z Janem Barczkowskim juniorem o 1000 grz., wieś i gwałty (GK 10 s. 200, 202); 1448 Mikołaj z Balic kaszt. wojn. pożycza od ww. Piotra 25 grz.; stren. Jan Farurej z Garbowa [pow. sand.] pożycza od ww. Słąki 20 grz. (GK 10 s. 521-2, 589); 1449 Jadwiga ż. [wd. po Dziersławie] Włostowskim [tenut.] z Jadownik ma oddać w ciągu 4 lat 50 grz. ww. Piotrowi (ZK 146 s. 554, tekst urwany c.d. s. 557); → p. 2.

1451 Ździebor ze Świeradzic i Piotr Słąka z L. poręczają za ks. Jana Roja prep. kościoła Ś. Michała na zaniku krak. zwrot 40 grz. Stanisławowi z Leksic (ZK 199 s. 156-7); 1457 Mikołaj z Mikluszowic przeciw Weronice wd. po [Mik.] Słące z L. o nieoddanie zbiegłego z Donatkowic kmiecia Jana Noska wart. 10 grz. i tyleż szkód (GK 13 s. 514 zp.); 1459 Mikołaj z Morska sprzedaje za 1200 grz. Piotrowi Słące z L. Morsko w pow. prosz. (ZK 146 s. 629);

1463 tenże Mikołaj pozywa tegoż Piotra o 1000 grz. i tyleż szkód oraz o najście na dom (GK 16 s. 1010); 1464 ww. Piotr nie stawił się w sprawie o 135 grz. poręki z Mikołajem z Wyżyc (ZK 200 s. 271); ww. Piotr wwiązuje Imbrama z Oblęgoru za 50 grz. posagu siostry Anny do 5 grz. czynszu z zastawionego sobie Przyborowia (ZK 146 s. 651); 1467 ww. Piotr z L. poręcza za księdza Jana Wątróbkę ze Strzelec prep. kościoła Ś. Michała zwrot 100 fl. węg. Beacie ż. Mikołaja z Besowa wwiązaniem w kwocie 200 fl. węg. do Zysławic (GK 18 s. 166-8 zp.); 1468 Katarzyna Barczkowska przeciw ww. Piotrowi o wycięcie zarośli inaczej o zapustę (SP 2, 3920); 1469 Jan Gomółka ze Zysławic zapisuje 30 grz. temuż Piotrowi (GK 18 s. 893).

1470-80, 1489 Jan z L. i Rudki, s. Piotra Słąki i Katarzyny (DLb. 3 s. 196-7; GK 23 s. 89); 1475 → Górka [par. Koniusza] p. 3; 1476 Piotr Słąka z L. poręcza za Stan. Wątróbkę ze Strzelc woj. bełskiego zwrot 130 fl. węg. Beacie wd. po Mikołaju z Besowa wwiązaniem do Zysławic. Wątróbka zapisuje ww. Słące 130 fl. węg. na Strzelcach Małych (GK 20 s. 289-91).

1479-1507 Piotr Słąka z L. s. Piotra Słąki i Katarzyny (ZK 146 s. 747; 200 s. 516, 522; 203 s. 192, 217, 367-9; 204 s. 367, 380, 506, 516, 522; GK 23 s. 89; OK 14 s. 203, 593; 17 s. 47).

1479-1507 Mikołaj z L. s. Piotra Słąki i Katarzyny (ZK 146 s. 747; 203 s. 192, 217, 367-9; 204 s. 367, 380; GK 23 s. 89, 940-2; OK 14 s. 583-4; 17 s. 47).

1480-1502 Katarzyn a Słącina wd. po Piotrze, matka Piotra i Mikołaja (ZK 146 s. 736-7; 201 s. 379; 203 s. 140-2, 285-6; 204 s. 350, 358, 362, 367, 380; GK 22 s. 138, 813; 23 s. 129; 24 s. 382-4; 25 s. 16-7; OK 14 s. 103, 218, 427, 583-4, 608); 1480 opiekunowie dzieci zm. Piotra Słąki z L.: Jakub z Dębna kaszt. i star. krak., Jan Synowiec z Rzędowic pkom. krak., Stan. Pieniążek star. przem. i san. oraz Katarzyna wd. po Słące wydzierżawiają Jakubowi Barczkowskiemu z Wroczkowa na 3 lata [dobra król.] Małogoszcz z wsiami Skorków, Cieśle i Leśnica w pow. chęc.. oraz [własne] Jurków i Rudkę w pow. pilzn. (ZK 146 s. 736-7); 1481 Mikołaj z Zysławic zastawia za 40 grz. Katarzynie wd. po Piotrze Słące z L. cz. w Zysławicach (ZK 201 s. 379); 1485 Piotr s. zm. Piotra Słąki z L. z matką Katarzyną zastawiają za 30 fl. węg. Janowi Smolikowi ze Strzeszkowic swoją cz. L. oraz inną cz. tamże, którą trzymają w zastawie od Mik. Szalowskiego (GK 22 s. 138 zp.); 1486 Kat. Słącina wd. z L. zapisuje 25 fl. węg. i 8 gr sław. Kat. Krabusowej z Krakowa za towary wzięte od niej przez tąż Słącinę i jej siostrę Annę Wrzązowską; 1486 Jan Buczyński przeciw Piotrowi i Mikołajowi [Słąkom] z L. oraz ich matce ww. Katarzynie (ZK 204 s. 367, 380); 1487 taż Kat. Słącina z s. Piotrem dz. L. zeznają że Jan bp krak. zapłacił im 100 grz. za pewne dobra od nich kupione (GK 22 s. 813); Kat. Słącina zapisuje Kat. Krabusowej z Krakowa siostrze pana Stano rajcy krak. 20 fl. węg. (OK 14 s. 103, 218); 1488 Kat. Słącina z L. tenut. Małogoszczą z siostrą Anną Wrzązowską kupują od księdza Jana Wysockiego doktora dekretów i pleb. w Koprzywnicy [pow. sand.] za 6 fl. węg. futro alias koszki, inne futro za 1 grz. bez 6 gr oraz szubę z błękitnej kitajki podbitą futrem za 4 1/2 fl. węg. (OK 14 s. 427).

1489 Kat. Słącina dzierż. L. zastawia za 23 fl. Piotrowi Ujejskiemu z Charzowic [pow. wiśl.] oprawę w L., tj. karczmę z Piotrem Sbolą, płacącym 1 grz. czynszu, oraz 1 ł., na którym siedzi Stan. Pawłowic, płacący 3 fl. czynszu; ww. Piotr daje Katarzynie wolne używanie tych dóbr (GK 23 s. 129 zp.); 1490 taż Słącina pożycza od księdza Jakuba wiceprep. kośc. Ś. Jakuba na Kazimierzu 22 szer. gr; taż Słącina zapisuje 50 fl. węg. długu siostrze sław. Annie Wrzązowskiej. W przypadku śmierci Katarzyny Anna dochodzić będzie tych pieniędzy na oprawie Katarzyny w L. (OK 14 s. 583-4, 608); 1492 Piotr i Mikołaj br. niepodzieleni dz. L. i Rudki z matką Katarzyną wd. po Słące poręczają zwrot 200 fl. węg. Janowi i Piotrowi ze Stawiszyc wwiązaniem do całej cz. dziedz., a Katarzyna do oprawy w L. w pow. krak. [błędnie zamiast prosz.] (GK 23 s. 940-2); ww. Słąkowie dają Janowi i Piotrowi ze Stawiszyc cz. w Zdzisławicach za 1/2 ł. w Gorzkowie [par. własna] i 300 grz. (ZK 202 s. 382-3).

1494-1507 Anna ż. Jana Królewskiego z Królowie [pow. wiśl.], dz. Pruski i Mistrzowic [obie wsie pow. wiśl.], dzierż. L. do 1507, dz. L. od 1507 (GK 24 s. 382-4; 25 s. 16-7; ZK 203 s. 140-2, 306; 204 s. 521, 539); 1494 Piotr i Mik. Słąkowie poręczają zwrot 350 fl. węg. Annie, ż. Jana Królewskiego wwiązaniem do L. z wszystkimi pożytkami, a ich matka Katarzyna odstępuje od oprawy (GK 24 s. 382-4); 1495 taż Katarzyna z s. Piotrem dopisują w w. Annie 150 fl. węg. do poprzedniego długu w wys. 350 fl. węg. zabezpieczonego na całej wsi [winno być na ich cz.] L. (GK 25 s. 16-7); 1496 ww. Słąkowie z matką Katarzyną zastawiają całą cz. L. za 500 fl. węg. ww. Annie. Będzie ona trzymać L. jak dziedzic, może spuszczać sadzawki, sprzedawać lasy i obracać na swój użytek. Przy wykupnie tych dóbr z jej rąk Piotr da 290 fl., a Mikołaj 210 fl. (ZK 203 s. 140-2); 1497, 1500 → p. 5.

1502 Katarzyna wd. po Piotrze Słące z L. ustępuje ss. Piotrowi i Mikołajowi oprawę na L. (ZK 203 s. 285-6); Piotr Słąka z L. razem z poręczycielem Mik. Morskim z Morska zobowiązują się pod wadium 200 grz. stawić Mikołaja br. Piotra, gdzie obaj zeznają zapis wieczystej sprzedaży L. Annie ż. Jana Królewskiego. Anna ma im dopłacić 70 fl. (ZK 203 s. 306); 1503-5 taż Anna przeciw Piotrowi i Mik. Słąkom o zapis wieczysty na L. (ZK 203 s. 324, 375); 1504 Mikołaj, Jan, Stanisław, Jakub i drugi Stanisław inaczej Wisław br. niepodzieleni z Jankowic i Koczanowa ss. zm. Marcisza Konwy przeciw ww. Annie dzierż. L. o porękę udzieloną przez nią za Piotra i Mik. Słąków z L. (ZK 203 s. 368).

1507 Piotr i Mik. Słąkowie z L. sprzedają za 600 fl. węg. Annie ż. Jana Królewskiego z Pruski całą cz. w L. z dworem, sadzawkami i rolami dworskimi. Ich matka Katarzyna odstępuje od oprawy na L. (ZK 203 s. 460-3).

1516-21 Jan Królewski z L. [h. Strzemię], s. Jana z Pruski i Anny, ż. Zofia 1517, ojciec Stanisława i Anny ż. Feliksa Jordana Dołuskiego (ZK 204 s. 374-5, 430-1; 206 s. 23, 69, 71, 75, 88-9, 137); 1517 Jan Królewski z L., odwzajemniając się ojcu Janowi dz. Pruski i Mistrzowie za zgodę na zapisanie oprawy posagu i wiana swej ż. Zofii w wys. 800 fl., zobowiązuje się, że jeśli Zofia lub ktokolwiek zostanie wprowadzona do tych wsi oprawnych, wówczas Jan pozwoli ojcu wwiązać się do L., które ten będzie trzymał aż do uwolnienia jego dóbr dziedz. (ZK 204 s. 422-3); 1518 Jan Królewski z Królowic i L. kwituje br. Adriana i Mik. Złockich z 350 fl. półgr zapisanych mu na Prokocicach i Jankowicach oraz 100 grz. posp. monety na Stradlicach (ZK 206 s. 1); 1520 → p. 3Aa.

1521-45 Stanisław Królewski z L., Pruski, Mistrzowie i Kolosów [pow. wiśl.], s. Jana i Zofii, ż. Barbara 1536 (ZK 206 s. 93-4, 105, 107, 160; 218 s. 66, 75-6, 88, 109, 118-20, 165-6, 211, 276, 311-2, 367, 370-1, 401-2, 417, 515-6, 550, 562-4, 589, 597-8, 600-1, 638, 646-7, 700-1, 745-6); 1521 Stan. Królewski s. zm. Jana z L. kwituje Stan. Ujejskiego z 50 fl. zapisanych zm. ojcu w grodzie nowomiejskim korczyńskim tytułem zastawu na pewnych rolach w Zagajowie [pow. wiśl.] (ZK 206 s. 93); Stan. Rzepecki dzierż. Kolosów i L. (ZK 159 s. 583); 1522 ww. Stan. Królewski pod opieką Jana Buczyńskiego z Bełzowa i Dobiesławie, Mik. Morskiego i Mik. Taszyckiego (ZK 206 s. 105-7); 1530 Stan. Królewski z L. pożycza 300 fl. od Jana Druzjana Trzecieskiego z Sędziszowie, gwarantując zwrot wwiązaniem do L. (ZK 218 s. 75-6 zp.); 1531 ww. Królewski pożycza od tegoż Trzecieskiego 200 fl., poręczając zwrot wwiązaniem do L. (ZAT218 s. 118-20); 1538 ww. Królewski z L. poręcza zwrot 291 1/2 fl. Janowi Lekszyckiemu s. zm. Mikołaja oraz jego opiekunom Janowi Borowskiemu i Mik. Świeradzkiemu wwiązaniem do cz. w L. wolnej od oprawy ż. Barbary (ZK 218 s. 456-7 zp.).

-b. Kmiecie, włodarze i poddani z L. w cz. B. 1386 Sułek sługa Piotrasza z L. (SP 8, uw. 24/14); 1411-2 Jakub włodarz z L. (OK 4 k. 173, 202v); 1416 Święch kmieć z L. pozyskuje na opacie tyn. 40 kop pszenicy, 30 żyta i 10 jęczmienia, 6 grz. za konia, 3 grz. za dom i 1 grz. poręki (ZK 194 s. 15); 1444 Jakub Koszmek sługa Mik. Słąki z L. chor. sand. (ZK 198 s. 189); 1445 Jan włodarz [Weroniki] wd. po Mik. Słące z L. (ZK 198 s. 270); 1489 → p. 3Ba; 1491 dla cz. A i B → p. 5; 1496-1533 Maciej Druzgała kmieć i karczmarz w L. (OK 17 s. 144-5; 31 s. 149-50; 40 s. 20, 179, 236; 44 s. 358, 1044; 48 s. 707); 1510 Maciej Druzgała z L. kupuje za 24 grz. dzies. w Książnicach Małych od Mikołaja z Szadka [woj. sier.] prep. w Książnicach (OK 31 s. 149-50); 1529 Maciej i Jakub Druzgałkowie z L. pozwani przez szl. Stan. Królewskiego; Jan Królewski dz. L. i Maciej Druzgała kmieć w L. pozwani przez wspólnotę mansjonarzy kośc. Ś. Jakuba na Kazimierzu [o dzies.] (OK 46 s. 227-8, 356, 377, 430, 477).

-c. Areał i pobór w L. w cz. A i B. 1462 włodarz i niektórzy kmiecie w L. skazani na karę król. XIV za niezapłacenie łanowego wart. 1 wiard. i odbicie ciąży (GK 16 s. 363); 1470-80 8 łany kmiece i folwark (DLb. 2 s. 24); 1475 L. skazany na karę król. XIV za odbicie ciąży za niezapłacenie podatku 2 gr (GK 20 s. 37-8); 1476-90 w L. 15 gospodarstw (Gromnicki Świętop. 1, 152-3); 1489 pobór z 2 1/2 ł. [cz. Słąków] i 2 ł. w cz. [w zastawie u] Łaganowskiego (RP k. 139); przed 1490 pobór w L. z 4 1/2 L. łącznie z cz. [zastawioną] Łaganowskiemu (ŹD s. 443); 1491-3 pobór z 4 1/21.; 1494-5, 1497, 1514-5, 1517-8, 1520 pobór z 3 1/2 ł.; 1496, 1498-9, 1500-1, 1508-13 pobór z 4 ł., 1516, 1519 bez danych (RP k. 17v, 46v, 84, 119v, 165v, 181, 195, 212, 232, 256, 284v, 347, 371, 549v, 578, 603, 633v, 714v, 754v, 796, 818, 834, 856); 1530 w L. pobór z 4 ł. i 2 karczem dorocznych (RP k. 18).

4. 1476, 1483 → p. 3Aa.

5. 1440 Maciej z Proszowic wikary w kośc. Ś. Jakuba na Kazimierzu i jego szwagier Marcin Rach z Proszowic kupują za 32 grz. od Tomasza plebana [połowy] tegoż kościoła dzies. w L. i Dobiesławicach z dwóch lat 1440 i 1441 r. oraz 10 ćw. owsa i 3 jęczmienia miary koszyckiej. Tomasz zastrzega dla siebie dzies. z prosa w obu wsiach i z grochu w Dobiesławicach oraz 2 achtele piwa prosz. (OK 8 s. 44-5); 1441 tenże Maciej ma zapłacić temuż Tomaszowi 14 grz. i 2 achtele piwa prósz, za kupioną od niego dzies. z ról folw. i kmiecych w L. (OK 8 s. 197); 1442 ww. Tomasz kwituje Klemensa karczmarza z Prądnika z 14 grz. za dzies. kupioną w L. (OK 8 s. 315); 1445 Michał de Wolawa [może Oława?] mieszkający w Krakowie zobowiązuje się zapłacić Urbanowi pleb. [jednej cz. probostwa] Ś. Jakuba na Kazimierzu 20 grz. za kupioną dzies. w Dobiesławicach i L., a za pozostałe 12 grz. daje mu w zastaw kielich i skarbonę (OK 8 s. 808); 1454 Jakub z Łękawy zobowiązuje się zapłacić 4 grz. za kupioną dzies. z L. ww. Urbanowi (OK 9 s. 661); 1458 Dobiesław i Jan Cudzynowscy z L. kupują za 3 grz. dzies. w L. od tegoż Urbana (OK 10 s. 313); 1462 dzies. snop. z L. należy do mansjonarzy kośc. Ś. Jakuba na Kazimierzu (Mp. 5 L 35); 1466 Stan. Szydło i Piotr Próchno kmiecie z Prokocic mają zapłacić w ratach 13 grz. 1 wiard. ww. mansjonarzom za kupioną od nich dzies. w L. (OK 12 s. 605); 1469 Mikołaj z Szalowej zapisuje 20 grz. tymże mansjonarzom za kupioną dzies. z L. (OK 12 s. 976).

1470-80 dzies. z 8 ł. w L. mansjonarzom kośc. Ś. Jakuba na Kazimierzu (DLb. 2 s. 24); 1476-90 świętop. od 15 gospodarstw w L. wart. 3 gr i 3 den. (Gromnicki Swiętop. 1, 152-3); 1485 Maciej Kapinos prezbiter z Uścia i Maciej Rak piekarz z kośc. S. Andrzeja w Krakowie kupują za 5 1/2 grz. od ww. mansjonarzy dzies. w L. Stanisław młynarz z Koszyc ma zapłacić w ratach 4 grz. i achtel piwa koszyckiego ww. mansjonarzom za dzies. z całej wsi L., tak z ról kmiecych jak i dworskich (OK 14 s. 14, 73); 1488 szl. Stanisław z Koczanowa kupuje za 5 grz. i 1 wiard. dzies. w L. od ww. mansjonarzy (OK 14 s. 402); 1491 świętopietrze w L. płacą: Szczepan na 1/2 ł. od czterech osób, Słowak zagr. od trzech osób, Boloni na 1/2 ł. od pięciu osób, Gorzkowski na 1 ł. od czterech osób, Michał na 1/2 ł. od pięciu osób, Adam zagr. od trzech, 2 kmieci na 1/2 ł. od czterech, Gocz zagr. od czterech, tamże [w cz. Słąków?] Maciej od dwóch, Michałek na 1/2 ł. od pięciu, Staniczowic zagr. od trzech, Pawłowic na 1 1/2 ł. od pięciu, Tutak zagr. od trzech, Sbola karczmarz od pięciu, Maciej zagr. od dwóch. Łącznie 3 gr i 3 den. (BJ rps 1815 k. 3v).

1496 kmiecie Jan Kozirka z Włostowic i Maciej Druzgała z L. kupują za 14 grz. od mansjonarzy kośc. Ś. Jakuba na Kazimierzu dzies. w L. (OK 17 s. 144-5); 1497 Anna Królewska dzierż, w L. kupuje za 8 1/2 grz. od ww. mansjonarzy dzies. w L. (OK 17 s. 390); 1499 Stan. Gorzkowski, Maciej Druzgała i Stan. Pawlik [kmiecie] z L. kupują za 5 1/2 grz. od tychże mansjonarzy dzies. w L. (OK 20 s. 270); 1500 ciż mansjonarze godzą się z Janem Królewskim z L. pod zakładem 50 fl. węg. w sprawie zagarniętej dzies. z L. Odtąd nie będzie on bez wiedzy i uprzedniego poinformowania mansjonarzy wytyczać (wyznaczać) dzies. ani jej zagarniać. Gdy nadejdzie czas wytyczenia dzies., winien poinformować mansjonarzy, a ci złożą ją wedle swego uznania u dobrego człowieka z L., który bez przeszkód ze strony Królewskiego będzie mógł wziąć sobie plewy i słomę. On zaś winien dać mansjonarzom za wyrządzone im szkody 4 kopy pszenicy i 2 owsa (OK 20 s. 603-4); 1516 Maciej Druzgała karczmarz w L. winien 2 grz. ww. mansjonarzom [za dzies.] (OK 40 s. 179); 1520 tenże Druzgała winien 7 1/2 grz. tymże mansjonarzom (OK AA s. 358); 1529 dzies. snop. wart. 8 grz. z całej wsi ww. mansjonarzom (LR s. 220); 1538 ciż mansjonarze przeciw szl. Stan. Królewskiemu dz. L. o wstrzymanie sprzedaży dzies. snop. i z płodów rolnych (campestris) z ról kmiecych i dworskich w L., tak swoich jak i Ossolińskiego [w cz. A], oraz zakazanie kupcom młócenia (ADM 2 s. 589).

6. 1422 Wawrzyniec introligator z Krakowa mieszkający przy ulicy Ś. Anny wyznacza pełnomocników w sprawie z Maciejem z L. studentem Ak. Krak. (OK A k. 275); 1431 ryc. Mik. Słąka z L. omal nie zginął podczas oblężenia Łucka (DH IV s. 418; A. Lewicki, Powstanie Świdrygiełfy, RAUh, 29, Kr. 1892, s. 100).

Uw. W 1423 r. Mik. Korzeński, późniejszy kaszt. czech, wystąpił w sporze z Sięgniewem kustoszem wiśl. o dzies. z Kawczyc, jako dz. L. inaczej Chotla (OK A k. 293). Korzeński nic nie posiadał w L., natomiast współwłaścicielem L. był do podziału z br. Jaszkiem jego ojciec Stanisław.

1 W wyniku nieznanego obecnie podziału między braćmi Stanisław objął m.in. Korzenną, z której w następnych latach konsekwentnie się pisał. Jego syn Mikołaj wyjątkowo w sprawach toczonych w latach 1422-3 w konsystorzu krak., został zapisany jako dziedz. z L., mimo iż nic w tej wsi już nie posiadał (OK 4 k. 278, 293).

2 W haśle Grybów p. 4a s. 110 jako Łaszów zamiast Łapszów.

3 W haśle nazwę wsi podano jako Łaszów zamiast Łapszów.

4 Stan. Szalowski jeszcze w 1494 r. pisał się z L., choć nie posiadał nic w tej wsi.

5 Po 1487 Szalowski pisał się jeszcze z L., choć pozbył się tam dziedziny.

6 Dok. z 1494 i 1498 mówią o sumie 1000 fl., a nie 1500 fl.

7 Nazwisko Słąka (Słęka, Słonka) ma charakter pospolity i występowało powszechnie u przedstawicieli wszystkich stanów. Istniały, oprócz Słąków z Łapszowa i Rudki, co najmniej trzy inne rodziny szlacheckie używające nazwiska Słąka: możnowładcza rodzina z ziemi czerskiej, pieczętująca się herbem Abdank, pisząca się z Główczyna, Siedlca i Dylewa (SSNO t. 5 s. 115-7; PSB 38 s. 631-2), rodzina pisząca się z Chojny w ziemi sieradzkiej (Kozierowski BWW 1 s. 56) oraz drobnoszlachecka rodzina z Wawrzeńczyc h. Tarnawa w pow. sand. Z tej właśnie wsi pochodził Mikołaj, brat Dobiesława, wzmiankowany w 1. 1438-65 (SP 2, 2661, 3006, 3020; Mp. 4, 1351, 1510, 1511; Mp. 5 E 24, L 105), którego to synem był Dawid immatrykulowany do Ak. Krak. w 1456 r. jako Dawid s. Mikołaja z Wawrzeńczyc (Ind. s. 60), uznany błędnie w PSB 38 s. 628-31 za syna Mikołaja Słąki z Łapszowa chorążego sand. Chorąży i jego synowie nigdy nie pisali się z Wawrzeńczyc, należących do całkiem innej rodziny.