DZIEKANÓW

(1368 Dzecanowo z or., 1404 Dzecanow, 1489-93 Dzyecanowycze, 1498 Dzyekanow) 5 km na NE od Brzeżka (Brzeska).

1. 1490 n., 1581 pow. szczyrz., par. Szczepanów (ŹD s. 445, 57).

2. 1368 Dz. k. Szczepanowa w ziemi krak. (ZDM 1, 123); 1396 Paszek Złodziej nie stawił się przeciw Janowi z Woli [której ?] o łąkę blisko Dz. trzymaną w 6 sk. w zastawie (ZK 2 s. 473); 1585 granica między Jadownikami i Dz. zaczyna się od narożników wsi Jadownik, Dz. i Szczepanowa k. drogi biegnącej przez las z Jadownik do Dz. Od tych narożników biegnie na zachód słońca po obu brzegach drogi, alias drożyska, do miejsca zw. Rozdola, do drogi z Jadownik do Dz., dalej tą drogą i od niej na wschód słońca do rz. zw. Uszew, gdzie są kopce narożne Jadownik i Dz., a po drugiej stronie rz. Uszwi narożnik Marszkienic [Maszkienic]. Od tego miejsca zaczyna się granica Dz. i Marszkienic i biegnie w dół rzeki do mostku niedaleko od młyna i siedliska wsi Marszkienic, do której też będzie należeć miejsce na jaz k. brzegu wsi Dz. Od mostku poprowadzono granicę rz. Uszwią aż do stawu zw. Baba, leżącego w Rozdoli i po obu brzegach tego stawu usypano kopce, ale w połowie Rozdoli. Stąd znakami na drzewach na N przez pole po obu brzegach potoku zw. Jezierzyska dochodzi granica do drogi wojnickiej, gdzie są kopce narożne Dz. i Sterkowca, a k. stawu Baba kopiec narożny Marszkienic. Po zeznaniach starych kmieci rozgraniczono Dz. i Sterkowiec Granica zaczyna się blisko stawu zw. Baba i biegnie do płotu na granicy Sterkowca i pola tej wsi zw. Świerad a Marszkienic. Od tego potoku poprowadzono granicę w lewo na wschód słońca ad foveam alias do przekopy, którą idzie woda do młyna wsi Sterkowiec. Woda ta albo jaz należy do Marszkienic, ale będzie korzystał z niej młyn Sterkowic. Dalej poprowadzono granicę k. tej przekopy na odległość dwu stajań na wschód słońca do wspomnianej granicy i pola Świerad i stąd do rz. zw. Glinik (ZK 406 s. 184- 99; 409 s. 61-9).

3. Własn. szlach. 1368 Kazimierz W. poświadcza, że Świętoszka ż. Czadra oprawcy krak. sprzedała za 100 grz. Pełce Kościelcowi [z Kościelca] marszałkowi dworu król. dziedzinę zw. Dz., którą odziedziczyła po obojgu rodzicach (ZDM 1, 123); 1388 pan Mikołaj z Dz. (SP 8 uw. 114/16); 1396 Jakusz kmieć z Dz. nie stawił się przeciw Wilczkowi z Zakrzowa o to, że uciekł od niego przed czasem (ZK 2 s. 458); 1404 Pełka i Paszek zw. Złodzieje [→ Biskupice] z Pilchowic [Śląsk] dzielą się dobrami po matce. Pełce przypadają 3 całe wsie: Piekary z młynem pod dworem, Przyborów i Dz. Paszkowi cała cz. dziedz. w Kościelcu z wyjątkiem młyna w Piekarach (ZK 4 s. 19)1Matką Pełki i Paszka była najpewniej nieznana z imienia c. marszałka król. Pełki z Kościelca, ż. Pawła (Paszka) Złodzieja z Pilchowic i Biskupic kaszt. biec. który po niej odziedziczył te dobra (w r. 1399 pisał się także z Kościelca); 1418 Maciej Dąbrówka kmieć z Dz. (GK 1 s. 17, 26); 1427 Stanisław z Gorzyc [pow. wiśl.] zeznaje, że Katarzyna wd. po Mikołaju z Niewiarowa będzie mieć jako oprawę wdowią dobra: Niewiarów, Wieniec, Nieznanowice, Świdówkę, Janiszówkę, Jaroszówkę, Dz., Kasinę i młyn w Nieznanowicach. Jeśli wyjdzie ponownie za mąż, pozostanie przy wyznaczonym jej przez zm. męża posagu (ZK 146 s. 88); 1430 Katarzyna wd. po Mikołaju z Niewiarowa zastawia za 10 grz. Stanisławowi z Gorzyc 1 grz. czynszu od kmieci osadzonych w Dz. (ZK 9 s. 173); 1435 Katarzyna z Niewiarowa [po pierwszym mężu] ż. Jakuba z Wieruszyc ustępuje wieczyście ss. Janowi i Mikołajowi z Niewiarowa z dóbr: Niewiarów, Janiszówka, Dz., Świdówka, Kasina i Nieznanowice z wyjątkiem młyna tamże, który będzie mieć w dożywociu, a także wsie Wieniec i Jaroszówkę (ZK 146 s. 295); 1442 Mikołaj z Niewiarowa sprzedaje za 200 grz. Piotrowi ze Szreniawy całą dziedzinę Dz., a Katarzyna ż. Mikołaja zrzeka się zapisu posagowego na niej (DSZ 193; ZK 12 s. 43); 1444 Piotr z Marszowic, jeśli da 60 grz. Piotrowi Szreniawie ze Szreniawy, prawem bliższości pozyska dziedzinę w Dz., a jeśli nie da, dziedzina ta będzie należeć do Piotra (ZK 12 s. 192); 1472 Mik. Szreniawa z Siedlisk zeznaje, że sprzedał Stanisławowi z Proszowic [Proszówki] dziedzinę Dz. (GK 19 s. 597); 1483, 1486, 1488, 1488, 1489, 1489, 1546 → Dębno w pow. szczyrz.; 1489-93 pobór z 1 ł.; 1494-8 brak danych o poborze; 1499 pobór z 2 ł. (RP s. 140; ŹD s. 445; RP s. 167, 182, 196, 214, 86, 122, 49, 20); 1498 Maciągowa z Dz. c. młynarza z Jadownik (BJ rps 5341 s. 50); 1530 pobór z 3 ł., karczmy i młyna o 1 kole dorocznych (RP k. 24).

5. 1529 dzies. snop. z całej wsi wart. 4 grz. plebanowi w Szczepanowie (LR s. 96).

1 Matką Pełki i Paszka była najpewniej nieznana z imienia c. marszałka król. Pełki z Kościelca, ż. Pawła (Paszka) Złodzieja z Pilchowic i Biskupic kaszt. biec. który po niej odziedziczył te dobra (w r. 1399 pisał się także z Kościelca).