UJŚCIE – kasztelania

1233 bp pozn. Paweł zezwala templariuszom osadzić Niemców na ziemiach za V. i za [rz.] Dobrzycą i określa wysokość dzies. od tych osadników (Wp. 11 nr 1702; Temp. nr 9); 1234 pap. Grzegorz IX zatwierdza templariuszom posiadanie 3000 ł. w ziemi zw. U. [najpewniej chodzi o kasztelanię] (Wp. 11 nr 1703; Temp. nr 13).

Kasztelanowie: [ok. 1230, fals. rzekomo z 1181] Olbracht (Wp. 1 nr 119; DBL nr 1); 1233-34 Domarat (Wp. 1 nr 152, 174), potem sędzia 1235-55 (UDR I/1 s. 24, 27); 1242 Strasz (Wp. 1 nr 233); 1257-68 Przecław1Budziwój występujący w 1253 przy ks. głog. Konradzie (SU 3 nr 103) był najpewniej kaszt. w Uściu tuż przy granicy Śląska i Wlkp (Wp. 1 nr 360, 362, 419, 432); 1280-94 Bogusław [ze Smogulca] (Wp. 1 nr 495, 512-514, 521, 536, 545-547, 550, 555, 559, 571, 577, 615; Wp. 2 nr 620, 632, 637, 660, 670, 694, 702, 724-726; Wp. 6 nr 28, 38), jednocześnie podkom. pozn. 1284-94 (UDR I/1, 59); 1294-96 Dzierżykraj2Występuje tylko w 2 fals. sporządzonych w kl. lub., ale ich testacje są wiarogodne. Zapewne ten sam Dzierżykraj był kaszt. sant. 1286-90 (UDR I/1, 66) (Wp. 2 nr 719, 744; DBL nr 41-42); 1299 Chwał3Przedtem był kaszt. czarnk. 1286-92 (UDR I/1, 34), nazywany wówczas synem Dzierżykraja (Wp. 2 nr 825); 1335 Jan (UDR I/1, 164); 1335-39 Zbylut [z Łekna] (Wp. 2 nr 1146, 1165; Lites wyd. II, t. 1, s. 119).

1 Budziwój występujący w 1253 przy ks. głog. Konradzie (SU 3 nr 103) był najpewniej kaszt. w Uściu tuż przy granicy Śląska i Wlkp.

2 Występuje tylko w 2 fals. sporządzonych w kl. lub., ale ich testacje są wiarogodne. Zapewne ten sam Dzierżykraj był kaszt. sant. 1286-90 (UDR I/1, 66).

3 Przedtem był kaszt. czarnk. 1286-92 (UDR I/1, 34), nazywany wówczas synem Dzierżykraja.