NIESIOŁOWO

(1388 Nesulovo, Neszulowo, Nasulowo, Nessulowo, Nyessulowo, Nyeschulowo, Niessulow) 5 km na SW od Raciąża.

1. 1578 pow. rac., par. Raciąż (ŹD 83, 89).

2. 1571 w Łępinku w polu ku N. zagony do Karsów, płosa od granicy Bogucina (PG 75, 271).

3. Włas. szlach. 1406 Piechna c. Macieja z N. (Pł. nr 859); 1413 Piotr z N. i Niemir z N. mają sprawę z Wojciechem z Rakowa (Pł. nr 1970); Jan z N. br. Mikołaja z Rakowa (Pł. nr 1983) 1418 discr. i scientificus Jan z N. procesuje się z Ziemakiem z Wyszyn (Wysz. 45v, 46); Awdaniec z Leszczyna pierca scient. Jana z N. (Wysz. 45v, 46); 1444 Mikołaj i Jakub z N. sprzedają Zygmuntowi z Rakowa całą swą cz. w Rakowie za 84 kopy gr (MK 337, 132v); Mikołaj i Jakub br. z N. dokonują podziału dóbr: Mikołaj otrzymuje połowę dóbr, kupioną od Pawła z N., Jakub z innymi braćmi Andrzejem i Stanisławem oraz siostrami Małgorzatą, Anną i Krystyną – drugą połowę [N.] (MK 341, 23); 1449 Piotr z N. z synami Stanisławem i Jakubem zabezpieczają Andrzejowi z Kars 60 kóp gr w półgr. pod przepadkiem swoich dóbr dziedzicznych (MK 337, 76v); 1467 discr. Michał s. Wojciecha z N. przybywa z Czech, gdzie przebywał kilka lat jako delegat, i prosi o przyjęcie do diec. płoc., w której się urodził (Ep. 5, 190v-191); 1474 Michał z Czerwina, s. Stanisława Dynguły, zabezpiecza żonie Małgorzacie, c. Andrzeja z N., 26 kóp gr posp. na połowie wszystkich swych dóbr wraz z siedliskiem (MK 5, 57v); 1496 discr. Michał z N. stryj Pawła ucznia z Nura (Ep. 15, 249); 1497 król Jan Olbracht daje Stanisławowi z N. skonfiskowane dobra Jakuba Borzka, wd. po Stanisławie, syna jej Pawła i in. dzieci oraz Jana Dyba z Chyczewa (MS II nr 829); 1531: Mikołaj s. Jana – 1 ćwierć folw., Andrzej s. Stanisława – 1 wł. folw., Walenty – 1/2 wł. os. (RP 41, 106v).

5. 1388 bp płoc. zatwierdza wikariuszom wieczystym katedry płoc. posiadanie dzies. m. in. z N. (L nr 114); 1421 bp płoc. przywraca tymże wikariuszom posiadanie dzies. z N. (ADP perg. 180); 1467 → p. 3; 1487 pleban z Glinojecka przywłaszcza sobie dzies. z N. należące do wikariuszy wieczystych katedry płoc. (ADP perg. 379).