MIRÓW

zamek i folwark zamkowy (1399 Mirow - SP 8, 9121; 1439 castrum seu fortalicium Mijrow - GK 6 s. 263; 1476 predium… castri Mirow - Ep. 15 k. 11v-12; 1492 Myrow - MS 3 Suppl. 231; 1502 Myrov - MS 3, 110; 1523 Mirzow - MS 4, 4231; 1530 Myrowo - Mysz. 37; 1545 Mierow - MS 4, 7379) dziś ruiny zamku, 8 km na SE od Żarek.

1. 1487, 1510 ziemia krak., pow. lel. (Mp. 5 Q 85; MS 1, 1878; 4, 9599; Mysz. 29).

3. Własn. szlach. Treść punktu: 3a. Zamek; 3b. Burgrabiowie; 3c. Dziedzice i dobra; 3d. Folwark zamkowy.

3a. 1439, 1440 dobra zamkowe →p. 3c; 1444 zapis na zamku →p. 3c; 1445, 1446 sprzedaż zamku i nieudane próby jego przejęcia przez Iwana z Obichowa →p. 3c; 1456 zamek M. wystawia na wojnę pruską 3 pieszych, a wspólnie z zamkami: Ogrodzieniec, Bobolice i Bąkowiec wóz z 2 puszkami [działami] (M. Kuntze, Przyczynek do badań nad historią wojskowości w Polsce, KH 44, 1930, s. 49); 1462 Jan Hińcza z Rogowa dokonuje z [zamku] M. najazdu na dobra Dobiesława [Kobyły] z Żarek →Leśniów p. 2; 1476 kapelan zamkowy →p. 5; 1487, 1494, 1510, 1518, 1519, 1541, 1549 →p. 3c.

3b. Burgrabiowie. 1401-5 Sasin burgr. z M. pana Krystyna [kaszt.] sądec. (SP 2, 735; KSN 1490); 1416 Polanis burgr. z M. w sprawie z plebanem ze Zrębic skazany na karę 6 sk. ponieważ nie zapłacił mu 2 grz. za dzies. (ZK 312 s. 111); 1419 Klemens sołtys z Siedlca pozywa Mikołaja burgr. M., o to że wraz ze swym człowiekiem nie zadośćuczynił mu sądownie (ZK 312 s. 181); 1434-5 wymienieni imiennie kmiecie z Rzędkowic [par. Włodowice] pana Piotra Szafrańca wwdy krak. występują przeciwko Markowi burgr. M. pana [Krystyna] kaszt. sądec. (GK 5 s. 181, 189, 229, 263; Laberschek, Dobra urzędu →p. 7, s. 104, 110); 1445 Iwan burgr. M. pana Hińczy z Rogowa [pow. wiśl.] →p. 3c; 1446-8 Stoigniew [Czapla z Kruszyny w ziemi wiel.] burgr. M. pana Hińczy z Rogowa kaszt. roz. (GK 9 s. 565; 10 s. 470); 1465 Stanisław burgr. M. [pana Hińczy z Rogowa] →p. 6; 1476 Stan. Gołąb burgr. M. z ramienia Doroty Hińczyny (ZK 315 s. 272)1Być może tożsamy ze Stanisławem piastującym ten urząd w 1465 r.

3c. Dziedzice, zastawnicy i dobra. 1399-1417 Krystyn z M., →Koziegłów 1383-1417, star. kolski 1383, kaszt. sądec. 1386-1417, sędzia sądec. 1387-8, 1397-1412 (SP 8, 9121; SP 2, 735; ZK 312 s. 116); 1399 [Elżbieta] ż. Michała [z Borowna w ziemi wiel.] niegdyś (alias) wd. po Mik. Kruszku [z Kruszyny w ziemi sier.] w sprawie z Krystynem z M. [kaszt. sądec.] o dziedziny Oltowiec [w pow. lel., dziś Łutowiec] i Lgota [w ziemi sier.] (SP 8, 9121)2Dwa tygodnie wcześniej tenże Krystyn tytułując się kaszt. sądec. nie stawił się w sądzie w sprawie ze wspomnianą wdową o wieś Oltowiec i szkodę 100 grz. (SP 8, 9016, 9016a).

1424-37 Krystyn z M., →Koziegłów 1415-37 kaszt. sądec. 1419-37, sędzia sądec. 1420-7, star. kolski 1424-37, s. Krystyna (Paprocki s. 189; GK 5 s. 181, 189, 228-9, 263; ZK 147 s. 67); 1424 Władysław Jag. na prośby Krystyna z Koziegłów przenosi jego wsie w ziemi krak.: Choroń, Oltowiec, Mirów, Kotowice, Postawczowice [dziś Postaszowice], Jaworznik, Dupice [dziś Piaseczno], Żerkowice, Siamoszyce, Giebołtów [pow. Książ Mały], Kowalów i Kowalików z pr. pol. na pr. średz. (Paprocki s. 189).

1439-46 Krystyn, Krzczon Koziegłowski z M. i →Koziegłów 1434-64 s. Krystyna (GK 6 s. 263, 270, 309-10; 455; 7 s. 167, 333, 361 zp., 519, 545, 580, 786; 8 s. 44, 52, 85, 130, 288-9, 318-9, 341, 455, 552, 644, 969; 9 s. 183-6, 273, 609, 611; 10 s. 775; SP 2, 2796 i przypis 86; ZDM 2, 542; ZK 12 s. 25, 38; 146 s. 431, 450; 150 s. 181-2; 313 s. 202, 320; Bon. 12 s. 69; Paprocki s. 190); 1439, 24 IX z podziału dóbr między br. Janem i Krystynem ss. Krystyna kaszt. sądec. młodszemu Krystynowi przypada zamek M. z dobrami, a mianowicie wsiami i folwarkami od dawna przynależnymi: Leśniów, Oltowiec, Mzurów, Mrozów, Moczydło, z wsiami zakupionymi przez ojca przed śmiercią: Mstyczów, Przełaj z czynszem i dochodami, Jaworznik, Kotowice, Postawczowice, Czepiec, a także dom w Krakowie przy ul. Grodzkiej naprzeciw Kolegium Iuridicum →Koziegłowy zamek p. 3b (GK 6 s. 263; SP 2, 2796 przypis 86); 2 X z podziału dóbr między br. Janem, Krystynem i Janem młodszym ss. Krystyna kaszt. sądec. Krystynowi przypada zamek M. z przynależnymi wsiami i inny zamek Przedecz [na Kujawach] (SP 2, 2796; ZDM 2, 542); Maciej Żiszka z Kaszowa [niezid.] ustępuje Krystynowi z M. z dziedzin Tochołów i Małoszów po odzyskaniu od niego sumy 500 fl.; Krystyn z Koziegłów dz. M. zastawia na 3 lata za 750 fl. węg. Maciejowi Żiszce z Kaszowa wsie Mstyczów, Czepiec i Przełaj. Jeśli nie wykupi tych wsi po tym czasie, Żiszka będzie je posiadać w tej sumie (GK 6 s. 270); 8 XII Krystyn z M. zobowiązuje się zapłacić do najbliższego ś. Mikołaja [1440] 400 grz. Przybysławowi z Sarnowa [woj. sier.] pod rygorem wwiązania go do wsi Postawczowice i Jaworznik w pow. lel. w sumie 800 grz. (GK 6 s. 309-10); Przybysław z Sarnowa zapisuje swej ż. Katarzynie 260 grz. z tytułu posagu i wiana zabezpieczając je na 400 grz. długu zaciągniętego przez Krystyna z M. (GK 6 s. 310).

1440, 4 I →Koziegłowy zamek p. 3; 6 I z podziału dóbr między br. rodz. Janem i Krystynem z Koziegłów, Krystynowi przypada zamek M. i wsie: Mirów [par. Niegowa], Kotowice, Jaworznik, Leśniów, Mrozów, Moczydło, Postawczowice, Mzurów, Oltowiec, Mstyczów, Czepiec, Przełaj będący w zastawie, sołectwo w Niegowej, miasto Zarszyn na Rusi z przynależnościami i suma pieniężna na mieście Przedecz [na Kujawach] (ZK 150 s. 181-2).

1440-5 Maciej Żiszka posesor zastawny (obligator) zamku M. i przynależnych wsi oraz z Kaszowa [niezid.] 1439, →Mstyczowa 1440, Bielin [niezid.] 1443-56, Zelkowa 1447 (GK 6 s. 270, 455; 7 s. 91, 519, 540, 544-5, 554, 580, 592, 599, 628-9, 681, 686, 689, 699, 786, 789, 831, 833, 985; 8 s. 28-9, 39, 52, 130, 149, 162, 185, 198, 209, 234, 288-9, 367, 374-5, 511-2, 551, 570, 591-3, 633, 635, 665, 700, 706, 737, 760, 811, 846, 938, 951, 969, 1020, 1081, 1091; 9 s. 52, 55, 183-4, 186-7 zp., 192, 195-6, 237, 241-2, 257, 327, 339, 384, 386, 632, 722; 10 s. 109-10; 11 s. 74; ZK 147 s. 62; 313 s. 243, 259; SP 2, 2871, 2877, 2884, 2886, 2930, 2938, 3053, 3056, 3118; MS 1, 309); 1440, 3 V Krystyn z Koziegłów poleca poręczycielom Stanisławowi z Młodziejowic i Przedborowi Marcowi z Kraszewic [woj. sier., pow. radomszczański] poręczyć „pro liberacione alias o wyswolenye” dóbr, tj. zamku M. z przynależnymi wsiami w pow. krak. [błędnie, zamiast w lel.], ponieważ powinien on bronić [ich posesora zastawnego] Macieja Żiszkę od roszczeń jakichkolwiek osób, aż do czasu spłacenia Żiszki; tenże Krystyn zobowiązuje się, że uwolni ww. poręczycieli z danej mu poręki w sprawie tych dóbr. Gdyby ponieśli oni jakąś szkodę z tego powodu wyrówna im wszystkie straty (GK 6 s. 455); 6 X Maciej Żiszka ma przedłożyć przed sądem grodzkim krak. dok. na wsie Mrozów i Leśniów, do których ma prawo, w sprawie przeciwko Mik. [Korniczowi] Siestrzeńcowi [z Jaroszowa], który gwałtem zawłaszczył ludzi w tych wsiach i wyrządził szkodę wart. 100 grz. (SP 2, 2871); 17 X Mikołaj z Gniewięcina pozywa Macieja z M. o bezprawne wwiązanie się do kotowskiego młyna zw. Jeleni Młyn (Mlin Gelenyow) [w Kotowicach] na szkodę 20 grz., wyłowienie ryb ze stawu przy tym młynie na szkodę 20 grz. i pobranie gwałtem czynszu rocznego w wysokości 2 grz. i tyleż szkody (GK 7 s. 91); 1440-1 ww. Żiszka z Mirowa pozywa Mik. Siestrzeńca z Jaroszowa o wwiązanie się gwałtem we wsie jego tenuty Leśniów i Mrozów i wyrządzenie szkody w wysokości 100 grz. (SP 2, 2884, 2886, 2930, 2938); 1441 →Jaroszów p. 3 (SP 2, 2962).

1441, 1 III Krystyn z Koziegłów i M. wwiązuje Przybysława z Sarnowa do wsi Postawczowice i Jaworznik z tytułu zaciągniętego długu (GK 7 s. 333); 10 VI, 26 VI Maciej Żiszka zastawnik z M. w sprawie ze Stan. Młodziejowskim i Przedborem Marcem z Kraszewic o porękę za Krystyna z Koziegłów (GK 7 s. 519, 540); 27 VI Maciej Żiszka zastawnik z M. pozywa Przybka Szreniawę [z Sarnowa] o bezprawne wwiązanie do wsi Postawczowice i Jaworznik, które znajdują się w tenucie Macieja; Stanisław z Młodziejowic i Przedbor Marzec z Kraszewic pozywają Krystyna z Koziegłów i M. o nie uwolnienie ich z obowiązku poręki wobec Macieja Żiszki w sprawie M. i wsi przynależnych (GK 7 s. 544-5); 24 VII Przedbor Marzec pozywa Krystyna z M. [kaszt.] sądec. o 2 000 grz. (GK 7 s. 580); 13 X Przybek z Ruśca [woj. sier.] wwiązuje Macieja Żiszkę z M. do wsi Postawczowice i Jaworznik (GK 7 s. 681).

1442, 4 I Stanisław z Młodziejowic i Przedbor Marzec z Kraszewic [woj. sier.] deklarują, że sumę 1000 fl., którą pozyskają na Krystynie z M. [kaszt.] sądec. z tego tytułu, że poręczyli za niego Maciejowi Żiszce uwolnienie od zastawu dóbr Mirów z Jaworznikiem i Postawczowicami, on zaś zobowiązał się ich bronić przed pretensjami Żiszki, przekażą temuż Żiszce (GK 7 s. 786); Mik. Siestrzeniec z Będzina [i Jaroszowa] zastawia na rok za 100 grz. [zięciowi] Andrzejowi Krezie z Zawady wsie: Jaroszów, Zawada i Przewodziszowice. Kreza ustępuje mu z Leśniowa i Mrozowa i wsie te odstępuje Siestrzeniec Maciejowi Żiszce z M. (SP 2, 3056); 9 XI sąd skazuje Macieja Żiszkę z M. za niestawienie się jego sługi (officialem, procuratorem alias vrządnika) Mikołaja z Jaworznika w sądzie i tegoż Mikołaja z Jaworznika o niedopuszczenie Mikołaja z Gniewięcina do ciążenia (SP 2, 3118); 26 XI sąd skazuje Krystyna z M. w sprawie z Iwanem z Obichowa o 400 grz. długu i tyleż szkody (GK 8 s. 44); 4 XII Mikołaj z Gniewięcina zawiera układ z Maciejem Żiszką z M. zobowiązując się sprzedać mu dziedziny Moczydło i Kotowice, które zakupił od Krystyna z Koziegłów. Strony mają dokonać wpisu do ksiąg ziemskich (GK 8 s. 52).

1443, 25 II Mikołaj z Gniewięcina pozywa Macieja Żiszkę z M. o 230 grz. półgr (GK 8 s. 198); 24 VI Maciej Żiszka z M. ma zapłacić Mikołajowi z Gniewięcina za wsie Kotowice i Moczydło pod zakładem 400 grz. (GK 8 s. 367); 27 VI Mikołaj z Gniewięcina wwiązuje tegoż Macieja do wsi Moczydło i Kotowice (GK 8 s. 375); 8 VIII tenże Mikołaj sprzedaje za 230 grz. Maciejowi z Bielin i M. dziedziny Moczydło i Kotowice (ZK 313 s. 243); br. rodz. Krystyn i Jan z M. występują przeciwko Annie ż. Marcina [ze Sławska w woj. kal.] wwdy kal., niegdyś wd. po Janie Mężyku wwdzie ruskim, o 200 grz. i tyleż szkody (ZK 146 s. 431, 450; 147 s. 70).

1444, 1 I Mikołaj pełnomocnik Macieja Żiszki z M. występuje przeciwko Krystynowi z Koziegłów, ponieważ był gotów przyjąć od Krystyna 200 grz. w monecie obiegowej i 142 fl. węg. z tytułu długu zgodnie z zapisem w księgach grodzkich krak. (ZK 313 s. 259); 12 III Maciej Żiszka z M. skazany na karę XV w sprawie z Mikołajem z Gniewięcina za niedopuszczenie go do ciążenia (GK 8 s. 760); 29 V tenże Żiszka zobowiązuje się zapłacić 140 fl. węg. w złocie Maciejowi z Goszczyna [woj. łęcz.] niegdyś zastawnikowi z Błeszna pod rygorem wwiązania go do Postawczowic, Mrozowa i Leśniowa (GK 8 s. 846 zp.); 5 VIII tenże Żiszka zobowiązuje się uwolnić Andrzeja z Tęczyna i Piotra Szafrańca z Pieskowej Skały z poręki za dług 300 fl. węg., zaciągnięty przez Żiszkę od Bartosza zięcia Wierzynka z Krakowa, pod rygorem wwiązania ich do zamku M. i wsi doń przynależnych (GK 8 s. 938); 19 VIII sąd poleca Tomaszowi woźnemu sąd. wwiązanie Mikołaja z Gniewięcina do dóbr Macieja Żiszki z M., z których ma 20 grz. czynszu rocznie (GK 8 s. 951); 1 IX Maciej Żiszka z M. pozywa Krystyna z Koziegłów o niestawienie się w sądzie i nieprzeniesienie do ksiąg ziemskich w Lelowie zapisu, który Żiszka ma na zamku M. i wsiach przynależnych, pod zakładem 1000 grz. (GK 8 s. 969).

1445, 17 II Maciej Żiszka z M. skazany za niedopuszczenie Mikołaja z Gniewięcina do ciążenia dóbr (GK 9 s. 55); 6 VI Maciej z M. sprzedaje za 3000 grz. Krystynowi z Koziegłów zamek M. z wsiami przynależnymi do zamku, tj.: Kotowice, Jaworznik, Oltowiec, Postawczowice, Moczydło, Mrozów i Leśniów wraz z pr. patr. gdziekolwiek ma, wynikającym z posiadania tegoż zamku i wsi. Maciej umarza i kasuje wszystkie dok. oraz zapisy jakie posiada na ww. zamku i wsiach od tegoż Krystyna, poczynione w księgach grodzkich i ziemskich (GK 9 s. 183-4); Krystyn z Koziegłów i M. sprzedaje tenże zamek z ww. wsiami za 3000 grz. Hińczy z Rogowa [pow. wiśl.] kaszt. roz. i star. radom. Krystyn ma wpisać tę sprzedaż do ksiąg ziemskich (GK 9 s. 184-5); tenże Krystyn sprzedaje za 100 grz. temuż Hińczy 2 ł. kmiece w Chrząstowicach [par. Gołaczowy], uzyskane w drodze zamiany za pewną dziedzinę (GK 9 s. 185-6); 8 VI Mikołaj z Gniewięcina oświadcza, że uzyskał satysfakcję od Macieja Żiszki niegdyś z M. w związku z czym umarza i kasuje jego długi oraz odstępuje mu wsie Leśniów i Mrozów. Żiszka wwiązuje Hińczę z Rogowa kaszt. roz., star. radom. do ww. wsi (GK 9 s. 192); 9 VI tenże Hińcza uczynił Jana z Czyżowa [pow. sand.] kaszt. i star. krak. namiestnika król. swym poręczycielem w spłaceniu Maciejowi Żiszce niegdyś z M. sumy 1273 fl. węg. w 3 ratach i zobowiązuje się uwolnić tegoż Jana z poręki pod rygorem wwiązania go do wsi Rogów (GK 9 s. 195-6; A. Sochacka, Jan z Czyżowa namiestnik Władysława Warneńczyka, Lublin 1993, s. 153); 23 VIII, 20 X, 8 XI, 9 XII Iwan z Obichowa występuje przeciwko temuż Hińczy o uniemożliwienie mu wwiązania do zamku M., który Iwan pozyskał na Krystynie z M. Woźny sąd. Piotr z Suchoraby oznajmia, że gdy usiłował wwiązać tegoż Iwana do zamku przeszkodził mu burgrabia zamkowy Iwan, tłumacząc się brakiem zgody swego pana (GK 9 s. 273, 353, 377-8, 427-8); 11 XI Maciej Żiszka niegdyś zastawnik z M. kwituje Hińczę z Rogowa ze spłaty długu 200 fl. (GK 9 s. 384).

1445-71 [73] Jan Hińcza Rogowski h. Działosza, dz. zamku M. i przynależnych wsi, Rogowa, kaszt. sand. 1460-73, mąż Doroty z Koziegłów, br. Małgorzaty z Rogowa ż. Przecława z Kobylan (GK 9 s. 184-6, 192, 195-6, 273, 353, 377-8, 384, 427-8, 565, 589, 608, 611; 10 s. 109-10; 18 s. 27-8; ZK 147 s. 370; 313 s. 320; 314 s. 51; 315 s. 2, 6, 11, 171, 256; J. Senkowski, T. Słowikowski, Hińcza z Rogowa, PSB 9, s. 521-3; Czwojdrak →p. 7); 1446, 8 III Iwan z Obichowa występuje przeciwko Hińczy z Rogowa i M. kaszt. roz., star. rad. o uniemożliwienie mu wwiązania do zamku M. wbrew postanowieniu Jana [z Czyżowa] kaszt. krak. i mimo pośrednictwa Jana Rokosza podstar. krak. Woźny sąd. Andrzej zeznaje o odpędzeniu jego i sługi Krystyna spod zamku strzałami z kusz i niedopuszczenie do wwiązania. Tenże Iwan pozywa Hińczę o niepostawienie przed sądem swego burgr. Stoigniewa [Czapli z Kruszyny w ziemi wiel.], który strzałami z kusz przeszkodził wwiązaniu Iwana (GK 9 s. 565); 22 III tenże Jan z Czyżowa namiestnik król. zeznaje, że za pośrednictwem Jana Rokosza pstar. krak. zarządził wwiązanie Iwana z Obichowa do zamku M. i przynależnych wsi i do wykonania decyzji przydał mu woźnego Sitkę i sługę Krystyna (GK 9 s. 589); 9 IV Krystyn Koziegłowski z M. występuje przeciwko Iwanowi z Obichowa o to, że zakazał mu pobrać 300 fl. od Hińczy kaszt. roz. i o szkodę tejże wysokości (GK 9 s. 609 zp.); 10 IV Krystyn z Koziegłów oświadcza, że Hińcza z Rogowa zadośćuczynił mu finansowo z tytułu wszystkich długów za zamek M. i przynależne wsie (GK 9 s. 611); 28 IV Krystyn z Koziegłów sprzedaje za 3000 grz., 2 ł. w Chrząstowicach oraz konia wart. 100 grz. Hińczy z Rogowa kaszt. roz., star. radom. zamek M. z przynależnymi wsiami: Mirów pod zamkiem, Kotowice, Jaworznik, Oltowiec, Postawczowice, Moczydło, Mrozów, Leśniów wraz z pr. patr., gdziekolwiek ma, wynikającym z posiadania ww. zamku i wsi (ZK 313 s. 320).

1447, 29 VI Maciej Żiszka niegdyś z M. kwituje Hińczę z Rogowa kaszt. roz., star. radom. z zapłaty długu 250 fl., za który ręczył Jan z Czyżowa kaszt. i star. krak. (GK 10 s. 110); 1462 →Leśniów p. 2; 1467 Andrzej Trzaska z Bobolic sprzedaje za 315 fl. węg. Hińczy z Rogowa kaszt. sand. wieś Mały Jaworznik (GK 18 s. 27-8); 1471 sąd ziemski krak. odsyła na wiec generalny Dobiesława [Kobyłę] z Żarek w sprawie z Hińczą [z Rogowa] kaszt. sand. o granice między m. Żarki Dobiesława a wsiami Leśniów i Jaworznik Mały Hińczy (ZK 315 s. 171).

1476-88 Dorota Hińczyna dzierżycielka zamku M., zm. 1489, dz. Mrozowa i Leśniowa 1476-81, Przybynowa i Zaborza od 1478, wd. po Hińczy z Rogowa od 1473, c. Krystyna z Koziegłów, siostra Krystyna z M., Jana z Koziegłów i Jana z Giebołtowa (ZK 21 s. 284-7; 315 s. 256, 272; 316 s. 8, 41, 52, 76, 95, 99, 107, 133; 319 s. 5, 9, 28, 30, 39; GK 20 s. 695-6; 22 s. 74, 782, 796, 864, 873-5, 886-8, 1024, 1032, 1041-2, 1045, 1051; 23 s. 52-4; Ep. 15 k. 11v-12; OK 2 s. 733; MS 1, 2044); 1476 sprawa między Janem Siestrzeńcem z Jaroszowa a Dorotą Hińczyną z Leśniowa i Mrozowa przełożona przez jej burgr. Stan. Gołąba z M. (ZK 315 s. 272); 1478 Andrzej Bystrzanowski z Przybynowa sprzedaje za 900 fl. Dorocie wd. po Hińczy z Rogowa wsie Przybynów i Zaborze w ziemi krak. w pow. lel. (GK 20 s. 695-6); 1479-80 Dorota Hińczyna z M. i Leśniowa procesuje się z Dobiesławem [Kobyłą] z Żarek (ZK 316 s. 8; 319 s. 5, 9; OK 2 s. 733); 1481 tenże Dobiesław występuje przeciwko Dorocie Hińczynie z M. i Leśniowa o bezprawne usypanie granic w dziedzinie Żarki, 30 grz. i tyleż szkody (ZK 316 s. 41); 1481-6 br. rodz. niepodzieleni Samson i Jan ss. Dobiesława [Kobyły] z Żarek procesują się z Dorotą Hińczyną dz. M. (ZK 319 s. 28, 30, 39; 316 s. 52, 76, 95); 1485 ciż mianują swą matkę Barbarę i Jana Świdra z Modlnicy [Wielkiej] pełnomocnikami do pobrania pieniędzy od Doroty wd. po Hińczy z Rogowa, rezydentki w M., pozyskanych wyrokiem sąd. (GK 22 s. 74).

1487, 18 I Dorota Hińczyna wd. po Janie [Hińczy] z Rogowa kaszt. sand. zapisuje [bratankowi] Krzczonowi z Koziegłów [dobra oprawne]: zamek M. z wsiami: Mirów, Jaworznik Mały, Jaworznik Wielki, Kotowice, Postawczowice, Leśniów, Mrozów, Moczydło, Oltowiec, Choruń, Przybynów i Zaborze (ZK 316 s. 99); 25 V z podziału dóbr między br. niepodzielonymi Hieronimem, Janem i Jakubem z →Kobylan [par. własna] Janowi i Jakubowi przypadły wyszczególnione dobra dziedz., m.in.: zamek Mirów z wsiami Mirów, Kotowice, Jaworznik Mały i Jaworznik Wielki, Leśniów, Przybynów, Zaborze, Choroń, Mrozów, Oltowiec, Moczydło, Postawczowice, Lgota [zapewne Żarska zw. też Porębą Żarską] i Mzurów w ziemi krak. w pow. lel. (Mp. 5 Q 85; MS 1, 1878).

26 V br. niepodzieleni Jan i Jakub z →Kobylan dają Piotrowi Myszkowskiemu z Przeciszowa kaszt. ośw. w zamian za karczmę z młynem z 4 ł. w Jawiszowicach z dopłatą 3000 grz. zamek M. z wsiami: Mirów, Kotowice, Jaworznik Mały i Wielki, Leśniów, Choroń, Mrozów, Oltowiec, Moczydło i Postawczowice z kuźnicą [Pawłowską], które trzyma pani Dorota Hińczyna. Do momentu przejęcia po jej śmierci dóbr mirowskich ww. bracia zastawiają Myszkowskiemu w powyższej sumie dobra działoszyńskie: m. Działoszyn, wsie Trębaczów, Raciszyn, Rębielice [Szlacheckie], Szczyty, Niwiska [wszystkie w ziemi wiel.] oraz Prusiecko [ziemia sier.]. Jeśli nie przejmie on tych dóbr zwróci braciom m. Działoszyn i wsie Rębielice i Niwiska, pozostałe zaś wsie będzie trzymał w sumie 2400 grz., dopóki bracia nie zwrócą mu tej sumy. Jeśli Myszkowski i Hińczyna zawrą umowę, wedle której będzie jej płacił jakąś sumę, to także zwrócą ją Myszkowskiemu (ZK 372 s. 539-41)3W haśle →Kobylany p. 3 nieprecyzyjny regest; 12 VII br. niepodzieleni Samson i Jan z Żarek mają sprawę z Dorotą z M. o niedopuszczenie do wwiązania do dóbr Leśniów (ZK 316 s. 107); 11 XI z polecenia Jakuba z Dębna kaszt. i star. krak. ustanowiony zostaje zakład 1000 grz. między Janem i Jakubem Kobyleńskimi oraz ich szwagrem Piotrem Myszkowskim z jednej strony a Dorotą Hińczyną dzierżycielką zamku M., jej br. Janem Giebułtowskim i jej bratankiem Krystynem z Koziegłów, z drugiej strony. O tej decyzji starosty Dorota ma być powiadomiona w zamku M., Jan Giebułtowski w Lgocie [Wielkiej], a Krystyn pod zamkiem M. (GK 22 s. 796).

1487-1505 Piotr Myszkowski h. Jastrzębiec, dzierżawca, a następnie dz. zamku M. i przynależnych dóbr, dz. Przeciszowa 1471-1503, tenut. m. Wadowice 1503-5, kaszt. ośw. 1484-9, star. ośw. 1488-91, kaszt. wiel. 1489-94, kaszt. roz. 1494-7, ochmistrz królowej 1494, kaszt. sądec. 1497-9, wwda bełski 1499-1500, star. ruski 1499-1501, wwda łęcz. 1501-5, mąż Agnieszki z Kobylan, a następnie Petroneli z Kutna [Mazowsze] (ZK 21 s. 284-7; 153 s. 171, 178, 185-6, 204-5, 281; 154 s. 41-2, 47-8, 56-7, 80-1, 120-4, 141-5, 171-2, 174, 212-3; 316 s. 133, 166-7; 372 s. 539-41; 416a s. 97-9, 122; GK 22 s. 796, 1040-1; 23 s. 52-4; 24 s. 372, 752-4; 27 s. 1066; 28 s. 596, 683, 851, 1282, 1288, 1319; 29 s. 724, 798; BJ rps 5348 cz. 2, s. 182; SP 2, 4548; KMK 219, 223-4, 227, 229-30, 487, 489; MS 1, 2044; 3, 110, 296, 674, 776, 784, 858, 895, 1053, 1064, 1103, 1144, 1155, 1314, 1374, 1425, 1618, 1737, 1753, 1768, 1793, 1853, 1866, 1878, 1942-3, 1988, 2031, 2049, 2285, suppl. 231; AA 284-5; Proch. 224; Wypisy 1501-1515, nr 56; Wiel. s. 43; Paprocki s. 170; Dworzaczek tabl. 130; A. Kamiński, Myszkowski Piotr, PSB 22, s. 379-82; UM 640, 1038, 1360; UR 1175; Urzędnicy woj. bełskiego i ziemi chełmskiej XIV-XVIII w. Spisy, Kórnik 1992, nr 366; Urzędnicy woj. łęczyckiego i sieradzkiego XVI-XVIII w. Spisy, Kórnik 1993, nr 615).

1488, 31 I, 15 II Jakub z Kobylan oskarża Dorotę dzierżycielkę zamku M. o złamanie warunków umowy o nieczynieniu sobie nawzajem krzywd pod zakładem 1000 grz. i dokonanie wraz ze 100 osobami stanu szlacheckiego i 100 osobami stanu niższego, które wyjechały z zamku i miasta Koziegłowy w ziemi siew., najazdu na wsie: →Mirów, Przybynów, Zaborze, Choroń i Wielki Jaworznik będące w jego dzierżawie (GK 22 s. 873-5, 886-8); 12 VI Piotr Myszkowski z Przeciszowa kaszt. ośw. oświadcza, że był gotów zawrzeć ugodę z Dorotą Hińczyną zgodnie z decyzją sądu polubownego w osobach Zbigniewa arcbpa gnieźn. i Jakuba z Dębna kaszt. i star. krak., podjętą w imieniu Jakuba z Kobylan we wszystkich sprawach i przezyskach zasądzonych na Dorocie (ZK 316 s. 133); 1 X, 22 X, 4 XI, 19 XI Dorota Hińczyna skazana na karę XV Jakubowi z Kobylan i tyleż sądowi za niedopuszczenie Jakuba do wwiązania do zamku M. i przynależnych wsi Przybynów, Choroń i Zaborze (GK 22 s. 1024, 1032, 1041-2, 1045, 1051); 22 X Piotr Myszkowski oskarża Jana Giebułtowskiego o złamanie warunków umowy o nieczynieniu sobie nawzajem krzywd pod zakładem 1000 grz. i dokonanie wraz z 20 osobami stanu szlacheckiego i 40 stanu podlejszego najazdu na M., znajdujący się w jego dzierżawie, wyłamanie wrót do dworu na folwarku, drzwi do domu i do izby i zabranie rzeczy z folwarku wart. 100 grz. i tyleż szkody (GK 22 s. 1040-1); 18 XII Jan Giebułtowski dz. z Lgoty [Wielkiej] przysięga samotrzeć, że nie uczestniczył w napadzie na folwark w Mirowie, który ma w dzierżawie Piotr Myszkowski z Przeciszowa kaszt. ośw., nie wyłamał bramy do dworu, drzwi do pokoju, nie zabrał żadnych rzeczy wart. 400 grz. i nie ma w posiadaniu ani folwarku ani dworu (GK 22 s. 1060-1; Laberschek, Klientela →p. 7, s. 71).

1489, 13 I →Kobylany p. 3; 12 III Piotr Myszkowski z Przeciszowa kaszt. ośw. zobowiązuje się zapłacić Janowi Giebułtowskiemu dz. z Lgoty [Wielkiej] w ciągu 4 lat 400 grz. w ratach po 100 grz. rocznie z racji długu już po śmierci Doroty wd. po Hińczy z Rogowa (GK 23 s. 52-4); 28 VIII Kazimierz Jag. poświadcza, że Jakub z Kobylan ma płacić dożywotnio 20 grz. rocznie Dorocie wd. po Hińczy z Rogowa kaszt. sand. na ręce Piotra Myszkowskiego z Przeciszowa pod zakładem 20 grz. i wwiązania Piotra do m. Działoszyn i wsi Rębielice i Niwiska w pow. wiel. (MS 1, 2044).

1492 Piotr Myszkowski kaszt. wiel. sprzedaje z pr. odkupu za 400 fl. Małgorzacie księżnej opawskiej i raciborskiej i czcigodnemu Stanisławowi z Uszwi 16 grz. czynszu rocznego na wsiach Jaworznik i Postawczowice. Czynsz ten przypada Małgorzacie dożywotnio, a następnie ma być obrócony na uposażenie siódmej mansjonarii w kościele Ś. Barbary w Krakowie. Król udziela swej zgody na zapis (SP 2, 4386; MS 4, 15253 - błędny rok 1527; KMK 3, s. 632-3 reg.); 1493 Indrzych z Wieruszowa [ziemia wiel.] daje Piotrowi Myszkowskiemu z Przeciszowa swoje dziedziny Wysoka i Tarnowa w zamian za sołectwo i łan roli w Postawczowicach, na którym siedzi kmieć Maciej oraz dodatek 500 fl. węg. (ZK 316 s. 166-7); 1494 Jan Giebułtowski z Lgoty [Wielkiej] i jego bratanek Krystyn tj. Krzczon z Koziegłów odstępując od swego pow. lel. rezygnują na rzecz Piotra Myszkowskiego z Przeciszowa kaszt. wiel. z sumy 600 grz., która im przypadła po śmierci Doroty Hińczyny siostry Jana, i która stanowiła jej oprawę, zapisaną przez męża Hińczę z Rogowa na dobrach dziedz., a mianowicie na zamku M. i wsiach: Mirów, Oltowiec, Kotowice, Postawczowice, Moczydło, Mrozów, Leśniów, Jaworznik, Choruń oraz kuźnicy k. wsi Choruń i kuźnicy Jurkowej nad Wartą. Rezygnują też z wsi Zaborze i Przybynów „cum omnibus devolutionibus alias spathky” (ZK 21 s. 284-7); Jan z Giebołtowa odstępując od swego powiatu, zobowiązuje się zapłacić Piotrowi Myszkowskiemu z M. kaszt. wiel. 200 grz. pod rygorem wwiązania go do Lgoty [Wielkiej] i Siamoszyc (GK 24 s. 752-4); 1498 Piotr Myszkowski z Przeciszowa kaszt. sądec. daje Mikołajowi Żarskiemu dz. z Żarek 2 ł. roli w Oltowcu i 500 fl. węg. w zamian za cz. dziedziny w m. Żarki i cz. wsi Trzebniów (ZK 153 s. 185-6; Żychl. 9 s. 92); 1499 br. rodz. niepodzieleni Samson, Stanisław i Mikołaj dz. z Żarek dają Piotrowi Myszkowskiemu z Przeciszowa kaszt. sądec. i star. ruskiemu m. Żarki z przedmieściem i wsią Trzebniów w zamian za całą wieś Oltowiec i dodatek 2000 fl. (ZK 153 s. 204-5; Laberschek, Początki miasta Żarki →p. 7, s. 344).

1500 Jerzy Trzaska z Debrzy i Woli Debrzskiej odstępując od swej ziemi sandom. i pow. chęc. zobowiązuje się pod zakładem 200 grz. bronić Piotra Myszkowskiego z M. wwdę bełskiego z tytułu nabycia przez Piotra od Stanisława [Żarskiego] m. Żarki i wsi Trzebniów, przed roszczeniami Urszuli siostry rodz. tegoż Stanisława (GK 27 s. 1066); Elżbieta ż. Jana Rzeszowskiego z Łowini, c. zm. Andrzeja Bystrzanowskiego, pozywa Piotra Myszkowskiego z Przeciszowa i M. o to, że przejął bezprawnie Przybynów, na połowie którego i na połowie Bystrzanowic miała zapisane 200 fl. oprawy zm. Elżbieta c. Piotra Zebrzydowskiego, ż. zm. Andrzeja, a matka pozywającej. Zapis ten przypadł Elżbiecie pr. sukcesji (ZK 153 s. 281); 1502 Piotr Myszkowski z M. wwda łęcz. pozywa Jana z Giebołtowa, o to że ten zobowiązał się pod zakładem 1000 grz. uwolnić Piotra od wszelkich pretensji osób trzecich z racji dóbr Przybynów. Piotr był nagabywany przez Elżbietę ż. Jana Rzeszowskiego córkę zm. Andrzeja [Bystrzanowskiego] z tytułu tych dóbr o 200 fl. posagu matki tejże Elżbiety, które zapisał jej wspomniany Andrzej na Przybynowie (ZK 154 s. 47-8, 57); 1503 Piotr Myszkowski z M. zwalnia Jerzego Trzaskę z Debrzy i Debrzskiej Woli z poręki 200 grz. za Stan. Żarskiego z tytułu dóbr Żarki przez tegoż Żarskiego sprzedanych (GK 28 s. 1288); 1504 Aleksander Jag. zezwala Piotrowi Myszkowskiemu z M. wwdzie łęcz. przenieść 16 grz. czynszu wyderkafowego, zapisanego przez niego na wsiach Jaworznik i Postawczowice w ziemi krak. siódmej mansjonarii w kościele Ś. Barbary na cmentarzu przy kościele NMP w rynku krakowskim, na m. Kromołów w ziemi krak. należące do Stan. Kromołowskiego (MS 3, 1618).

1506 Jan Myszkowski z M., →Przeciszowa 1471-1524, →Bestwiny 1480-1515, kaszt. ośw. 1491-1524, br. Piotra Myszkowskiego z M. (MS 4 Suppl. 1348; UK 624).

1506-10 Wawrzyniec Myszkowski dz. M., piszący się z M. do 1546 →uwaga, →Spytkowic 1510-46, student Uniw. Krak. 1498, star. kurzelowski 1523, kaszt. ośw. 1527-30, kaszt. biec. 1530-5, kaszt. sądec. 1535-46, star. międzyrzecki 1544-6, s. Piotra Myszkowskiego z M., br. rodz. Marcina Myszkowskiego z M. (GK 29 s. 1289; BJ rps 5348 cz. 2, s. 183-4, 210, 247; ZK 155 s. 349-50; ZZ 12 s. 246; MS 4, 130-1, 8530, 8916, 9006, 9153, 9389, 9599-600; SKO s. 258; Metryka UK 1 s. 546; Paprocki s. 170-1; Dworzaczek tabl. 130; UK 10, 483, 625; A. Kamiński, Myszkowski Wawrzyniec, PSB 22, s. 399-401).

1507-38 Marcin, Marcisz Myszkowski z M., Żarek i →Spytkowic 1510, →Kolanówki, Żeglec i Chorkówki od 1532, Tczycy i Wierzchowiska od 1537, tenut. m. Dębowiec 1528-34, stolnik krak. 1512-27, student Uniw. Krak. 1500, burgr. krak. 1525-38, kaszt. wiel. 1527-38, s. Piotra Myszkowskiego, br. rodz. Waw. Myszkowskiego, mąż Zuzanny c. Jarosława z Łaska [woj. sier.], ojciec Jakuba, Stan., Jana, Andrzeja, Marcina i Hier. Myszkowskich (MS 4, 1476, 3517, 4228, 4231, 4379, 4605, 4700, 4729, 4909-10, 5131, 5253, 5356, 5383, 5992, 6008-9, 6087, 9599-600, 10222, 11652, 11744, 13102, 14441, 15198, 15209, 15318, 15472, 15904, 16461, 16568, 16596-7, 16619, 16657, 16693, 17023, 17081, 17083, 19676 jako zm.; MK 48 s. 182-95; SKO s. 141; Wypisy 1530-1533, nr 434; DP 2, 200, 222-3, 258; Materiały do dziejów robocizny w Polsce w XVI w., wyd. S. Kutrzeba, AKP 9, nr 26, 31, 33; ZK 25 s. 547, 562-3; 26 s. 539-41; 30 s. 511; 31 s. 64, 359; 163 s. 266-7; 187 s. 198-203, 276-7, 291-2, 294, 299, 405-9, 638; 188 s. 54-7, 231-3, 246, 250; 190 s. 205-6, 239-40; 316 s. 354; 317 s. 4, 94-5, 199-200; ZB 3 s. 394, 414-5; ZZ 12 s. 127; GB 6 s. 885; Mysz. 29, 31, 37; AG perg. 6280; BJ rps 5348 cz. 2, s. 184, 207, 215, 235-6, 242, 253, 266 - jako zm., 277; rps 5377/2 k. 580-1; Dworzaczek tabl. 130; UK 365, 879; Metryka UK 1 s. 572; Paprocki s. 170-1; UŁS 1594; Wiśn.Cz. s. 490; A. Kamiński, Myszkowski Marcin, PSB 22, s. 376-7).

1509-18 Stan. Myszkowski dz. M., piszący się z M. do 1543 →uwaga, student Uniw. Krak. 1500, star. międzyrzecki 1526, stolnik krak. 1528-35, kaszt. międzyrzecki 1531-43, s. Piotra Myszkowskiego z M., br. przyrodni Waw. i Marcina Myszkowskich (MS 4, 9006, 11652, 11662; ZK 25 s. 562-3; BJ rps 5348 cz. 2, s. 207; Metryka UK 1 s. 572; Paprocki s. 170; Dworzaczek tabl. 130; UK 366; A. Kamiński, Myszkowski Stanisław, PSB 22, s. 393-4); 1509 Waw. Myszkowski dz. M. zapisuje za zgodą króla Zygmunta I swemu br. [młodszemu] Stanisławowi s. zm. Petroneli z Kutna sumę 624 fl. w gotówce oraz 164 fl. i 25 grz. w perłach i odzieży na dobrach dziedz.: m. Żarki, oraz wsiach Leśniów, Wysoka, Zaborze i Oltowiec (MS 4, 9006); 1510 Waw. Myszkowski z M. odstępuje swemu br. rodz. Marcinowi Myszkowskiemu z M. cz. dóbr dziedz., które przypadły mu w wyniku podziału z Marcinem i innymi braćmi, a mianowicie cz.: m. Żarki, zamku M., wsi Moczydło, Kotowice, Oltowiec, Mrozów, Jaworznik Wielki, Jaworznik Mały, Leśniów, Wysoka, Tarnowa, Zaborze, Przybynów i Choruń w pow. lel., a z kolei Marcin odstępuje Wawrzyńcowi dobra Spytkowice, Bachowice i Grodzisko [w ks. zator.] (MS 4, 9599-600; Mysz. 29).

1512 Marcin Myszkowski z M. stolnik krak. zapisuje ż. Zuzannie c. Jarosława z Łaska [ziemia sier.] wwdy sier. 2000 fl. węg. z tytułu posagu i wiana na połowie dóbr dziedz. (MS 4, 1476); Stan. Myszkowski dz. Łanięt [Mazowsze, pow. gostyniński] s. zm. Piotra Myszkowskiego z M. wwdy łęcz. odstępuje za 1750 fl. Marcinowi Myszkowskiemu swe prawa do dóbr Żarki, M. i Trębaczów [ziemia wiel.] (MS 4, 1662); 1514 Jan Siestrzeniec z Przewodziszowic pozywa Marcina Myszkowskiego dz. M., Żarek i innych dóbr w ziemi krak. (ZK 317 s. 4); 1515 →Bestwina p. 3.

1518, 12 V Zygmut I zatwierdza umowę zawartą między br. Marcinem Myszkowskim dz. M. i Żarek oraz Stan. Myszkowskim w sprawie dóbr po ojcu, a mianowicie: m. Żarki, zamku M., wsi Leśniów, Trzebniów, Kotowice, Oltowiec, Jaworznik, Moczydło, Mrozów, Postawczowice, Choruń, Wysoka, Zagórze, Przybynów i Tarnowa (MS 4, 11652); 28 VI Zygmunt I akceptuje fundację mansjonarzy przy kościele par. w Żarkach przez Marcina Myszkowskiego z M. stolnika krak. i zezwala mu na zapisanie tejże mansjonarii: ⅓ młyna słodowego w m. Żarki, 2 słodowni tamże , 4 grz. szosu od miejscowych mieszczan, 2 kamieni łoju z rzeźni w Żarkach, dostarczanych na ś. Marcina, młyna we wsi Jaworznik, folwarku z rolami w Leśniowie, „horreale alias gumienne” z m. Żarki, M. i wsi przynależnych, 7 sadzawek, łąki o nazwie Pasieki, z których pobiera się 4 stogi siana, w Leśniowie sołectwa z 2 ł. roli i łanu kmiecego, położonego między łanami sołeckimi (DP 2, 200; MS 4, 11744).

1519, 8 XI Mik. Jordan z Zakliczyna kaszt. wojn., ośw. i zator. oraz Piotr z Poręby sędzia ziemi ośw. potwierdzają nadanie przez Marcina Myszkowskiego z M. stolnika krak. dz. Bestwiny i Żebraczy w dystr. ośw. 10 grz. z czynszu z całej wsi Bestwiny i połowy Żebraczy dla mansjonarii przy kościele ŚŚ. Szymona i Judy w Żarkach (DP 2, 222); 17 XI Marcin Myszkowski z M. stolnik krak. dz. Żarek ustanawia prepozyturę w m. Żarki, łącząc kościoły ŚŚ. Szymona i Judy w Żarkach i Wniebowzięcia NMP w Leśniowie i ustala obsadę w osobach prep., 4 mansjonarzy i rektora szkoły. Uposaża prepozyturę dzies. snop. z folwarku szlach. w Jaroszowie, z ról sołtysa i karczmarza w Zawadzie, z ról sołtysa i karczmarzy w Czatachowej, z ról folw. szlach., sołtysa, 1 kmiecia i 2 karczem w Jaworzniku, z niwy w Przewodziszowicach, z ról młyńskich i łanu zw. Dupiński, 1 grzywną od mieszcz. [żareckiego] Kiczota, 50 korcami żyta i tylomaż owsa mesznego w Żarkach, dzies. snop. z folwarku zamku M., sołectwa i 2 ł. we wsi Mirów. Z tytułu tejże dzies. prep. i mansjonarze winni płacić 20 gr rocznie starodawnym zwyczajem plebanowi w Niegowej. Marcin daje też prepozyturze zamiast dzies. snop. z folwarku dziedzica w Żarkach, także z ról wcielonych do dworskich, które ongiś były kościoła w Żarkach, folwark dziedz. w Leśniowie i 2 ł. sołeckie z 1 ł. kmiecym, z ogrodami i łąkami tamże, przynależne dotąd do kościoła w Leśniowie, trzecią cz. słodu ze [słodowni] w Żarkach, 4 kamienie łoju z rzeźni tamże na ś. Marcina, gumienne z m. Żarki, zamku M. i przynależnych wsi, 2 słodownie w Żarkach z czynszem, 4 grz. szosu od mieszczan z Żarek, folwark z rolami w Leśniowie, 7 sadzawek, z których 4 usytuowane są wzdłuż rzeki, w kolejności jedna po drugiej, od sadzawki Mirowskiego po sadzawkę Michała karczmarza z Jaworznika, a następne 3 znajdują się w dziedzinie Żarki, wzdłuż rzeki, od sadzawki Gorazdowskiego, położonej najwyżej, do trzeciej Więckowskiego. Daje ponadto 4 łożyska pod budowę kolejnych sadzawek, tj. 2 powyżej młyna w Przybynowie i 2 za tym młynem, poniżej sadzawki włodarza z Przybynowa. Wymienione sadzawki i łożyska od dawna przynależały do kościołów w Żarkach i Leśniowie. Daje również 10 grz. z czynszów z wsi Bestwina i połowy wsi Żebracza oraz z łąk zw. Pasieki, z których uzyskuje się 4 stogi siana (DP 2, 223; AG perg. 6280; Związek, Powstanie prepozytury w Żarkach →p. 7, s. 131-2).

1522 Jan Konarski bp krak. aprobuje założenie przez Marcina Myszkowskiego prepozytury w Żarkach i przyznane jej uposażenie wraz z dodaniem 4 grz. z młyna słodowego w Żarkach (DP 2, 258); 1523 Zygmunt I zezwala Marcinowi Myszkowskiemu stolnikowi krak. przenieść czynsz 16 grz. dla mansjonarzy w kościele Ś. Barbary w Krakowie na wsiach Jaworznik, Postawczowice i Kotowice, sprzedany za 400 fl. węg. w złocie z pr. odkupu, na dobra Przeciszów i Podolsze w ziemi zator. Jana Przeciszowskiego [czyli Jana Myszkowskiego z Przeciszowa] (MS 4, 4379); →Kózki p. 3; 1525 Hieronim [z Łaska] wwda sier., dz. Rytwian [pow. sand.], s. Jarosława z Łaska zobowiązuje się zapłacić 3000 fl. z racji długu Marcinowi Myszkowskiemu [z M.] stolnikowi krak. pod rygorem wwiązania go do wyszczególnionych imiennie dóbr [w woj. sier. i sand.] (MS 4, 4729); 1526 Hieronim z Łaska dz. Rytwian, wwda sier. i star. malborski, zastawia za 8000 fl. Marcinowi Myszkowskiemu z M. wyszczególnione imiennie dobra [w woj. sier. i sand.], a ten wydzierżawia za 500 fl. Hieronimowi te dobra na rok (MS 4, 4909-10); Marcin Myszkowski stolnik krak. i dworzanin król. kwituje tegoż Hieronima z Łaska z sumy 11 000 fl., zapisanych mu na dobrach Wójcza i Łubnice w pow. wiśl., na co wyraża zgodę ż. Marcina Zuzanna z Łaska w obecności swego br. Jana z Łaska dziekana gnieźn. i sekretarza król. (MS 4, 5131); 1527 Zygmunt I zezwala Marcinowi Myszkowskiemu [z M.] kaszt. wiel. na wykup z rąk tenutariuszy wyszczególnionych imiennie dóbr w ziemi biec. (MS 4, 15198); tenże król zapisuje temuż Marcinowi 5111 grz. i 31 gr na m. Dębowiec i wyszczególnionych imiennie wsiach przynależnych w pow. biec., które Marcin wykupił (MS 4, 15318); 1528 Zygmunt I sprzedaje za 5111 grz. Marcinowi Myszkowskiemu z M. kaszt. wiel. m. →Dębowiec z wyszczególnionymi imiennie wsiami w pow. biec. (MS 4, 5356); tenże król zezwala temuż Marcinowi na wykup wójtostw w wykupionych przez niego wcześniej dobrach król. w pow. biec. i dopisuje mu sumę 100 grz. na tychże dobrach do sum już wcześniej zapisanych (MS 4, 5383).

1530 →Dębowiec tenuta; 1531 Marcin Myszkowski z M. kaszt. wiel. ustanawia swą ż. Zuzannę prawnym opiekunem ich dzieci i przynależnych im dóbr oraz spisuje testament (MS 4, 6009, 6087); 1532 Zygmunt I zatwierdza granice między wsią król. Biskupice w stwie olsztyńskim w tenucie Piotra z Opalenicy [woj. pozn.] a wsią Choruń Marcina Myszkowskiego kaszt. wiel., poprowadzone przez komisarzy król. Stanisława ze Sprowy kaszt. wiśl., Marcina Myszkowskiego i Sebastiana Branickiego kanclerza kurii metropolitalnej w Gnieźnie, referendarza król. (MS 4, 16657); →Dębowiec tenuta; 1532, 1533 →Kolanówka p. 3; 1533 Zygmunt I nadaje [dożywotnio] Marcinowi Myszkowskiemu kaszt. wiel. i burgr. krak. siedlisko na Zwierzyńcu nad rz. Niecieczą [Rudawą] naprzeciw ogrodu zw. Smolibykowski i obok ogrodu [mieszcz. krak.] Zeifryda z wyłączeniem wolnej drogi biegnącej do ogrodu Smolibykowskiego (MS 4, 16693)4Siedlisko to stało się zalążkiem podkrakowskiej jurydyki Smoleńsk (J. Laberschek, Rozwój przestrzenny krakowskiego zespołu osadniczego „extra mutros” XIII-XVIII w., w przygotowaniu). Już wcześniej, bo w 1532 r. br. Marcina Waw. Myszkowski kaszt. biec. uzyskał od króla Zygmunta I cz. siedliska na Zwierzyńcu przed Bramą Wiślną w pobliżu brzegu Rudawy z przeznaczeniem na budowę domu (MS 4, 16360); tenże król nadaje w dziedziczne władanie Marcinowi Myszkowskiemu z M. kaszt. wiel. siedlisko na Zwierzyńcu za murami Krakowa, które wcześniej mu nadał dożywotnio (MS 4, 17083); →Dębowiec tenuta p. 3; 1537 →Chorkówka p. 3.

1539-49 Jan Myszkowski z M. i Żarek zm. 1555, dz. dworu Smoleńsk pod zamkiem krak. i 4 wsi w pow. biec. od 1541, kaszt. ośw. 1454-5, s. Marcina Myszkowskiego z M., br. Jakuba, Stan., Andrzeja, Marcina i Hier. Myszkowskich (BJ rps 5348 cz. 2, s. 266, 277, 280, 282; ZK 189 s. 12-3, 332; 320 s. 384; MS 5, 4773, 4778, 21703; Wypisy 1539-1541, nr 625; Dworzaczek tabl. 130; UK 629).

1539-70 Hieronim Myszkowski z M. i Żarek, s. Marcina Myszkowskiego z M., br. Jakuba, Stanisława, Jana, Andrzeja i Marcina Myszkowskich, mąż Zofii Przerębskiej (BJ rps 5348 cz. 2, s. 266, 277, 280, 282; ZK 320 s. 384; MS 5, 4773, 4778; Wiśn. Cz. s. 482; Dworzaczek tabl. 130); 1539, 1540 →Kolanówka p. 3.

1541 z podziału dóbr między ss. Marcina Myszkowskiego: Jakubem, Stanisławem, Janem, Hieronimem, Andrzejem i Marcinem, Hieronimowi przypadają: zamek M., m. Żarki i wsie Oltowiec, Kotowice, Postawczowice, Moczydło, Jaworznik, Leśniów, Trzebniów, Wysoka, Przybynów, Zaborze i Choroń w pow. lel. (BJ rps 5348 cz. 2, s. 280: wpis w grodzie krak. w 1541; ZK 189 s. 12-4: wpis w 1542 r.); Jan i Hier. Myszkowscy dziedzice M., Mrozowa, Leśniowa i m. Żarki (ZK 320 s. 384).

1542 z podziału dóbr między br. rodz. Jakubem, Stan., Andrzejem, Janem i Hier. Myszkowskimi ss. Marcina Myszkowskiego wwdy wiel. Janowi przypadają dziedziny: Kolanówka, Żeglce, Chorkówka i Poniebyle w ziemi krak. w pow. biec., czwarta cz. dóbr zamku M., m. Żarki, wsi: Mirów pod zamkiem, Oltowiec, Kotowice, Postawczowice, Moczydło, Jaworznik Mały i Wielki, Leśniów, Trzebniów, Wysoka, Przybynów, Zaborze, Choruń w ziemi krak. w pow. lel., dom zw. Myszkowski po zm. ojcu na czwartej cz. m. Żmigród, a także wsie Mytarka, Skalnik, połowa wsi Łysa Góra oraz czwarta cz. wsi: Myscowa, Krempa [Krempna], Grab, Świątkowa, Wiśniowa, Olszowiec i ¼ cła w ziemi krak. w pow. biec oraz dwór na Zwierzyńcu (in Ferali) zw. Smoleńsk pod zamkiem krak., a Hieronimowi pozostałe 3 cz. dóbr zamku M., m. Żarki, wsi: Oltowiec, Kotowice, Postawczowice, Moczydło, Jaworznik Mały i Wielki, Leśniów, Trzebniów, Wysoka, Przybynów, Zaborze, Choruń w ziemi krak. w pow. lel. (ZK 189 s. 12-4).

1544 →Łysa Góra p. 3a; 1545 →Kolanówka p. 3.

1549 Jan Myszkowski daje swemu br. Hieronimowi m. Żarki i zamek M. z wsiami: Mirów, Kotowice, Jaworznik, Oltowiec, Moczydło, Postawczowice, Trzebniów, Leśniów, Wysoka, Przybynów, Choruń i Zaborze w zamian za dziedziny Hieronima, a Hieronim wydzierżawia na 4 lata za 1000 fl. temuż Janowi: m. Żarki i zamek M. z wsiami Jaworznik, Kotowice, Oltowiec, Moczydło, Postawczowice, Trzebniów i Leśniów (MS 5, 4773, 4778).

3d. Folwark zamkowy. 1476 folwark zamku M. →p. 5; 1488 napad na folwark w M. →p. 3c (GK 22 s. 1040-1, 1060-1); 1519 folwark zamku M. →p. 3c (DP 2, 223; AG perg. 6280).

5. 1476 Dorota dz. M. wd. po Hińczy z Rogowa kaszt. sand. nadaje prebendzie Ś. Krzyża przed m. Koziegłowy, ufundowanej przez jej rodziców5Kaplicę Ś. Krzyża przed m. Koziegłowy wybudował i uposażył w 1402 r. dziadek Doroty Krystyn kaszt. sądec. (ZDK 1, 153), dzies. z folwarku zamku M., należącą dotąd do kapelana zamkowego (Ep. 15 k. 11v-12); 1519 Marcin Myszkowski z M. stolnik krak. i dz. m. Żarki uposaża prepozyturę w m. Żarki m.in. dzies. snop. z folwarku zamku M. i z sołectwa oraz z 2 ł. we wsi M. (AG perg. 6280; DP 2, 223; J. Związek, Powstanie prepozytury w Żarkach →p. 7, s. 131).

6. Wydarzenia i incydenty. 1416 Mikołaj pełnomocnik Krystyna z M. [kaszt.] sądec. skazany na karę 6 sk. za odmowę zdjęcia kaptura przed sądem ziemskim w Lelowie (ZK 312 s. 116); 1443 Katarzyna wd. po Mikołaju [Gniadym kmieciu] z Rzędkowic pozywa Macieja Żiszkę z M. o zabicie przez niego tegoż Mikołaja. Wwda krak. [Jan z Tęczyna] staje przy swojej kmiotce (GK 8 s. 512, 551, 570, 591); ww. Katarzyna zawiera ugodę z Maciejem Żiszką z M. w tej sprawie (GK 8 s. 592); 1448 sprawa między Stogniewem burgr. z M. a Janem rajcą z Żarek (de Zari) i Maciejem ławnikiem z Żarek przełożona ze względu na sprawę o większe, tj. o 100 grz. z Piotrem mieszcz. z Brzeźnicy [woj. sier.] przed sądem wójta z Brzeźnicy (GK 10 s. 470); 1465 Andrzej Bystrzanowski oddala sądownie pretensje Stanisława burgr. z M. o niepostawienie przed sądem swego kmiecia Świętosława z Bystrzanowic, którego Stanisław oskarżył o podpalenie (GK 17 s. 686); 1518 Baltazar Jaroszowski z Jaroszowa pozywa Marcina Myszkowskiego dz. Mirowa i Żarek o wycięcie lasu sosnowego w Jaroszowie wart. 60 grz. i tyleż szkody (ZK 317 s. 94); Jan Siestrzeniec z Przewodziszowic pozywa Marcina Myszkowskiego dz. M. i Żarek o kradzież 100 sztuk bydła i 60 sztuk trzody i popędzenie do m. Żarki, a także o zadanie mu 2 ran krwawych na lewej ręce, jednej krwawej na głowie i 2 sinych na plecach oraz o wycięcie 500 sosen w borze w dziedzinach: Przewodziszowice, Jaroszów i Zawada (ZK 317 s. 94-5); 1520 Zygmunt I zwalnia Marcina Myszkowskiego z M. stolnika krak. z obowiązku uczestniczenia w wyprawie wojennej pod warunkiem, że wyśle 6 konnych (MS 4, 3517); 1526 Zygmunt I powierza Marcinowi Myszkowskiemu stolnikowi krak. dworzaninowi król. administrowanie dochodami i urzędami arcbsptwa gnieźn. na czas pielgrzymki Jana z Łaska arcybpa gnieźn. do Ziemi Świętej (MS 4, 14441); 1540, 7 V br. rodz. Jan, Jakub i Stan. Myszkowscy ss. zm. Marcina Myszkowskiego kaszt. wiel. wraz z br. stryjecznym Piotrem Myszkowskim organizują oddział zbrojny, liczący ponad 40 osób, i stojąc na jego czele urządzają niszczycielski i zbrodniczy napad na m. →Żmigród (Wypisy 1539-1541, nr 625).

7. M. Antoniewicz, Zamki na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Geneza - funkcje - konteksty, Kielce 1998, s. 22, 45, 49, 55-6, 63-4, 66, 77; tenże, Zamki na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej w przestrzeni społecznej XIV-XV wieku, w: Zamki i przestrzeń społeczna w Europie środkowej i wschodniej, pod red. M. Antoniewicza, W. 2002, s. 275-314; B. Czwojdrak, Rogowscy herbu Działosza podskarbiowie królewscy, Katowice 2002; Cz. Hadamik, Sprawozdanie z badań archeologicznych zamku w Mirowie, województwo śląskie, w: Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w latach 2005-2006, Katowice 2007, s. 247-50; L. Kajzer, S. Kołodziejski, J. Salm, Leksykon zamków w Polsce, W. 2001, s. 308-11; S. Kołodziejski, Średniowieczne rezydencje obronne możnowładztwa na terenie województwa krakowskiego, Kr. 1994; J. Laberschek, Dobra ziemskie urzędu wojewody krakowskiego w średniowieczu, w: Cracovia - Polonia - Europa, Kr. 1995, s. 101-1; tenże, Klientela Koziegłowskich i Giebułtowskich herbu Lis od schyłku XIV do końca XV wieku, KH 100, 1993, nr 1, s. 59-73; tenże, Początki miasta Żarki i pierwszy wiek jego istnienia, SH 29, 1986, z. 3, s. 329-45; P. Stanko, Dzieje wsi i parafii Spytkowice koło Zatora do końca XVI wieku, „Krakowski Rocznik Archiwalny” 13, 2007, s. 19-54; T. Stolarczyk, Szlachta wieluńska od XIV do połowy XVI wieku, Wieluń 2005; J. Szpak, Dzieje konwentu i parafii paulinów w Leśniowie-Żarkach 1706-1864, „Studia Claromontana” 20, 2002, s. 511-20; B. Śliwiński, Lisowie Krzelowscy w XIV-XV w. i ich antenaci, Gdańsk 1993; J. Związek, Powstanie prepozytury w Żarkach, „Częstochowskie Wiadomości Diecezjalne” 4-6, 1971, s. 115-33; K. Zygalski, Zamek w Mirowie. Drogi sukcesu, ścieżki klęski, Katowice 2005.

8. Ruiny murowanego z kamienia zamku, wzniesionego w 2 połowie XIV w., przebudowanego do wysokości 3 kondygnacji w XV w. i do wysokości 5 kondygnacji pod koniec XVI w., opuszczonego na przełomie XVII i XVIII w. Po średniowiecznej budowli pozostały ściany zamku górnego do 3 kondygnacji i wysoka wieża oraz od N i od W półokrągły mur zamku dolnego, od NE mury czworobocznej baszty na skalnym występie, a także od E mur kurtynowy ze śladami ganków straży, okienek strzelniczych i gotyckich obramowań okiennych, a od S pozostałości wieży bramnej i pozostałości kwadratowej wieży mieszkalnej o 5 kondygnacjach z 2 portalami gotyckimi (KatZab. 6, z. 9, s. 16-8; Guerquin s. 198-200). Badania archeologiczne w 2005 r. doprowadziły do odkrycia we wnętrzu pięciokondygnacyjnej wieży mieszkalnej fragmentu muru przebiegającego inaczej aniżeli ściany zamku, nie będącego jednakże pozostałością piwnic, ale najprawdopodobniej fundamentem najwcześniejszej budowli obronnej (Hadamik, Sprawozdanie z badań →p. 7, s. 247-50).

Uw. W latach 1510-48 Waw. Myszkowski pisał się nadal z M., a nawet sporadycznie występował jako Waw. Mirowski, choć już nie posiadał tego zamku i przynależnych doń dóbr. Dla porządku zebrano tu sygnatury źródeł, w których pisze się on z M. w podanym wyżej okresie (MS 4, 2912-3, 3029, 3038, 3701-2, 3900, 5253, 5257, 5915, 10354, 12229, 12449, 13102, 13617, 13708, 16326, 16390, 16904, 19224, 20902, 22473; KUJ 4, 360, 365; Katalog UJ 452 d-e; SKO s. 115; Mysz. 29; ZK 161 s. 22; ZZ 12 s. 246). Z M. pisze się też parokrotnie s. Wawrzyńca Stanisław nieposiadający wcale dóbr mirowskich, lecz Bachowice w ks. zator. (MS 4, 22473, 22460, 22473; Paprocki s. 170). Z tego zamku pisał się ponadto systematycznie Stan. Myszkowski przyrodni br. Waw. i Marcina Myszkowskich, choć w l. 1519-43 nie posiadał już tego obiektu, ani wsi M. (MS 4, 2912-3, 7379, 12102, 12129, 13099, 13102, 13617, 15420, 16059).

1 Być może tożsamy ze Stanisławem piastującym ten urząd w 1465 r.

2 Dwa tygodnie wcześniej tenże Krystyn tytułując się kaszt. sądec. nie stawił się w sądzie w sprawie ze wspomnianą wdową o wieś Oltowiec i szkodę 100 grz. (SP 8, 9016, 9016a).

3 W haśle →Kobylany p. 3 nieprecyzyjny regest.

4 Siedlisko to stało się zalążkiem podkrakowskiej jurydyki Smoleńsk (J. Laberschek, Rozwój przestrzenny krakowskiego zespołu osadniczego „extra mutros” XIII-XVIII w., w przygotowaniu). Już wcześniej, bo w 1532 r. br. Marcina Waw. Myszkowski kaszt. biec. uzyskał od króla Zygmunta I cz. siedliska na Zwierzyńcu przed Bramą Wiślną w pobliżu brzegu Rudawy z przeznaczeniem na budowę domu (MS 4, 16360).

5 Kaplicę Ś. Krzyża przed m. Koziegłowy wybudował i uposażył w 1402 r. dziadek Doroty Krystyn kaszt. sądec. (ZDK 1, 153).