UMIENINO

1563 jezioro Vmieninskie, Vmięninskie, łąki Vmieninskie, łąki Vmienin, 1606 Nynino!, 1609 Vminino, niezident. jezioro i łąki k. Świerczyny; Świerczyna 5,5 km na NE od Osiecznej.

Pow. kośc.

1563-1609 Borkowie Gostyńscy dzielą: 1563 lasy, łąki i wody nal. do →Świerczyny, m. in. łąkę wielką nad jez. V. oraz łąki V. (KoścG 14, 255-257, dawniej k. 22-24); 1601-09 jeziora w Świerczynie, w tym N.! (KoścZ 85, 351; KoścG 63, 90v-91v).

Uwaga: Jezioro nie jest zaznaczone na mapach Perthéesa, Gilly’ego, Gaula, MTop. 1950 i MTop. 1998 w skali 1:50000. K 2, 547 i K 5, 435, podaje Ominino jako współczesną sobie nazwę tego jeziora. A. Choiński, Katalog jezior Polski, cz. 3, Poznań 1992, s. 144 (indeks) identyfikował Jez. Omińskie jako Seweryńskie (zob. mapa 56, jezioro nr 11). Identyfikacji takiej nie dokonał Duma 2, s. 268, 334 i 393, który dość mgliście umiejscawia Jez. Umienińskie (Ominino) koło miejscowości Świerczyna i Chmielkowo, czyli w rejonie ok. 4,5 km na SSE od Jez. Seweryńskiego.