MYSZYNO

(1373 Miszino, Misszino, Myssyno, Miszyny, Myszyno) wieś dziś nie istniejąca, niegdyś 8 km na W od Raciąża.

1. 1373 n. par. Koziebrody (OP 192, 419-419v); 1578 pow. rac. (ŹD 90).

2. 1596 zagon w Druchowie pod Milewem, od granic M. do granic Milewa; zagon w Druchowie pod Kucharami, od granic M. do granic Siemków (PG 98, 444).

3. Włas. szlach. 1408 ks. Siemowit IV nadaje szlachcie h. Bolesta, m. in. Wieleborowi z M. i jego br. Wojciechowi z M. pr. nieodpowiedne i zwolnienie od kar (MK 5, 110; MPR 382); 1487-1489 discr. Wojciech z M. wikary w Dzierzgowie (Ep. 11, 37v, 153); 1531: Jan s. Andrzeja – 5 ćwierci folw., Jakub s. Piotra i Marcin – 1/2 wł. folw., Mikołaj s. Andrzeja Zawela – 1 1/2 ćwierci folw., Stan. i Jakub Karwowscy – 2 wł. folw., Paweł Zawel – 1 ćwierć folw., Wojciech Zawel – 1 ćwierć folw. (RP 41, 108-108v).

5. 1373 bp płoc. włącza wieś M. wraz z dzies. snop. do nowo erygowanej par. w Koziebrodach (OP 192, 419-419v); 1388 bp płoc. zatwierdza wieczystym wikariuszom katedry płoc. posiadanie dzies. m. in. z M. (L nr 114); 1421 bp płoc. przywraca wikariuszom płoc. posiadanie dzies. z M. (ADP perg. 180); 1487 dzies. z M., należące do wikariuszy wieczystych katedry płoc., przywłaszcza sobie pleban z Glinojecka (ADP perg. 379).