NIEMIERZYCE

1330 kop. XV w. Nemirse (Wp. 2 nr 1110), 1426 or. Nyemyerzice (KoścZ 8, 21), 1440 Nyemyerzicze, Nyemyerzycze (KoścZ 12, 209), 1452 Nyemyerzicz (PZ 17, 12), 1493 kop. 1580 Niemierzycze (LBP 245), 1513 Nyemierzicze (PG 68, 269), 1524 Nyemyrzycze (KoścZ 24, 438v), 1530 Niemierzyce (ASK I 3, 124), 1580 Niemierzice (ŹD 65), 10 km na SE od Opalenicy.

1. 1463 n. pow. kośc. (PG 6, 24, dawniej k. 105); 1493 n. par. Drożyn (LBP 245).

2. 1506 N. graniczą ze Zbytkami [zarośla nal. do Strzępinia] (PG 13, 90v); 1524 kopiec gran. dzieli: N. Piotra, Wojciecha i Stanisława dziedziców w N., m. Drożyn, Ząbrsko [obecnie Zemsko] i → Kubaczyn (KoścZ 24, 438v); 1522-31 łany w N.: Łoziński, „Laszkowski”, Wiąckowski → p. 3; 1560 staw w N. zw. Rybnik, 1566 struga Olszynka → p. 3.

3. Własn. szlach. 1330 Wygłosz dz. N. → p. 5.

1426-50 Przedpełk [Łącki, Srocki, z → Łęk Wielkich; wuj? Mikołaja, Szczepana i Stan. Niemierzyckich → niżej; [czy był z N.?, → mieszkańcy]: 1426 tenże → niżej: mieszkańcy; 1440, 1450 tenże → niżej.

1434 Jan Niemierzycki śwd. (CP 378, 28).

1440-44, zm. a. 1449 Mik. Niemierzycki, 1440 Szczepan (Stephanus) i 1440-50 Stanisław niegdyś Niemierzyccy (niegdyś z N.), bracia niedz. [ss. Bogusława i Doroty?, → niżej: pod 1440]: 1440 tenże Mikołaj pozywa Mikołaja s. zm. Wojc. Radwankowskiego o długi jego ojca; sąd odracza sprawę z powodu małoletności pozwanego (PZ 14, 81v); 1440 Przedpełk Łącki w imieniu tychże braci kwituje Bogusława Baranowskiego z posagu i wyprawy swojej zm. siostry Doroty [być może matki Mikołaja, Szczepana i Stanisława?], a ż. Bogusława (KoścZ 12, 204); 1440 na rzecz tychże Wojciech i Andrzej Grąbiewscy oraz Mikołaj niegdyś Ciesielski zeznają każdy po 68 1/2 grz. bez 8 gr (KoścZ 12, 209); 1444 tenże Mikołaj w sporach z: Januszem Woźnickim, Elżbietą i Zuzanną siostrami niedz. z Wolikowa, Piotrem mieszcz. z Drożyna (KoścZ 12 s. 418, 549); 1444 tenże Stanisław w sporach z Jakubem, Uniesławem, Piotrem i Janem braćmi Kokorzyńskimi, Mik. Czackim, Mik. Goździchowskim, Paszkiem Wolikowskim i jego s. Hynakiem (KoścZ 12 s. 437, 534); 1448 tenże Mikołaj wspomn. jako zm. (KoścG 1, 149v); 1448 temuż Stanisławowi Piotr z Granowa winien jest 110 zł węg. (KoścZ 13, 332); 1450 tenże Stanisław w sporze z c. Dorotą ż. Jana z Gaci [k. Skoków] o jej posag (dotalicium; KoścZ 14, 33).

1448-50 Barbara Niemierzycka, wd. po Mik. Niemierzyckim: 1448 taż w sporze z Mik. Goździchowskim s. zm. Hinczki (KoścG 1, 135v); 1448 taż pozywa Jana Tłuczymosta z Wolikowa o zabójstwo jej męża Mikołaja; Tłuczymost dowodzi, że zm. Mik. Niemierzycki wraz z 3 osobami wtargnął nocą do jego dworu w Wolikowie, bił, strzelał i zranił jego domownika, a sam Tłuczymost otrzymał 7 ran; Niemierzycki został więc zabity przy napaści (KoścG 1 k. 144, 144v, 149v); 1450 taż pozwana przez Wojc. Gnuszyńskiego, który dowodzi, że jemu jako stryjowi przyrodniemu (patruus utorenus alias przirodny) Piotra i Jana ss. zm. Mik. Niemierzyckiego pr. bliższości przysługuje przy podziale dóbr bardziej, niż ich matce tejże Barbarze (KoścZ 14, 57).

1450-1510 (zm. a. 1514) Jan i 1450-1506 (zm. a. 1509) Piotr duchowny (→ p. 6) bracia niedz. z N., ss. Mik. Niemierzyckiego: 1450 ciż → wyżej; 1450 Przedpełk Łącki pozwany przez Tomisława Ciesielskiego w sprawie podziału dóbr tychże braci (ipse [tzn. Przedpełk] est propinquior ad nepotes ipsius germanos alias szynowczom; KoścZ 14, 41v); 1452 Grzymek z → Niegolewa zaspokaja roszczenia tychże braci niedz. z N. oraz ich stryjów [a swoich szwagrów] Tomasza Ciesielskiego, Jana z Otusza i Szczepana (Stephanus) z Cieśli do wyprawy i posagu swej zm. [drugiej?] ż. Katarzyny, siostry Tomasza, Jana i Szczepana, a ciotki Jana i Piotra (PZ 17 k. 12, 50, 90v); 1453 ciż w sporze z Jarosławem ze Strzępinia (KoścZ 14, 191); 1459 ciż w sporze z Tomaszem, Janem, Jakubem, Piotrem i Mikołajem braćmi rodz. niedz. ze Strzępinia (KoścZ 14, 227); 1463 ciż bracia sprzedają z zastrz. pr. odkupu Gotardowi z Wojnowic 7 1/2 grz. szer. gr czynszu rocznego za 90 grz. szer. gr sumy głównej (PG 6, 24, dawniej k. 105); 1464 tenże Jan pozwany przez Annę ż. zm. Mik. Jaskóleckiego o to, że wtargnął siłą do jej folw. (in predium alias w gumno) w Strzępiniu i spowodował szkody wartości 20 grz. (KoścZ 14, 324); 1467, 1477 tenże Jan zapisuje ż. Małgorzacie posag i wiano: 1467 po 72 kopy [gr] na 1/2 N. (PG 7, 239v), 1477 po 70 grz. na dwóch częściach połowy N. (PG 9, 77); 1480 tenże Jan kupuje z zastrz. pr. odkupu od Mik. Dokowskiego [z → Dokowa Suchego] 1 ł. os. i 1 ł. opust. w Roszkowie [k. Kościana] za 30 grz. (PG 9, 202); 1480 tenże Jan zapisuje [drugiej] ż. Katarzynie [wd. po Janie Kolnickim alias Chwałkowskim, a córce Mik. Brodnickiego] po 200 grz. posagu i wiana na części Strzępinia i 1/2 połowy N. (PG 9, 202v); 1480 Katarzyna ż. tegoż Jana sprzedaje z zastrz. pr. odkupu Andrzejowi Świączyńskiemu 3 ł. os. i 3 ł. opust. w → Krotczynie za 60 grz. (PG 9, 120), a 1481 Świączyński odsprzedaje je z zastrz. pr. odkupu Pawłowi Pachocie z → Kolnic także za 60 grz. (PG 9, 132v); 1480 tenże Jan kupuje od Anny ż. Andrzeja niegdyś Strzępińskiego i jej s. Bartosza 3 1/2 ł. opust. w Strzępiniu za 100 grz. (PG 9, 201v); 1485 tenże Jan w sporze z Dobką [ż.] Szczepana Gnuszyńskiego, Apolonią [ż.] Mik. Jardanowskiego, Jadwigą c. Andrzeja Wilkowskiego, Mikołajem, Janem, Katarzyną, Małgorzatą i Apolonią dziećmi Jakuba Gorzewskiego oraz Maciejem, Wojciechem, Wawrzyńcem i Janem ss. Hieronima Rożnowskiego [z Rożnowa k. Obornik] o wwiązanie w dobra N. na sumę 7 1/2 grz., zgodnie z dok. [dla] zm. Gotarda z Wojnowic [chodzi o czynsz z 1463]; Jana zastępuje w sądzie brat rodz. czcigodny Piotr (KoścG 3, 1v); 1485 tenże Jan kupuje z zastrz. pr. odkupu od Doroty Granowskiej [z Granowa] pr. zastawu na 2 ł. pola bez ćwierci z karczmą w Urbanowie w pow. kośc. za 50 grz. (PG 10, 12), a 1487 w ramach posagu swojej c. Barbary daje ten zastaw jej mężowi Jakubowi Sepieńskiemu (PG 10, 75v); 1487 ciż spłacają Szczepanowi Gnuszyńskiemu dług 15 grz. (KoścG 1, 47); 1491 tenże Jan zapisuje ż. Katarzynie [wd. po Janie Kolnickim] po 50 grz. posagu i wiana na 1/2 cz. dziedz. w N. (PG 10, 155); 1493, 1499 [w haśle → Krzon błędnie podano rok 1498] tenże Jan kupuje z zastrz. pr. odkupu od Mik. Kluczewskiego: 1493 2 1/2 ł. os. w Krzonie za 100 zł węg. (PG 7, 6), 1499 3 ł. os. w Krzonie za 140 zł węg. (PG 12, 30v); 1499 tenże kwituje Mik. Kluczewskiego z zapłaty 100 zł węg. (KoścG 5, 49); 1499 ciż występują jako opiekunowie Bartłomieja s. zm. Hinczki Kubackiego [z Kubaczyna] (KoścG 5, 50); 1506 tenże Jan pozwany przez prac. Małg. Smoczkową ż. prac. Jana Smoczka zagr. w Kiełczewie o to, że posłał do Kiełczewa swojego s. Stanisława wraz z 6 szlachcicami i 10 [osobami] niższego stanu; wdarli się oni siłą do wsi i zadali Małgorzacie 2 rany krwawe i 3 rany sine; Jan Niemierzycki zaprzecza tym zarzutom (KoścG 6, 58); 1506 tenże Jan kupuje z zastrz. pr. odkupu od Mik. Strzępińskiego 3 ł. w Strzępiniu i [folw.] Zbytki, który nal. do tych łanów, wraz z jeziorami oraz pr. ścinania drzew i koszenia łąk za 29 grz. (PG 13, 90v); 1508 tenże Jan z s. Wojciechem kwituje Stan. Ujejskiego ze 140 zł za 1/2 wsi Krzon, którą sprzedał wspomn. Ujejskiemu z zastrz. pr. wykupu (KoścG 7, 34); 1509 tenże Jan kupuje z zastrz. pr. odkupu od Jana Karśnickiego sołectwo i 3 ł. w → Morownicy za 100 grz. (PG 14, 67, dawniej k. 132; PG 66, 220); 1510 tenże Jan kupuje od Katarzyny c. Piotra Grzebienickiego a ż. Mac. Sędzińskiego [ze wsi Sędzino k. Buku, obecnie Sędziny] 2 1/2 ł. jej cz. po matce w Strzępiniu (PZ 24, 11v); 1513 tenże Jan wspomn. jako zm.; wd. po nim Katarzyna → niżej: Stanisław, Wojciech i Piotr.

1459 Katarzyna, Dorota i Małgorzata cc. zm. Mik. Niemierzyckiego niegdyś sołtysa [!] w Kuślinie w sporze z Winc. Niegolewskim z Plastowa (KoścZ 14, 271).

1484-1531 (zm. a. 1539) Wojciech zw. Dzieża, 1506-31 (zm. a. 1534) Stan. Niemierzycki zw. Jandi i 1524 Piotr Niemierzyccy, bracia rodz. [ss. Jana]: 1484 Dorota ż. tegoż Wojciecha c. zm. Wojc. Ratajskiego, dziedziczka w Ratajach w pow. kośc. (PG 10, 8); 1487 tenże Wojciech zwraca Mścichowi niegdyś Buszewskiemu 8 grz. szer. półgr (PZ 21, 133v); 1506 tenże Stanisław → wyżej; 1508 tenże Wojciech zw. Dzieża (Dzyeza) zawiera ugodę ze zm. [!] Anną oraz Maciejem, Wacławem i Wojciechem żoną i ss. zm. Mik. Strzępińskiego, którego zabił (PG 66, 340v); 1508 tenże Wojciech [w źródle mylnie nazwany Janem] zapisuje [drugiej?] ż. Dorocie c. zm. Wojc. Otorowskiego po 70 grz. posagu i wiana na czwartych częściach N. i Strzępinia (PG 14, 68); 1508 tenże Wojciech → wyżej; 1512 tenże Stanisław sprzedaje temuż Wojciechowi 1/2 dworu w N. za 40 grz. (KoścZ 19, 25; KoścZ 22, 26); 1513 tymże braciom sąd nakazuje żyć w pokoju z Janem Chwałkowskim pod karą 100 grz. (PG 68, 269); 1513 ciż pozwani przez Katarzynę wd. po Janie Niemierzyckim [ich matka czy macocha?] o to, że wygnali ją z jej cz. w N., którą zapisał jej mąż listem wiennym; sąd na podstawie przedstawionego listu wiennego utrzymuje Katarzynę w jej prawach do cz. w N. (PG 68, 268v); 1514 tenże Stanisław zw. Jandi dz. w Strzępiniu (KoścZ 18, 524v); 1514 Anna ż. tegoż Stanisława kupuje z zastrz. pr. wykupu od swojego ojca Jana Kokorzyńskiego 1/2 → Godziszewa [k. Kościana] za 120 grz. szer. gr (KoścZ 19, 45v; KoścZ 22, 43v); 1514 tenże Wojciech kupuje z zastrz. pr. wykupu od Mac. Sokołowskiego 1 ł. os. w Uścięcicach za 15 grz. szer. gr (KoścZ 19, 50); 1516 Jan Ceradzki poręcza temuż Stanisławowi, że zrezygnuje na jego rzecz 2 ł. os. w Czaczu, które są obecnie w posiadaniu jego i jego ż. Małgorzaty, a które to łany jego syn Jan zrezygnował temuż Stanisławowi (KoścG 7, 289); 1516 Anna ż. tegoż Stanisława kwituje Jana Rąbińskiego swojego brata stryj. z zapłaty 60 grz. (KoścG 7, 289v); 1516 tenże Stanisław oprawia swojej ż. Annie c. Jana Kokorzyńskiego po 80 grz. posagu i wiana na swoich cz. w Strzępiniu oraz na 1/4 swojej cz. w N. (KoścG 7, 290); 1517 działy braterskie tychże Wojciecha i Stanisława; każdy z nich posiada 1/2 N. i 1/2 ł. w Strzępiniu (KoścZ 19, 64v; KoścZ 22, 57v); 1517 ciż Wojciech i Stanisław dają Janowi Strzępińskiemu swoją rolę zw. Ciesielska w Strzępiniu w zamian za rolę zw. Jaszkowska także w Strzępiniu (KoścZ 19, 61v); 1518 tenże Wojciech zapisuje [trzeciej?] ż. Apolonii c. Stan. Więckowskiego po 60 grz. posagu i wiana na 1/2 swych części w N. i Strzępiniu (PG 15, 233v); 1521 tenże Stanisław kupuje od Pawła Chełmskiego jego cz. we wsi → Chełm za 30 grz. (PG 15, 385); 1522 tenże Stanisław występuje jako wuj Małgorzaty wd. po Marcinie Drogoszewskim, obecnie ż. Marcina Brylewskiego, i Anny cc. zm. Mik. Malewskiego (KoścZ 19, 91); 1522-30 tenże Stanisław zw. Jandi sprzedaje z zastrz. pr. odkupu temuż Wojciechowi: 1522 1 ł. zw. Łoziński w N. za 12 grz. (PG 15, 475v), 1524 1 ł. opust. zw. Łoziński w N. za 10 grz. (KoścZ 19, 113), 1526 1 ł. opust. w N. za 20 grz. (PG 16, 134v), 1530 1 ł. opust. zw. „Laszkowski” w N. za 14 grz. (PG 16, 363v); 1524 ciż dziedzice w N. (KoścZ 24, 438v); 1526 tenże Stanisław zw. Jandi, mąż Anny c. zm. Jana Kokorzyńskiego (PG 16 k. 131v, 135v, 197); 1526 tenże Stanisław zw. Jandi wraz z ż. Anną Kokorzyńską sprzedaje z zastrz. pr. odkupu Mac. Otuskiemu 1 ł. opust. zw. Wiąckowski w N. za 10 grz. (PG 16, 162v); 1527 Anna Niemierzycka ż. tegoż Stanisława pozywa Annę Trzcieńską wd. po Janie Kokorzyńskim, a obecnie ż. Stan. Ujejskiego o zajęcie siłą 1/2 wsi Krzon, która należy się Niemierzyckiej po matce (KoścZ 24, 525); 1529 tenże Stanisław zw. Jandi sprzedaje z zastrz. pr. odkupu Mac. Woźnickiemu 1 ł. opust. zw. Wiąckowski w N. za 17 grz. (PG 16, 297v); 1531 tenże Stanisław zw. Jandi sprzedaje z zastrz. pr. wykupu temuż Wojciechowi 1 ł. opust. zw. Łoziński w N. (KoścZ 19, 146v); 1531 ciż Stanisław i Wojciech przegrywają spór z Mac. Woźnickim o zarośla zw. Zbytki w Strzępiniu (KoścZ 25, 90v); 1531 tenże Wojciech powierza na wypadek swojej śmierci Marcinowi Goździchowskiemu, Wojc. Zadorskiemu, Janowi Więckowskiemu i Mac. Otuskiemu opiekę nad swoimi częściami w N. i w Strzępiniu, a także nad swoimi dziećmi: Janem s. zm. pierwszej ż. Doroty oraz Jakubem, Maciejem, Mikołajem, Zofią, Anną, Apolonią i Heleną zrodzonymi z [trzeciej?] ż. Apolonii (KoścZ 19, 148v); 1533 tenże Stanisław zw. Jandi wspomn. jako zm. (KoścZ 19, 157); 1537 Anna wd. po tymże Stanisławie (KoścZ 26, 56v); 1538 tenże Wojciech wspomn. jako zm. (PG 6, 24); 1547 Apolonia wd. po tymże Wojciechu (PG 89, 152v).

1487 Barbara z N. c. Jana Niemierzyckiego → wyżej: Jan i Piotr.

1504-21 Helena Niemierzycka; mąż Andrzej Ręcski [z Ręcska, obecnie Reńsko] zapisuje jej po 130 zł węg. posagu i wiana (PG 12, 285; PG 15, 404v).

1510 na N. pana [Jana?] Niemierzyckiego ciążą 2 grz. czynszu rocznego na rzecz Marcina ze Stęszewa mansjonarza prepozytury w Stęszewie (LBP 224).

1531-63 (zm. a. 1573) Jakub, 1531-72 (zm. a. 1576) Mikołaj i 1531-50 (zm. 1552) Mac. Niemierzyccy ss. Wojciecha i ich potomkowie (DwMat. 14415, 244-250); 1560-66 Jakub i Mikołaj → niżej; 1561-63 Jakub Niemierzycki → niżej: areał.

1538 Zofia c. zm. Wojc. Niemierzyckiego; tejże mąż Piotr Borzysławski dz. w Cykówku zapisuje po 90 grz. posagu i wiana (PG 17, 210).

1546 Anna c. zm. Wojc. Niemierzyckiego; tejże mąż Jan Niałecki zapisuje po 100 grz. posagu i wiana (PG 18, 279).

1560-80 Stan. Ujejski: 1560 tenże pozywa Mikołaja i Jakuba Niemierzyckich o wyrządzenie szkód na 1/2 stawu zw. Rybnik w N. na sumę 400 grz., a 1566 toczy się spór o przekopanie rowu z Rybnika do strugi zw. → Olszynka i zniszczenie przez to stawu (KoścZ 57, 27v; KoścZ 59, 186v); 1563 tenże → niżej: areał: 1580 tenże dziedzic w cz. N. (Piotrkowska 1 nr 397).

1580 Piotr Ujejski dziedzic w cz. N. (Piotrkowska 1 nr 397).

Areał: 1510 w N. 2 ł. soł., 4 ł. os. oraz 2 ł. opust.; 1 ł. uprawia dziedzic (LBP 100); 1530 pobór od 2 ł. (ASK I 3, 124); 1563 pobór z cz. Stan. Ujejskiego od 1 ł., 1 karczmy dor. i 2 komor., a z cz. Jakuba Niemierzyckiego od 1 ł. i 1 komor. (ASK I 4, 159v); 1580 pobór z N. od 1 ł., 1 zagr. i od pługa rataja (ab aratro coloni: ŹD 65).

Mieszkańcy: 1426 sędziowie nakazują, aby kmiecie z N. Przedpełka [Łąckiego; może z cz. N. nal. do Przedpełka?, a może Przedpełk występował tylko w imieniu swoich siostrzeńców] wyrównali straty poniesione przez Wojc. Dokowskiego (KoścZ 8, 211).

4. 1510 w N. 2 ł. soł., które uprawia dziedzic (LBP 100).

5. 1330 Wygłosz dz. N. występuje w imieniu mieszkańców (incole) z N. w sporze z Dominikiem archidiakonem pozn. o dzies. snopową z N. przynależną do prebendy Dominika w kat. pozn.1W dok. nie określono dokładnie, o jaką prebendę chodzi. Now. 1, 310, sugeruje, że być może dziesięcina z N. należała wcześniej do kanonii pozn., którą Dominik posiadał od 1320; bp pozn. Jan [III Doliwa] wyrokuje, że dzies. z N. ma być płacona archidiakonowi [pozn.] (Wp. 2 nr 1110).

1493 (kop. 1580) kmiecie z N. dają pleb. w → Drożynie [ogółem] 20 korcy (modia) [zboża] (LBP 245).

1510 kopa [dzies.] z 5 ł. os. w N. nal. do uposażenia prebendy „Suche Dokowo” w kat. pozn. (LBP 44 – kan. Mac. Grodziski); 1510 z 4 ł. os. w N. dają wiard. [dzies. Mac] Grodziskiemu kan. prebendy „Suche Dokowo” w kat. pozn. (LBP 100).

6. 1479-1504 (zm. a. 1506) Piotr Niemierzycki, brat Jana [→ wyżej: p. 3], pleb. w Opalenicy: 1479 tenże pleb. w Opalenicy i altarysta altarii [Ś. Trójcy, Wniebowzięcia NMP, ŚŚ. Barbary, Agnieszki, Mateusza i Wszystkich ŚŚ. (Now. 1, 365)] w kat. pozn., fundacji Macieja z Ujścia (ACC 57, 153); 1486 tenże pleban w Opalenicy i Dokowie wygrywa spór ze wspomn. Maciejem z Ujścia altarystą w kat. pozn., z którym zamienił ową altarię w kat. pozn. na plebanię w Dokowie, która przynosi jednak zbyt niskie dochody; Piotr odzyskuje altarię, a Maciej wraca na plebanię w Dokowie (ACC 64, 51); 1495 temuż pleb. w Opalenicy i altaryście w kościele par. w Osiecznej Jan Gołaniecki sędzia wsch. sprzedaje z zastrz. pr. odkupu 5 grz. i 16 szer. gr czynszu rocznego na wsi Niechłód na rzecz wspomn. altarii za 66 1/2 grz. (WsG 1, 1v); 1500 tenże rezygnuje na rzecz Mik. Otuskiego pleb. w Chodczu [k. Pleszewa w pow. kal., obecnie Chocz] z altarii Ś. Mateusza Ewang. w Opalenicy i z altarii Ś. Andrzeja Apostoła w Osiecznej (ACC 77, 14v); 1500 temuż Jan Ciołek z Piotrowa winien jest 20 grz. zaległego czynszu dla altarii w kościele [par.] Ś. Marii Magdaleny w Poznaniu (PG 62, 70); 1504 tenże prezentowany przez Andrzeja Osieckiego [s. Mik. Borka] na plebana kościoła par. Ś. Łukasza Ewang. w Świerczynie; jego kontrkandydatem jest Piotr Gunicki prezentowany przez Macieja kaszt. śrem. i Jana Gostyńskich (ACC 81, 135v); 1506 wobec śmierci tegoż Piotra2Now. 2, 414, chyba niesłusznie zaliczył Piotra Niemierzyckiego w poczet plebanów w Świerczynie jego kontrkandydat Gunicki upomina się o instytuowanie go na pleb. w Świerczynie (ACC 83, 17v); 1507 tenże pleb. w Opalenicy wspomn. jako zm. (ACC 84, 11v).

8. Ok. 700 m na N od wsi ślady osady późnośredniowiecznej (Hensel 4, 173).

Uwaga: Cieplucha 291, podaje, że żoną Stan. Ujejskiego była Barbara Leliwa Niemierzycka. Na tej podstawie zapewne W. Dworzaczek, Leliwici Tarnowscy. Z dziejów możnowładztwa małopolskiego. Wiek XIV-XV, Warszawa 1971, s. 38, przypisał Niemierzyckich do h. Leliwa. Nie znamy żadnych wzmianek źródłowych potwierdzających tę tezę.

1 W dok. nie określono dokładnie, o jaką prebendę chodzi. Now. 1, 310, sugeruje, że być może dziesięcina z N. należała wcześniej do kanonii pozn., którą Dominik posiadał od 1320.

2 Now. 2, 414, chyba niesłusznie zaliczył Piotra Niemierzyckiego w poczet plebanów w Świerczynie.