ŚMIGIEL – dobra

2. 1415 dwór →Śmigiel, p. 4A; 1473 dwór dziedziców (AC 2 nr 1369), „nowy dom” we dworze położony w stronę kościoła (AE II 381v); 1486 dom dziedziców, jego kuchnia, zarządca (factor) szl. Michał →p. 3: Piotr.

3. Własn. szlach. 1400 Henryk von Oppeln dz. w Koszanowie czyni nadania dla miasta Koszanowo →Śmigiel, p. 4A; 1412 tenże →niżej.

1411 Ramsz (Ramszel) z S. i →Koszanowa, na jego dobrach ciążą 4 grz. czynszu na rzecz klasztoru w Wieleniu (Wp. 5 nr 173); 1412 tenże wraz z bratem Andrzejem [czyli Henrykiem], Cybkiem Pradlem ze Spławia, Niklaszem Robaczyńskim i Janem Warmulem toczą proces z Bieniuszą Oporowską (KoścZ 4, 17); 1415 tenże z Koszanowa wystawia dok. lokacji miasta Koszanowo →Śmigiel, p. 4A.

1421 Wojciech z S. [zapewne chodzi o człowieka na służbie dziedziców w Ś., ale może mieszczanina w Ś.?] (WR 1 nr 1080).

1424 szl. Tomasz Kromnowo z S. [ze szlach. rodziny Kromnow, a więc chyba człowiek w służbie dziedziców w Ś., ale może mieszczanin w Ś.?] zawiera ugodę z Bartoszem Gostkowskim; Bartosz ma mu zapłacić 5 grz., a Tomasz winien oddać wszystkie dokumenty w sprawie zastawu; gdyby Bartosz nie zapłacił, będzie musiał oddać Tomaszowi łan w Gostkowie na sumę 11 grz. [najpewniej łan ten Tomasz trzymał dotąd od Bartosza w zastawie] (KoścZ 5, 467v; KoścZ 8, 67v; KObceRyc. 60, błędnie pod 1425).

1424-38 Mikołaj (Nikel), zw. często Mik. Ramszem, a niekiedy Ramszem [choć miał też brata Ramsza], z Ś., Śmigielski, brat Ramsza, ojciec Mikołaja i Władysława (KoścZ 9 k. 116v, 138, 146, 234, 245v, 256, 273v), wicepodkom. we Wschowie (GUrz. nr C 1080): 1424 tenże Ramsz z S. →Śmigiel, p. 3: mieszczanie; 1426 tenże jednym z poręczycieli za Henryka z Niałka (KoścZ 8, 345v-346; BR 628 nr 83); 1427 tenże wraz z Andrzejem Bojanowskim ręczą za Piotra z Ponina wójta kośc., że zapłaci on Wyszakowi Żegrowskiemu 100 kóp gr tytułem posagu (KoścZ 8, 480); 1428 temuż i Michałowi Ręckiemu odstępuje Anna ż. Dziersława z Chełkowa całe plony z ról, które uzyskali oni od Dziersława (KoścZ 9, 36); 1428 tenże toczy proces z Iwanem Karnińskim o 40 grz. poręki w sprawie Chełkówka (WR 3 nr 1363; KoścZ 9 k. 99, 123v); 1428 tenże winien jest Mikołajowi niegdyś Piotrowskiemu 14 grz. 6 gr (KoścZ 9, 135v); 1429 [tenże?] Ramsz wraz z Mikołajem z Piotrowic [w pow. wsch.?] i Jakuszem Sepieńskim ma uzyskać od Michała Ręckiego cz. 1 ł. w Chełkówku (KoścZ 9, 205v); 1429 tenże, Jan Lubiatowski i Kat. Sierpowska toczą proces z Nollą burmistrzem kośc. (KoścZ 9, 163v); 1429 [tenże?] Ramsz pozwany przez Nollę [mieszcz.] z Kościana o 5 grz. długu (KoścZ 9 k. 178v, 199v, 204); 1430 tenże toczy proces z Kofmanem mieszcz. z Kościana (KoścZ 9 k. 248v, 257v, 277v); 1430 tenże wraz z Andrzejem Bojanowskim, Piotrem wójtem kośc., Dominikiem Wilkowskim, Januszem Popowskim i Janem Nietąszkowskim wwiązani w 1/4 Radomicka, Kurozwęk i Błutkowa (KoścZ 9, 242v); 1432 [tenże?] Ramsz Śmigielski śwd. (WR 3 nr 1422); 1435 tenże z bratem Ramszem sprzedają z zastrz. pr. odkupu szpitalowi Ś. Ducha pod Osieczną 3 grz. czynszu z S. (PG 1, 102v); 1435-36 tenże →niżej: Ramsz; 1438 tenże zastępuje w sądzie Jana Kromno (KoścZ 12, 53v); 1443 tenże wspomn. jako zm. mąż Katarzyny, ojciec Władysława i Mikołaja →niżej.

1435 Ramsz z Ś., brat Mikołaja →wyżej; 1435 tenże Ramsz z bratem Niklem z S. toczą proces z Anną z Łęgu ż. Jakusza Sepieńskiego, a 1436 z synami Jakusza, Mikołajem i Jakubem z Ostrowa (KoścZ 11 k. 111, 167v, 226v); [1436-39] tenże otrzymuje od ż. Agnieszki [c. Wierzbięty z Lubikowa] 1/3 Lubikowa →niżej; [in. wzmianki o Ramszu z S. odnosimy do jego brata Mikołaja, który używał przydomka Ramsz].

1427 Janusz z S. [zapewne chodzi o człowieka na służbie dziedziców w Ś.] (WR 1 nr 1243).

1429 pani Ramoltowa [czyli żona Ramolda-Ramsza] z S. toczy proces z Wawrzyńcem i Niklem Skoraczewskimi; zastępują ją w sądzie Mik. Zapartowski (KoścZ 9, 231).

1430 Piotr [z Ponina] wójt kośc. zapowiada swoje wszystkie dobra w S., z których Nikel z Gostynia pozwał Ramsza z S. (KoścZ 9, 273).

1438 „Ramszowie z Ś.” [tzn. Mikołaj i Ramsz czy Mikołaj i Władysław?] kupują od Piotra z Rąbinia folw. w Popowie (Cieplucha 250).

1442-45 Mikołaj i Władysław (Włodek) z S., ss. Mik. Ramsza: 1442 ciż ss. zm. Mik. Ramsza wraz ze swym stryjem Janem Bronikowskim zawierają ugodę z Agnieszką ż. Wyszoty z Błożejewa; mają jej odstąpić 1/3 Lubikowa, którą Agnieszka zrezygnowała kiedyś, wobec star. Rafała [z Gołuchowa 1436-39], swemu pierwszemu mężowi Ramszowi z S.1Musi tu chodzić nie o Mik. Ramsza, ojca Władysława i Mikołaja, ale jego brata Ramsza. Matka Władysława i Mikołaja, Kat. Bnińska, przeżyła bowiem ich ojca. Agnieszka była c. Wierzbięty z →Lubikowa i Iwna (SzwedaGrzym 123-124); w 1433 była jeszcze panną, ona zaś ma im odstąpić 1/4 S. i Koszanowa, na których to dobrach miała zapisany posag i wiano (PZ 14 k. 102v, 121); 1443 ciż ss. zm. Mik. Ramsza z S.2Po sprzedaniu Ś. Ramszowie używali nadal nazwiska Śmigielski. Mikołaj obrał karierę kościelną. W 1447 uzyskał pap. prowizję na kanonię gnieźn. (BulPol. 6 nr 13), ale jej nie objął; 1450 jako Mikołaj syn Mik. Ramsza z S. zapisał się na Uniwersytet w Krakowie (Metryka 1 nr 50e/001); w 1451 był już kanonikiem kat. pozn. (AC 1 nr 401), 1454 został kan. włocławskim oraz kanclerzem pozn. (studiował wtedy pr. kanoniczne w Rzymie, a miał 20 lat), zm. 1454/55 (GWłocł 45; DembPozn; CP 29 k. 125, 153, 160v; BulPol. 6 nr 602, 780, 791, 844, 846). Włodek był człowiekiem świeckim. Zm. przed 1464, kiedy to wd. po nim Klara toczyła proces z Marcinem Morawczewskim (KoścZ 14, 318); 1487 taż dz. w Golejewie sprzedała z zastrz. pr. odkupu Janowi Kołaczkowskiemu 2 ł. w Golejewie za 26 fl. (PG 10, 66). W 1467 Mikołaj syn zm. Władysława niegdyś z S. kupił od bpa pozn. Andrzeja [z Bnina] wsie Oporowo i Oporówko w pow. kośc. z zastrz. pr. odkupu za 650 grz. (PG 6, 242); 1470 tenże syn Włodka Ramsza kupił od bpa Andrzeja wieś Zimnowoda w pow. pyzdr. za 430 grz. (PG 8, 54v); 1470 tenże kupił od swej siostry Barbary c. Władysława Ramsza i Klary z Lubosiny (Barbara wystąpiła w asystencji wuja rodz. Andrzeja bpa pozn., oraz stryja i wujów Jana Bronikowskiego sędziego wsch., Mikołaja, Jana i Andrzeja z Rogowa) jej dobra po ojcu i matce w Grąbkowie, Śląskowie, Golejewie i Stwolnie za 400 grz. (PG 8, 54v); miał też w 1470 jakieś rozliczenia z ówczesnymi dziedzicami Ś. (→niżej: Jan) wraz z matką Katarzyną, wujem rodz. Andrzejem [z Bnina] bpem pozn. oraz braćmi i braćmi stryj. Janem Bronikowskim, Janem Nietąszkowskim i Hanczlem Robaczyńskim, zważywszy długi zostawione przez zm. ojca, sprzedają swym braciom stryj. Janowi, Piotrowi i Wojciechowi z Bnina m. S. z wsią Koszanowo, 1/2 Popowa i całą Nową Wsią za 3000 grz.; ich matka ustępuje z oprawy, jaką miała zapisaną na tych dobrach (Wp. 5 nr 700); 1445 tenże Władysław i Jan Bronikowski występujący w imieniu tegoż Mikołaja oświadczają, że zważywszy obciążenie dóbr S., Koszanowo, Nowa Wieś i 1/2 Popowa ciężkimi długami, za radą swych stryjów i wujów, bpa pozn. Andrzeja, Jana Bronikowskiego, Jana wójta z Kościana i Hanczla Robaczyńskiego, odstąpili te dobra Janowi, Piotrowi i Wojciechowi z Bnina (KoścZ 12, 558); 1450-51 tenże Mikołaj →p. 6.

Bnińscy z Ś., Śmigielscy (h. Łodzia):

1443-45 Jan, Piotr i Wojciech z Bnina [ss. Mikołaja, bracia bpa Andrzeja] kupują Ś. →wyżej; 1448 Wojciech z Bnina dz. w S.3Wojciech otrzymał zapewne Ś. w nieznanych nam działach z braćmi. Wojciech był kaszt. międz. (zapewne od 1454, UDR I/1 s. 136). Większość życia spędził na Mazowszu, jako zarządca tamtejszych dóbr biskupstwa pozn. Zm. zapewne w 1459. Jego żoną była Zuzanna z Gowarczowa w woj. sandomierskim (→niżej: Małgorzata) ustanowiony przez bpa pozn. Andrzeja kolatorem jednej z kanonii w kolegiacie NMP in Summo w Poznaniu (LBP 274); 1463 w ugodzie między Mikołajem z Bnina [synem Piotra] a Andrzejem z Czempinia [synem Jana] wśród długów, które uregulować miał Mikołaj, wymieniono m. in. 600 grz. należne Władysławowi niegdyś z S. (PG 7, 189); 1466 wspomn. kupno 1/3 Nietąszkowa i Unina przez tegoż Wojciecha →niżej: Jan.

1451-74 Andrzej z S., Śmigielski, syn Wojciecha, brat Piotra, Jana, Mikołaja i Stanisława, ojciec Stanisława: 1451-59 tegoż kariera duchowna →p. 6; 1462, 1464, 1465, 1466, 1470 tenże →niżej: Jan; 1470 tenże zapisuje swej ż. Małgorzacie4Małgorzata była c. Stanisława z →Ostroroga. Po śmierci Andrzeja wyszła ponownie za mąż za Jana z Piekar (w woj. sier.); wśród jej dzieci z drugiego małżeństwa była m. in. Anna ż. Piotra z Będkowa →niżej: Małgorzata, pod 1527. po 400 grz. posagu i wiana na 1/3 S., całym Nietąszkowie, opust. Uninie i na 1/2 Sapowa (PG 8, 57); 1472 tenże →wyżej; 1474 tenże →Śmigiel, p. 5A; 1480 tenże wspomn. jako zm. →niżej.

1459-94 Piotr z S., Śmigielski, ur. 14455W dok. pap. z 1467 mowa jest, że Piotr ma 22 lata (BulPol. 7 nr 475), zm. 1494/95, syn Wojciecha, brat Andrzeja, Jana, Mikołaja i Stanisława, duchowny [→p. 6]: 1459-64 tenże syn Wojciecha na studiach w Krakowie →p. 6; 1462, 1464, 1465, 1466 tenże →niżej; 1464, 1468 tenże kan. pozn. →p. 6; 1470, 1472, 1474, 1476, 1480, 1481, 1481-82, 1482-85 tenże kan. pozn. →niżej; 1483 tegoż pisarz Marcin ze Zbąszynia prezentowany na plebana w Rydzynie (ACC 61, 97v); 1483, 1485, 1486, 1487 tenże →niżej; 1486 tenże syn Wojciecha, kan. pozn. prosi pap. o uwolnienie od zarzutu spowodowania śmierci swego sługi; gdy pewnego dnia zaprosił 2 szlachciców i pewnych mieszkańców swego miasta S. na ucztę (prandium) i biesiadował z nimi w gronie swych domowników, pewien jego sługa, kleryk Kurek, będąc już pijany, podszedł do stołu i zaczął znieważać swego pana; Piotr kazał mu się wynieść, ale Kurek wrócił i znów wypowiadał niesprawiedliwe słowa; szl. Michał zarządca (factor) Śmigielskiego polecił go więc pojmać i uwięzić; Piotr wysmagał Kurka lekko rózgą po plecach i kazał go przykuć łańcuchem za szyję obok kuchni swego domu, aby go upokorzyć i dać przykład innym swym sługom; przykuty mógł jednak swobodnie ruszać głową i pić piwo z postawionego obok dzbana; na łańcuchu tym umarł jednak z niewiadomej przyczyny; ponieważ ludzie prości oskarżają niesłusznie Piotra o spowodowanie tej śmierci, prosi on o orzeczenie, że nie jest jej winien i o zwolnienie z wszelkich ewentualnych kar (Repertorium Poenitentiariae Germanicum, t. 7, Tübingen 2008, nr 2505); 1491 tenże sprzedaje Winc. Czackiemu 6 1/2 grz. czynszu z Nietąszkowa z zastrz. pr. odkupu za 50 fl. (PG 10, 155v); 1491-94 tenże Piotr kan. pozn. toczy proces z Janem z Ostroroga o zapłatę 300 grz. (AC 2 nr 1468, 1485); 1493 tenże Piotr kan. pozn. →Śmigiel, p. 4A; 1494 tenże sprzedaje z zastrz. pr. odkupu Piotrowi Opalińskiemu 1/2 Nietąszkowa za 40 fl. (PG 7, 36); 1495 tenże wspomn. jako zm. (CP 32, 87).

1459-1502 Jan z S., Śmigielski, syn Wojciecha, brat Andrzeja, Piotra, Mikołaja i Stanisława, ojciec Wojciecha, Andrzeja i Stanisława, kaszt. przem. 1487-1502 (UDR I/1, 159) [jego transakcje majątkowe: Górczak 94]: 1459 tenże Śmigielski z Bnina dz. w Gowarczowie [woj. sandomierskie], student w Krakowie, 1460-65 kariera duchowna →p. 6; 1462 tenże z braćmi Andrzejem, Piotrem, Mikołajem i Stanisławem, ss. zm. Wojciecha kaszt. międz. kupują od Jana z Jaszkowa jego cz. Nietąszkowa i Unina za 300 grz. (PG 6, 150); 1464 tenże kan. pozn. z braćmi Piotrem kan. pozn., Andrzejem, Mikołajem i Stanisławem pożyczają Jakubowi z Dębna dziekanowi gnieźn. i kan. pozn. 147 fl. (AE II 104v-105); 1465 tenże z braćmi Andrzejem, Piotrem, Mikołajem i Stanisławem toczą proces z Janem ze Skoraczewa (KoścZ 15, 74); 1466 tenże z braćmi Andrzejem, Piotrem i Mikołajem pozwani przez Jerzego Szczepankowskiego o zboże ozime wartości 28 grz., jakie ich ojciec zabrał w kupionej od Jerzego 1/3 Nietąszkowa i Unina (KoścZ 15, 131); 1470 tenże z braćmi Piotrem kan. pozn., Andrzejem, Mikołajem i Stanisławem otrzymują od stryja Andrzeja bpa pozn. Oporowo i Oporówko; od braci stryj. Andrzeja z Borku [syna Jana Bnińskiego] i Mikołaja z Bnina [syna Piotra] otrzymują m. S. z wsiami Koszanowo, Bruszczewo, Przesieka, Nietąszkowo, Nowa Wieś, Unino, 1/2 Popowa, oraz Oporowo i Oporówko, a dają im za to Borek (Andrzejowi) oraz Bnin (Mikołajowi) z przyległymi wsiami (PG 8, 54v-55; Straty 3 s. 204, nr 174); 1470 tenże z braćmi Piotrem i Andrzejem zobowiązują się postawić przed starostą braci Mikołaja i Stanisława kanonika pozn., aby potwierdzili wspomn. ugodę podziałową; Andrzej z Borku i Mikołaj z Bnina mają tymże braciom odstąpić dobra w ziemi sandomierskiej, łęcz. i in. obcych (extranee) ziemiach (PG 57, 43v); 1470 tenże z braćmi Piotrem kanonikiem i Andrzejem zobowiązują się zapłacić 100 grz. Mikołajowi synowi zm. Władysława Ramsza ze Śląskowa (AE II 276v); 1470 tenże zapisuje swej żonie Elżbiecie po 400 grz. posagu i wiana na 1/3 S., całym Bruszczewie i 1/2 Koszanowa (PG 8, 57); 1472 tenże z braćmi niedz. Piotrem i Stanisławem kanonikami pozn., Andrzejem i Mikołajem kupują od Jadwigi ż. Jana Chełkowskiego 1/3 Nietąszkowa i Unina za 200 grz. (PG 8, 145); 1475 tenże tenut. [dóbr bpich] w Buku jako wykonawca testamentu swego sługi szl. Jakuba pozywa Andrzeja i Wojciecha mieszczan z Obornik o sumy, jakie winni byli Jakubowi (Andrzej 1 kopę gr za służbę, Wojciech 8 fl.), a które Jakub zapisał kościołowi par. w S.; pozwani zaprzeczają, aby byli cokolwiek winni (AE II 432); 1476 tenże z braćmi Piotrem kan. pozn. i Mikołajem oraz bratankiem Stanisławem [synem Andrzeja] zawierają z Marcinem Ponieckim ugodę w sprawie granic Ponieca, Oporowa i Oporówka (KoścZ 16, 132v); 1480 tenże brat Piotra kan. pozn. i Mikołaja, stryj Stanisława i Małgorzaty, dzieci zm. Andrzeja (PG 9, 119v); 1480 tenże występuje jako wuj Katarzyny c. Jana Świdwy z Szamotuł [z jego małżeństwa z Anną Stęszewską] (PG 9, 192); 1481 tenże z braćmi Piotrem kan. pozn. i Mikołajem sprzedają Andrzejowi z Bnina swą cz. dóbr bnińskich należną im po zm. stryju Andrzeju bpie pozn. za 1800 grz. (PG 9, 129v); 1481-82 tenże z braćmi Piotrem kan. pozn. i Mikołajem oraz [bratankiem] Stanisławem toczą proces z Marcinem Ponieckim (KoścZ 16 k. 297, 314v); 1482-85 tenże z braćmi Piotrem kanonikiem i Mikołajem oraz [bratankiem] Stanisławem toczą proces z Andrzejem z Szamotuł o połowę sumy 60 grz. zapisanej altarii w Osiecznej [przez Śmigielskich] na Oporowie i Oporówku (PZ 21, 22v; PZ 22, 163v); 1482 tenże kupuje od Sędziwoja Trzebawskiego wsie Ruchocice, Guździno i Gola za 2000 fl. (PG 9, 155), 1483 skwitowany zostaje z zapłaty 400 fl. i 100 grz. tej sumy, winny jest jeszcze 666 grz. 32 gr (KoścG 2, 114v-115), a 1487 skwitowany z całej sumy (KoścG 3, 40); 1483 tenże brat Mikołaja →niżej; 1485 tenże sprzedaje z zastrz. pr. odkupu Sędziwojowi Korzbok Trzebawskiemu wieś Przesieka Polska za 100 grz. (PG 10, 24); 1485 tenże z braćmi Piotrem kan. pozn., Mikołajem i Stanisławem toczą proces z Marcinem Ponieckim o granice Śmiłowa i Oporowa (KoścZ 17 k. 41v, 54, 65v-66, 67, 69); 1485 temuż sąd nakazuje żyć w pokoju z Marcinem Ponieckim pod zakładem 600 grz. (KoścG 3, 20v); 1486 tenże dz. w Oporowie (ACC 64 k. 60v, 89v); 1486 tenże występuje jako wuj rodz. Mikołaja syna Mik. Margońskiego (PG 10, 52); 1486 tenże z braćmi Piotrem kan. pozn. i Mikołajem oraz bratankiem Stanisławem, synem zm. Andrzeja, sprzedają z zastrz. pr. odkupu Piotrowi Opalińskiemu wieś Nietąszkowo za 100 fl. (PG 10, 53), a 1487 zobowiązują się uwolnić od roszczeń osób trzecich te dobra, nabyte od Opalińskiego przez Hinczkę z Ujazdu (KoścG 3, 53; PG 10, 93); 1487 tenże sprzedaje z zastrz. pr. odkupu Sędziwojowi Trzebawskiemu Przesiekę Polską za 204 grz., zaś 1489 Bruszczewo za 100 grz. i 1491 ponownie Bruszczewo za 40 grz. (PG 10 k. 76v, 116v, 155v); 1491 tenże zobowiązuje się uwolnić od roszczeń osób trzecich folw. Kałowo, który sprzedał Wawrz. Czarnkowskiemu z zastrz. pr. odkupu za 50 fl. (KoścZ 12, 235); 1492 tenże kupuje od Sędziwoja Trzebawskiego Ruchocice, Guździno i Wolę w pow. kośc. za 2000 fl. (PG 9, 155); 1492 tenże śwd. (AC 2 nr 762); 1493 tenże toczy proces z Janem Drzewieckim o granice wsi Drzewce i Oporowo (PZ 22, 166); 1494 tenże pozywa Jakuba altarystę w Osiecznej w sprawie czynszu dla jego altarii (PG 59, 33v); 1496 tenże z bratem Mikołajem i bratankiem Stanisławem, jako dziedzice dóbr po swym zm. bracie Piotrze, pozwani przez Jana z Ostroroga o 300 grz., które Piotr miał mu zapłacić (AC 2 nr 1505); 1496 tenże Jan →niżej; 1496 temuż Janowi sąd daje wwiązanie w dobra Marcina Ponieckiego na poczet nie zapłaconej sumy 90 grz. 9 wiard.; Marcin nie dopuszcza do wwiązania (KoścG 4, 113); 1499 tenże Jan sprzedaje z zastrz. pr. wykupu Stan. Mirzewskiemu folw. Dziewiecznik i łąkę zw. Wielga Łąka w Oporowie za 18 fl. (KoścG 5, 56; PG 12 k. 29 [tu 10 fl. 4 grz.], 34; wwiązanie w 1501: KoścG 5, 110v); 1500 tenże Jan oraz Małg. Śmigielska [c. Andrzeja] ż. Rafała z Leszna kaszt. gnieźn., Mikołaj, Zuzanna i Jadwiga dzieci zm. Mik. Śmigielskiego (z ich opiekunką Zuzanną Gowarczowską [wd. po Wojciechu?6Za żyjącą wciąż wd. po Wojciechu (który zm. ok. 1459), a babkę wymienionych dzieci, uznał ją Górczak 92. Jednak W. Brzeziński, Wdowieństwo i powtórne zamążpójście kobiet wśród możniejszej szlachty polskiej późnego średniowiecza, RH 75, 2009, s. 117, sądzi, że babka ta zm. raczej dużo wcześniej, a wspomniana w 1500 opiekunka to już inna osoba]) jako spadkobiercy dóbr zm. Piotra Śmigielskiego kan. pozn. toczą proces z Janem z Ostroroga kaszt. pozn. o sumę 300 grz., jaką Piotr winny był Ostrorogowi zgodnie z zapisem z 1483 (AC 2 nr 1549); 1501-02 tenże z ss. Wojciechem i Andrzejem pozwani przez Jana Ostroroga o napad na Stobnicę [woj. sandomierskie] (KoścZ 18 k. 3, 30); 1502 [ciż?] dziedzice z S. toczą proces z Wacławem i Stanisławem ss. zm. Jana z Ostroroga (AC 2 nr 1569); 1505 rajca pozn. Jan Grodzicki zeznaje, że wobec niego zm. Maciej złotnik poręczył długi Mac. Nadolnego wobec pana [Jana?] Śmigielskiego (AR nr 2165); 1507-08 Elżbieta wd. po tymże Janie pozwana przez Krzysztofa Olbrachcickiego o usunięcie z dóbr Bruszczewo; Krzysztof kupił je od Mac. Trzebawskiego za 145 grz. i twierdzi, że Elżbieta nie niepokoiła go w tej sprawie od 10 lat za życia swego męża; Elżbieta odpowiada, że jest to jej oprawa, a za życia męża nie miała władzy nad tymi dobrami, lecz zaraz po jego śmierci postanowiła skorzystać ze swych praw (PG 65, 238; PG 66, 105v-106); 1508 taż Elżbieta →niżej: Andrzej syn Jana.

1462-96 Mikołaj z S., Śmigielski, syn Wojciecha, brat Andrzeja, Piotra, Jana i Stanisława, ojciec Mikołaja, Katarzyny, Zuzanny i Jadwigi: 1462, 1464, 1465, 1466, 1470, 1472, 1476, 1480, 1481-82, 1482- 85 tenże →wyżej; 1465 tenże i Stanisław z S. toczą proces z Janem Duszą Skoraczewskim (KoścZ 15, 74); 1482 tenże zapisuje 5 grz. czynszu na swej części S. i Koszanowa [komu?, zapis niedokończony] (PG 9, 169); 1483 tenże Mikołaj kupuje od Macieja i Jana Wrzesińskich [swych szwagrów] 1/2 Żerkowa i Lisowa [obecnie Lisew] w pow. pyzdr. z zastrz. pr. odkupu za 200 grz. (PG 9, 180v); 1483 tenże Mikołaj zapisuje swej żonie Róży po 200 grz. posagu i wiana na 1/2 dóbr należnych mu w działach z braćmi Piotrem kan. i Janem, tj. na 1/2 cz. S. i wsi Koszanowo, Nowa Wieś, Nietąszkowo, Bruszczewo, Przesieka, Oporowo i Oporówko (PG 9, 180); 1485, 1486, 1487 tenże →wyżej; 1493 tenże z ż. Różą siostrą Macieja i Jana z Wrześni (KoścG 4, 2); 1494 tenże Mikołaj zapisuje swej ż. Róży po 200 grz. posagu i wiana na połowie swej połowy m. S., na 1/3 młynów końskich, połowie swej połowy wsi Koszanowo z młynami oraz folwarku w Nowej Wsi (PG 7, 18v; PG 11, 27v); 1496 tenże →wyżej.

1462-74 Stanisław z S., Śmigielski, zm. 1474, syn Wojciecha, brat Andrzeja, Jana, Piotra i Mikołaja: 1462, 1464, 1465, 1470, 1472 tenże →wyżej; 1470 tenże syn Wojciecha, bratanek bpa pozn. Andrzeja, kanonik pozn., student w Krakowie, 1470-74 kariera duchowna →p. 6.

1480-96 Stanisław z S. syn Andrzeja: 1480 tenże z siostrą Małgorzatą, dzieci zm. Andrzeja, 1481-85 tenże, 1486 tenże syn zm. Andrzeja, 1487, 1496 tenże →wyżej; 1494 tenże ręczy za swą siostrę Małgorzatę, że skwituje ona Andrzeja z Bnina kaszt. kam. z dóbr w Bninie (PyG 8, 32); 1495 tenże sprzedaje z zastrz. pr. odkupu Annie wd. po Andrzeju Popowskim 4 kmieci w Popowie za 60 fl. (PG 7, 61v); 1496 tenże sprzedaje swemu stryjowi Janowi kaszt. przem. ogród na Zielonej Górze w S. za 12 grz. (PG 7, 92v; PG 11, 116v).

1480-1527 Małg. Śmigielska c. Andrzeja: 1480 taż c. Andrzeja, 1494 taż, 1500 taż ż. Rafała z Leszna kaszt. gnieźn. →wyżej; 1500 taż toczy proces z Janem z Ostroroga o wygnanie z dóbr Stobnica (MS 4 supl. nr 1217); 1502 taż ż. Rafała Leszczyńskiego (KoścG 5, 158); 1502 taż wd. po Rafale wwiązana w 1/2 S. i całe Nietąszkowo, gdzie zm. Rafał zapisał jej 200 grz., uzyskane od Mik. Śmigielskiego (KoścG 5, 171v); 1502 taż toczy proces z ss. Jana Ostroroga (KoścZ 18, 29); 1503 taż wd. po Rafale Leszczyńskim kwituje Andrzeja z Bnina kaszt. kam. z zapłaty 110 grz. za 1/4 dóbr bnińskich (PG 64, 46); 1506 taż ż. Jana Rozdrażewskiego, który zapisuje jej w dożywocie 1000 fl., a 1507 po 550 fl. posagu i wiana (PG 13 k. 99v, 129); 1507 taż w towarzystwie męża Jana Rozdrażewskiego sprzedaje Katarzynie z S. wd. po Hieronimie Kretkowskim 1/2 Popowa i Koszanowa oraz 1/3 Nietąszkowa za 400 fl. i 4 grz., zaś Katarzyna sprzedaje jej za 1000 fl. części m. Gowarczów z wsiami Siedlec, Mroczków, Skrzyszów, Komaszyce, Wolna, Brzeźnica i Ruda w pow. opoczyńskim w ziemi sandomierskiej oraz części sum zapisanych na król. dobrach Mojków i Uszczyn w ziemi sier. oraz Szady Kierz w ziemi łęcz., które przypadły Katarzynie po zm. matce7Zuzanna była babką Katarzyny, więc zapewne zaszła tu pomyłka pisarza lub nawet wydawcy, który zgubić mógł słówko „antiqua” przy określeniu „mater” Zuzannie wd. po Wojciechu z Gowarczowa kaszt. międz. (MS 4 nr 8369, 8371); 1509 taż ż. Jana Rozdrażewskiego, wnuczka Zuzanny Wojciechowej z Gowarczowa, a c. Andrzeja, oraz Kat. Margońska c. wspomn. Zuzanny pozywają Wojciecha, Stanisława i Andrzeja ss. Jana oraz Mikołaja syna Mikołaja, wnuków Zuzanny o dobra Gowarczów, Siedlec i Skrzyszów (MS 4 nr 8884); 1513 taż wd. po Rafale Leszczyńskim marsz. koronnym, a obecnie ż. Jana Rozdrażewskiego sprzedaje z zastrz. pr. odkupu Wojc. Dobczyńskiemu Koszanowo bez stawu k. dworu za 120 grz. (A 219); 1513 tejże mąż Jan Rozdrażewski zapisuje po 500 fl. posagu i wiana (PG 14, 451); 1519 taż ż. Jana Rozdrażewskiego pozywa Mac. Pawłowskiego o napad na Stobnicę (KoścZ 23, 48v); 1523, 1525, 1527 taż Małg. Rozdrażewska →niżej: Wojciech; 1527 taż współkolatorka kościoła par. w S. →p. 5A; 1527 taż otrzymuje od Anny wd. po Piotrze z Będkowa, swej siostry przyrodniej (z jednej matki)8O ich matce Małgorzacie →przyp. 4 jej pr. do Działoszyc (MS 4 nr 15177); 1528 taż wspomn. jako zm. matka Rafała Leszczyńskiego →niżej: Rafał.

1500-47 Mik. Śmigielski syn Mikołaja, ojciec Stanisława, Krzysztofa, Kaspra i Jerzego: 1500 tenże Mikołaj, Zuzanna i Jadwiga dzieci zm. Mik. Śmigielskiego →wyżej: Jan; 1501 tenże pozywa Mikołaja i Marcina z Kretkowa, braci zm. Hieronima Rogozińskiego, który miał postawić w sądzie swą ż. Katarzynę, siostrę Śmigielskiego, aby zrzekła się dóbr należnych po babce Zuzannie Gowarczowskiej (PZ 23 k. 19v, 22); 1502 tenże zeznaje, że wspomn. Katarzyna winna zrzec się całego spadku po Zuzannie Gowarczowskiej (PZ 23, 65); 1509 tenże Mikołaj →wyżej: Małgorzata; 1513 [tenże?9Może chodzi tu jednak o syna Andrzeja. Siostra Mik. Andrzejowica wyszła bowiem za Jana Kąkolewskiego] sprzedaje z zastrz. pr. wykupu Wojc. Kąkolewskiemu 5 ł. w Koszanowie za 100 grz. (PG 14, 410); 1515 tenże sprzedaje wikariuszom kat. pozn. 8 grz. 16 gr czynszu z S. i Koszanowa (CP 10, 455v-456); 1526 tenże →niżej: Zuzanna; 1545 tenże Mikołaj daje swym ss. Kasprowi, Stanisławowi i Jerzemu wieś Unino (PG 18, 195); 1547 tenże wykupuje od wikariuszy kat. pozn. czynsz 6 grz. 12 gr ciążący na jego cz. S. (PG 89, 10); [ż. Mikołaja była Zofia z Zakrzowa →niżej, Stan. Śmigielski 1532-68].

1500-38 Zuzanna c. Mik. Śmigielskiego: 1500 taż →wyżej; 1525 taż ż. Jana Nojewskiego, który zapisuje jej po 350 grz. posagu i wiana (PG 16, 126v); 1526 taż (w towarzystwie stryja Stan. Tomickiego i wuja Jana Jarockiego) kwituje swego brata Mikołaja z dóbr po ojcu i matce w S. i Gowarczowie (PG 73, 357v-358); 1526 tejże mąż Jan Nojewski zobowiązuje się, że gdyby doszło do wykupu zastawionych mu dóbr Jutrosin, zapisze jej na in. dobrach po 250 grz. posagu i wiana (PG 73, 441); 1526-38 taż ż. Jana Nojewskiego (PG 16, 141v; PG 73, 441; PG 17, 219); 1534 tejże mąż Jan Nojewski zapisuje po 450 zł posagu i wiana (PG 16, 660).

1501-15 Kat. Śmigielska, [c. Mikołaja], siostra Mikołaja: 1501-02 taż siostra Mik. Śmigielskiego, wd. po Hieronimie Rogozińskim [z Kretkowa] →wyżej: Mikołaj; 1507 taż wwiązana w nabyte dobra w Popowie, Koszanowie i Nietąszkowie (KoścG 7, 25v); 1507 taż wd. po Hieronimie Kretkowskim, córka [recte: wnuczka] Zuzanny wd. po Wojciechu z Gowarczowa, 1509 taż Margońska →wyżej: Małgorzata; 1515 taż wd. po Hieronimie Kretkowskim kupuje Szamocin w pow. kcyń. z zastrz. pr. wykupu za 150 grz. (PG 15, 40v).

1501-31 Wojc. Śmigielski syn Jana kaszt. przem., brat Andrzeja i Stanisława: 1501-02 tenże →wyżej; 1508 tenże →niżej: Andrzej; 1509 tenże →wyżej: Małgorzata; 1510 tenże wraz z braćmi Andrzejem i Stanisławem, ss. zm. Jana, toczą proces z Wawrz. Czarnkowskim (KoścZ 18, 174); 1510 tegoż działy z braćmi [nie opisano przypadającej mu części] →niżej; 1513 tenże z Gowarzowa [woj. sandomierskie] (PG 68, 284); 1515 tenże daje bratu Andrzejowi dobra po ich zm. bracie Stanisławie, tj. 1/2 Ruchocic oraz opust. wsi Guździno i Gola, a otrzymuje w zamian połowy S. i Nietąszkowa; połowy te oddaje następnie w dzierżawę Tomaszowi Ręckiemu (PG 15, 41v; PG 69, 172v); 1518 tenże z ż. Zofią10Zofia była c. Jana Karwacjana z Gorlic, a wd. po Andrzeju Straszu z Białaczowa (SHGKrak. 1, 795). Jej c. z pierwszego małżeństwa była Zofia, wydana za Mik. Śmigielskiego, bratanka Wojciecha (→niżej) dziedzice Gorlic [w woj. krak.] (MS 4 nr 11435); 1522 tenże sprzedaje Rafałowi Leszczyńskiemu cz. S. i Nietąszkowa za 500 fl. (PG 71, 143v-144; PG 15, 490 [rezygnacja w 1523]; S. Karwowski, Leszczyńscy, MH 7, 1914, s. 69, datuje tę transakcję na 1521); 1523 tenże z Gowarczowa i Gorlic otrzymuje od Jana Strasza z Zakrzowa [swego pasierba] wieś Glinik w woj. krak., która winna Janowi przypaść po matce Zofii Śmigielskiej [żonie Wojciecha] (MS 4 nr 13688); 1523 tenże z bratankami Sebastianem i Mikołajem oraz Małg. Rozdrażewska uczestniczą w sporach z Wacławem Ostrorogiem o dobra po zm. Janie Czyżowskim (Starodawne prawa polskiego pomniki, t. 6, Kraków 1881, nr 233, 253); 1525 dokonują z Ostrorogiem działów Działoszyc z wsiami Chmielów, Dziekanowice, Szczodrkowice, Jazdowice i Irzykowice w woj. krak., Szyszyc i Jakubowic w woj. sandomierskim: Śmigielskim ma przypaść 1/5, a Rozdrażewskiej 1/20 tych dóbr (MS 4 nr 14262; Starodawne prawa polskiego pomniki, t. 6, nr 309, 319; szczegółowe regesty: SHGKrak. 1, 647); 1527 mają dać Ostrorogowi 1000 lub 800 grz. za Stopnicę (Starodawne prawa polskiego pomniki, op. cit., t. 6, nr 395); 1527 tenże współkolator kościoła w S. →p. 5A; 1528 tenże kupuje od Magd. Popowskiej jej cz. Popowa za 200 grz. (PG 16, 258v); 1528 tenże wykupuje cz. fol. Dziewiecznik i łąkę Wielka Łąka w Oporowie, które Jan Śmigielski sprzedał [w 1499] z zastrz. pr. odkupu (PG 74, 61v); 1528 tenże i jego rządca Paweł Zdunowski →niżej: Rafał; 1530 tenże daje Rafałowi Leszczyńskiemu części S., Nietąszko-wa i pr. bliższości do Popowa (nabyte od Małgorzaty sołtyski ze wsi Benschewo [?]), a otrzymuje w zamian pr. do dóbr działoszyckich oraz dopłatę 1000 fl. (MS 4 nr 5548); 1531 tenże otrzymuje od Marcina Ponieckiego 120 grz., które uzyskał od swych bratanków Mikołaja i Sebastiana [pasierbów Marcina] (KoścG 8, 192); 1535 tenże wspomn. jako zm. →niżej.

1501-15 Andrzej Śmigielski syn Jana kaszt. przem., brat Wojciecha i Stanisława, ojciec Mikołaja, Sebastiana i Anny: 1501-02 tenże →wyżej; 1503 tenże występuje jako stryj Mik. Kamblana z Wszołowa (PG 12, 250); 1508 tenże Andrzej wraz z matką Elżbietą i bratem Stanisławem sprzedają z zastrz. pr. odkupu Janowi Miaskowskiemu Przesiekę Polską za 200 grz.; Andrzej i Stanisław ręczą, że ich brat Wojciech też dopełni rezygnacji (PG 14 s. 23, 25); 1509 tenże →niżej; 1510 tenże syn Jana →wyżej; 1510 tenże skwitowany z zapłaty kar za zabicie Marcina Rąbińskiego (KoścZ 18, 168v); 1510 tenże z bratem Stanisławem winni są 200 fl. Mik. Bardzkiemu, mężowi ich siostry Elżbiety (PG 66, 284v); 1510 tenże kupuje od Mik. Bardzkiego części wsi Bardo i Mysłki w pow. pyzdr. z zastrz. pr. wykupu za 600 fl. (PG 14, 189); 1510 tenże w działach z braćmi Wojciechem i Stanisławem otrzymuje Oporowo, Oporówko, Przesiekę Polską i Bruszczewo (PG 14, 238-239); 1511 tenże wykupuje Przesiekę Polską od ss. Jana Miaskowskiego za 200 grz. (KoścZ 18, 269v) i sprzedaje ją Katarzynie ż. Mik. Ossowskiego za 330 grz. (PG 14, 286); 1511 tenże sprzedaje z zastrz. pr. wykupu Wawrz. Czarnkowskiemu folw. Kalewo i 1/2 łąk Bartnica [gdzie?] za 50 fl. (KoścZ 19, 13; KoścZ 22, 14v); 1511 tenże kupuje od Stanisława, Jana i Wojciecha z Oporowa ich prawa do 2 1/2 ł. w Oporowie za 10 grz. (KoścZ 22, 16v); 1514 tenże z bratem Stanisławem skwitowany przez [ich siostrę] Elżbietę c. zm. Jana Śmigielskiego, a ż. Mik. Bardzkiego z dóbr po ojcu i matce (PG 69, 22); 1515 tenże →wyżej: Wojciech; 1520 Kat. Oporowska wd. po tymże Andrzeju daje swemu drugiemu mężowi Marcinowi Ponieckiemu 500 fl. swego posagu; jeżeli jej dzieci z Marcinem umrą, to suma ta przejdzie na dzieci jej pierwszego męża, czyli Mikołaja, Sebastiana i Annę (KoścZ 19, 140v); 1522 Katarzyna wd. po Andrzeju, ż. Marcina Ponieckiego (KoścG 8, 74); 1526 Kat. Szkaradowska wd. po Andrzeju →niżej: Mikołaj i Sebastian; 1530 Kat. Oporowska wd. po Andrzeju daje obecnemu mężowi Marcinowi Ponieckiemu swój posag 500 fl.; wspomn. jej dzieci z pierwszego małżeństwa: Mikołaj, Sebastian i Anna (KoścZ 19, 140v); 1535 wspomn. Katarzyna →niżej.

[1502] Śmigielski wraz z Piotrem Opalińskim uwięzieni na Łużycach (AA nr 96).

1508-14 Stan. Śmigielski syn Jana kaszt. przem, brat Wojciecha i Andrzeja: 1508 tenże →wyżej: Andrzej; 1509 tenże →wyżej: Małgorzata; 1510 tenże syn Jana →wyżej: Wojciech, →wyżej: Andrzej; 1510 tenże w działach z braćmi Wojciechem i Andrzejem otrzymuje cz. S. oraz wsi Nietąszkowo, Unino, Ruchocice, Gola i Guździno (PG 14, 238-239); 1514 tenże →wyżej: Andrzej; 1515 tenże wspomn. jako zm. →wyżej: Wojciech.

1510-20 Elżbieta c. Jana Śmigielskiego kaszt. przem.: 1510, 1514 taż ż. Mik. Bardzkiego →wyżej: Andrzej; 1520 tejże mąż Mik. Bardzki zapisuje po 300 fl. posagu i wiana (PG 15, 332v); 1535-36 [taż?] Elżbieta Śmigielska wd. po Stefana Powidzkim wojskim kruszwickim (PG 78 k. 6, 57v, 252v-253; PG 76, 393v; GG 23, 45); 1537 taż ciotka Sebastiana Śmigielskiego (PG 79, 229); 1538 taż sprzedaje za 800 zł swą oprawę zapisaną przez zm. męża na król. Powidzu (PG 17, 198).

1510 folw. Unino dziedziców z S. jest opust. (LBP 130).

1520 Mikołaj, Sebastian i Anna Śmigielscy dzieci zm. Andrzeja →wyżej: Andrzej; 1520 ciż Mikołaj i Sebastian z Ruchocic (KoścZ 24, 80); 1522 ciż Mikołaj i Sebastian ss. Andrzeja dziedzice w Oporowie i Oporówku (KoścG 8, 74); 1523 tenże Mikołaj na wypadek swej śmierci opiekę swych dóbr i dzieci powierza swej ż. Zofii, c. Andrzeja Strasza Białaczowskiego11Zofia była c. Zofii z Gorlic, która po śmierci Andrzeja Strasza wyszła ponownie za Wojc. Śmigielskiego (→przyp. 10) (KoścZ 19, 106); 1525 ciż Sebastian i Mikołaj →wyżej: Wojciech; 1526 ciż Mikołaj i Sebastian ss. Andrzeja pozywają Kat. Szkaradowską wd. po Andrzeju [swą matkę] o zabrany z Oporowa inwentarz wartości 61 grz. (KoścZ 24, 509); 1527 [tenże?]12W grę może wchodzić też Mikołaj syn Mikołaja, →wyżej oraz przyp. 9 i 13 Mikołaj współkolator kościoła par. w S. →p. 5A; 1528 ciż Mikołaj i Sebastian (w towarzystwie stryja rodz. Wojc. Śmigielskiego i wuja Mac. Pokukowskiego) kwitują Jana Bardzkiego z zapłaty 600 zł, za którą to sumę ich ojciec Andrzej kupił z zastrz. pr. wykupu Bardo i Mysłki w pow. pyzdr. (PG 74, 261); 1529 ciż Mikołaj i Sebastian dziedzice Ruchocic (KoścG 8, 163v); 1530 ciż dzieci Kat. Oporowskiej i Andrzeja →wyżej: Andrzej; 1531 ciż →wyżej: Wojciech; 1532 Mikołaj i Sebastian Śmigielscy studenci w Krakowie →p. 6; 1534 ciż Mikołaj i Sebastian dziedzice Bruszczewa (KoścZ 25, 202); 1535 tenże Sebastian kwituje swą matkę Katarzynę (obecnie ż. Marcina Ponieckiego) z sumy 250 zł jej posagu (PG 78, 114); 1535 tenże Sebastian jako spadkobierca zm. stryja Wojc. Śmigielskiego kwituje Hieronima, Wacława i Stan. Rozdrażewskich z sumy 900 grz., należnych mu zgodnie z ich ugodą ze zm. Wojciechem (PG 78, 45); 1535 tenże Mikołaj pozywa Wacława Rozdrażewskiego o wygnanie gwałtem z 2 domów w S. (PG 78, 213); 1536 ciż Mikołaj i Sebastian sprzedają z zastrz. pr. odkupu swemu słudze Janowi Oporowskiemu 3 ł. w Oporówku (PG 17, 9); 1537 tenże Sebastian sprzedaje z zastrz. pr. odkupu Andrzejowi Karchowskiemu cz. Oporowa za 100 kóp gr (PG 17, 134v); 1537 tenże winny jest swej ciotce Elżbiecie 300 zł, a Marcinowi Ponieckiemu 140 zł (PG 79, 229); 1540 tenże Sebastian zapisuje swej ż. Annie c. zm. Andrzeja Bojanowskiego po 500 zł posagu i wiana na połowach Oporowa, Oporówka, Bruszczewa, Ruchocic, Goli, Guździna, a także Gowarczowa z wsiami (PG 17, 402v); 1540 temuż Sebastianowi winni są: jego brat Mikołaj 524 zł, a bracia Gołascy czyli Bojanowscy 700 zł (PG 82, 411v-412v); 1541 ciż Mikołaj i Sebastian sprzedają z zastrz. pr. odkupu: Jakubowi Jaskóleckiemu części Ruchocic, Goli i Guździna za 2500 zł, Marcinowi Zawadzkiemu cz. Kaławy za 50 zł, cc. Andrzeja Karchowskiego Oporowo i Oporówko za 600 zł (PG 17, 485); 1543 tenże Mikołaj sprzedaje z zastrz. pr. odkupu części Oporowa, Oporówka i Bruszczewa (KoścZ 19, 196; PG 18, 46); 1543 ciż Mikołaj i Sebastian zobowiązują się dać swej siostrze, pannie Annie 1000 zł z tytułu dóbr po ojcu, matce i stryjach; sumę tę winni jej zapisać na Bruszczewie; tenże Mikołaj sprzedaje z zastrz. pr. odkupu Wojc. Włostowskiemu Oporowo i Oporówko za 200 grz., po czym bierze je w zastaw do 29 IX 1545 za 24 grz. (PG 85, 175v-177); 1544-45 Anna Bojanowska ż. tegoż Sebastiana (PG 18, 135v; PG 87, 127); 1546 taż Anna Śmigielska c. Andrzeja, mąż Jan Kąkolewski zapisuje jej po 1400 zł posagu i wiana (PG 18, 302); 1546 taż Anna kwituje swych braci Mikołaja i Sebastiana z dóbr po ojcu i matce (PG 88, 581v-582); 1547 tenże Mikołaj →Śmigiel, p. 5D; 1547 tenże Mikołaj sprzedaje z zastrz. pr. odkupu swe części Oporowa i Oporówka Jakubowi Rokossowskiemu za 500 zł, 1548 części Oporowa, Oporówka i Bruszczewa Jakubowi Jaskóleckiemu, a 1549 ponownie części Oporowa i Oporówka Rokossowskiemu (PG 18 k. 365v, 473; KoścZ 19, 196; KoścZ 27, 396); 1555-68 tenże Mikołaj, 1551-58 tenże Sebastian, 1554-59 taż Anna wd. po Janie Kąkolewskim, 1566 taż Anna wspomn. jako zm. (TD); [dziećmi tegoż Mikołaja byli Jan i być może Katarzyna →niżej].

1522-59 Rafał Leszczyński, syn Małg. Śmigielskiej, kaszt. przem., zm. 1560 (UDR I/2, 152): 1522-23 tenże nabywa cz. Ś. →wyżej: Wojciech; 1524 tenże sprzedaje z zastrz. pr. odkupu Magd. Włoszakowskiej swe części S. i Nietąszkowa nabyte od Wojc. Śmigielskiego (PG 16, 38); 1528 tenże i jego rządca (factor) Błażej Ptasznik mieszcz. w S. pozwani o zabójstwo Pawła Zdunowskiego rządcy z ramienia Wojc. Śmigielskiego, którego to Pawła zabili w S. ludzie, którzy stali się poddanymi Rafała po śmierci jego matki Małgorzaty ż. Jana Rozdrażewskiego (KoścG 8, 150); 1528 tenże dokonuje działów z [swymi braćmi przyrodnimi] Hieronimem, Wacławem i Stan. Rozdrażewskimi ss. zm. Jana [i Małg. Śmigielskiej]; Rafałowi przypada 1/4 S i całe Nietąszkowo, a Rozdrażewskim 3/4 S., całe Koszanowo i 1/2 Popowa (PG 16, 230); 1530 tenże otrzymuje od Wojc. Śmigielskiego cz. S. →wyżej; 1544 tenże daje Stan. Radomickiemu 2 półł. w S., a otrzymuje w zamian stawy w Radomicku (PG 18, 125); 1547 tenże funduje szpital w S. →Śmigiel, p. 5D; 1550 tenże współkolator kościoła par. w S. →Śmigiel, p. 5A; 1555 i 1558 tenże zapisuje Barbarze Rachemberkównie ż. swego syna Wacława posag i wiano m. in. na S. (PG 19 k. 274, 654); 1556 tenże kupuje od Stan. Śmigielskiego i jego ż. Jadwigi Kiszewskiej części wsi Nietąszkowo i opust. Unina, cz. Koszanowa z młynem Bliższym oraz część m. S. [imiona mieszczan →Śmigiel, p. 3], folw. Augustyński „pod grundą”, staw k. plebanii, opust. parcele (aree) przy ul. Niemieckiej (platea Germanica), wszystkie dochody z czynszów od działek miej., 1/2 dochodów w łoju z jatek i czynszu od rzeźników, sobie zachowując w całości dochody z szosu miej.; dobra te Rafał sprzedaje Krzysztofowi Śmigielskiemu z zastrz. pr. odkupu za 1500 zł (PG 19, 361v-362; PG 100, 940-941); 1559 tenże →niżej: Wacław Leszczyński; 1559 tenże sprzedaje z zastrz. pr. odkupu pannie Konkordii c. Wawrz. Pogorzelskiego części S., Koszanowa i in. wsi należących do tych dóbr (WsG 5, 7).

1528 Hieronim, Wacław i Stan. Rozdrażewscy ss. Jana [i Małg. Śmigielskiej] →wyżej; 1528 ciż dzielą się częściami S., Gowarczowa i Działoszyc (PG 16 k. 244, 249v); 1533 w działach tychże braci Wacław otrzymuje cz. S. (PG 16, 562v); 1535 ciż →wyżej: Mikołaj i Sebastian; 1547 tenże Wacław →Śmigiel, p. 5D; 1551 tenże Wacław →niżej: Dziaduski.

1532-68 Stan. Śmigielski, syn Mikołaja, brat Krzysztofa, Kaspra i Jerzego (TD): 1532 tenże z bratem Krzysztofem, ss. Mikołaja, studenci w Krakowie →p. 6; 1546 tenże syn Mikołaja →wyżej; 1550 tenże współkolator kościoła par. w S. →p. 5A; 1551-53 tenże z ż. Jadwigą Kiszewską (PG 94, 262v; PG 97, 935); 1554 tenże kupuje od brata Krzysztofa (wspomn. ich matka Zofia) 1/4 S. i wsi Koszanowo, Nietąszkowo, Nowa Wieś oraz 1/5 Gowarczowa i przyległych wsi z zastrz. pr. odkupu za 800 zł (PG 19, 155; PG 98, 107v); 1555 tenże z bratem Krzysztofem otrzymują od swych braci Kaspra i Jerzego ich części S., wsi Koszanowo, Nietąszkowo i Nowa Wieś oraz opust. wsi Małuszyna, Małuszynki, Skrobuszyny, Skrobuszynki i Unino, a następnie Stanisław kupuje od Krzysztofa jego części tych dóbr wraz z pr. patronatu kościoła w S. za 6000 zł; Kasper i Jerzy otrzymują w dziale części Gowarczowa z wsiami Komaszyce (z rudą), Brzeźnica, Wola, Siedlec, Skrzyszów, Morczków, Miłaków i Jeżów w pow. opoczyńskim [w Małopolsce]; wszyscy bracia zapisują 100 zł pensji swej matce Zofii z Zakrzowa Śmigielskiej (PG 19 k. 270-271, 275, 302v, 306v; PG 99 k. 802-803v, 863v); 1556 tenże zapisuje ż. Jadwidze, c. Tomisława Kiszewskiego posag i wiano na części S. z wsiami Koszanowo, Nietąszkowo, Nowa Wieś oraz opust. Małuszyny, Małuszynki, Skrobuszyny i Skrobuszynki (KoścZ 20, 28); 1556 tenże z ż. Jadwigą Kiszewską →wyżej: Rafał Leszczyński; 1562 tegoż ż. Jadwiga Kiszewska, c. Tomasza (KoścG 15, 141); 1570 wd. po tymże, Jadwiga Kiszewska po bezpotomnej śmierci męża zawiera ugodę z jego braćmi Kasprem i Jerzym (KoścG 24, 573); 1572 taż Jadwiga kwituje Jana Cykowskiego z zapłaty 217 zł (KoścG 26, 175); 1579-87 taż Jadwiga Kiszewska wd. (TD).

1532, 1554, 1555 Krzysztof Śmigielski [syn Mikołaja] →wyżej: Stanisław; 1556 tenże →wyżej: Rafał Leszczyński.

1546-70 Kasper Śmigielski syn Mikołaja (TD): 1546 tenże syn Mikołaja →wyżej: Mikołaj; 1555 tenże →wyżej: Stanisław; 1570 tenże →niżej: Cykowski.

1546-75 Jerzy Śmigielski syn Mikołaja (TD): 1546 tenże →wyżej: Mikołaj; 1555 tenże →wyżej: Stanisław; 1570 tenże →niżej: Cykowski.

1551 Stan. Dziaduski star. kon. wydzierżawia Wawrz. Pogorzelskiemu wieś Gogolewo oraz części S. z wsiami Szczepankowo, Biskupice i Koszanowo, uzyskane od Wacława Rozdrażewskiego (TD).

1553 Andrzej Śmigielski sprzedaje altarii w Poniecu 6 grz. czynszu na dobrach w S., Koszanowie i Nietąszkowie, przypadających mu w działach z braćmi (PG 19, 84).

1555 Wacław Leszczyński syn Rafała →wyżej: Rafał; 1565 tenże sprzedaje Janowi Cykowskiemu swe części S., Nietąszkowa i opust. Unina (PG 109, 484-486); 1559 tenże otrzymuje od swego ojca Rafała cz. S., Nietąszkowa i Unina, po czym sprzedaje te dobra z zastrz. pr. odkupu Mik. Łąckiemu kaszt. kam. (PG 19 k. 716v, 720; wykup w 1562: PG 106, 108v); 1565 tenże sprzedaje Janowi Cykowskiemu części S., Nietąszkowa i Unina (PG 20, 420v).

1560 Katarzyna c. Mik. Śmigielskiego13Trudno ocenić, czy chodzi tu o Mikołaja syna Mikołaja (a ojca Stanisława, Krzysztofa, Kaspra i Jerzego), czy też o Mikołaja syna Andrzeja (a ojca Jana), ż. Jana Jabłkowskiego (PG 104, 375), 1583-85 wd. po nim (TD).

1565 Jan Cykowski →wyżej; 1570 tenże kupuje od Kaspra i Jerzego Śmigielskich ich cz. S. i Koszanowa oraz Nową Wieś (PG 21, 154); 1572 tenże →wyżej: Stanisław.

1575 Stanisław, Jan i Piotr Cykowscy ss. zm. Jana toczą proces ze Śmigielskimi (TD); 1575 Stan. Cykowski zapisuje ż. Zofii Radomickiej posag i wiano na S., Nietąszkowie, Koszanowie i Nowej Wsi (PG 21, 586v); 1578 Jan i Piotr Cykowscy sprzedają z zastrz. pr. odkupu swe części S., Nietąszkowa i Unina swej siostrze Annie (ż. Stan. Dzierżanowskiego) i Marcinowi Konińskiemu, wwiązanie w 1581 (TD); 1586 Stanisław, Jan i Piotr, 1598 Stan. Cykowscy →niżej.

1575 Stanisław i Mik. Śmigielscy ss. zm. Kaspra (TD).

1582 Jan Śmigielski syn Mikołaja wwiązany w Oporowo, Oporówko i Kałowo, otrzymane od ojca w działach z braćmi, którym przypadły Działoszyce i Gowarczów; 1583 Jan Śmigielski syn Mikołaja, narzeczony, a 1586-95 mąż Kat. Grocholskiej (TD).

1586 Andrzej Dudycz z Cherechowicz14Andrzej Dudycz pochodził z Węgier, był wybitnym humanistą, dyplomatą cesarskim, biskupem w Pécs, ale potem ożenił się i na kilka lat osiadł w Polsce, którą (jako stronnik habsburski) musiał opuścić za rządów Stefana Batorego; w czasie, gdy nabywał Ś., mieszkał we Wrocławiu, ale przyjeżdżał do Polski z misjami dyplomatycznymi; zm. 1589 (PSB 5, 445-448) kupuje od Stanisława i Jana Cykowskich ich części S. i Koszanowa oraz należące do ich brata Piotra wsie Nietąszkowo, Glińsko, Nowa Wieś i Unino (PG 22, 634); 1593 Maksymilian Dudycz syn Andrzeja sprzedaje swym braciom Aleksandrowi, Danielowi i Hieronimowi części S., Glińska, Koszanowa, Nietąszkowa i Nowej Wsi (PG 23, 1070); 1598 Aleksander Dudycz z matką Elżbietą [Zborowską] (występującą w imieniu swych ss. Daniela i Hieronima) sprzedaje Stan. Cykowskiemu części S., Koszanowa, Nietąszkowa, Glińska i Nowej Wsi wraz z oprawą Elżbiety, zaś Janowi Grotowi z Przyłęku w woj. krak. części Glińska, Nowej Wsi i Koszanowa nabyte od Jana, Piotra i Stan. Cykowskich (PG 25, 700v-704).

6. 1447-54 Mik. Śmigielski syn Mik. Ramsza, kanonik, 1450-51 student w Krakowie, zm. 1454/55 →przyp. 2.

1451-59 Andrzej Śmigielski: 1451-57 kan. kolegiaty NMP in Summo w Poznaniu (Now. Kolegiata 333); 1458-59 kan. kat. pozn., zrezygnował przed 1460 (CP 29 k. 202v, 211, 218v, 234; DembPozn); [potem człowiek świecki →p. 3].

1459-94 Piotr Śmigielski (AC 1 nr 631): 1459 tenże student w Krakowie (Metryka 1 nr 59h/225), 1464 bakałarz (NKProm. nr 64/12); 1463 tenże otrzymuje od pap. prowizję na kanonię w koleg. w Kruszwicy, uzyskaną w drodze zamiany za posiadaną wcześniej kanonię w koleg. NMP in Summo w Poznaniu (BulPol. 6 nr 1815); 1464 tenże kan. kat. i kolegiaty [NMP] w Poznaniu (AE II 104v); 1464 tenże instytuowany przez bpa pozn. Andrzeja [Bnińskiego] na kanonika pozn. (AE II 108); 1464-88 tenże kan. kat. pozn. (CP 30, 39v; CP 31, 132v; DembPozn); 1465 tenże otrzymuje od pap. prowizję na kanonię w koleg. NMP in Summo, z której zrezygnował Jan z S. [jego brat] (BulPol. 7 nr 169); 1467 tenże mający 22 lata otrzymuje od pap. prowizję na kościół par. w Gowarczowie (BulPol. 7 nr 475); 1468 tenże prezentowany przez Mikołaja z Bnina na plebana w Tulcach (ACC 47, 107v); 1470-95 tenże pleb. w →Śremie (Now. 2, 410); 1470-93 tenże kan. pozn. →p. 3; 1494 tegoż kapituła pozn. poleca ukarać (AC 1 nr 846).

1459-65 Jan Śmigielski: 1459 tenże student w Krakowie (Metryka 1 nr 59h/246); 1460 tenże obejmuje kanonię kat. pozn., którą wcześniej posiadał [jego brat] Andrzej z S., 1461 kan. pozn., zrezygnował przed 1465 (CP 29 k. 234, 237; CP 30, 45; DembPozn); 1464 tenże kan. kat. i koleg. [NMP] w Poznaniu (AE II 104v); 1465 tenże rezygnuje z kanonii w koleg. NMP in Summo w Poznaniu →wyżej; [potem człowiek świecki, →p. 3].

1470-74 Stan. Śmigielski: 1470 tenże kan. pozn., bratanek bpa pozn. Andrzeja [z Bnina], student w Krakowie (Metryka 1 nr 70h/191); 1470-74 tenże kan. kat. pozn., zm. 1474 (CP 30 k. 114v, 152v, 155; DembPozn); 1472 tenże kan. pozn. →p. 3; 1474 tenże kan. pozn. i pleb. [w Ś.] →Śmigiel, p. 5A.

1532 bracia Mikołaj i Sebastian Śmigielscy oraz bracia Stanisław i Krzysztof, ss. Mik. Śmigielskiego, studenci w Krakowie (Metryka 2 nr 1532e/056-057, 1532e/132-133); 1534 Mik. Śmigielski student z Bursy Jerozolimskiej winien jest 15 gr studentowi Wojciechowi z Bydgoszczy (Acta rectoralia Almae Universitatis Studii Cracoviensis, t. 1, Kraków 1893-1897, nr 3228, 3254-3255).

1 Musi tu chodzić nie o Mik. Ramsza, ojca Władysława i Mikołaja, ale jego brata Ramsza. Matka Władysława i Mikołaja, Kat. Bnińska, przeżyła bowiem ich ojca. Agnieszka była c. Wierzbięty z →Lubikowa i Iwna (SzwedaGrzym 123-124); w 1433 była jeszcze panną.

2 Po sprzedaniu Ś. Ramszowie używali nadal nazwiska Śmigielski. Mikołaj obrał karierę kościelną. W 1447 uzyskał pap. prowizję na kanonię gnieźn. (BulPol. 6 nr 13), ale jej nie objął; 1450 jako Mikołaj syn Mik. Ramsza z S. zapisał się na Uniwersytet w Krakowie (Metryka 1 nr 50e/001); w 1451 był już kanonikiem kat. pozn. (AC 1 nr 401), 1454 został kan. włocławskim oraz kanclerzem pozn. (studiował wtedy pr. kanoniczne w Rzymie, a miał 20 lat), zm. 1454/55 (GWłocł 45; DembPozn; CP 29 k. 125, 153, 160v; BulPol. 6 nr 602, 780, 791, 844, 846). Włodek był człowiekiem świeckim. Zm. przed 1464, kiedy to wd. po nim Klara toczyła proces z Marcinem Morawczewskim (KoścZ 14, 318); 1487 taż dz. w Golejewie sprzedała z zastrz. pr. odkupu Janowi Kołaczkowskiemu 2 ł. w Golejewie za 26 fl. (PG 10, 66). W 1467 Mikołaj syn zm. Władysława niegdyś z S. kupił od bpa pozn. Andrzeja [z Bnina] wsie Oporowo i Oporówko w pow. kośc. z zastrz. pr. odkupu za 650 grz. (PG 6, 242); 1470 tenże syn Włodka Ramsza kupił od bpa Andrzeja wieś Zimnowoda w pow. pyzdr. za 430 grz. (PG 8, 54v); 1470 tenże kupił od swej siostry Barbary c. Władysława Ramsza i Klary z Lubosiny (Barbara wystąpiła w asystencji wuja rodz. Andrzeja bpa pozn., oraz stryja i wujów Jana Bronikowskiego sędziego wsch., Mikołaja, Jana i Andrzeja z Rogowa) jej dobra po ojcu i matce w Grąbkowie, Śląskowie, Golejewie i Stwolnie za 400 grz. (PG 8, 54v); miał też w 1470 jakieś rozliczenia z ówczesnymi dziedzicami Ś. (→niżej: Jan).

3 Wojciech otrzymał zapewne Ś. w nieznanych nam działach z braćmi. Wojciech był kaszt. międz. (zapewne od 1454, UDR I/1 s. 136). Większość życia spędził na Mazowszu, jako zarządca tamtejszych dóbr biskupstwa pozn. Zm. zapewne w 1459. Jego żoną była Zuzanna z Gowarczowa w woj. sandomierskim (→niżej: Małgorzata).

4 Małgorzata była c. Stanisława z →Ostroroga. Po śmierci Andrzeja wyszła ponownie za mąż za Jana z Piekar (w woj. sier.); wśród jej dzieci z drugiego małżeństwa była m. in. Anna ż. Piotra z Będkowa →niżej: Małgorzata, pod 1527.

5 W dok. pap. z 1467 mowa jest, że Piotr ma 22 lata (BulPol. 7 nr 475).

6 Za żyjącą wciąż wd. po Wojciechu (który zm. ok. 1459), a babkę wymienionych dzieci, uznał ją Górczak 92. Jednak W. Brzeziński, Wdowieństwo i powtórne zamążpójście kobiet wśród możniejszej szlachty polskiej późnego średniowiecza, RH 75, 2009, s. 117, sądzi, że babka ta zm. raczej dużo wcześniej, a wspomniana w 1500 opiekunka to już inna osoba.

7 Zuzanna była babką Katarzyny, więc zapewne zaszła tu pomyłka pisarza lub nawet wydawcy, który zgubić mógł słówko „antiqua” przy określeniu „mater”.

8 O ich matce Małgorzacie →przyp. 4.

9 Może chodzi tu jednak o syna Andrzeja. Siostra Mik. Andrzejowica wyszła bowiem za Jana Kąkolewskiego.

10 Zofia była c. Jana Karwacjana z Gorlic, a wd. po Andrzeju Straszu z Białaczowa (SHGKrak. 1, 795). Jej c. z pierwszego małżeństwa była Zofia, wydana za Mik. Śmigielskiego, bratanka Wojciecha (→niżej).

11 Zofia była c. Zofii z Gorlic, która po śmierci Andrzeja Strasza wyszła ponownie za Wojc. Śmigielskiego (→przyp. 10).

12 W grę może wchodzić też Mikołaj syn Mikołaja, →wyżej oraz przyp. 9 i 13.

13 Trudno ocenić, czy chodzi tu o Mikołaja syna Mikołaja (a ojca Stanisława, Krzysztofa, Kaspra i Jerzego), czy też o Mikołaja syna Andrzeja (a ojca Jana).

14 Andrzej Dudycz pochodził z Węgier, był wybitnym humanistą, dyplomatą cesarskim, biskupem w Pécs, ale potem ożenił się i na kilka lat osiadł w Polsce, którą (jako stronnik habsburski) musiał opuścić za rządów Stefana Batorego; w czasie, gdy nabywał Ś., mieszkał we Wrocławiu, ale przyjeżdżał do Polski z misjami dyplomatycznymi; zm. 1589 (PSB 5, 445-448).