LELÓW - klucz majątkowy

bpa krak., najpewniej z siedzibą w L.

1389 Jan bp krak. pozyskuje dla bpstwa krak. cz. → Białej [par. Lelów]; 1394-7 Piotr włodarz klucza majątkowego bpa krak. w pow. lel. (SP 8, 5674, 5678, 5688, 5692, 5697, 6079-80, uw. 235/67; ZK 2 s. 214, 224, 229; 1c s. 373, 420); 1397, 1402, 1403 → Biała par. Lelów p. 3; 1450-3, 1461 Mikołaj pleb. ze Słaboszowa dysponent dzies. (venditor decimarum) bpiego klucza majątkowego w pow. lel. (OK 1 s. 99, 263, 325, 568; Bullarium 6, 1667); 1455 Mik. Cebulka pleb. w Koniuszy dysponent dzies. bpiego klucza majątkowego w pow. lel. (Ep. 9 s. 795); 1467 Elżbieta [wd. po Przedborze z Koniecpola kasz.] sand. wraz z NN dysponentem dzies. klucza bpiego lel. przeciwko bpowi krak. [Janowi Lutkowi z Brzezia] (GK 18 s. 2, 40); 1470-83 Jan pleb. w Niegowej włodarz lel. (Ep. 1 k. 36r; 3 k. 120r, 191v, 227v); 1471 bpi lel. klucz majątkowy po śmierci Jana Lutka z Brzezia bpa krak obejmują w zarząd kanonicy krak. Jakub z Radoszownicy1Był plebanem w Lelowie w l. 1445 -88 → Lelów m. p. 5a i Jan Stanek (B. Przybyszewski, Kapituła krakowska, w: Dlugossiana, W. 1980, s. 50; Ep. 3 k. 48r.); 1481 Jan pleb. w Niegowej wydzierżawia od bpa krak. za 800 fl. węg. dzies. klucza lel. (Ep. 3 k. 191v.); 1491 Jan włodarz klucza [majątkowego lel.] (OK 3 s. 636); 1494 Andrzej Prymus pleb. w Skrzynnie [pow. rad.] włodarz lel. (Ep. 4 k. 120v)2Był plebanem w Lelowie w l. 1504-18 → Lelów m. p. 5a; 1503 po śmierci kardynała Fryderyka Jag. kap. krak. przekazuje Mac. Grodzickiemu administrację klucza lel. (Acta actorum 2 k. 226); Krystyn Ninoski poborca [dzies.] w kluczu lel. (Ep. 4 k. 171v); 1521 Paweł Gniewięcki przeciwko Janowi bpowi krak. o dzierżawę klucza lel. (SP 6, 188); 1529 dziesięcinny klucz. lel. wydzierżawiany corocznie do sumy 500 grz. Zapowiedziano spis wsi dziesięcinnych, pozostały jednak puste 3 karty (LR s. 46); 1535 folwark bpi na przedmieściu Lelowa → Lelów m. p. 3f (KŁ s. 654-5); Prędzowski pisarz włodarza bpa krak w L. → Lelów m. p. 5a.

Z. Górczak, Podstawy gospodarcze działalności Zbigniewa Oleśnickiego biskupa krakowskiego, Kr. 1999, s. 39-40, 57, 75-6, 222.

1 Był plebanem w Lelowie w l. 1445 -88 → Lelów m. p. 5a.

2 Był plebanem w Lelowie w l. 1504-18 → Lelów m. p. 5a.