„Średnie”

– formę taką K 3, 366, podaje jako nazwę jez. k. Zatomia (Zatom Stary 7,5 km na WSW od Sierakowa). W rzeczywistości chodzi o jez. Sośnica Pośrednia, →Sośnica Wielka i Sośnica Pośrednia.