JEŻÓWKA

(1578 potok Jezowka) potok, rozgraniczający Skawinę od Borku [Szlacheckiego], uchodzący do Skawinki w dorzeczu Wisły, lub też do samej Wisły, o nazwie nie notowanej w Metryce Józefińskiej, w UN 1, na Mapie Obrębów i w HW.

[Pow. śl.]

1578 potok cieknący dobrze, znaczny, rzeczony J., stanowi wieczystą granicę między m. Skawiną a Borkiem [Szlacheckim] (ZK 407 s. 374).