„Śnięty”

– tak K 5, 327, zrekonstruował nazwę zaginionej osady w okolicy Wronek; K 5, 227, ma natomiast: „Śniety czy Smęty”, a K 8, 121: „Śniety”. 1562 Wojc. Bzowski został wwiązany w opust. dziedzinę Sniathi, nabytą wraz z Ćmachowem, Pierwoszewem i opust. Pamięcinem (odpowiednio 6 km na SW, 4 km na W i 4 km na S od Wronek) od Jana Kluczewskiego (PG 106, 597). W uzupełniającym tę transakcję zobowiązaniu do wyclenia sprzedanych dóbr przez Kluczewskiego zapisano tę samą osadę jako Smethy (PZ 34, 115v). Gdy z kolei w tym samym roku Bzowski na kupionych dobrach zapisywał oprawę żonie, napisano: Szniethi (PG 20, 159). W 1585 Jakub Bzowski sprzedawał Ćmachowo oraz opust. Pamięcin i Sniety (PG 22, 510). W kolejnych transakcjach tymi dobrami używano nazw Smety (1580: PG 136, 476v), Smęty (1581: PG 138, 204v), Smęthy (1597: PG 25, 531-532). Najpewniej ten sam obiekt wymieniany był też w kontekście Biezdrowa, leżącego między Ćmachowem a Pierwoszewem: w 1590 wd. po Wojc. Czarnkowskim zastawiała Biezdrowo z rolami Smęty położonymi w Nowej Wsi [k. Wronek] (PG 155, 11; w akcie wwiązania, PP 11, 286: Smety), w 1597 Piotr Czarnkowski (syn Wojciecha) sprzedał Andrzejowi Wolikowskiemu Biezdrowo wraz z opust. dziedziną Smęthy nal. niegdyś do Nowej Wsi (PG 25, 236v), a 1611 Regina Wolikowska sprzedała Biezdrowo i opust. Smetki (PG 30, 417v). W 1614 sprzedawano Biezdrowo i opust. Smęty (PG 32, 464v-465). W 1654 mowa jest o łąkach Smęty na granicy Nowej Wsi i Wierzchocina (K 5, 327).

Zestawienie tych form wskazuje, że interesująca nas nazwa brzmiała najpewniej Smęty (zapisy Sniety powstały zapewne w wyniku prostych pomyłek pisarza, który „m” oddał jako „ni”). Chodziło o osadę leżącą w sąsiedztwie Ćmachowa, Pierwoszewa i Biezdrowa, najpewniej, jak wskazuje podana w 1590 i 1597 informacja o wcześniejszej przynależności do Nowej Wsi, nieco na E od tych wsi – a więc w pobliżu osady Stare Miasto. Dokładna lokalizacja opuszczonej od dawna osady mogła nie być już w XVI w. znana i dlatego przypisywano ją raz do Ćmachowa i Pierwoszewa, raz zaś do Biezdrowa i Nowej Wsi. Być może nazwa Smęty stała w związku z istniejącym tam cmentarzyskiem średniowiecznym, odkrytym w 2005, a wspominanym w źródłach już w XVIII w. (→Stare Miasto).