ŚREM – dystrykt prowincjonalny

1312 książęta głog. dokonują podziału swego władztwa; książęta Henryk, Jan i Przemek otrzymują cz. ziem z Poznaniem i Żaganiem, m. in. S. ze swoim dystryktem (cum suo districtu; Wp. 2 nr 952).

[Zasięg dystryktu śrem. wyznaczają w przybliżeniu ośrodki sąsiednich dystryktów: Grodzisk [Wlkp.], Poznań, Kościan, Krzywiń, Poniec, Wschowa, Zbąszyń, Przyprostynia.]

Uwaga: O istocie dystryktów →A. Gąsiorowski, „Districtus” w Wielkopolsce początków XIV wieku (Z zagadnień zarządu terytorialnego Polski średniowiecznej), RH 32, 1966, s. 173-193. Od schyłku XIV w. termin „districtus” oznacza najczęściej powiat sąd. →Kościan – powiat.