BEŁK

(1398 Belca, Belco, Belk) 8,5 km na NW od Pińczowa.

1. 1581 pow. ksiąs., par. Grodzina [Grudzyny] (ŹD s. 88).

2. 1420 jezioro → p. 3; 1463 niwa Beleczka, rz. Grodzińska → p. 3 (Mat. do MWK: Grudzynka; UN 21 s. 8: Opatówka).

3. Własn. szlach. 1398 Zawisza z B. (SP 8 uw. 249); 1416-19 Zawisza z B. (ZK 194 s. 7, 175, 240, 270); 1416 tenże nie będzie występował przeciw Klemensowi z Sopichowa [Sępichów, pow. wiśl.] o dobra syna zm. swego br. Piotra z Wiercicowa [pow. wiśl.] (ZK 194 s. 35); 1420 tenże Zawisza sprzedaje za 7 grz. z pr. wykupu do 2 lat kl. miech. rolę w B. zw. niwa z jeziorem przy przewozie we Wrocieryżu (DSZ 156; ZK 195 s. 70); 1423 tenże zapisuje ż. Świętochnie, c. Mikołaja Muka, 60 grz. posagu i wiana na swych dobrach w B. (ZK 195 s. 186); 1462 Marcin s. Mikołaja i Jan Kański sprzedają za 60 grz. kl. miech. całą niwę zw. Beleczka w B., położoną k. przewozu wsi Wrocieryż na brzegu rz. Nidy, wraz z łąką k. tej niwy w kierunku rz. zw. Grodzińska z obu jej brzegami (Kopiarz miechowski k. 82-82 v); 1469 Zdziebor ze Świeradzic [Sieradzic] z ss. Janem Pielszem i Rafałem zastawiają za 60 grz. krak. Piotrowi Włodkowi całą cz. w Grodzinie i 1/2 młyna w B. (ZK 146 s. 715); 1470-3 Marcin z B. (GK 19 s. 95, 289, 522, 744); 1473 tenże zapisuje 120 grz. posagu i wiana ż. Ewie na wsi B. (MS 1, 1024); a. 1490, 1490-9 pobór z 1 ł. (ŹD s. 439; RP s. 148, 162, 178, 192, 208, 76, 113, 49, 11).

5. 1529 dzies. snop. z całej wsi wart. 6 grz. plebanowi w Grodzinie (LR s. 341).

6. 1450 Jan s. Mikołaja z B., student Ak. Krak. (Ind. s. 141).