ŁAGOWIEC

1418 or. Lagowecz (KoścZ 4, 379), 1435 Lagowcze (PG 1, 114v; PZ 13, 87), 1444 Lagowyecz (PG 2, 45v), 1448 kop. XVII w. Łagowiec (M Opalenica 4, 77), 1509 Lagouyecz (ASK I 3, 49), 1513 Lagowiecz (PG 14, 216v), 1530 obl. 1540 Laguviecz (Reces 23), 1564 Łagowiecz (IBP 306), 1577 Lagowiec (ASK I 5, 691v), 14 km na SE od Międzyrzecza.

1. 1446 n. pow. pozn. (PG 2, 156v); 1508n. par. L.1Now. 2, 472, pisze, że w 1423 par. Łagowiec została przyłączona do par. Bukowiec. Z cytowanego źródła nic podobnego nie wynika (ACC 31, 75v) (ASK I 3, 11v).

2. 1436 Stefan, Henryk, Fabian i Andrzej Konopkowie dziedzice Bukowca toczą proces z Piotrem Konopką, jego bratem Januszem i Barbarą ż. Sędziwoja dziedzicami L. o granice między → Myśleszewem i Bukowcem oraz L. i Bukowcem; spór ma rozstrzygnąć sąd polubowny (PZ 13, 122); 1436 woźny [sąd.] potwierdza kopce [gran.] między dziedzinami L. i Bukowiec Stefana, Fabiana, Henryka. Andrzeja i Piotra2KR 8, 9 i KR 2, 21 niesłusznie uznał Stefana, Andrzeja, Fabiana, Henryka i Piotra Konopków z Bukowca za dziedziców Łagowca. Zapiska z 1436 przeczy temu twierdzeniu (PZ 13, 122) z jednej strony oraz Piotra, Barbary i Jana z drugiej (PZ 13, 171v); 1469 staw zw. Mały Gościec [w L. lub w Myśleszewie, → p. 3] (PG 8, 16v); 1530 z opisu nowego rozgraniczenia między Polską a ziemia świebodzńską w ks. głog.: kopiec narożny ma rozdzielać m. Brójce i wieś L. oraz Stary Dwór i L. w Polsce od Myszęcina w ks. głog.; wspomn. bór łagowiecki (Reces 23).

3. Własn. szlach. 1418 Franciszek i Dziersław Smolkowie z L. w sporze z Mac. Trzcielskim [tenut.] z Lutola Suchego (KoścZ 4, 379).

1420-36 Piotr i Janusz (Jan) Konopkowie [z Bukowca] bracia rodzeni: 1420 ciż właściciele folw. w L. → p. 5; 1435 [tenże?] Piotr (Picz) Konopka z L. w sporze z Barbarą c. Sędziwoja [Waty] z Nądni; zastępują go w sądzie Pecz [Piotr] i Piotr z Bukowca (PZ 13, 87); 1436 ciż dziedzice L. → p. 2.

1424 Katarzyna z dziećmi dziedzice Myśleszewa i L. odpiera roszczenia Małgorzaty i Agnieszki z Lutola [Suchego] oraz Małgorzaty z Bukowca do cz. ojcowizny w Myśleszewie i L. (PZ 7, 161v-162) oraz [wspomn.] Manety [Małgorzaty] i Agnieszki z Lutola [Suchego], a także Małgorzaty z Bukowca do 114 grz. gr pras., która to suma pochodzi z Cheł[mna k. Pniew?] ich ojcowizny; z pieniędzy tych [ojciec wspomn. wyżej kobiet?] Dziersław Smolka [z L., → niżej: r. 1446] póki żył, utrzymywał swą matkę Manetę (PZ 7, 162).

1424-46 Małgorzata c. Dziersława Smolki z L.: 1424 taż → wyżej; 1446 taż Małgorzata panna, c. zm. Dziersława Smolki z L., sprzedaje Stanisławowi z Ostroroga kaszt. międz. i Dobrogostowi z Ostroroga kaszt. kam. braciom rodzonym całe połowy wsi L. i Myśleszewo za 200 grz. (PG 2, 156v).

1435-36 Barbara z L. i 1435-48 jej mąż Sędziwój Wata z L.3KR 8, 8, słusznie pisze, że Sędziwój Wata mógł pochodzić z Nądni. W 1450 wspomn. jest Sędziwój Wata z Nądni (PG 4, 9v), w 1. 1450-52 z → Głuponi i 1453 z → Kosiczyna: 1435 taż → wyżej: Piotr i Janusz Konopkowie: 1435 ciż i ur. Nyza c. zm. Mac. Koczeszewskiego [z Chociszewa?] dokonują podziału sołectwa w → Lutolu Suchym (PG 1, 114v); 1436 taż Barbara dz. L. → p. 2; 1436 Sędziwój Wata z L. i jego ż. Barbara w sporze z Janem Godziszewskim [z Godziszewa k. Zbąszynia]; zastępcą procesowym Sędziwoja i Barbary jest Wojciech z Nądni4KR 8, 8, nieścisle pisze, że Wojciech z Nądni ręczył za Sędziwoja i jego żonę, a tymczasem był on tylko ich pełnomocnikiem procesowym (PZ 13, 180v); 1444 śwd. Sędziwój Wala z L. (PG 2, 45v); 1446-47 Sędziwój Wata toczy procesy z Jadwigą ż. Piotra z Bylęcina [k. Zbąszynia]: 1446 tenże z L. (PZ 15, 198), 1447 tenże niegdyś z L. (PZ 16, 25); 1448 śwd. Sędziwój Wata z L. (M Opalenica 4, 77).

1469 Jan Barkowicki [prawdop. z Berkowa w pow. gnieźn.] zapisuje ż. Annie po 300 zł posagu i wiana na 1/2 L., 1/2 wsi Myśleszewo opust., zachowuje sobie 2 ostrowy k. stawu zw. Mały Gościec [w L. czy w Myśleszewic?] (PG 8, 16v).

1513-19 Szymon, Abraham i 1513-21 Jan Bukowieccy bracia rodzeni: 1513 Szymon Bukowiecki zapisuje ż. Barbarze c. szl. Zygmunta Leben po 200 fl. reńskich posagu i wiana na 1/2 swej cz. w Bukowcu i L., jaka winna mu przypaść w dziale ze swymi braćmi Janem i Abrahamem Bukowieckimi (PG 14, 216v); 1519 Abraham Bukowiecki sprzedaje Szymonowi i Janowi Bukowieckim swym braciom rodzonym całe części w L. i Bukowcu za 800 grz. (PG 15, 307); 1521 Jan Bukowiecki kupuje z zastrz. pr. wykupu od swej ż. Kat. Lubowskiej jej części po ojcu w Lubowie i Sokolnikach w pow. pozn. za 800 grz. i zapisuje wspomn. Katarzynie po 600 zł posagu i wiana na połowie swych części w L. i Bukowcu oraz na częściach we wsiach Lubowo i Sokolniki [Sokolniki Wielkie k. Szamotuł]5W PG 15, 444, ta sama transakcja pod r. 1522, w której opuszczono jednak Sokolniki oraz podano sumę 300 zł posagu i wiana (PG 15, 374).

1542 Wolfgang, Jan oraz 1542-49 Łukasz i 1542-53 Franciszek Bukowieccy bracia rodzeni: 1542 Wolfgang Bukowiecki zapisuje ż. Katarzynie c. zm. Jana Żylickiego [z Żylic w pow. kcyn., obecnie Żelice] po 700 zł posagu i wiana na 1/2 cz. we wsiach Bukowiec, L., Lubowo i Sokolniki [Wielkie] z działów ze swymi braćmi rodzonymi Franciszkiem, Janem i Łukaszem Bukowieckimi (PG 17, 536); 1542 tychże kwituje siostra Katarzyna c. zm. Jana Bukowieckiego i ż. Jana Mylińskiego z części po ojcu i matce we wsiach Bukowiec, L., Sokolniki i Lubowo oraz potwierdza, że otrzymała 500 zł [węg.] posagu (PG 84, 310); 1549 Franciszek Bukowiecki zapisuje ż. Annie, c. Piotra Przetockiego dz. w Goraju, po 600 zł posagu i wiana na 1/2 swych części w Bukowcu i L. z działu z Łukaszem Bukowieckim swym bratem rodzonym (PG 18, 500); 1553 tenże? Franciszek Bukowiecki zapisuje ż. Annie c. zm. Sebastiana Mikuszyńskiego po 550 zł posagu i wiana na 1/4 cz. wsi L. i Bukowiec (PG 19, 70v).

1543 Zygmunt Bukowiecki zapisuje ż. Annie c. zm. Mik. Chycińskiego po 1000 zł posagu i wiana na 1/2 wsi Chycina i Goruńsko oraz na 1/2 cz. L. i Bukowca (PG 18, 51).

1565 podział dóbr między braćmi Abrahamem i Mik. Bukowieckimi: Mikołaj otrzymuje m. in. L., → Bukowiec oraz cz. Chyciny i Goruńska (PG 109, 680-681v).

1446, 1538-80 cz. L. w posiadaniu [Ostrorogów] Lwowskich: 1446 → wyżej: Małgorzata c. Dziersława Smolki; 1538 podział dóbr → Lwówek: Woj. Lwowski s. zm. Jerzego Lwowskiego otrzymuje (do czasu uzyskania pełnoletności przez Stanisława s. zm. Marcina Lwowskiego) m. in. wieś L. (PG 80, 195v-197v); 1545 Stanisław oraz [jego bratankowie] Wojciech i Stan. Lwowscy w posiadaniu wsi L. (MS 4 nr 22027); 1545 w podziale dóbr → Lwówek Wojciech oraz Stan. Lwowscy otrzymują m. in. po 1/2 tej cz. wsi L., która nal. do Lwowskich; folw. i sołtys mają być wspólni (PG 18, 181-183; PG 87, 74-81); 1577 Anna z Ostroroga Lwowska sprzedaje z zastrz. pr. wykupu Janowi Herstopskiemu zw. Popek L., Bukowiec i 1/2 Bolelic w pow. kośc. za 2300 zł [węg.] (PG 21, 734v-735); 1579 Marcin z Ostroroga Lwowski zobowiązuje się sprzedać Andrzejowi Krzyckiemu m. in. cz. w L. za 1900 zł pol.; cz. tę Marcin uzyskał od Anny Lwowskiej (PG 134, 693), a 1580 sprzedaje ją (PG 136, 272).

1508 L. płaci pobór od 18 półł. i 6 gr od karczmy (ASK I 3, 11v); 1509 L. płaci pobór od 18 półł., sołtys od 1 ł., 3 gr od karczmy (ASK I 3, 49); 1563 w L. pobór od 11 ł., 2 karczem dor., 1 rzem. (ferrifaber), 1 komor. (ASK I 5, 226); 1577 pobór z L. płaci pani stolnikowa [tj. Anna z Ostroroga Lwowska, wd. po Prokopie Sieniawskim stolniku lwowskim] z in. żonami (ASK I 5, 69lv); 1580 Andrzej Krzycki płaci pobór: 11 ł., 20 zagr., 1 zagr. wolny, 2 komor. po 8 gr, 15 komor. po 2 gr, 2 ratajów, 2 rzem., owczarz od 30 owiec, 1 rzem., 2 komor. po 2 gr, owczarz od 20 owiec, 2 pasterzy (ŹD 21; ASK I 6, 116).

4. 1509 sołtys w L. ma 1 ł. (ASK I 3, 49); 1545 sołtys w L. → p. 3.

5. 1420 Mikołaj kapłan i dzierżawca (conventor) [dochodów kościoła par.] w Chociszewie wygrywa proces z Michałem pleb. w Bukowcu [k. Międzyrzecza] i Januszem Konopką [z Bukowca] o dzies. snop. z folw. we wsi L. braci rodzonych Piotra i Janusza Konopków (ACC 4, 168).

1564 dzies. wiardunkowa z 18 ł. z L. nal. do klucza Pczew [obecnie Pszczew] bpa pozn. (IBP 306); XVI w. kościół par. w Bukowcu wraz z kościołem filialnym Ś. Jana Chrzc. w L. zajęty przez innowierców (AV 10, 33v).

6. 1460 zjazd pol.-brand.: pełnomocnicy brand. przybyli do L., polscy do Międzyrzecza (CDB A 14 nr 234).

Uwaga: 1456 uczc. Barbara z Nowego Łagowa (de Noua Lagow, Lagow) toczy proces ze szl. Wawrz. Stange dz. ze Staropola w sprawie o małżeństwo, zawarte wobec pleb. z Bytnicy; oficjałowi ze Świebodzina zlecono przesłuchanie świadków (ACC 37 k. 54v, 58v). Wzm. ta dot. prawdop. Barbary z Łagowa w ziemi lubuskiej, a nie z naszego Łagowca.

1 Now. 2, 472, pisze, że w 1423 par. Łagowiec została przyłączona do par. Bukowiec. Z cytowanego źródła nic podobnego nie wynika (ACC 31, 75v).

2 KR 8, 9 i KR 2, 21 niesłusznie uznał Stefana, Andrzeja, Fabiana, Henryka i Piotra Konopków z Bukowca za dziedziców Łagowca. Zapiska z 1436 przeczy temu twierdzeniu (PZ 13, 122).

3 KR 8, 8, słusznie pisze, że Sędziwój Wata mógł pochodzić z Nądni. W 1450 wspomn. jest Sędziwój Wata z Nądni (PG 4, 9v), w 1. 1450-52 z → Głuponi i 1453 z → Kosiczyna.

4 KR 8, 8, nieścisle pisze, że Wojciech z Nądni ręczył za Sędziwoja i jego żonę, a tymczasem był on tylko ich pełnomocnikiem procesowym.

5 W PG 15, 444, ta sama transakcja pod r. 1522, w której opuszczono jednak Sokolniki oraz podano sumę 300 zł posagu i wiana.