ŁAŚNICA

(1443 przedmieście Lanckorony bez nazwy, 1470 Lasznicza, 1471 Lasnycza, 1520 Lesznycza, 1526 Luschnycza, de Slasznycze!) wieś, później przedmieście, dziś cz. Lanckorony (UN 16 s. 42; Mapa Obrębów; na MAd. błędnie jako Leśnica), 1,5 km na SE od centrum miasta. [Pow. szczyrz.; par. Lanckorona].

Własn. król. w stwie niegrodowym lanckorońskim. 1443 wzm. dwa nienazwane przedmieścia Lanckorony → Lanckorona [miasto] p. 2a, → Lanckorona [zamek] p. 3a. Późniejsze informacje o przedmieściach dowodzą że owe wzm. należy odnieść do → Jastrzębi i L; 1470-1 Mikołaj z L. kmieć Jana z Brzezia [tenut. lanckorońskiego] pozywa Jana [Smolika] ze Strzeszkowic tenut. barwałdzkiego, który polecił swym domownikom, aby wtargnęli na rolę Mikołaja i stratowali owies na 40 kop wart. 5 grz. Sąd wyznacza woźnego celem przeprowadzenia wizji (ZK 16 s. 646, 662; 18 s. 73); 1520 L. wśród wsi przynależnych do zamku Lanckorońskiego → Lanckorona [zamek] p. 3a; 1525 kupiono na potrzeby budowy zamku na Wawelu od Jan z Łękawicy i Szymona z L. 3550 małych gontów wart. 1 grz. 5 gr 9 den. (Wawel 2 s. 52); 1526 j.w. od Jana z L. 4850 gontów wart. 1 grz. 16 gr 12 den., od Mikołaj z L. 3050 tychże wart. 1 grz. 13 gr, od Szymona z S. na potrzeby domu pana wojewody 1400 tychże wart. 25 gr 12 den., po 11 trzeciaków za każde 100 szt; 1529 kupiono od Jana z L. na budowę ww. zamku 1200 gontów wart. 18 gr 9 den. i od Mikołaja z L. 1300 gontów wart. 20 den. (Wawel 2 s. 84-5, 110); 1564 czynsze od komorników z przedmieścia L. → Lanckorona [miasto] p. 3b (LK 1 s. 200); młyn zw. Łasiński w Lanckoronie → Lanckorona [miasto] p. 2a; 1569-83 droga łaśnicka z Lanckorony do przedmieścia L. → Lanckorona [miasto] p. 2b.

Uw. Sprawę identyfikacji i lokalizacji przedmieścia Łaśnica i wsi Leśnica dokładnie omówił J. Kurtyka → Leśnica, uw.