ŁĘPIN

(1376 Lampyno, Lampun, Lanpino, Lampino Magnum, Lampino Maior) 3 km na SSW od Raciąża.

1. 1436 n. distr. płoc. (MK 335, 78): 1452 n. pow. rac. (MK 335, 128); 1578 par. Raciąż (ŹD 83).

2. 1549 w Witkowie-Miłakach pole w kierunku L. od gościńca wiodącego do Wyszogrodu (PG 14, 284); 1596 zagony w Witkowie pod L., od gościńca wyszogrodzkiego do granic L. (PG 98, 763v-764); zagon w Kiełbowie pod Chyczewem, od gościńca raciąskiego do granic L. (PG 98, 816v).

3. Włas. szlach. 1376 Pietrasz Włap z L. (Z 23, 414); 1413 Piotr i Rosłan z L. (Pł. nr 1972); 1414 Dorota c. Jakuba z L. (Pł. nr 2141); 1436 Andrzej ze Stróżęcina sprzedaje całą swą cz. w L. Pawłowi z Borzewa za 100 kóp gr w półgr. (MK 335, 78-78v); 1440 Mikołaj z Ciecierska kupuje od Mikołaja i s. jego Piotra, dziedziców z L., całą ich cz. ojcowizny w L. za 150 kóp gr szer. (MK 340, 128); 1444 Wojciech, Stachna i Małgorzata z Maławy zastawiają Pawłowi z L. cz. swoją w Stróżęcinie w 60 kopach gr w półgr. (MK 336, 11v); 1444-1458 Piotr Drozd z L. star. zakr., 1456 pcz. warsz. (Bon. XV, 310); 1445 Paweł z L. sprzedaje dziedzicom z Kwasieborzyna cz. w Stróżęcinie, zastawioną mu uprzednio przez dziedziców z Maławy w 60 kopach gr w półgr. (MK 337, 118v); 1452 Marcin z Ciecierska zabezpiecza żonie Annie z Witkowa wiano wartości 50 kóp gr w szelągach na połowie dóbr w L. i Cieciersku (MK 335, 128v); Michał z Drozdowa jako prawny opiekun Piotra z L. sprzedaje1Nie wymieniono komu całą jego włas. w L. za 100 kóp gr w półgr. (MK 335, 128); 1461 Jan z L. sprzedaje cz. wójtostwa w Mławie (MK 341, 10); 1464 Jan Drozd z L. pcz. warsz. (Bon. XV, 310); 1471 Szczepan z L. sprzedaje Pawłowi s. Świętosława Cyczka z Malewa 8 wł. w L. (MK 5, 12); 1472 → p. 4; 1486 ks. Janusz II nadaje Szczepanowi z L. pr. chełm. na 20 wł. w dobrach Kraszewo-Czubaki i Kraszewo [Podborne] z czynszem po 4 gr posp. (MK 6, 193v); 1499 szl. Andrzej i Jakub z L. (Ep. 16, 33v); 1516 prac. Grzegorz z L. jedzie po sól do Raciąża (Ep. 149, 227v); 1531: 6 wł. os. (RP 41, 107v).

4. 1472 ks. Kazimierz III nadaje Szczepanowi z Kuchar pr. chełm. na wsie Kuchary i L. z czynszem po 4 gr posp. oraz pr. nieodpowiedne (MK 5, 18v); tenże książę nadaje Świętosławowi pisarzowi płoc. i s. jego Pawłowi, dziedzicom z Malewa, pr. niem. na ich wsie L., Malewo, Druchowo i Niedroż, z czynszem po 3 gr posp. (MK 5, 19v).

5. 1388 bp płoc. zatwierdza wikariuszom wieczystym kat. płoc. posiadanie dzies. m. in. z L. (L nr 114); 1421 bp płoc. przywraca wikariuszom wieczystym posiadanie dzies. z L. (ADP perg. 180); 1487 pleban z Glinojecka przywłaszcza sobie dzies. z L., należące do wikariuszy wieczystych kat. płoc. (ADP perg. 379); 1491 dzies. z L. ma pobierać sufragan płoc. (Kap. P 50, 43-43v).

7. Bon. XV, 310.

1 Nie wymieniono komu.