ŁASZÓW

(1385 Lasów, 1392 Lassow, 1394 Losschov, 1413 Lasszow, 1427 Laszow, 1449 Lawsow, Lawschow, 1450 Loschow, 1464 Lapschow – forma błędna, 1470-80 Lyasszow, 1482 Lasshow, 1484 Laschow, 1489 Lavssow – forma błędna) 8 km na SW od Skalbmierza.

1. 1472 n., 1581 pow. prosz. (ZK 152 s. 326; ŹD s. 14); 1598 par. Pałecznica (WR k. 245v).

2. 1422 L. położona przed Skalbmierzem (ZK 1 s. 218-9); 1470-80 L. graniczy z Baranowem (DLb. 3 s. 332); 1476 młyn w L. → p. 3a; 1578 → Gruszów p. 2.

3. Własn. szlach. -a. Sprawy własnościowe. 1385 Jakusz z L. przeciw kmieciowi Wojciechowi ze Szczytnik inaczej Stępocic o bezprawne odejście (SP 8, 3067, 3147, 3268, 3415, 3450, 3612); 1385 Chebda (Zebda) z L. (SP 8, 2971, 3171); 1388 wdowa po Spytku z L. → p. 3b; 1392 Jan z L. (ZK 1c s. 228).

1409 Tomasz z L. stwierdza, że Prócz ze Stajanic [ziemia przem.] z braćmi zapłacił mu 21 grz. długu [ojca] Iwana z Kleczy [pow. pilzn.] (ZK 5 s. 159); 1417 Piotr z Janikowic poręcza za Jana Wałacha z Bychawy [pow. lub.], że doprowadzi on ż. Elżbietę na wiec do Wiślicy, gdzie dokona dyspozycji w sprawie 200 grz. ciążących na L. na rzecz Jadwigi ż. Bony Junty [z Jawczyc] podżupka [wielickiego], oraz że Jan przekaże Jadwidze zasiewy ozime w L. (ZK 6 s. 390); → p. 3b; 1418 ww. Jadwiga oddala dokumentem król. roszczenia Cecylii z Krakowa o dług na L. (ZK 6 s. 421); 1420 [Elżbieta] ż. ww. Wałacha nie stawiła się przeciwko Jadwidze ż. Bony Junty z Jawczyc o pszenicę i żyto; Elżbieta ż. Wałacha z Bychawy obecnie z Chmielnika [pow. wiśl.] zastawia za 200 grz. ww. Jadwidze wieś L. [raczej sumę na L.], którą trzyma jako wiano (ZK 195 s. 61, 79).

1422-32 Jadwiga ż. Bony Junty z Jawczyc (ZK 1 s. 218-9, 325; ZK 146 s. 80-1); 1422 Piotr z Wyszmontowa [pow. sand.], poręczając razem z Janem z Czyżowa i Florianem z Knyszyna za siostry Świętochnę, Katarzynę i Małgorzatę, sprzedaje za 600 grz. półgr wieś macierzystą L., leżącą przed Skalbmierzem Jadwidze wd. po ww. Juncie i jej dzieciom (ZK 7 s. 218-9); → p. 4; 1424 Florian z Knyszyna [mąż Świętochny, siostry Piotra z Wyszmontowa?] poręcza ww. Jadwidze, że do czasu koronacji [5 III] królowej Zofii nie będzie skazana w sprawie o 31 grz. z Piotrem z Wyszmontowa (ZK 7 s. 325); 1427 → Jawczyce p. 3; ww. Piotr zobowiązuje się zastępować przez 3 lata ww. Jadwigę z tytułu sprzedaży L. w sprawach z braćmi, siostrami i innymi osobami (ZK 146 s. 80-1).

1432-7 Helena c. Bony Junty z Jawczyc i Jadwigi, 1v° Marek Róża z Borzyszowic zm. przed 1432, 2v° Prokop Pieniążek z Krużlowej 1432 (GK 4 s. 742, 785, 792, 824; 197 s. 425-6, 657); 1432 Klem. Pierzchała sługa (familiaris) pana Borzyszowskiego przeciw Mikołajowi słudze Heleny z L. wdowy po [Marku Róży z Borzyszowic] kuchmistrzu król. o nieoddanie zabranego gwałtem konia wart. 5 grz. i tyleż szkód (GK 4 s. 742, 824); taż Helena przeciw Rafałowi Rożnowi z Kąśnej o 9 wołów za nieprawidłowe pozwanie jej kmiecia z Kiprznej do sądu ziemskiego krak. zamiast do sądu pr. niem. oraz o 30 grz. szkód – zp.; ww. Helena i Rafał godzą się w ten sposób, że Rafał unieważnia sprawę toczoną w sądzie [grodzkim] w Sączu z kmieciami z Kiprznej, a Helena uczyni z nimi sprawiedliwość (GK 4 s. 785, 792); 1432 → Jawczyc ep. 3; 1432, 1433, 1435, 1437 → Krużlowa p. 3 a.

1437-44, zm. przed 1446 Jan Mokrski z Mokrska, Pałecznicy i L., burgr. krak., ż. Nawojka [c. Klichny i Nawój a ze Złotnik, Kanic [pow. chęc.] oraz Łękawy], ojciec Andrzeja (ZK 150 s. 29, 31; 197 s. 616, 709; 198 s. 234); 1437 Jan z Mokrska pozywa Prokopa z Krużlowej o to, że zgodnie z umową nie doprowadził do sądu żony, szwagra oraz matki żony w celu ustąpienia dóbr L., Pałecznica i 1 ł. w Pamięcicach (ZK 197 s. 616); → Jawczyce p. 3; 1440 ww. Prokop sprzedaje temuż Janowi za 1000 grz. L. i cz. w Pałecznicy z pr. patr. kościoła tamże (ZK 197 s. 709); 1444 ww. Prokop zeznaje, że ustąpił w Proszowicach przed 8 laty Janowi [z Mokrska] wieś L.; Jadwiga wd. po Juncie z s. Franciszkiem zeznają że ustąpili Prokopowi przed 8 lub więcej laty L.; Jan Mokrski z Pałecznicy [i L.] wyznacza ż. Nawoję c. zm. Nawoja 600 grz. posagu na tej cz. w Pałecznicy, którą od dawna posiada, wyłączając cz. pozyskaną od Prokopa, i na posiadanych od dawna 2 1/2 ł. w Pamięcicach (ZK 198 s. 234).

1445-76, jako zm. 1477 Andrzej Mokrski z L., Pałecznicy, Pamięcic, → Gruszowa, → Imbramowic, s. Jana i Nawojki, burgr. krak., ż. Małgorzata c. sław. Kuńczy mieszcz. krak., zmarła po 1485 (GK 14 s. 140, 148-9, 160, 362, 373; 17 s. 710; 19 s. 783; 20 s. 127; ZK 152 s. 40; 199 s. 279; 200 s. 55, 187, 215, 228-9; 201 s. 236; Małgorzata: GK 21 s. 1051); 1445 ww. Andrzej daje Pawłowi Karniowskiemu wwiązanie do L. w pewnej kwocie w zamian za porękę udzieloną za żupnika [Mik. Serafina]; tenże Paweł wydzierżawia Mokrskiemu na 1 rok za 14 grz. L. (GK 9 s. 457-8); 1446 ww. Mokrski gwarantuje zwrot 100 fl. węg. Pawłowi z Karniowa wwiązaniem do L. Jeśli floren będzie miał niższą wartość niż 10 sk., Mokrski dopłaci Pawłowi, a jeśli wartość florena będzie wyższa, zapłaci wg aktualnej wartości (GK 9 s. 548-9); 1446-7 po sporze, Andrzej Mokrski z matką Nawojką wd. po Janie z Pałecznicy oddalają dok. wystawionym [w → 1422] przez Pawła z Bogumiłowic sędziego [ziemskiego krak.] i Jakuba z Boturzyna psędka [1420-31] roszczenia Katarzyny wd. po Janie z Latoszyna [pow. pilzn.] o wieś L. Katarzyna twierdziła, że dok. ten został wydany przed statutami warckimi [1423] (ZK 146 s. 509; 147 s. 125); 1447, 1449 → Krużlowa p. 3a; 1449 Andrzej Mokrski z Pałecznicy zastawia za 160 grz. Wichnie Tarnoszce wd. po pasowanym rycerzu Piotrze z Chełmu kaszt. poł. całą dz. w L. oraz domek i komnatę zm. matki [Nawojki] na zaniku [krak.]. Wichna pozwala Mokrskiemu do Bożego Narodzenia mieszkać w L., a w razie nieoddania długu wwiąże ją on do ww. dóbr (GK 10 s. 737-9); tenże Mokrski, burgr. krak. gwarantuje zwrot 100 fl. węg. Dorocie ż. Prokopa z Jawornika wwiązaniem do L. (GK 10 s. 962); ww. Mokrski zapisuje ż. Małgorzacie 150 grz. posagu i tyleż wiana na połowie L. oraz 750 grz., za które wykupił z zastawu Gruszów i Imbramowice od Przecsława z Dmosic [pow. sand.] (ZK 199 s. 31 zp.); 1450 Wichna Tarnocha wd. po ww. Piotrze z Chełmu ustępuje sław. Kunczy rajcy i mieszcz. krak. 160 grz. zapisanych jej na L. przez Andrzeja Mokrskiego z L. i Pałecznicy, przedkładając [niedrukowany] dok. Jana z Czyżowa kaszt. i star. krak z 1449 w sprawie zastawu, który ma od Andrzeja (GK 10 s. 1035; ZK 13 s. 349-50); br. Andrzej i Mikołaj z Pałecznicy dzie lą się dobrami. Andrzej bierze L. z folwarkiem i zasiewami oraz burgrabstwo krak. Spłaci wszystkie długi ojca i swoje z wyjątkiem 60 grz., które ma zapłacić Mikołaj, tj. 30 grz. Piotrowi Mokrskiemu i 20 grz. Jakubowi z Waźlina [dziś Warzyn; brakuje informacji o 10 grz.]. Mikołajowi przypada cała cz. Pałecznicy zw. Prokopa, z gajem, stawem, 1 ł. w Pamięcicach również zw. Prokopa i 1/3 wszystkich zasiewów. Ich matka Nawojka pozostaje na swych dobrach oprawnych i 2 cz. zasiewów w Pałecznicy. Jeśli Andrzej będzie pozywany przez Mikołaja kuchmistrza król. z Borzyszowic i jego br. Zawiszę o 250 grz. półgr zapisanych na L., wówczas Mokrscy będą dochodzić swych szkód na Prokopie [Pieniążku] z Krużlowej. Andrzejowi przypadają należne od dłużników pieniądze tj. od Mik. Komornickiego i od syna wojewody [łęcz.] Mikołaja z Oporowa [1419-25]. Bracia zobowiązują się pod karą XV płacić po połowie siostrze Nawojce 4 grz. rocznie do czasu zamążpójścia, a potem wspólnie wypłacić jej posag i wyprawę w wysokości równej tej, jaką zm. ojciec dał innym jej siostrom. Bracia będą mieć po połowie pr. patr. kościoła w Pałecznicy. Po śmierci matki po połowie podzieląjej wszystkie dobra (ZK 199 s. 103-4)1W haśle Krużlowa błędnie przypisano działy poszczególnym braciom; 1457 Andrzej z Mokrska inaczej z L. burgr. krak. i Przecław z Dmosic [pow. sand.] i Ogrodzieńca poręczają Stanisławowi z Młodziejowic zwrot 1000 fl. węg. ewentualnym wwiązaniem do Gruszowa, Imbramowic, 4 ł. w Święcicach i cz. Pałecznicy (GK 13 s. 395, 404-5).

1460-4 sprawa Andrzeja Mokrskiego z L. z Janem Niemstą z Czuszowa o 30 grz. i jego poręczycielem Jakubem Obulcem, a następnie synem tegoż także Jakubem (ZK 200 s. 76, 187, 224, 244, 280, 293); 1460 ww. Mokrski zastawia za 30 grz. temuż Niemście 3 ł. osiadłe w Kościelnikach z czynszem 3 grz. (ZK 200 s. 74, 80); 1462 tenże Mokrski ma dać wwiązanie ww. Niemście do Gruszowa w kwocie 30 grz. do łanów osiadł, tamże z 3 grz. czynszu (ZK 200 s. 110, 129); 1463 Andrzej burgr. krak. i Piotr Mokrscy br. stryjeczni poręczają zwrot 240 grz. bratowej Dorocie wd. po Mik. Mokrskim z Pałecznicy wwiązaniem do L. Andrzeja i cz. Rosiejowa Piotra. Jeśli bracia zapłacą tę kwotę do Bożego Narodzenia, wówczas Dorota ustąpi im trzymaną dotąd w oprawie Pałecznicę (GK 16 s. 905-6); 1464 Jan z Tarnowa kaszt. wojn. i ww. Andrzej poręczają Adamowi Wilkanowskiemu zwrot w dwóch ratach 1000 fl. węg. za Przecsława z Dmosic star. spiskiego wwiązaniem m.in. do L. wsi Mokrskiego (GK 17 s. 327-8 zp., 441); tenże Mokrski gwarantuje zwrot 40 grz. Dziersławowi Skotnickiemu ze Skotnik wwiązaniem do 4 ł. osiadłych w L. z czynszem 4 grz. (ZK 200 s. 224, 277); 1465 → p. 3c; 1466 ww. Jan z Tarnowa i Andrzej Mokrski gwarantują Wilkanowskiemu spłatę 500 fl. węg. i 9 grz. Poręki za ww. Przecsława wwiązaniem m.in. do L. (GK 17 s. 896-7 zp.).

1466 Andrzej Mokrski z Pałecznicy burgr. krak. wyznacza ż. Małgorzacie c. Kuńczy mieszcz. krak. 400 grz. wiana, zabezpieczając je na 1/2 wszystkich dóbr, szczególnie na połowie cz. w Pałecznicy i folwarku oraz cz. dworu tamże położonej po lewej stronie od kościoła, tj. na nowym domu, otoczonym fosą począwszy od kuchni, dalej prosto przez środek dworu aż do stodoły (horreum), a także na L. i Pamięcicach. Równocześnie kasuje wcześniejszy zapis posagu i wiana w aktach prosz.; 1467 tenże Andrzej, unieważniając wcześniejszy zapis [ten z 1466], wyznacza ż. Małgorzacie 400 grz. wiana na połowie dóbr dziedz. w L., Pałecznicy i Pamięcicach a zwłaszcza na dworze w L., z sadzawką i młynem (ZK 152 s. 102 zp., 144); 1467 → Kotlice p. 32W haśle Kotlice błędnie Ławszów zamiast Łaszów; 1471-2 ww. Mokrski i Jakub z Niezwojowic poręczają Piotrowi Sadowskiemu z Sadowia zwrot 500 fl. węg. wwiązaniem do L. i 1/2 Niezwojowic (GK 19 s. 477-8 zp., 658-9 zp.); 1472 ww. Mokrski poręcza za bpa krak. Jana zwrot 200 grz. Janowi Bohunowi z Dunosów wwiązaniem do L. w pow. prosz. (ZK 152 s. 326 zp.); 1473-4 tenże Mokrski pożycza od ww. Sadowskiego 500 fl. węg., gwarantując ich zwrot wwiązaniem do L. (GK 19 s. 784 zp., 967); 1475 → p. 3c; → Gruszów p. 3; 1476 Magdalena ż. Jana Buczyńskiego z Buczyny [właściwie Olszyn] rezygnuje z praw do dóbr ojcu Andrzejowi Mokrskiemu burgr. krak., podjąwszy od niego 150 grz. za dobra ojczyste i 250 grz. od matki Małgorzaty za jej dobra; tenże Andrzej zapisuje ż. Małgorzacie c. zm. Kuńczy mieszcz. krak. 400 grz. wiana na połowie L., Pałecznicy i Pamięcic oraz całym dworze i młynie z jego pożytkami w L. – zp. (ZK 201 s. 186-7); Andrzej Mokrski z Pałecznicy burgr. zawiera ugodę z bratankiem Andrzejem s. zm. Mikołaja. Burgrabia zapisuje bratankowi dożywotnio dwór w L. z rolami i łąkami, w zamian za dożywotnie używanie dworu w Pałecznicy z rolami wraz z cz. w Pamięcicach, należącą niegdyś do zm. Mik. Mokrskiego. Każdy z nich winien osobno używać stawy: burgrabia w L. i Pałecznicy i 2 sadzawki, które sam założył, a bratanek swoje w Pamięcicach, podobnie używać mają gaje. Po śmierci burgrabiego dwór w L. przypadnie jego sukcesorom, a dwór w Pałecznicy bratankowi, zgodnie z podziałem dokonanym przez Andrzeja burgr. z Mikołajem. Zakład 400 grz. (ZK 201 s. 190-1); 1477 po ugodzie, Katarzyna ż. Marcina z Winiar zezwala Małgorzacie wd. po Andrzeju Mokrskim z Pałecznicy [i L.] mieszkać od 16 I do ś. Michała [29 IX] we dworze w Pałecznicy, w którym obecnie mieszka. Ponadto Małgorzata zbierze i wywiezie ze swoimi ludźmi z L. zasiewy ozime, a Katarzyna ze swoimi ludźmi z Pałecznicy zasiewy z L. Małgorzata zaorze dla siebie role w L. a Katarzyna w Pałecznicy; taż Małgorzata stwierdza, że ww. Katarzyna zaspokoiła ją z tytułu 200 grz. zapisanych jej przez zm. męża na 1/2 dóbr w Pałecznicy należących niegdyś do zm. Mikołaja br. Andrzeja a ojca Katarzyny; Katarzyna ma do zapłacenia Małgorzacie 100 grz. pod warunkiem wwiązania jej do cz. w Pałecznicy (ZK 201 s. 236).

1478-86 Magdalena Buczyńska z L., Pałecznicy i Pamięcic, c. Andrzeja Mokrskiego i Małgorzaty, ż. Jana Buczyńskiego 1478 (GK 20 s. 682-3; ZK 146 s. 742; 202 s. 118; 204 s. 359, 360); 1478 Magdalena c. zm. Andrzeja Mokrskiego z L. ż. Jana Buczyńskiego sprzedaje mężowi cz. w Pałecznicy i Pamięcicach z pr. odkupna na 4 lata (GK 20 s. 682-3 zp.); 1480 Małgorzata ż. Szczepana z Jelowic (Gelowicz) przeciw Małgorzacie trzymającej w oprawie L. i Gruszów (ZK 204 s. 230, 245); 1482 Małg. Mokrska z L. i Pałecznicy wd. [po Andrzeju] współpatronka kośc. w Pałecznicy (OK 3 s. 310); 1484 Piotr Wiplar z Uliny przeciwko Małgorzacie zw. Grytą, trzymającej L. z tytułu oprawy (GK 21 s. 1051); Kat. Sławieńska, Magdalena Stróżeńska (Strozenska → 1486), Bogumiła Grabowska i Jadwiga panna, siostry dziedziczki z Borzyszowic przeciw Magdalenie Buczyńskiej z Pałecznicy; br. Andrzej Róża prep. łęcz., Mikołaj i Zawisza pkom. chełmski dziedzice Borzyszowic przeciw Magdalenie z Pałecznicy i L. (ZK 204 s. 359 zp., 360); 1485 taż Magdalena przeciw ww. dziedzicom Borzyszowic o położenie w L. pozwu przeciw innej osobie (ZK 146 s. 742); ciż bracia nie stawili się w sprawie z Małgorzatą wd. po Andrzeju Mokrskim z Pałecznicy zastawniczką w L., pozwaną o bezprawne trzymanie L., na którym ciąży zapis 279 grz. mniej 1 wiard. części wiana zm. Heleny, zapisanego jej na L. przez zm. męża Marka z Borzyszowic kuchmistrza król, a następnie w wyniku ugody ustąpionego przez tąż Helenę swemu szwagrowi a ojcu ww. powodów zm. Mikołajowi z Borzyszowic, który z kolei przeniósł Helenie tę sumę na → Ciężkowice [→ Jawczyce 1427] (ZK 146 s. 746); 1486 Katarzyna ż. Przecsława Sławieńskiego, Magdalena ż. Jana Petrukoskiego [lub Stużeńskiego → 1484, z Petrukoz, Petrykoz i Stużna], Bogumiła ż. Mściwoja z Grabowa i Jadwiga panna siostry z Borzyszowic kwitują Magdalenę z Pałecznicy i L. ż. Jana Buczyńskiego ze 124 grz. tj. 1/2 kwoty 250 grz. [!] zapisanych niegdyś [Helenie ż. Marka z Borzyszowic] na L. (ZK 202 s. 118); 1489 → Gruszów p. 3.

1489-1510 Stanisław Buczyński z Olszyn [h. Strzemię], dworzanin król. 1510, s. Jana i Magdaleny Mokrskiej c. Andrzeja, do podziału w 1505 razem z br. Janem współdz. L., Pałecznicy, Pamięcic, → Gruszowa, → Imbramowic i cz. Winiar, dz. ww. dóbr 1505-10, tenut. Rozembarku, Racławic [pow. biec] i Sietnicy z sołectwami od 1510 (GK 30 s. 1167; ZK 24 s. 146-8; 155 s. 237; OK 23 s. 117); 1493 opiekunowie dzieci zm. Jana Buczyńskiego wydzierżawiają na 4 lata ich dobra tj. Pałecznicę, L., Gruszów, Imbramowice i cz. Pamięcic za 300 fl. węg. Mik. i Janowi Potockim z pr. wyrębu gajów tylko na potrzeby domowe. Potoccy będą co roku płacić po 6 grz. prebendarzowi z Pałecznicy (ZK 202 s. 438); Jan, Mik. Anna i Helena [Pieniążkowie], dzieci zm. Prokopa z Mogilna, nie stawili się na pozew Stan., Jana, Adama i Marcina [Buczyńskich] br. niepodzielonych dz. Pałecznicy o wypłacenie 250 grz. posagu (dotalicii) Heleny, babki Pieniążków, zapisanych po jej śmierci przez ich zm. dziada Prokopa Andrzejowi Mokrskiemu dz. Pałecznicy. Po śmierci Mokrskiego suma ta przeszła na jego córkę zm. Magdalenę, a następnie na jej synów ww. [Buczyńskich] (ZCz. 5 s. 295-6); 1494 br. Mik. i Jan Potoccy z Potoka wydzierżawiają [zastawiony wcześniej] L. w pow. prósz, na 3 lata Jerzemu Niemierzy, który będzie co roku płacił z tytułu dzierżawy 18 grz. gr posp. W razie niezapłacenia wwiąże Potockich do swych cz. w Pałecznicy i Pamięcicach (GK 24 s. 938); 1503 br. Jerzy i Jan Niemierza z Pałecznicy sprzedają za 600 fl. węg. cz. w Pałecznicy i Pamięcicach Stan. i Janowi br. Buczyńskim z Olszyn; ciż Buczyńscy zastawiają ww. Jerzemu i Janowi Niemierzy za 330 fl. wieś L. Jerzy i Jan w czasie trwania dzierżawy będą mogli wycinać w lasach drzewa na potrzeby dworu w L. (ZK 203 s. 324-6); 1505 → Gruszów p. 3; 1510 → Imbramowice p. 3; 1516 Jan Zajfert z Pałecznicy i Zofia ż. Seweryna Bonera dzieci zm. Seweryna Zajferta dzielą się dobrami. Jan bierze dobra ojczyste: Pałecznicę, Gruszów, Imbramowice, Jelowice, Pamięcice, L. i cz. w Winiarach oraz trzymane w zastawie: Zakrzów, Koski [dziś Kózki], Bólów, Sietniów i Małoszów. Zofia bierze zastawione dobra: Balice, Burów i Szczeglice z dopłatą pewnej kwoty. Pozostałe sumy pożyczone od ich ojca przez różne osoby podzielą między siebie po połowie (ZK 25 s. 345-7); 1524, 1525, 1527 → Imbramowice p. 3. -b. Kmiecie, włodarze i poddani. 1385 Chebda (Zebda) z L. z Dominikiem z Proszowic o odejście przed czasem, zabicie żony i 30 grz. szkód (SP 8, 2971); 1386 Marek, Stanisław i Miczek [kmiecie] z Budziszowic [pow. wiśl.], pozwani o 3 konie z Proszyną karczmarzem z L., skazani każdy na karę LXX (SP 8, 4032, 4123); 1388 Piotrasz włodarz wdowy po Spytku z L. nie stawia się w sądzie pozwany przez woźnego Piotra z Pałecznicy o rany, 6 koni zabranych z ugorów kmieciowi Janowi z Tępoczowa oraz 14 koni Andrzejowi kmieciowi z Tępoczowa (SP 8, 4848, 4852); tenże Piotrasz skazany na karę XV za ograbienie kmieci z Tępoczowa poddanych Jana prep. kośc. Ś. Michała [na zamku krak.]; wdowa po Spytku z L. nie stawiła w sądzie włodarza Piotrasza w sprawie z Janem prep. kośc. Ś. Michała o ograbienie jego kmieci w Tępoczowie (SP 8, 4853-4); Borowski włodarz z Pałecznicy przeciw Mikołajowi, Janowi i Stanisławowi [kmieciom] z L. o ranę i napad na drodze publicznej (SP 8, uw. 118/15, 124/7, 4860); Grzegorz włodarz z L. pozywa Stanisława kmiecia z Winiar (GK 4 s. 837); 1394 Miczek włodarz w L. (ZK 1c s. 123); 1413 Paszczęka kmieć z L. nie stawił się w sprawie z Janem Trąbą o 4 rany krwawe i 10 sinych (ZK 193 s. 119); 1416 Piotr dziedzic i Stanisław [kmieć?] z Bólowa oraz Bądek [kmieć?] z L. pożyczają 11 grz. półgr od Paszka z Zakrzowa (ZK 193 s. 323); 1417 dziewięciu kmieci z L. skazanych każdy z osobna na podwójną karę XV Bonie Juncie i sądowi za dwukrotne odbicie ciąży oraz na karę król. LXX (ZK 6 s. 308); 1496 pobór z 1 łanu w L. opłacił [kmieć] Wojciech Wilk (RP k. 81); 1497 pobór z 1 ł. w L. opłacił [kmieć] Jan Kruszka (RP k. 17); 1523 Kruszka siedzi na 1 półł. płaci 3 wiard., daje 2 kapłony, 2 koguty, 30 jaj, odrabia 2 dni na folwarku, kupił 1 ł. pusty, Błażek karczmarz na 1 półł., płaci 3 wiard., daje 1 kapłona, 2 koguty, 15 jaj, odrabia 2 dni, płaci z pustej roli 6 gr, Jan Dziekan na 1 półł. płaci 3 wiard., robi 2 dni, daje 1 kapłona, 2 koguty, 15 jaj, Feliks Raźny (Raszny) płaci z 1 ł. 1 1/2 kopy gr, robi 2 dni, daje 1 koguta, 2 kapłony, kupił 2 stajania pustej roli, Andrzej płaci 3 wiard. z 1 półł., robi 2 dni, daje 2 kapłony, 2 koguty i 30 jaj, Mik. Wilk płaci 3 wiard. z półłanku, daje 1 kapłona, 2 koguty i 30 jaj, młynarz Jakub płaci 1 1/2 grz. czynszu, młynarz Marcin ma od r. 1523 płacić 2 1/2 grz. czynszu oraz pracować kilka dni w roku, zagr. Wojciech Wąż, Wąs? (Wasz) daje z ogrodu 2 koguty (AG, ASK 56, In. P 3 k. 202, 210-1, 331).

-c. Areał, folwark i pobór. 1465 wieś L. [Andrzeja] Mokrskiego burgr. krak. skazana na karę XIV za niezapłacenie podatku łanowego (GK 17 s. 708); 1475 wieś L. Andrzeja Mokrskiego skazana na karę król. XIV za odbicie ciąży nałożonej za niezapłacenie łanowego i podatku król. 6 gr (GK 20 s. 37-8); 1489 pobór z 1/2 ł. (RP k. 137v); 1490-4 pobór łącznie z Pałecznicą i Pamięcicami z 8 ł. (RP k. 151, 164, 179v, 194, 210); 1495 pobór łącznie z Pałecznica i Pamięcicami z 7 ł. (RP k. 230 v); 1496-7, 1499, 1502-9 pobór z 1 ł. (RP k. 15, 81, 117, 297, 300v, 305, 310, 316, 324v, 344v, 369v); 1500-1, 1517-8 z 2 ł. (RP k. 253, 28lv, 793v, 815v); 1510-15 z 1 1/2 ł. (RP k. 547, 575, 600v, 631v, 719, 736); 1498, 1519-20 bez danych (RP k. 47, 830, 853); 1523 → p. 3b; 1524 na folwarku w L. uprawia się: pszenicę, proso, groch, tatarkę (paganicze) i owies, w oborze: 12 starych krów, 13 3-letnich, 2 jałowice, cielak, 2 stare woły, 3 byki, cielec, 15 gęsi, 2 byczki, 2 jałowiczki, 2 źrebaki, 17 świń, 2 konie, inwentarz gospodarski; 1528 na folwarku w L. uprawia się: żyto, pszenicę, owies, jęczmień, tatarkę, groch, proso (AG, ASK 56, In. P 3 k. 200, 202, 331); 1530 w L. pobór z 3 1/2 ł. i karczmy dorocznej (RP k. 20).

4. 1422 Władysław Jag. na prośbę Jadwigi wd. [po Bonie Juncie] oraz jej ss. Franciszka i Jana przenosi z pr. pol. na pr. niem. średz. ich dobra, m.in. L. (ZDM 1, 1930).

5. 1529 dzies. snop. z całego L. należy do bpa krak. (LR s. 4).

6. 1458 Mikołaj s. Szczepana z L. student Ak. Krak. (Ind. s. 232).

1 W haśle Krużlowa błędnie przypisano działy poszczególnym braciom.

2 W haśle Kotlice błędnie Ławszów zamiast Łaszów.