TRZCIANKI

1561 or. Trczianki, 1595 Trczieniecz, wieś obecnie zaginiona, leżała k. wsi Grudno (→Grodna); Grudno 6,5 km na W od Rogoźna.

Pow. pozn.

1561 wieś opust. T. należy do wsi Grodna [tj. stanowi cz. Grodnej?], leży między borem a rz. →Oskobłok [na lewym brzegu tej rz.?] (PG 20, 36v); 1595 Anna Stadnicka ze Żmigrodu [w Małopolsce] z synem Samuelem dają Janowi Grudzińskiemu [dz. we wsi Grodna] brzeg rz. Oskobłok od gran. z Boruchowem do [mł.] →Piła wraz z [dziedziną] T. (NG 7, 204).