TRZCIANKA

1412 or. Trczanka (PZ 3, 178v), 1416 Trczanky (KoścZ 5, 15v), 1444 Trzczanka, Trzczanky (KoścZ 12 s. 512, 544), 1453 Thrczanka (KoścZ 14, 218v), 1464 Trczyanky, Crczyanky! (PZ 18, 47), 1484 Trczyanka (ACC 62, 52), 1493 Trczanki (KcG 8, 180), 1494 Thrczany (PG 59, 31v), 1496 Trzyanka (PG 59, 216), 1510 Tczyanka (LBP 169), 10,5 km na NW od Opalenicy.

1. 1449 n. pow. pozn. (PG 3, 57); 1508 n. par. Brody (ASK I 3, 2).

2. 1412 młyn →p. 3; 1510 wiatrak, który rzadko mieli (LBP 169); 1548 Baltazar i Jan Strzeżmińscy pozywają Jana Opalińskiego z Michorzewa Mokrego o zniszczenie znaków na granicy Michorzewa i T., zaoranie kopców położonych w lesie Stozina, przy drodze z Buku do T., przy drodze z Michorzewa do Śliwna, przy ścieżce z T. do Michorzewa, o ścięcie wielkiego dębu w T. w lesie zw. Stozina, wbicie 180 pali granicznych i wykopanie rowu na gruntach T. (PG 90, 317).

3. Własn. szlach. 1408-21 Mik. Wata syn Filipa, także z →Nądni (gdzie występuje do 1425), Głuponi i Kosiczyna: 1408 tenże z Nądni funduje kościół par. w Kosiczynie i uposaża go m. in. w dzies. ze swych wsi Głuponie i T. (Wp. 5 nr 137); 1412 arbitrzy doprowadzają do ugody między tymże Mikołajem a jego braćmi stryj. [ss. Macieja z →Nądni] Piotrem, Dobrogostem, Stanisławem, Janem i Mikołajem dziedzicami z Nądni; Piotr i jego bracia otrzymują Głuponie bez 2 ł., które będą należeć do T., którą to dziedzinę otrzymuje Mikołaj; w Kosiczynie każda ze stron otrzymuje połowę dziedziny, w Nądni zaś Piotr z braćmi dostają fortalicium z górą i gruntem, a Mikołaj ogród k. tego dworu; krewni (amici) winni ocenić, czy młyn w T. jest tak samo dobry, jak ten w Głuponiach, a gdyby okazał się mniej warty, to będą mogli przenieść do T. młyn z Głuponi (PZ 3, 178v); 1412 tenże [z T.?]1KR 8, 16, na podstawie tej zapiski pisze o Wojc. Wacie z T wraz ze swym bratem Pietraszem Urbanowskim wygrywają proces z Mac. Godziszewskim i uzyskują od niego sumę 88 grz., a Pietrasz zostaje wwiązany w dobra Macieja w Karnie (KoścZ 4, 6, dawniej k. 103); 1419 tenże toczy proces z Piotrem z Cieśli (PZ 5, 136; PZ 6, 19v); 1421 tenże nagania szlachectwo Materny Budziszyna z Kręska (MHP nr 157).

1416 Piotr Wata z T. śwd. (KoścZ 5, 15v).

1444-62 Mikołaj z T., Trzcieński, Łącki [z →Łęk Wielkich, syn Wincentego]: 1444 tenże niegdyś z Łęk toczy proces z Hinczką Kubackim (PZ 15, 5v); 1444 tegoż ż. Anna wraz ze swym bratem Janem toczy proces z Elżuchną ż. Przecława niegdyś z Lubikowa (KoścZ 12 s. 512, 544); 1445 tenże niegdyś Łącki winny jest Michałowi i Winc. Łąckim 20 grz. bez 1 kopy gr (KoścZ 12, 570); 1445 tenże niegdyś Łącki nie ma pozywać dzieci Przybka z cz. Wolikowa, bowiem cz. ta należy do Hinaka Wolikowskiego (KoścZ 12, 596); 1453 tenże toczy proces z Mik. Godziembą niegdyś z T. (KoścZ 14, 218v); 1462 tenże toczy proces z Małgorzatą, Barbarą i Jadwigą cc. zm. Mik. Godziemby (KoścZ 14, 349v).

1449 Mik. Godziemba z T. sprzedaje Piotrowi Sarbskiemu 1/2 T. za 600 fl. (PG 3, 57); 1453 tenże z →Puszczykowa [k. Wielichowa] (KoścZ 14, 213v); 1453 tenże niegdyś z T., 1462 tenże wspomn. jako zm. ojciec Małgorzaty, Barbary i Jadwigi →wyżej.

1453-76 Piotr Sarbski, z →Sarbi: 1453 tenże →wyżej; 1475 tenże ojciec Andrzeja, 1476 tenże →niżej.

1464 Jakub z T.2Być może ident. z Jakubem Chraplewskim, którego brat Maciej w 1482 wspominał otrzymane od niego dobra w T. (→niżej) toczy proces z Sędziwojem i Janem z Głuponi (PZ 18, 47); 1500? Apolonia Trzcieńska pozywa Kat. Turewską o zajęcie gwałtem 1 ł. w Turwi (PG 63, 1av); 1502 Apolonia wd. po Jakubie Trzcieńskim toczy proces z Katarzyną wd. po Janie z Turwi (KoścG 5 k. 128, 169v).

1475-79 Wojc. Trzcieński, z T. [zapewne syn Mik. Łąckiego]3O jego prawdop. potomkach →przyp. 6. : 1475 tenże i jego syn Absalon mają żyć w pokoju z Piotrem z Sarbi i jego synem Andrzejem; za Wojciecha ręczą Andrzej Wilkowski, Mirosław Nowowiejski i Bartłomiej syn Potencjana z Dąbrowy, a za Piotra Mik. Bytyński i Jurga Piekarski (PG 58, 36); 1476 tenże kupuje na wieczność od Piotra z Sarbi 1/4 T. za 200 grz., a z zastrz. pr. odkupu kupuje 1/4 folw. w T. za 25 grz. (PG 9, 55v); 1479 tenże sprzedaje Piotrowi niegdyś Pakosławskiemu swą cz. T. za 100 kóp gr (PG 9, 107); 1479 tenże sołtys w →Kuślinie kupuje od Mik. Snowidowskiego 1 1/2 ł. os. i 1/2 ł. opust. w Urbanowie z zastrz. pr. odkupu za 70 grz. (PG 9, 188).

1479-89 Piotr Pakosławski [z →Pakosławia k. Lwówka], Trzcieński, brat Jana: 1479 tenże niegdyś Pakosławski kupuje cz. T.4Krótko przedtem Piotr z bratem Janem sprzedali swe dobra w →Pakosławiu Janowi Młodawskiemu (PG 9, 105) →wyżej; 1480 tenże Trzcieński ma żyć w spokoju z Mik. Trzcieńskim; za Piotra ręczą Gerward Piekarski i Andrzej Sarbski (PG 58, 105); 1482 tenże Trzcieński zapisuje swej ż. Klarze po 50 grz. posagu i wiana na 1/2 T. (PG 9, 154); 1484 tenże niegdyś z Pakosławia, brat Jana pleb. w Psarskiem (ACC 62, 52); 1485 tenże →niżej: Synocha; 1487 tenże Pakosławski z T. zapisuje szpitalowi w Lwówku czynsz z T. (PG 10, 82v; czynsz wykupiony w 1500: PG 12, 104); 1487 tenże pozywa Iwana z Pierska o posag (PZ 21, 112); 1488 tenże kupuje od Jana, Jakuba, Macieja i Mikołaja z Sędzin pr. do 6 grz. czynszu z Brzozy i Niepruszewa od sumy 72 grz. (PG 10, 91v); 1489 tenże kupuje od Piotra Otorowskiego jego cz. Otorowa z zastrz. pr. odkupu za 30 grz. (PG 10, 128); 1493 Klara wd. po tymże Piotrze zw. Guz (Gvsz) z T. toczy proces z Janem z T. plebanem w Bukowcu (KcG 8 k. 86, 108, 180), po czym 26 VI 1493 zawiera z nim ugodę: Klara ma zabrać wszystkie sprzęty domowe z T.; konie, bydło i żywy inwentarz mają podzielić tak, by Klara dostała 1/3, w czym musi się znaleźć 100 owiec, a gdyby ich brakło, Jan doda ze swoich; Klara ma prawo mieszkać w dworze w T. do ś. Małgorzaty [13 VII], kiedy Jan ma jej wypłacić 100 fl. tytułem posagu i wiana, a 40 fl. zapisać na 4 ł. w Bukowcu; po dokonaniu tej zapłaty Klara ma zniszczyć dok. swej oprawy; na swe utrzymanie Klara ma w tym roku zabrać zboże ze spichrzy w T. i Bukowcu oraz meszne z Bukowca; za Klarę ręczą Jan Bukowiecki i Jan Dobczyński, a za Jana – Jerzy czyli Jugo Piekarski i Andrzej Sarbski (PZ 22, 103v); 1493 wd. po tymże Klara oświadcza, że Jan z T. pleb. w Bukowcu zadośćuczynił jej za posag i wiano oprawione jej przez zm. męża na 1/2 T.; Jan sprzedaje jej z zastrz. pr. odkupu za 40 grz. 1 ł. os. i 1/2 ł. opust., które przypadły mu po zm. Piotrze, oraz in. 1 ł. os. w Bukowcu (PG 59, 331; PG 10, 194v).

1480-87 Mik. Trzcieński: 1480 tenże →wyżej; 1481 tenże toczy proces ze Stanisławem synem Winc. Kozłowskiego (PZ 20, 114v); 1483 tenże sprzedaje z zastrz. pr. odkupu Mac. Skrzetuskiemu 4 ł. w T. [imiona kmieci →niżej] za 70 fl. (PG 9, 182); 1485 tenże toczy proces z Elżbietą ż. Jana Drogockiego, która zajęła bezprawnie jego dobra (PG 58, 156v); 1487 tenże toczy proces z Iwanem Pierskim o posag i wiano jego zm. ż. Agnieszki (PZ 21, 112).

1482 Maciej niegdyś Chraplewski odstępuje swej bratanicy (neptis) Elżbiecie, ż. Jana Drogockiego, połowę 1/4 T., którą to 1/4 T. otrzymał od swego brata Jakuba w drodze zamiany za cz. Brodów (PG 9, 162); 1485 taż Elżbieta →wyżej; 1485 taż Trzcieńska toczy proces z Iwanem z Pierska [to mąż Agnieszki, c. Jakuba Chraplewskiego, zapewne siostry Elżbiety] (PZ 21 k. 34); 1506-11 [taż?] Elżbieta Drogocka (Trzcieńska), wd. po Andrzeju Sędzińskim z T. →niżej: Wincenty; 1512 [taż?] Elżbieta Sędzińska ż. Marcina Smarsza mieszcz. w Buku5Elżbieta występowała wśród Sędzińskich rozliczających się z Walentym Wolikowskim w sprawie posagu jego zm. ż. Anny Sędzińskiej (→Sędziny). O Wolikowskich →p. 6 (PG 69, 116v).

1484-96 Jan Trzcieński, Pakosławski, duchowny, brat Piotra: 1484 tenże pleb. w Psarskiem, 1493 tenże pleb. w Bukowcu →wyżej; 1494 tenże pleb. w Bukowcu sprzedaje bpowi pozn. Urielowi [Górce] pr. do 6 grz. czynszu z Brzozy i Niepruszewa (ACC 71, 91v); 1494 tenże altarysta w Międzyrzeczu kupuje 4 ł. w Kwilczu z zastrz. pr. odkupu za 80 fl. (PG 7, 125); 1496 tenże altarysta w Międzyrzeczu →niżej; 1496 tenże pleb. w Bukowcu sprzedaje Winc. Strzeżmińskiemu folw. w T. z zastrz. pr. odkupu za 350 fl. oraz 1/4 wsi T. na wieczność za 175 fl. (PG 7, 128v); 1505 tenże wspomn. jako zm. →niżej: Wincenty.

1485 Synocha c. zm. Wojc. Trzcieńskiego, ż. Mac. Karczewskiego, toczy proces z Piotrem Trzcieńskim (PZ 21, 9v); 1486 taż toczy proces z Piotrem i Stefanem ss. Michała Bielejewskiego (PZ 21, 53).

1496 Mik. Trzcieński niegdyś Dokowski sprzedaje z zastrz. pr. odkupu Jugowi Piekarskiemu m. Drożyn, które nabył z zastrz. pr. odkupu od Mik. Woźnickiego; tenże kupuje od Jana Trzcieńskiego [duchownego] 1/2 T. za 340 fl. oraz od szl. Jana Trzcieńskiego 1/4 T. za 200 fl.; tenże zapisuje swej ż. Katarzynie, c. Jana Sowy Siekowskiego, po 100 grz. posagu i wiana na 1/2 swej cz. T. (PG 7, 124v); 1496 tenże Mik. Dokowski zwraca Janowi Trzcieńskiemu altaryście w Międzyrzeczu kupioną od niego 1/2 T., a szl. Janowi Trzcieńskiemu kupioną od niego 1/4 T., oraz kwituje ich ze zwrotu zapłaconych im pieniędzy; transakcje zostały unieważnione, ponieważ obaj Janowie nie uwolnili sprzedanych Mikołajowi części od roszczeń in. osób; Mikołaj zobowiązuje się postawić swą ż. Katarzynę, aby unieważniła zapis swej oprawy na T.; Mikołaj ma otrzymać od Winc. Trzcieńskiego 1/2 tegorocznego czynszu z 1/2 wsi T., a Wincenty winien obsiać [role] w T. i w przyszłym roku dla siebie wziąć tylko plony ozime (PG 59, 216); 1499 tenże Dokowski z T. zobowiązuje się Jugowi Piekarskiemu uwolnić Drożyn od roszczeń in. osób (KoścG 5, 19v), a 1505 ponawia to zobowiązanie jako niegdyś dz. w T. a obecnie w Szołdrach (KoścG 6, 10v).

1496-1503 Jan Trzcieński: 1496 tenże →wyżej; 1498 tenże zobowiązuje się oddać Mik. Opaleńskiemu zbroję pożyczoną na wyprawę wojenną (AC 2 nr 1532); 1499 temuż Marcin Pietrski i jego ż. Barbara [c. Iwana z Pierska] winni są 36 grz.; 1501-02 tenże domaga się zapłaty tego długu (PG 62 k. 45, 172v, 246); 1501 tenże sprzedaje z zastrz. pr. odkupu 2 ł. we wsi Wierzeja, które sam nabył z zastrz. pr. odkupu od Agnieszki Wierzejskiej i jej syna Macieja (PG 12, 143v); 1503 sąd uwalnia Barbarę wd. po Marcinie Pietrskim od spłaty 30 grz. długu, bowiem Jan po śmierci jej męża pozwał tylko ją, a nie jego krewnych i spadkobierców (PG 64, 13); 1507 wspomn. dobra w Wierzei nabyte od Jana Trzcieńskiego (PG 13, 120v); [Jan różny najpewniej od mieszcz. w Buku, o którym →p. 6].

1496-1514 Winc. Trzcieński, także z →Kuślina, →Strzeżmina6Dziedziczenie sołectwa w →Kuślinie wskazuje, że Wincenty musiał być potomkiem Wojc. Trzcieńskiego, który został tam sołtysem po opuszczeniu T. (→wyżej). Wincenty miał brata Macieja, z którym razem w 1488 nabyli całą wieś Kuślin w zamian za cz. Strzeżmina (PG 10, 100). Wszystko wskazuje zatem, że byli synami Mikołaja ze →Strzeżmina i Kłodziska. Z Wojc. Trzcieńskim łączyć ich mogło zatem pokrewieństwo po kądzieli (mogli być synami jego córki lub siostry?); jako syn Wojciecha poświadczony jest skądinąd tylko Absalon. Wincenty w 1505 nazwał wujem (a więc krewnym ze strony matki) Jana Pakosławskiego. W 1469 Piotr i Jan Pakosławscy zapisywali czynsz Mik. Strzeżmińskiemu, prawdop. ojcu Wincentego (PG 8, 33), a Piotr był w 1471 winny Mikołajowi pieniądze (PZ 19, 104v). Może zobowiązania ta wynikały z rozliczeń posagowych: 1496 tenże Strzeżmiński →wyżej: Jan pleb.; 1502 tenże bierze w dzierżawę od swej siostry Heleny, wd. po Andrzeju Szczodrowskim, jej oprawę na Szczodrowie (KoścZ 18, 61); 1505 tenże Trzcieński zapisuje swej ż. Elżbiecie Niegolewskiej po 100 kóp gr posagu i wiana na swej cz. w T. oraz na dobrach przypadłych mu po wuju Janie Pakosławskim (PG 13, 63v); 1506 tenże zawiera ugodę z Andrzejem Sędzińskim i jego matką Elżbietą; ma im zapłacić 40 grz. główszczyzny za zabicie Andrzeja, męża Elżbiety a ojca Andrzeja (PG 65, 203); 1507 tenże Trzcieński sprzedaje z zastrz. pr. odkupu Janowi Chraplewskiemu 4 ł. os., 2 ł. opust. i 3 ł. soł. w Kuślinie za 100 grz. (PG 13, 117v); 1507 tenże występuje jako wuj Jadwigi Szczodrowskiej ż. Piotra Wolikowskiego (PG 13, 130); 1508 tenże płaci karę, bo nie zapłacił pierwszej raty główszczyzny należnej Elżbiecie Sędzińskiej (PG 66, 67v); 1510 tegoż kwituje Elżbieta Drogocka z zapłaty 20 grz. główszczyzny (PG 66, 280); 1510 tenże posiada cz. →Kuślina (LBP 164); 1510-14 tenże →p. 5; 1511 tenże Strzeżmiński otrzymuje od Elżbiety Drogockiej (Trzcieńskiej) wd. po Andrzeju Sędzińskim z T. jej 1/4 T., a w zamian daje jej dom w Buku (PG 14, 295; PG 68, 29v).

1500 Andrzej Trzcieński [może ident. z Andrzejem Sędzińskim, mężem Elżbiety Drogockiej, o której →wyżej]; Mac. Karczewski jest winny jemu i Andrzejowi Sarbskiemu po 10 grz. (PG 63, 59); 1518 Andrzej Trzcieński z Sędzin [syn Andrzeja Sędzińskiego i Elżbiety Drogockiej] (PG 15, 215).

1525 Elżbieta Strzeżmińska c. Wincentego, ż. Jana Tłockiego, który zapisuje jej po 500 zł posagu i wiana (PG 16, 62v-63); 1531 taż ż. Jana Tłockiego, 1569 taż wd. po nim (TD).

1519 Anna Trzcieńska ż. Jana Kokorzyńskiego, który zapisuje jej po 100 fl. posagu i wiana (KoścZ 22, 65v); 1525-27 taż wd., obecnie ż. Stan. Ujejskiego (KoścZ 22, 99; KoścZ 24, 525).

1539 Jakub Trzcieński szlachcic nieosiadły toczy proces z Wacławem Bronowskim (PG 81 k. 406, 475).

1544-67 Baltazar Strzeżmiński [syn Wincentego], brat Jana, od 1553 mąż Jadwigi c. Jana Przetockiego (TD), podsędek pozn. 1550-58, sędzia ziemski pozn. 1558-68 (UDR I/2 s. 132, 137), surogator starosty gen. Wlkp. 1565 (TD): 1544 tenże sprzedaje swemu bratu Janowi połowy T. i Kuślina (PG 18, 116v); 1548 tenże →p. 2; 1556 tenże z bratem Janem kupują z zastrz. pr. odkupu Brody od Stan. Ostroroga (PG 19, 354; PG 100, 849); 1560 tenże z bratem Janem kupują z zastrz. pr. odkupu Kłosowice, Górę i Jaroszewo od Łukasza Górki (PG 19, 724); 1564 tenże z bratem Janem kupują z zastrz. pr. odkupu cz. Goraja (PG 20, 325v); 1567 tenże z bratem Janem dziedzice Kuślina (TD); 1579 tenże wspomn. jako zm. (TD).

1544-98 Jan Strzeżmiński z T. [syn Wincentego], brat Baltazara, także z Przetoczna, 1560 mąż Anny z Jaromierza wd. po Andrzeju Chobienickim, 1574 narzeczony Kat. Zadorskiej (TD): 1544-67 tenże →wyżej; 1569-72 tenże kupuje części Lubikowa, 1569 sprzedaje części wsi Błocko i Łąkie, 1570 sprzedaje z zastrz. pr. odkupu Kłosowice, Górę i Jaroszewo, 1570 kupuje z zastrz. pr. odkupu cz. Tłok, 1570 kupuje Lubikowo, 1571 sprzedaje Goraj i Krobielewo, 1575 kupuje Brody, 1577 kupuje z zastrz. pr. odkupu Goraj i Krobielewo (PG 21 k. 3v-4, 97, 138v, 155, 189, 386v, 589v, 734); 1577, 1580 tenże →niżej; 1585 tenże kupuje części Krobielewa i Zarzecza od Jadwigi wd. po Baltazarze (PG 22, 572v); 1600 tenże wspomn. jako zm. ojciec Kaspra (TD).

1494 T. wymieniona wśród wsi, które mają zapłacić 14 grz. kary z powodu niezapłacenia wiardunków król. (PG 59, 31v); 1508 pobór od 8 półł. (ASK I 3, 2); 1510 wieś ma 4 ł. os., folw., 9 zagr. os., 2 [zagrody] opust., karczmy →p. 5; 1563 pobór od 12 półł., 1 karczmy dor., 2 krawców (ASK I 5, 214v); 1577 pobór płaci Jan Strzeżmiński (ASK I 5, 663); 1580 Jan Strzeżmiński płaci pobór od 12 półł., 11 zagr., 3 komor., 2 ratajów, karczmy z 1/2 kwarty roli, 1 komor., wiatraka dor. (ŹD 5; ASK I 6, 81v).

1483 kmiecie Jakub Łysoń, Stan. Mikołajec, Andrzej Czapla, Święch, każdy na 1 ł. (PG 9, 182); 1493 kmieć Piotr Kot na 1 ł., opust. łan Akrowski (PG 59, 331).

5. 1408 wieś T. ma płacić dzies. plebanowi w Kosiczynie →p. 3; 1510 wieś T. w par. Brody płaci dzies. plebanowi; z 4 ł. dają po 6 gr; folw. jest podzielony: szl. Wincenty uprawia 1 ł., wd. 1/2 ł., ale nic nie płacą plebanowi; 9 zagr. os., 2 [zagrody] opust. i karczmarze dają po 1 gr (LBP 169); 1514 pleb. w Brodach oświadcza, że jego parafianie, m. in. Wincenty dz. w T., oddają dzies. w niewłaściwy sposób (AC 2 nr 1683).

6. 1484-96 Jan Trzcieński, Pakosławski (→Pakosław): 1484-86 tenże pleb. w →Psarskiem (ACC 62, 52; Now. 2, 464); 1493-96 tenże pleb. w Bukowcu, 1494-96 altarysta w Międzyrzeczu, zm. a. 1505 →p. 3.

1530 Jadwiga Wolikowska ż. Jana Trzcieńskiego7Jan ten jest najpewniej różny od imiennika znanego jako dz. w T. 1496-1503 (→p. 3) mieszcz. w Buku wraz z siostrą Katarzyną, ż. Mac. Chmielika z Buku, sprzedają cz. Wolikowa, jaka przypadła im po zm. bracie Piotrze (KoścZ 19, 138v); 1541 taż Jadwiga z siostrą Katarzyną, ż. Macieja krawca z Poznania, sprzedają cz. Karczewa (PG 17, 451v); 1544 szl. Wojc. Trzcieński ustanawia Walentego mieszcz. pozn. swym pełnomocnikiem w toczonym przed sądem ziemskim w Kościanie procesie z Mac. Ujejskim (PG 86, 343v); 1560 szl. Łukasz Trzcieński [syn Jana] mieszcz. w Buku sprzedaje cz. Karczewa, która przypadła mu po zm. bracie ciotecznym Franciszku złotniku z Buku, synu Kat. Wolikowskiej, córki Filipa Wolikowskiego (KoścG 13, 117v).

1 KR 8, 16, na podstawie tej zapiski pisze o Wojc. Wacie z T.

2 Być może ident. z Jakubem Chraplewskim, którego brat Maciej w 1482 wspominał otrzymane od niego dobra w T. (→niżej).

3 O jego prawdop. potomkach →przyp. 6.

4 Krótko przedtem Piotr z bratem Janem sprzedali swe dobra w →Pakosławiu Janowi Młodawskiemu (PG 9, 105).

5 Elżbieta występowała wśród Sędzińskich rozliczających się z Walentym Wolikowskim w sprawie posagu jego zm. ż. Anny Sędzińskiej (→Sędziny). O Wolikowskich →p. 6.

6 Dziedziczenie sołectwa w →Kuślinie wskazuje, że Wincenty musiał być potomkiem Wojc. Trzcieńskiego, który został tam sołtysem po opuszczeniu T. (→wyżej). Wincenty miał brata Macieja, z którym razem w 1488 nabyli całą wieś Kuślin w zamian za cz. Strzeżmina (PG 10, 100). Wszystko wskazuje zatem, że byli synami Mikołaja ze →Strzeżmina i Kłodziska. Z Wojc. Trzcieńskim łączyć ich mogło zatem pokrewieństwo po kądzieli (mogli być synami jego córki lub siostry?); jako syn Wojciecha poświadczony jest skądinąd tylko Absalon. Wincenty w 1505 nazwał wujem (a więc krewnym ze strony matki) Jana Pakosławskiego. W 1469 Piotr i Jan Pakosławscy zapisywali czynsz Mik. Strzeżmińskiemu, prawdop. ojcu Wincentego (PG 8, 33), a Piotr był w 1471 winny Mikołajowi pieniądze (PZ 19, 104v). Może zobowiązania ta wynikały z rozliczeń posagowych.

7 Jan ten jest najpewniej różny od imiennika znanego jako dz. w T. 1496-1503 (→p. 3).