KRZCIĘCICE

(1166-7 Krzencino, 1326 Crizanticz, 1328 Chranzicz, 1335 Krzeczanczicz, 1336 Krczancicz, 1342 Krzancin, 1343 Krzencicz, 1346 Chrancicz, Krczanczicz, 1350 Krzcenczicz, 1351 Krzczancicz, 1353 Krzancicz, 1370 de Krzczycz, 1375 de Crczanczycz, 1376 de Scracicz, Scrzacisz, 1381 Scrzacicz, Cranczicz, Zrzacicz, Szcracicz, 1382 Krzacicz, Scrzancicz, 1383 Krzewacicz, 1385 Krnacicz, 1387 Xrczanczicz, 1388 Krzczanczicz, 1394 Krzczacicz, de Krzanczicz, 1395 Krczanczicz, Krczacicz, 1398 Crczanczice, Crczancice, 1406 Skrzeczicze, 1408 Crzczaczicze, Crzaczicze, 1415 Krzeczice) 11 km ma SW od Jędrzejowa.

1. 1468, 1581 pow. ksiąs. (ZK 17 s. 528-9; ŹD s. 85); 1326 n., 1529 par. własna (MV 1 s. 133; LR s. 240); 1326-58, 1373-4, 1529 dek. Jędrzejów (MV 1-2 s. wg. ind.; Rejestr Świętop. s. 8, 31; LR s. 240): przed 1598 par. przejęta przez heretyków (WR k. 230).

2. 1381 → p. 3a; 1386 dwa gaje w K. → p. 3a (SP 8, 4076, uw. 25/9); 1387 rzeka [Mierzawa]; 1389 łąka w K. → p. 3b; pola Garczwiców (campos Garczuiczow) w K. → p. 3a; 1398 niwa zw. Żakowskie w Desznie pod Wojciechowicami rozciąga się do drogi krzcięcickiej (Crzczansca) [do K.] (SP 8, 6314); 1402 łąka i gaj → p. 3a; 1449 droga meszna z K. k. → Boleścic p. 2; 1466 gaje w K. → p. 3a (ZK 260 s. 146); 1468 ścieżka (Sczegny) z Piołunki przez gaj zw. → Kadzinice aż do K. i do rz. Mierzawy (ZK 16 s. 464; 17 s. 528-9); gaj Sadki, droga zw. Mirawka z K. do Mironic, łan Kozubowski → Kadzinice gaj (ZK 17 s. 528-9); rola Klin, młyn, staw, błonie, stawek na błoniu, gaj Świrczowskie od granic Olpic i inne gaje., łąki i zarośla w K., granice między K. a Olpicami → p. 3a (ZK 17 s. 548-9); 1537 łąki plebańskie → p. 5a.

3. Przed 1167 własn. arcbpa gnieźn., następnie kl. Cyst. w Jędrzejowie, przed 1346 szlach. 3a. Dziedzice. 1166 arcbp gnieźn. Jan nadaje kl. jędrz. m. in. kupioną przez siebie wieś K. (Mp. 2, 374 - tekst wyd. pod datą 1174-5; DLb. 3 s. 362; Repert. 66 - fals. oparty na nieznanym tekście); 1346 Piotr zw. Garb dz. Ch. (Mp. 3, 680); 1370-89 Krzęta, Krzcięta Samborowic z K. od 1388 zw. Starym s. Sambora (Mp. 1, 305, 330; SP 8, 39, 91, 229, 261-2, 629, 720, 743, 827, 888, 941, 984, 1757, 1927, 2018, 2141, 2295, 2378, 2661, 2833, 2894, 4508, uw. 76/13, 78/3, 81/10, 90/22, 102/31, 116/6, 141/2, 156/14); 1376-81 Ramołt z K. i → Potoku (SP 8, 49, 79, 978, 1025); 1376-82 Paszek Starzykowic z K. (SP 8, 232, 1804, 1903); 1377 Staszek z K. (SP 8, 431).

1381-1400 Andrzej Szyszka z K. (Mp. 1, 352-3; 3, 935; 4, 1020; DSZ 24, 54-6; SP 7/2, 9, 1204, 1209; 8, 1700, 1927, 2018, 2141, 2201, 2295-7, 2378, 2833, 2893, 3011, 3112, 3200, 3253, 3307-8, 3360, 3377, 4159, 4395, 4424, 4877, 6008, 6460, 7002, 8124, 8511-2, 8515, 8612, 9369; uw. 74/1, 76/12, 102/22, 297/7, 298/70, 299/35, 300/74, 302/1, 307/47, 308/6, 311/19; ZK 1c s. 14, 209-10, 212, 222, 338, 377, 397, 407, 411, 413-4, 422, 430, 434, 445, 448, 450, 453-4, 499, 503, 505, 534-6, 542-3, 551; 2 s. 40, 174, 193, 209, 216-7, 275, 304-5, 392, 410, 436).

1382 sołtys i Spytek z Woli Krzcięcickiej przeciw Krzcięcie z K. o przeoranie [roli] (SP 8, 1744); 1384 Krzęta z K. procesuje się z Bartkiem z Kowalowa i jego s. Wawrzyńcem o 30 grz. (SP 8, 2377, 2448, 2573 - tu ongiś z K.); → Kowalów p. 6; Włostek z Potoku procesuje się z Krzętą z K. o główszczyznę (SP 8, 2371, 2453); 1385 → p. 3b; Andrzej z K. uzyskuje kopaninę [tj. karczowisko pod uprawę] w K. przeciwko Krzcięcie z K. (SP 8, 3014); Ramołt z K. (SP 8, 3038)1Nie należy go utożsamiać z ww. Ramołtem wspomn. jako zm. w 1381; Mikołaj, Miczek Kobiałka [h. Pilawa] z K. i Olpic od 1383, zm. przed 1387 mąż Małgorzaty stryj Mik. Kobiałki z K. i Olpic (SP 8, 2156, 3485, 3833)2Niestety nie udało się ustalić, do którego z Kobiałków odnoszą się następujące zapisy z r. 1381, 1383 i 1386 (SP 8, 605, 2082, 4229, uw. 35/30, 36/24); 1385-1414 Małgorzata z K. ż. 1 v° Mik. Kobiałki z K. 1385, 2 v° Klemensa z K. 1387-8, matka Jana Kobiałki z K. i Olpic (SP 8, 3833, 4549, 4916, uw. 49/3, 51/23, 54/4, 56/1, 58/20, 60/8, 64/17, 66/17, 68/14, 70/16, 74/1, 76/12; ZK 193 s. 165; OK 4 k. 23r); 1386-7 Mikołaj, Miczek Kobiałka [h. Pilawa] z K. i Olpic od 1383 bratanek ww. Mik. Kobiałki, żona Katusza (SP 8, 2154, 2156, 4076, 4104-6, 4109, uw. 13/16,40, 25/9, 27/17, 33/14, 70/18); 1386 Katusza ż. Mik. Kobiałki z K. i Olpic (SP 8 uw. 27/17, 33/14); 1386-92 Staszek Gniady z K., żona Skrochna (SP 8, 4076, 4104-6, 4109, 4243, 4424, 4750, 5191; uw. 13/16,40, 25/11, 27/17, 33/14, 158/47, 193/12; 7/2, 1209, 1213; ZK 1c s. 206, 210, 213, 276); 1386 Skrochna z K. ż. tegoż Staszka (SP 8 uw. 13/40, 25/9, 27/17, 33/14); tenże uzyskuje wizję sądową przeciw Mik. Kobiałce o wycięty gaj, w którym wyciął 40 drzew i o drugi gaj (SP 8, 4076); tenże skazany na karę XV na rzecz tegoż Kobiałki za to, iż przed sądem powiedział: przechowujesz złodziei na moją szkodę (servas fures super me, SP 8, 4106); Skrochna [ż. Staszka Gniadego] z K. w sprawie z Mik. Kobiałką o: 130 grz., szkodę, rany i gaj (SP 8 uw. 25/9); Mik. Kobiałka oddala zarzuty siostry Grety, że trzyma gwałtem ne jej szkodę w swoim dworze Grzegorza (SP 8, 4229); 1386-8 → Bzów p. 3; 1387 Andrzej z K. s. Andrzeja (SP 8, 4395; 7/2, 1204); Włostek, Włościbor z K., Potoku 1376-1400 i Wojciechowic 1387 (SP 8 uw. 60/4); Jan Kobiałka z K. i Olpic 1394-1413 h. Pilawa s. Mik. Kobiałki z K. i Małgorzaty (SP 8 uw. 68/14, 70/16); Paszek z Piotrkowic przeciw Małgorzacie z K. o 2 kmieci (SP 8 uw. 60/8); taż ma stawić przed sądem w tej sprawie s. Jana (SP 8 uw. 68/14, 70/16).

1387-1403 Niemsta z K., ze Słaboszowic 1376-1413, Szczytnik [pow. prosz.] 1383-94, Skroniowa 1363-1411, Deszna 1400, Gylowa i Zbylucic w ziemi łęcz. 1401, h. Jastrzębiec (SP 8, 4276, 4281, 4916, 7424, 7523, 7787-8, 8458, 9774, uw. 156/14, 167/21, 229/116, 243/12,63, 312/25; ZK 1c s. 209-10, 212, 236, 347, 450, 454; 3 s. 468; 3a s. 420, 609; 3b s. 66); 1387 → p. 3b; 1388-9 Jakusz s. Piotra z K. (SP 8, 4611, uw. 156/14); 1388 → p. 5b; Małgorzata z K. oddala roszczenia Filipa z Piotrkowic o 20 grz. zakładu, który, jak zeznał Filip, uczynił jej zm. mąż Mik. Kobiałka (SP 8, 4549); taż Małgorzata ż. Klemensa z K. sprzedaje za 200 grz. oraz za zagrodnika i wielki mórg pod wysiew 6 ćw. w Skroniowie Niemście ze Słaboszowic cz. dziedziny w K. (SP 8, 4916); 1389 → Bzów p. 3; Jakusz s. Piotra z K. odstępuje Niemście ze Skroniowa wszystkie pola Garczwiców, ogród i cz. siedliska między [siedliskami] plebana i Krzęty (SP 8 uw. 156/14); Staszek Gniady z K. nie stawia się w sądzie w sprawie z Marciszem z Olpic o główszczyznę (SP 8 uw. 158/47); Więcław z Marcinowic sprzedaje za 16 grz. Niemście ze Skroniowa części dziedz. w K. i Wojciechowicach; Jakusz [z K] sprzedaje za 5 grz. temuż Niemście 1 ł. swej żony w K. (SP 8 uw. 167/21); 1389-91 Andrzej z K. procesuje się z Jaszkiem z Jemielnicy o 150 grz. posagu (ZK 1c s. 14, 222); 1392 wymienieni imiennie świadkowie Niemsty ze Słaboszowic zeznają przed sądem, że Maciej z K. uzyskał pr. pobytu i zamieszkanie od Niemsty (suscepit mansionem apud Nemstam) (ZK 1c s. 236); 1393-4 Mikołaj z K. (ZK 1c s. 300, 314, 316); 1393 tenże przeciw br. Mikołajowi i Marciszowi z Olpic [ss. Mik. Kobiałki] o: 2 konie, 2 sztuki bydła, 2 maciory, kury, gęsi, 60 kop zboża i 12 grz. (ZK 1c s. 300).

1394-1421 Andrzej Niemsta z K., Skroniowa 1394-1428, → Czuszowa 1397-1428, Szczytnik 1398-9, części Książa Małego 1398, Olchawy pow. pilzn. 1409-30 h. Jastrzębiec s. Niemsty z K., brat Stan. Niemsty, 1-sza ż. Hanka 1409, 2-ga ż. Anna 1437 jako macocha jego synów (ZK 1c s. 347, 427, 445; 5 s. 115; 194 s. 124, 274; 194 s. 15; GK 1 s. 107, 546; SP 8, 7787-8, 8458, 9774, uw. 309/17, 324/58, 325/81; 7/2, 221); 1394 Jachna z K. (ZK 2 s. 3); 1394-8 Falisława, Fałka, Chwałka z K. c. Wyszka z K. (ZK 2 s. 169, 399; SP 8, 7523, uw. 229/116, 243/12); 1395 Andrzej z K. przeciw Andrzejowi z Sędziszowa o połowę ogrodu w Sędziszowie (ZK 1c s. 407); Andrzej z K. stawia świadków w sporze o dziedzinę w Psarach [pow. lel.] z Mik. Olewińskim [z Olelina], o którą Andrzej przypozwał Gniewomira z Pawłowic (ZK 2 s. 217).

1396-1408 Jakub Szyszka z K. br. Andrzeja Szyszki (ZK 1c s. 453; SP 8, 7002; GK 1a k. 29r, 32r, 41v); 1396 br. Andrzej i Jakub z K. oddalają roszczenia Andrzeja z Sędziszowa do połowy ogrodu w Sędziszowie (ZK 1c s. 453); Perła ż. Mik. Żelaznego z Sieciechowic zastawia za 70 grz. gr pras. Andrzejowi z K. dziedziny w Mikułowicach [dziś nie istn.] i Poskitowie (ZK 2 s. 436); 1397 Jakusz z Piotrkowic zastawia za 36 grz Andrzejowi z K. Wolę z wyjątkiem robocizn (ZK 1c s. 489); tenże Andrzej ma zapłacić 12 grz. gr pras. Kmicie z Łowini pod karą XV (ZK 1c s. 499); Filip Skorzęczka (Scorzanczca) z K. (ZK 1c s. 544); 1398 Andrzej Szyszka dz. z K. ma zapłacić 16 grz. gr i 4 grz. kwartników poręki za Marcisza z Olpic Jakuszowi z Boleścic pod rygorem wwiązania go do cz. swej dziedziny trzymanej w zastawie przez Marcina. A jeśli się z tego nie wywiąże, da Jakuszowi w zastaw 2 kmieci w K. (SP 8, 6460zp.); tenże Andrzej, ręcząc za br. Jakuba z K., zastawia na rok za 31 grz. gr pras. Marciszowi z Olpic 7 kmieci w Woli Piołunowej [czyli Piołunce] (SP 8, 7002); Falisława z K. c. Wyszka nie stawiła się z 4 kapelanami przeciwko pozwanemu Niemście ze Skroniowa o cz. swej dziedziny w K. (SP 8, 7523); Marcisz z Olpic sprzedaje za 60 grz. Andrzejowi Niemście z Skroniowa wszystkie cz. dziedzin w K. wraz z pr. patr. kościoła tamże. Zobowiązuje się bronić Andrzeja od roszczeń stryjów, brata i innych osób; tenże Andrzej ma mu jeszcze zapłacić 32 grz. (SP 8, 7787-8); 1399 Jakusz Snopek z Mozgawy [pow. wiśl.] i jego synowie Jasz i Piotrasz zeznają, że Małgorzata c. Paszka z K. zapłaciła główszczyznę za zabicie Klemensa s. Jakusza; Niemsta i jego s. Andrzej jako poręczyciele tejże Małgorzaty zobowiązują się zapłacić Jakuszowi Snopkowi 30 grz. pod rygorem wzrostu długu do 60 grz. (SP 8, 8457-8); Więcław z Dziekanowic [par. Działoszyce] uzyskuje 12 grz. długu i 12 grz. szkody na Andrzeju Szyszce z K. (SP 8, 9369); 1399-1400 → Bibice p. 3B.

1402-36 Stanisław Niemsta I z K., Skroniowa 1381-1432, Deszna 1405-32, Książa Małego 1412-36, Wojciechowic 1407, Słaboszowic 1432-3 s. Niemsty z K., brat Andrzeja z K., żona Stachna z Morawian [pow. wiśl.], ojciec Mik. Kuli, Jakuba Kuli i Andrzeja z Wojciechowic (ZK 3a s. 576; 3b s. 400, 409; 193 s. 95; 197 s. 230, 480-1, 485; KSN 1654; SP 2, 2501); 1402 Stanisław [ze Skroniowa] s. Niemsty z K. spowiada się przed Janem prebendarzem ze Skroniowa przeciwko Siemię z Wojciechowic o wykoszenie gwałtem łąki i wycięcie drzew w gaju (ZK 3a s. 576); Elżbieta wd. po Klemensie z Kwiliny i jej s. Mściwoj, ręcząc za wszystkie dzieci zm. Klemensa: Mikołaja, Jana, Świętopełka, Dorotę i Jadwigę, sprzedają za 800 grz. i konia wart. 50 grz. Niemście ze Skroniowa całą cz. dziedziny w K., która należała do Andrzeja Szyszki, i całą Wolę Krzcięcicką (ZK 3 s. 468); 1409 Hanka ż. Andrzeja Niemsty z K. (ZK 5 s. 115); 1411 Więcław dz. z K. (OK 4 k. 176v); 1412 Zbychna z Rogowa ż. Piotra rezygnuje na rzecz Stan. Niemsty z K. z pr. posagowych i wiennych na Książu Wielkim (ZK 193 s. 95); 1414 Małgorzata wd. po Mik. Kobiałce z Olpic [i K.] pozyskawszy od Dobka z Olpic 40 grz. półgr z K. i 40 z Piotrkowic ustępuje mu całą cz. dziedziny w Olpicach po mężu Mikołaju; br. Dobek i Mikołaj z Olpic ustępują tejże Małgorzacie: bydło, trzodę, kury, gęsi, zboże w spichlerzu, zbroje, 4 konie i bydło robocze oraz skarbiec pieniężny. Zobowiązują się też bronić jej od roszczeń bratanków czyli dzieci Marcisza. Małgorzata będzie rezydować w Olpicach od 19 I do Wielkanocy [8 IV] (ZK 193 s. 165-6); 1415 Piotr z Damianów sprzedaje za 40 grz. półgr i za kmiecia w K. Elżbiecie wd. po Więcławie z Lubachów i jej dzieciom łan w Damianowach (ZK 6 s. 29); 1418 → Bolów p. 3; 1419 → Książ Mały.

1429-64 Stanisław Niemsta II z K., Słaboszowic 1432-48, Deszna 1432, → Czuszowa 1437-64, Olchawy 1437, Szczytnik 1449, Potoku 1440-56 i Wojciechowic 1459 h. Jastrzębiec s. Andrzeja Niemsty, brat Niemsty i Jagienki, żona Anna c. Strasza z Białaczowa i Kościelnik (ZK 196 s. 349; 197 s. 302; 10 s. 370; 11 s. 6, 54, 58, 316-7; 12 s. 50, 93, 96; 16 s. 53, 74, 89-90, 97, 110; 146 s. 514; 150 s. 20-2, 333-4; 198 s. 35; 199 s. 59-60, 89; 256 s. 73, 79, 100-1, 106, 113, 128-9, 141, 144, 146, 162-3, 165, 177, 185a; 257 s. 229, 232; 258 s. 6, 19, 30, 40, 125, 154, 203-4, 274, 303, 313, 340-1, 427; 259 s. 13, 16, 22-4, 27, 33, 38, 42, 45, 66, 82; 377 s. 29-30, 81, 282, 233, 295, 377-8, 411, 440-1, 458; GK 9 s. 121, 151; 14 s. 40, 72, 424; 15 s. 163, 289-90, 303; OK 5 s. 250v; 6 s. 122, 450, 627, 822; SP 2, 2465, 2501, 2729; 7/2, 944; Tyn. 87; Mp. 4, 1485, 1489, 1504); 1433 → Jędrzejów - klasztor p. b; → Boleścice p. 3; 1433 Jakusz mieszcz. ze Szczekocin sprzedaje za 12 grz. Stan. Niemście z K. pół sołectwa w Piołunce (Piołunowej Woli, ZK 197 s. 230).

1434-45 Niemsta z K., → Czuszowa 1437-42, Olchawy 1437, h. Jastrzębiec s. Andrzeja Niemsty, brat Stan. Niemsty (ZK 197 s. 302; 10 s. 370; 11 s. 6, 54, 58, 316-7; 12 s. 40, 50; 150 s. 20-2; 256 s. 62; GK 6 s. 45, 56: OK 5 k. 71v, 250v; 6 k. 122, 610, 812); 1434-43 Jagienka z K. c. Andrzeja Niemsty siostra Stanisława i Niemsty, ż. Mikołaja z Chrobrza i Młodzaw [obie wsie w pow. wiśl.] (ZK 197 s. 302; 11 s. 6; 12 s. 50. 93); 1434 taż oświadcza, że br. Stanisław i Niemsta dz. z K. skwitowali ją z dóbr dziedz. po ojcu w ziemi krak. i sand. (ZK 197 s. 302); 1436 Stan. Niemsta z K. winien płacić Mikołajowi z Chlewic na każdego ś. Marcina [11 XI] po 3 wiard. z powodu posieczonych granic na łące w Olpicach pod karą XV stronie i sądowi dokąd będzie miał tę łąkę w zastawie (ZK 197 s. 480-1); br. Niemsta i Stanisław z K. wwiązują za 100 grz. Mikołaja z Chrobrza i Młodzaw i jego ż. Jagienkę do cz. dziedziny w Mikułowicach kupionej przez nich od stryja Stanisława [Niemsty] (ZK 11 s. 6); ciż wwiązują tychże do Mikułowic i do Nowej Woli czyli Poskitowa (ZK 11 s. 54, 58); 1437 → Czuszów p. 3; br. nie podzieleni Stanisław i Niemsta z K. mają zapłacić 35 grz. Gniewoszowi z Pawłowic pod rygorem wzrostu długu do 120 grz. (ZK 146 s. 752. 783); ww. bracia oraz ich macocha Anna zastawiają za 150 grz. Mik. Owczarskiemu wieś Olchawę w pow. sand. [zamiast poprawnie pilzn.] (ZK 150 s. 20-2); 1438-9 Niemsta z K. pozywa Stan. Żydówkę pleb. z Kijów [pow. wiśl.] dz. z Rzemiędzic3Wieś ta należała do kap. krak., a Stanisław był jej posesorem jako kan. krak o to, że nie chciał stawić do poręki kmiecia Grzegorza (GK 6 s. 45, 56).

1440 Katarzyna c. zm. Andrzeja z Potoku z mężem Piotrem niegdyś z Żarczyc [pow. chęc.] sprzedają za 100 grz., konia wart. 20 grz. i płaszcz wart. 10 grz. Stan. Niemście z K. cz. dziedziny po jej ojcu w Potoku; tenże Stanisław ma zapłacić do 6 XII ww. Piotrowi z Potoku [i niegdyś z Żarczyc] 20 grz. pod rygorem zapłaty do następnego 6 XII 45 grz., a jeśli tej sumy nie zapłaci, da mu wwiązanie do cz. w Potoku, którą kupił od Katarzyny i od niego, oraz do łąki, leżącej k. wielkiej łąki tamże; tenże Piotr oświadcza, że z połowy tej dziedziny w Potoku, którą sprzedał Stan. Niemście, ustąpił temuż Stanisławowi, a drugą jej połowę zatrzymał w zastawie za 45 grz. wraz z łąką, leżącą k. wielkiej łąki (ZK 256 s. 128-9); 1442 tenże Stanisław zastawia na rok za 45 grz. Piotrowi z Potoku cz. dziedziny tamże, którą kupił od niego i jego ż. Katarzyny (ZK 311 s. 81); → Czuszów p. 3; 1443 tenże Stanisław zgłasza pr. bliższości do dziedziny w Poskitowie, którą jego br. Niemsta sprzedał Mikołajowi z Młodzaw i jego ż. Jagience; tenże Mikołaj ręczy temuż Stanisławowi za ż. Jagienkę, że jeśli uzyska pr. bliższości dziedzinę w Poskitowie, Jagienka nie zgłosi swych praw do niej (ZK 12 s. 50, 93); Stan. Niemsta z K. uzyskuje pr. bliższości na Mikołaju z Młodzaw cz. dziedziny w Poskitowie czyli Nowej Wsi, którą Mikołaj kupił od jego br. Niemsty. Aby wejść w jej posiadanie musi zapłacić Mikołajowi 150 grz. Jeśli nie zapłaci, utraci swe prawa (ZK 12 s. 96); 1445 → Brzuchania p. 3; → Jędrzejów - Klasztor p. b; 1446 Stan. Niemsta z K. zobowiązuje się zapłacić 20 grz. Kmicie z Łowini pod rygorem wwiązania go do 2 kmieci w Woli (ZK 377 s. 222); Piotr Kwap z Potoku zeznaje, że Stanisław z K. zapłacił mu 40 grz., dlatego daje mu wwiązanie do dziedziny, którą miał od niego w zastawie za tę sumę (ZK 377 s. 233).

1447 → Dziewięczyce p. 3; 1447-8 spór o sołectwo w Słaboszowicach między kl. jędrz. a Stan. Niemstą z K. i Mik. Kulą z Wojciechowic (ZK 146 s. 514; 150 s. 333-4; 257 s. 345-6; Mp. 4, 1485, 1504; W. Bukowski, Katalog opatów jędrzejowskich, w: Cystersi w Polsce, Kielce 1990, s. 194); 1448 Jan z Włodzisławia [dziś Wodzisław] zastawia na rok za 80 fl. węg. i 15 grz. Stan. Niemście z K. i Andrzejowi z Rakoszyna dziedzinę Świątniki k. m. Włodzisławia (ZK 377 s. 377-8); 1449 tenże Niemsta daje Janowi prep. kościoła Ś. Michała na zamku krak. łąkę k. łanu Wielogłowskiego, leżącą na klinie, w Szczytnikach w zamian za łąkę zw. Poświętna (Poszwathna) tamże (ZK 199 s. 59-60); Piotr z Borowa zobowiązuje się zapłacić 10 grz. Niemście z K. pod rygorem wwiązania go do cz. w Borowie (ZK 377 s. 411); 1450 Stan. Niemsta z K. sprzedaje za 30 grz. Pawłowi z Sędziszowa cz. dziedziny w Sędziszowie (ZK 377 s. 458); 1451 tenże Stanisław zastawia na rok za 4 grz. 25 sk. Mikołajowi z Gniewięcina dobra dziedz. w Laskowej z czynszem 1 grz. (ZK 258 s. 6); tenże zastawia temuż Mikołajowi za 4 grz. i 12 sk. 1 ł. czyli źreb osiadły w Piołunce; Stachna wd. po Janie z Potoku zastawia na rok za 8 grz. aż do pełnego wykupu Stan. Niemście z K. 1/4 dziedziny jej zm. męża w Potoku (ZK 258 s. 19, 30).

1453-75 Jakub Kula z K., Wojciechowic 1453-80, Deszna i Szczytnik s. Stan. Niemsty z K. brat Mik. Kuli i Andrzeja z Wojciechowic, żona Zofia c. Jana Niemsty z Książnic (ZK 258 s. 78, 86; 260 s. 146; 16 s. 343, 464; 17 s. 395, 527-9, 548-9; 315 s. 342; DLb. 1 s. 48; 2 s. 68-9, 155; GK 17 s. 444; 20 s. 36); 1453 z podziału dóbr między braćmi z Wojciechowic Mik. Kulą a Andrzejem i Jakubem Kulą Mikołajowi przypadają części dziedz. w: Olpicach, Boleścicach i Szczytnikach, natomiast Andrzejowi i Jakubowi całe dziedziny w: Desznic, Piołunce, K., Woli Krzcięcickiej i Słaboszowicach oraz połowa domu w Kleparzu za murami Krakowa (ZK 258 s. 78); → Deszno p. 3; 1456 Stan. Niemsta z K. zastawia za 8 grz. Jakubowi z Potoku cz. dziedziny w Potoku, którą trzyma w zastawie od Stachny Babiradowej (ZK 258 s. 125); 1458 Mikołaj Niemsta z K. i → Książa Małego (ZK 258 s. 156); 1459-72 Małgorzata c. Stan. Niemsty z K. ż. Stan. Morawca z → Konaszówki p. 3 (ZK 258 s. 203-4, 313; GK 19 s. 610); Stan. Niemsta z K. zobowiązuje się zapłacić 6 grz. długu za dzies. w Szczytnikach Piotrowi Cieśli kan. krak. pod karą XV stronie i sądowi (GK 15 s. 163); 1460 → Konaszówka p. 3; Stan. Niemsta z K. winien zapłacić 6 grz. kary Jakubowi Burzeńskiemu z Łowini pod karą XV stronie i sądowi oraz pod tąż karą 20 grz. za zabranie mu kmiecia Jakuba Skały. Za te 20 grz. daje aż do wykupienia Burzeńskiemu wwiązanie do 2 ł. - jednego w Woli z kmieciem Andrzejem, drugiego w K. z czynszem 1 grz. (GK 15 s. 289-90, 303zp.); 1462-9 Anna z K. ż. Stan. Niemsty z K. c. Strasza z Białaczowa i Kościelnik, od 1464 wdowa (ZK 16 s. 52-3, 74, 89-90, 97, 110, 166-7, 177, 179, 233-4, 252, 266, 411, 441; 17 s. 319-20, 454, 475, 481; GK 18 s. 702); 1463 → Konaszówka p. 3.

1464-88 Jan Niemsta z K. i Szczytnik 1466-91, dzierżawca Książa Małego 1483 s. Stan. Niemsty z K., br. Elżbiety, żona Barbara (ZK 259 s. 60, 82, 84, 101-2, 107, 111, 122-3, 131, 141, 148, 156, 168; 260 s. 54, 101, 117, 146-7, 180, 225, 239, 272, 335; 261 s. 42, 80-1, 197, 213, 218, 221, 228, 243, 281; 262 s. 274-5; 263 s. 8, 24, 40; 16 s. 408; 17 s. 378, 395, 527-9, 548-9, 555; 19 s. 159; 315 s. 282, 308, 342-3, 347, 352-3, 357, 375, 385, 399, 420; GK 18 s. 569, 751, 779, 807; 19 s. 939; 21 s. 29, 768-9, 839, 856-7, 1034; 22 s. 70, 88, 121, 1059; DLb. 2 s. 68-9; Rad. 429 s. 671; Kniaz. 55)4Nie należy go mylić z Janem Niemstą Brzostowskim z → Czuszowa, występujśącym w l. 1450-74, z którym się procesował w 1466 r; 1464 → Konaszówka p. 3; Stan. Niemsta z K. za dług 4 grz. ma dać Janowi z Włodzisławia wwiązanie do zastawu w Poskitowie czyli Nowej Wsi z czynszem 1/2 grz. (GK 17 s. 258); → p. 3c; 1465 → Kościelniki p. 3; Jakub Kula z Wojciechowic oświadcza, że gotów był dokonać wpisu do ksiąg ziemskich wraz z Janem Niemstą z K. dotyczącego podziału gajów w K. (ZK 260 s. 146); tenże Jan winien zapłacić 3 grz. długu Janowi z Łękawy (ZK 17 s. 378); 1467 Świętosław sługa Jakuba Kuli zeznaje, że Jan Niemsta z K. zadał mu 3 rany krwawe (ZK 315 s. 342); 1468 Niemsta z Czuszowa, ręcząc z Jana z K., zastawia na rok za 2 grz. Jakubowi Kuli z Wojciechowic kmiecia Grzegorza w Poskitowie (ZK 17 s. 527); Jakub Kula z Wojciechowic i Jan z K., odstępując od swego pow. [ksiąs.], dzielą się dobrami → Kadzinice gaj (ZK 17 s. 528-9).

1468 Jakub Kula z Wojciechowic i Jan z K. godzą się w sprawie dóbr. Piołunkę i Słaboszowice wraz z sołectwami w tych wsiach będą posiadali po połowie, zgodnie z dawnym podziałem przodków. Jeśli jeden drugiemu zaorał rolę lub zajął łąki, powinien je zwrócić po rozjemstwie antiquorum alias starczow. W Woli Krzcięcickicj będą posiadać łany, zgodnie z dawnym podziałem i wskazaniem starców, z tym, że Jakub będzie miał 4 stajania roli „post maricellam alias zannyaczka”. Odstępuje też Janowi cz. ze swoich łanów wg znaków, naprzeciw gumna Jana, w zamian za rolę Klin w K., a ponadto daje Janowi łan między jego łanami naprzeciw jego dworu w zamian za łan Orzeszowski przy łanie kmiecia Piotra Moczydelskiego, należącego do Jakuba, poczynając od drogi olpickiej do zarośli. Jakub będzie posiadał łąkę Młynarską Łąkę obok swego młyna wg znaków, daje natomiast Janowi łąkę Wierzbięcińską Łąkę w zamian za cz. łąki leżącej k. swojej łąki przy drodze z Wojciechowic. Nie będą czynić dróg przez łąki jeden drugiemu, ale będą jeździć starą drogą, biegnącą od młyna w Wojciechowicach do Potoku, gdzie obecnie jest ścieżka, aż do dworu Jana w K. Będą przejeżdżać łąki i pola Jana nie deptając nic ponad tę jedną drogę. Jan może zbudować młyn w K., gdzie teraz go ma, ale nowego nie będzie mógł zbudować powyżej stawu w K., gdyż „zathapyalby” młyn Jakuba w Wojciechowie, a ten poniżej nie będzie szkodził młynowi Jana, który ten może zbudować, nie będzie też zatrzymywał mu wody. Obaj będą mieć łąki i ogrody na błoniu w K. - każdy naprzeciw swoich łanów czyli siedlisk, nie szkodząc stawkowi i niwie, które są na tym błoniu. Łan i siedlisko Piechurzyńskie w Piołunce oraz siedlisko Sołtysowskie w Słaboszowicach będą mieć obaj zgodnie z dawnym podziałem. Sam Jan ma mieć w K. gaj alias Świrczowskie (Szwyrczowskye) od granic Olpic, jak to jest od dawna. Inne gaje, łąki i zarośla w K., Woli Krzcięcickicj i Piołunce są wspólne i Jan i Jakub Kula oraz ich poddani będą z nich wspólnie korzystać. Wg swego uznania mogą wyznaczyć granice między K. Jana a Olpicami Jakuba (ZK 17 s. 548-9); Jan z K. sprzedaje za 150 grz. Janowi z Chrobrza w pow. wiśl. całą cz. dziedziny w Poskitowie, którą trzymał w zastawie ojciec Jana Mik. Chroberski (ZK 17 s. 555); 1468-9 Jan z K. ma zapłacić 14 grz. Tomaszowi Rawałowskiemu pod rygorem wwiązania go do łanu osiadłego w Szczytnikach (GK 18 s. 569, 751, 779, 807); 1470 tenże zobowiązuje się zapłacić Andrzejowi Voglowi z Czaryża 80 grz. posagu siostry Elżbiety pod rygorem wwiązania go do łanów osiadłych w K. i Piołunce z czynszem 8 grz. (ZK 260 s. 335).

1483-1501 Stanisław Kula z K., → Wojciechowic 1483-99 i → Książa Małego br. Mik. Kuli z K. i Wojciechowic, żona Elżbieta c. Stan. Koczwary (ZK 261 s. 202; 263 s. 14; 153 s. 196; 154 s. 6-7; AKH 9, 521); 1483 Jan Niemsta z K. zastawia za 100 grz. Stanisławowi z Kowalowa cz. dziedziny w Szczytnikach (GK 21 s. 839); 1485 tenże zastawia za 40 grz. Jakubowi s. Ścibora z Boleścic cz. dziedziny w Woli Krzcięcickiej (GK 22 s. 70); 1488 Stan. Kula z Wojciechowic zapisuje ż. Elżbiecie c. Stan. Koczwary 300 fl. węg. posagu i tyleż wiana na połowie dóbr dziedz.: Książ Mały, Krzeszówka, Wojciechowice, Słaboszowice i K. (ZK 263 s. 14); 1497 dobra [Barbary] wd. po [Janie] Niemście Krzcięcickim i jej dzieci w Szczytnikach i innych wsiach w ziemi krak. i sand. zagrożone konfiskatą na rzecz Mik. Cikowskiego z powodu nie obesłania wyprawy wojennej, → niżej (MS 2, 885).

1498-1501 Mikołaj Kula z K. br. Stan. Kuli (ZK 153 s. 196; GK 27 s. 839, 962, 982, 1184; 28 s. 31, 90, 120, 124, 153); 1498 z podziału dóbr między br. Stan. i Mik. Kulami Mikołajowi przypadają: Wojciechowice, K., Wola Krzcięcicka, Słaboszowice, Piołunka, Olpice, → Boleścice i Deszno (ZK 153 s. 1967); Stan. Kula z Małego Książa oddala roszczenia Piotra z Chlewisk [pow. rad.] do zagrożonych konfiskatą dóbr K. i Piołunka (AKH 9, 521); 1499 na prośbę Stan. Kuli z Małego Książa do akt grodzkich krak. wpisano dok. wwdy krak. Spytka z Jarosławia z 6 VII 1497, wystawiony nad Dniestrem, poświadczający, iż Barbara Krzcięcicka [wd. po Janie Niemście z K.] ze swoich dóbr oprawnych w K. wysłała na wyprawę powszechną przeciw Turkom strzelca na dobrym koniu cisawym, uzbrojonego w pancerz, hełm i obojczyk z kuszą i mieczem (GK 27 s. 432); Mik. Kula z Wojciechowic zastawia za 600 fl. węg. w złocie Grzegorzowi Zebrzydowskiemu części swych dóbr w: Wojciechowicach, K., Woli Krzcięcickiej, Słaboszowicach, Piołunce, Olpicach i Desznie (GK 27 s. 839); → p. 3b.

1501-49, zm. 1549 Jerzy Niemsta z K. i Grodziny 1527-33 s. Jana Niemsty z K. i Barbary, 1-sza ż. Anna Gołuchowska z → Grodziny, 2-ga ż. Regina c. Mik. Glińskiego (ZK 154 s. 6-7; 269 s. 1-3, 132, 398; 297 s. 291-2, 351-2; 187 s, 95; 29 s. 349; Mog. s. 133; MS 4, 2797, 21157; Katalog UJ 370; LR s. 222; GK 33 s. 355-8; Wypisy 1536-8, 149; Corpus Inscriptionum → p. 7 s. 94-5 - inskrypcja nagrobkowa na tab. w kościele par. w K.; BCzart. Katalog 2, 979; Paprocki s. 180); 1501 Jerzy s. zm. Jana [Niemsty] z K. wydzierżawia za 3 lata Stan. Kuli z Małego Książa wsie: K., Słaboszowice, Piołunkę i Szczytniki. Stanisław ma każdego roku na 6 I płacić z tej dzierżawy po 15 grz. (ZK 154 s. 6-7); 1516-27 Anna Gołuchowska ż. Jerzego Niemsty z K. c. Kat. Gołuchowskiej z Grodziny i Klemensa (GK 33 s. 355-8; ZK 269 s. 1-3); 1518 Zygmunt Stary zezwala Jerzemu Niemście na sprzedanie za 1000 fl. jakiejkolwiek osobie duchownej czynszu wykupnego na dobrach: Szczytniki, K., Wola, Słaboszowice i Piołunka w ziemi krak. i Krępice w ziemi sand. (MS 4, 2797); 1520 Jan [Konarski] bp krak. widymuje dok. Zygmunta Starego z 1518 dla Jerzego Niemsty (Katalog UJ 370); 1527 → Grodzina p. 3; 1529 czynsz wykupny 10 grz. z K. i innych wsi [Jerzego] Niemsty dla psałterii w kat. krak. (LR s. 222); 1530 Bernard Rodeszyński ze Ślęcina rezygnuje za 20 grz. na rzecz Jerzego Niemsty z K. z praw. do 2 ról w K. zapisanych mu w formie zastawu przez Mik. Kulę (ZK 187 s. 95); 1538 Jerzy Niemsta dz. z K., odstępując od swego pow. [ksiąs.], zapisuje ż. Reginie c. Mik. Glińskiego 2000 fl. posagu i 2000 fl. wiana na dobrach dziedz.: K., Słaboszowice, Wola Krzcięcicka i Piołunka w pow. ksiąs. i na dobrach Seszelów i Ciuślice w pow. wiśl. (ZK 29 s. 349); 1543 → p. 5a; 1549 Zygmunt August poświadcza, że Jerzy Niemsta z K. ustanowił na wypadek swej śmierci opiekunami swoich dzieci i dóbr ż. Reginę, szwagra Hier. Lanckorońskiego z Brzezia oraz br. ciotecznych Rafała Jakubowskiego i Kaspra Smolika, a także zobowiązał ich do spłaty długu, który ma u Kaspra Smolika (BCzart. Katalog 2, 979).

3b. Kmiecie, karczmarze. 1376 Andrzej karczmarz z K. (SP 8, 49, 79); Andrzej kmieć z K. (SP 8, 124); 1382 Tomasz kmieć z K. (SP 8, 1700); 1385 Maciej kmieć z K. i Woli [Krzcięcickiej] powierza swemu panu Andrzejowi z K. sprawę przeciwko kmieciom z Kaliny Małej o zabójstwo i rany; prepozyt kl. miech, w imieniu swoich kmieci z Kaliny Małej przedkłada przyw. dotyczący tej wsi przeciwko Andrzejowi z K. (SP 8, 3200, 3253, 3307-8, 3377); 1387 Staszek kmieć z K. pana Niemsty ze Słaboszowic skazany przez sąd na karę XV, a każdy z jego pomocników na karę 6 grz. za wyłowienie ryb z rzeki przeciwko Ocie Tłustemu (Pignus) [z Mierzawy]. Królowa Jadwiga darowuje karę kmieciowi, ponieważ jego pan Niemsta został raniony strzałą podczas wyprawy wojennej na Ruś, i poleca nie sądzić go więcej (SP 8, 4276, 4281); → p. 3a; 1389 Staszek Gniady z K. procesuje się z Janem i Stanisławem kmieciami z K. o łąkę w K. (SP 8 uw. 193/12; ZK 1c s. 206); 1390 tenże Gniady procesuje się z Jaszkiem kmieciem z K. (ZK 1c s. 210, 213); 1394 kmieć Adam sołtys z K. oddala roszczenia Mik. Łętkowskiego z Łętkowic o 3 wiard. (ZK 1c s. 346, 349, 353); 1395 kmiecie z K. (ZK 1c s. 427); 1398 → p. 3a; 1420 Andrzej Niemsta z Czuszowa zastawia za 40 grz. półgr Mikołajowi z Łowini 4 kmieci w K., płacących 4 grz. czynszu (ZK 195 s. 15); 1463 Paweł kmieć z K. (GK 16 s. 839); 1480 Mik. Snopek kmieć z K. skazany na karę XV Mikołajowi z Pilczy dz. Przechodów i sądowi za nie stawienie przed sądem kmiecia Marcina Postułki karczmarza zbiegłego z wsi Przechody do K. i zatrzymanie go przez woźnego sąd. we dworze w K. (GK 27 s. 962, 982; 28 s. 31, 90, 120, 124, 153).

3c. Areał, dwór, karczma, pobór. 1382 Sądek pleb. z K. procesuje się z Przybkiem sołtysem z K. o karczmę (SP 8, 1854); 1460 łan kmiecy w K.→ p. 3a; 1464 wsie pana [Jakuba] Kuli: Wojciechowice, K., Olpice i Książ Mały skazane na karę XIV za niezapłacenie poboru (GK 17 s. 444); 1468 rola Klin, dwór w K. → p. 3a, 1470-80 w K. łany kmiece, role i łąki plebańskie (DLb. 2 s. 68); 1475 wieś K. pana [Jakuba] Kuli skazana na karę król. XIV za niezapłacenie 2 gr podatku król. (GK 20 s. 36); 1489, 1496-1502, 1518, 1520 pobór z cz. Kuli - brak danych; 1490-2, 1494 z 6 ł.; 1493-4, 1512-6 z 3 ł.; 1507-11 z 2 1/2 ł.; 1489-94, 1497-8 pobór w cz. Niemsty z 6 ł.; 1495-6, 1502, 1516, 1520 brak danych; 1499-1501 z 2 1/2 ł.; 1507-15 z 2 ł.; 1516 z 1 1/2 ł. (RP s. 10, 39, 76, 113, 136, 149, 162, 178, 192, 207, 226, 248, 277, 296, 323, 340, 367, 543, 571, 597, 626, 659, 710, 734, 790, 812, 834, 849); 1499-1501 dwór → p. 3b; 1529 karczma (LR s. 240); 1530 pobór w cz. [Kuli] z 2 ł., pobór w cz. Niemsty z 2 ł. (RP k. 14); 2 role → p. 3a; 1537 role folw. i kmiece, role plebańskie i karczma → p. 5a.

4. 1382 Przybek sołtys z K.→ p. 3c; 1388 Krzęta Stary z K. procesuje się z Niemstą ze Słaboszowic i Szczytnik o połowę sołectwa (SP 8 uw. 76/13, 78/3, 81/10, 90/22, 102/51, 116/6, 141/2 zp.)5Zapiski te mogą dotyczyć zarówno sołectwa w K. jak i w Słaboszowicach. Wydaje się też prawdopodobne, że sołectwo było wspólne dla obydwu wsi; 1394 kmieć Adam sołtys z K. (ZK 1c s. 312, 346, 349, 353); 1434 Mikołaj sołtys z K. (OK k. 71v); 1439 Piotr sołtys z K. (GK 6 s. 319); 1442 Stanisław sołtys ze Słaboszowic alias z K. (GK 7 s. 867-8).

5a. Kościół par. w K., pr. patr., uposażenie plebana, świętop., okręg par. 1326-7, 1350-1, 1354-5 dochody par. ocenione na 5 grz.; 1328 świętop. 4 1/2 sk.; 1335-6, 1342-3, 1345-53, 1355-8, 1373-4 świętop. 6 1/2 sk. (MV 1-2 s. wg ind.; Rejestr Świętop. s. 8, 31); 1388 Jakusz s. Piotra z K. sprzedaje za 12 grz. Mikołajowi pleb. w K. i jego następcom siedlisko z ogrodem w K. (SP 8, 4611); 1399 Piotr pleb. z K. zastawia za 30 grz. gr pras. aż do pełnego wykupu Kmicie z Łowini dzies. z ról kmiec. w Piołunce, lecz gdyby się coś wydarzyło [gdyby Piotr zmarł], wówczas Kmita odzyska pieniądze w cz. dziedziny Piotra w Szczytnikach (SP 8, 8013); 1437 Dobek i Mikołaj dz. z Pawłowic zawierają ugodę z Mikołajem komendarzem w K. w sprawie dziesięcin z Deszna, Woli [czyli z Piołunki] i Skrobaczowa darowanych im dożywotnio przez zmarłego Dziersława pleb. z K. (OK 5 k. 205v); 1438-40 Stanisław i Niemsta dziedzice i patroni kościoła par. w K. (OK 5 k. 250v; 6 k. 122); 1470-80 kościół drewn. Ś. Prokopa, pleban ma własne role i łąki w K., pobiera dzies. snop. i kon. z połowy łanów kmiec. w K., z cz. łanów kmiec. w Borowie i z zagród z rolami i folwarku szlach. w Wojciechowicach; dzies. z drugiej połowy łanów kmiec. w K. należy do plebana w Sędziszowie; w par.: K., Deszno, Borów, Potok, Mierzawa, Wojciechowice, Zielonki, Wola [czyli Piołunka] i Klemencice (DLb. 2 s. 68-9; 3 s. 364, 367, 374); 1523 Wawrzyniec prep. w Książu Wielkim i pleb. w K. sprzedają za 15 grz. Stan. Prasolkowi ze Skrobaczowa dzies. snop. [z ról folw.] tamże, przynależną do kościoła w K., którą będzie wybierał przez 3 lata (OW s. 242).

1529 do plebana należy dzies. snop. w: K. wart. 16 grz., Piołunce wart. 3 grz., z większej cz. Deszna wart. 15 grz., z ról folw. i od 1 kmiecia w Koskowicach wart. 18 gr, z ról folw. w Skrobaczowie wart. 6 grz. i 16 gr, z niw w Pielgrzymowicach wart. 1 grz., meszne ze Słaboszowic 3 ćw. żyta i tyleż owsa miary jędrz. wart. 45 gr, czynsz z karczmy w K., kolęda 1 kopa gr oraz dzies. kon. z K. wart. 12 gr (LR s. 240); 1532- 42 budowa mur. kościoła w K. z fundacji Jerzego Niemsty przez murarza Alberta (Corpus Inscriptionum → p. 7 s. 93-5 - dwie inskrypcje tablicowe w kościele w K.: wotywna i poświadczająca, → też p. 7); 1537 br. rodz. Wawrzyniec pleb. w K. i Baltazar Kula wobec imiennie wymienionych rozjemców zawierają ugodę z Jerzym Niemstą z K. Wawrzyniec wydzierżawia Jerzemu Niemście na 3 lata dzies. snop. z ról folw. i kmiec. we wsi K. tegoż Jerzego wraz z domem będącym na uposażeniu plebana na mieszkanie dla murarzy i robotników oraz role, łąki i ogród plebański, dochody kościoła i dziesięciny z wsi: Skrobaczów, Deszno i Piołunka oraz inne dzies. [z ról] w pobliżu Ś. Krzyża [może figura na polach zanikłej Woli Krzcięcickiej?] z wyjątkiem dzies. i karczmy, o których niżej. Za dzierżawę Jerzy Niemsta będzie płacił Wawrzyńcowi każdego roku 20 fl. i dawał na utrzymanie wikarych i nauczyciela, a resztę dochodów przeznaczy na budowę kościoła w K. Jeśli w tym czasie nie ukończy budowy, po upływie 3 lat Dziersław dokończy ją własnymi środkami, przez ten czas dzies. z ról folw. w K., należących do Kulów, i karczmę z czynszem oraz dzies. snop. w Wojciechowicach pleb. Wawrzyniec zachowuje dla siebie. Po upływie 3 lat Jerzy Niemsta zwróci plebanowi dzies., dom plebański z rolami, łąkami, bydłem, zasiewami ozimymi i dochodami (Wypisy z lat 1536-8, 149); 1541 Albert, Mikołaj i Stanisław muratorzy kościoła w K. (Wypisy 1539-41, 873 i przyp., 898, 905); 1543 Mik. [zamiast Jerzy] Niemsta z K. przeznacza 1000 fl. na swych wsiach Kobylniki i Manków w pow. wiśl. na uposażenie mansjonarii w kościele par. w K.; Zygmunt Stary zezwala Jerzemu Niemście z K. erygować w kościele par. w K. mansjonarię z zapisem 1000 fl. na wsiach Kobylniki i Manków (MS 4, 21155, 21157).

5b. Plebani, wikariusze z K. i kapelani dworu, pr. patr. 1376-82 pleb. Sadek (SP 8, 39, 91, 141, 229, 261-2, 925, 1854, 1928); 1376 kapelan Tomasz (SP 8, 91, 221, 229-30, 262); 1381 kapelan i wikary Grzegorz (SP 8, 626, 764, 902, 917, 978); 1382--5 kapelan Mikołaj (SP 8, 1700, 2954, 3485); 1388-94 pleb. Mikołaj (SP 8, 4611, uw. 101/8; ZK 1c s. 197; 2 s. 197); 1388 pleb. Mikołaj w sprawie z Mikołajem z Olpic o podpalenie i 20 grz. (SP 8 uw. 101/8); Jakusz s. Piotra z K. sprzedaje za 12 grz. gr Mikołajowi pleb. z K. i jego następcom siedlisko z ogrodem w K. (SP 8, 4611); 1389 → p. 3a; kapelan Niemierza (ZK 1c s. 193); 1391-8 wikary i prebendarz Sadek kapelan dworu Niemsty ze Skroniowa, Słaboszowic i Szczytnik 1394 (ZK 1c s. 105, 219, 266, 306, 311, 340, 347, 351, 393, 421, 510, 518; SP 8, 7121, 7424); 1393-5 kapelan Jan wikary z K. (ZK 1c s. 295, 300-2, 306, 311, 317, 330, 338, 413-4, 418, 421); 1393 kapelan Wawrzyniec (ZK 1c s. 307, 312); 1394 kleryk Ratołd z K. (ZK 1c s. 318, 336); wikary Mikołaj (ZK 2 s. 209); 1396-7 kapelan i wikary Adam (GK 1 s. 469, 472, 488); 1397 wikary Maciej (ZK 1c s. 534); 1398 4 kapelani → p. 3a; 1399 pleb. Piotr → p. 5a; 1401-4 pleb. Sadek (ZK 3a s. 301; 3b s. 136, 400); 1401 wikary Stanisław (ZK 3a s. 418); 1402-4 prebendarz Jan kapelan dworu Niemsty z K. (ZK 3a s. 420, 576, 609; 3b s. 66, 255); 1402 Niemsta z K. spowiada się u kapelana swego dworu przeciwko Piotrowi Spicymirowi z Krakowa (ZK 3a s. 420); → p. 3a; Niemsta z K. spowiada się u Jana kapelana swego dworu przeciwko Krzystce Litwinowej z Konar (ZK 3a s. 609); 1403 tenże spowiada się u Jana kapelana z K. przeciwko Dzierszkowi z Łagiewnik (ZK 3b s. 66); 1404 pleb. Mikołaj (ZK 3b s. 395); Stanisław [z K.] s. Niemsty spowiada się u pleb. Sądka przeciwko Więcławowi Brodzie i przeciwko Jakuszowi z Cianowic (ZK 3b s. 400, 409); 1419 wikary Adam kapelan Stan. Niemsty z → Książa [Małego] (GK 1 s. 161); 1419-33 pleb. Dziersław z Pawłowic br. Dobka Białozorca z Pawłowic (GK 1 s. 224; ZK 195 s. 362, 377; 196 s. 88-99; 197 s. 227, 233; 312 s. 349; OK k. 205v - jako zmarły); 1433 wikary Mikołaj (OK 5 k. 7r); 1436 pleb. Mikołaj (SP 2, 2694); 1437 komendarz Mikołaj → p. 5a; 1455 pleb. Andrzej z Wojciechowic (GK 12 s. 625); 1468 Stanisław pleb. z K. oskarża szl. br. nie podzielonych Łukasza i Zbigniewa z Włodzisławia i Klemencic o to, że wraz z 4 ludźmi podobnymi sobie i 6 niższego stanu przybyli do dziedziny K. i zabrali 2 woły na drodze publicznej wart. 5 grz. na szkodę 5 grz. i popędzili te woły przez 3 granice do swego dworu. Woźny sąd. zatrzymał te woły. Bracia zwrócili się z prośbą o odesłanie do swego powiatu [na roki w Książu]. Sąd zarządza, iż bracia mają oddać Stanisławowi woły pod karą XV stronie i sądowi (GK 18 s. 626-7); 1520 pleb. Stanisław (Wypisy 1516-25, 143); 1523-9 pleb. Leonard Czarnocki prep. w Książu Wielkim (OW 6560 s. 242; LR s. 240); 1537-51 pleb. Waw. Kula; 1551 tenże oskarżony o przechowywanie u siebie herezjarchy Jakuba niegdyś prepozyta w K. (Wypisy 1536-8, 149: przyp.).

5c. Szkoła w K. 1513 nauczyciel (minister ecclesie), 1527 klecha (E. Wiśniowski, Materiały do stanu liczebnego duchowieństwa i służby kościelnej w diecezji krakowskiej w pierwszej połowie XVI wieku, ABMK 18 s. 240-1); 1537, 1539 nauczyciel (tenże, Materiały, s. 240-1; Wypisy 1536-8, nr 149).

7. A. Szyszko-Bohusz, Dwa kościoły jednonawowe: Krzcięcice, Potok Wielki, Sprawozdania Komisji do Badania Historii Sztuki w Polsce 9, 1913, s. 116-7; Corpus Inscriptionum Poloniae 1: woj. kieleckie, pod red. J. Szymańskiego, z. 2: Jędrzejów i region jędrzejowski, wyd. B. Trelińska, Kielce 1978, s. wg ind.

8. W kościcle par. mur. późnogotyckim w K. wzniesionym w l. 1532-42 z fundacji Jerzego Niemsty z K. w zwornikach herby Jastrzębiec i Topór, tab. erekcyjna Jerzego Niemsty, tab. z imieniem Wojciecha muratora, kamienny, renesansowy nagrobek Jerzego Niemsty, wystawiony w 1542 r., płaskorzeźbiona płyta z leżącą postacią rycerza i napisem, spiżowy dzwon gotycki z 1 połowy XVI w. (KatZab. 3 z. 3 s. 15-6).

1 Nie należy go utożsamiać z ww. Ramołtem wspomn. jako zm. w 1381.

2 Niestety nie udało się ustalić, do którego z Kobiałków odnoszą się następujące zapisy z r. 1381, 1383 i 1386 (SP 8, 605, 2082, 4229, uw. 35/30, 36/24).

3 Wieś ta należała do kap. krak., a Stanisław był jej posesorem jako kan. krak.

4 Nie należy go mylić z Janem Niemstą Brzostowskim z → Czuszowa, występujśącym w l. 1450-74, z którym się procesował w 1466 r.

5 Zapiski te mogą dotyczyć zarówno sołectwa w K. jak i w Słaboszowicach. Wydaje się też prawdopodobne, że sołectwo było wspólne dla obydwu wsi.