UJŚCIE – dystrykt prowincjonalny

1312 książęta głog. i wlkp. Henryk, Jan, Przemek oraz Konrad i Bolesław dzielą swe posiadłości: Henryk, Jan i Przemek otrzymują księstwo pozn. i żagańskie, w tym m. in. U. ze swym dystryktem (cum suo districtu; Wp. 2 nr 952).

Uwaga: O dystryktach ustanawianych w Wielkopolsce przez książąt głog. →A. Gąsiorowski, „Districtus” w Wielkopolsce początków XIV wieku, RH 32, 1966, s. 173-193.