JEŻÓW

(1416 Jazowa1Forma nazwy tej wsi: Jeżowa, utrzymująca się - obok formy Jeżów - do połowy XVIII w., dowodziłaby, że była to w chwili lokacji Wola Jeżowa, 1420 Jeszowa, 1463 Jeżowa, 1480 Jezow) wieś na prawym brzegu rz. Białej Dunajcowej, 2 km na SW od Bobowej.

1. 1536, 1581 pow. biec. (RP; ŹD s. 111); 1581 par. Wilczyska (ŹD s. 111).

2. 1420, 1536 młyn [nad rz. Białą] (ZCz. 2 s. 312; RP); 1468 ogrody czyli łąki: między rz. → Białą i Stróżanką w części wyższej J., pomiędzy rolą, na której jest osadzony Śliwka, od ogrodu zw. Baranowski i od drogi publicznej aż do mostu na Stróżance, zwanego murowanym mostem i do miejsca, gdzie Stróżanką uchodzi do Białej oraz nad brzegami tych rzek; → Bobowa p. 5 (Mp. 5 M 59); 1480 role zw. Kąty między ww. rzekami, k. wielkiej drogi [z Nowego Sącza] do Bobowej; role zw. Łazy w J.; łan między rolami Kurkowską i Borkowską; → Bobowa p. 5 (ZB 2 s. 24); 1527 → Jeżów zamek p. 3; 1570 droga z Nowego Sącza do Biecza przez Wojnarową, J., gdzie są 2 mosty [na rz. Białej i na Stróżance], Bobową i dalej przez Ciężkowice (LDK s. 38-9).

3. 1416, 1420, 1422, 1463, 1483, 1527, 1536 → Jeżów zamek p. 3; 1468, 1480 → Bobowa p. 5; 1508, 1509 → Bobowa p. 3.

5. 1529 dzies. snop. wart. 7 grz. łącznie z Wilczyskami bpowi w dziesięcinnym kluczu sądec. (LR s. 44).

1 Forma nazwy tej wsi: Jeżowa, utrzymująca się - obok formy Jeżów - do połowy XVIII w., dowodziłaby, że była to w chwili lokacji Wola Jeżowa.