ŚNIEGOSZEWO

1409 or. Sznegoszewo (KoścZ 3, 120v), 1434 Snyegoschewo (KoścZ 10, 269), 1435 Snyeguszkowo! (PG 1, 68v), niezident. osada k. Zakrzewa i Chobienic; Zakrzewo 6,5 km na SE, Chobienice 9,5 km na S od Zbąszynia.

1. 1445 pow. kośc. (PG 2, 81v).

2. 1434 zapowiedź →p. 3.

3. Własn. szlach. 1409 Janusz (Jan) Jarogniewski w sporze z Janem Zakrzewskim [z Zakrzewa k. Zbąszynia] i Dziersławem zw. Okrzszycz1Według KObceRyc. 75, pochodził ze śląskiej rodziny używającej przydomka Okrzeszycz o połowy Zakrzewa i S. (KoścZ 3, 120v).

1434-45 Jerzy (Jurga) Jarogniewski z S., syn Janusza: 1434 woźny sąd. zapowiada w imieniu tegoż Jerzego drogi, łąki, pastwiska i in. użytki w Zakrzewie, S., Chobienicach i Wojciechowie (KoścZ 10, 269); 1435 tenże kupuje od Hanki ż. Andrzeja Konopki z Bukowca [k. Międyrzecza] czwarte części Chobienic i S. za 200 grz. (PG 1, 68v); 1435 tenże przedstawia w sądzie dok. kupna (litera resignatoria) czwartych części Chobienic i S., nikt nie zgłasza roszczeń z tytułu pr. bliższości (KoścZ 11, 52); 1445 tenże zapisuje ż. Sędziwojce 200 grz. posagu i 800 grz. posagu na Chobienicach, Wojciechowie i S. (PG 2, 81v).

[Ś. nie występuje w wykorzystanych przez nas rejestrach poborowych z XVI w.]

1 Według KObceRyc. 75, pochodził ze śląskiej rodziny używającej przydomka Okrzeszycz.