KAWĘCZYN

(1397 Wola Caweczyn, 1403 Kawanczin, 1434 Kaweczin, 1456 Cavyeczin) 7 km na SE od Jędrzejowa.

1. 1456 n. pow. ksiąs. (ZK 14 s. 184; ŹD s. 88); 1581 par. Grodzina [dziś Grudzyny] (ŹD s. 88).

3. Własn. szlach. 1397-8 Stanisław Jelitko i Jakub z Goznej pozywają Piotra i Marcina kmieci z K.1W haśle Gozna błędnie zidentyfikowany jako Wola Kawęczyńska o zbiegnięcie od nich nocą (ZK 1c s. 566; SP 8, 6268); 1449 Jan z Bejsc [pow. wiśl.] wydzierżawia na 10 lat Mikołajowi z Kośmierzowa [dziś Kocmyrzów] całe swoje dobra w Opatkowicach [par. Grodzina] i w K., z wyłączeniem sołectwa w K. W pierwszym roku dzierżawy Mikołaj nie powinien płacić, a jedynie dać 14 ćwiertni mąki, w następnych latach będzie płacić 15 grz. rocznie, dawać 3 achtele piwa, 4 korce żyta, 1 korzec jagieł i 2 korce grochu (ZK 257 s. 362-3); 1456 Jan Beski z Bejsc wydzierżawia za 24 grz., na 3 lata, Janowi Wojszykowi kustoszowi kat. krak. i jego br. Przecławowi Wojszykowi [z Wójczy w pow. wiśl.] burgr. krak. całe swoje dobra w Opatkowicach i K. w pow. ksiąs. (ZK 14 s. 183-4); 1463 Jan Mruk z Bejsc zastawia za 20 fl. węg. Janowi z Opatkowic swoje wsie opust.: Opatkowice, K. i cz. w Młogolicach [w pow. wiśl., dziś zw. Cło] (ZK 258 s. 384); 1465 ww. Mruk z Bejsc i Opatkowic zastawia za 30 fl. węg. Janowi z Opatkowic dobra K. i Opatkowice (GK 17 s. 497-8); 1466 tenże Mruk zastawia za 50 fl. węg. ww. Janowi z Opatkowic całe cz. swoje w K. (GK 17 s. 820-1); 1469 Jan Opatkowski oświadcza, że ustąpił Janowi Beskiemu z zastawów w K. i Opatkowicach (GK 18 s. 826-7); 1471 Jan Beski zastawia za 12 grz. Stanisławowi Kijańskiemu cz. swoich dóbr w Opatkowicach i K. oraz młyn, karczmę i zagrodę w Młogolicach i daje mu wwiązanie w ww. dobra; tenże Beski wydzierżawia na 3 lata, za 10 grz. rocznie, Piotrowi niegdyś z Sieciechowic całe cz. swoich dóbr w Opatkowicach i K. i daje mu wwiązanie (GK 19 s. 510-2); 1473 tenże Beski zastawia za 150 grz. c. Katarzynie ż. Stanisława z Milejowic [pow. sand.] swoje wsie Opatkowice i K. oraz cz. Młogolic i daje wwiązanie, spłacając w ten sposób 150 grz. ze spuścizny po Ofce matce Katarzyny (GK 19 s. 824-5); 1506 Maciej Słodownik (Kacz. 9469); 1530 Ignacy Jasieński z Lścina ustępuje Januszowi Woźnickiemu chorążemu sier. z dóbr Opatkowice Naporzyńskie i K. jako ich tenutariuszowi; tenże Woźnicki darowuje Adamowi Jasieńskiemu z Jemielna cały dwór z rolami folw., łąkami i młynem w Opatkowicach i K., poręczając za swego br. Feliksa Woźnickiego; tenże chorąży sier. sprzedaje za 700 fl. Adamowi Jasieńskiemu z Jemielna całą resztę [pozostałą po darowiźnie] dóbr w Opatkowicach Naporzyńskich i K. (ZK 187 s. 53-5); Jan i Stanisław Opatkowscy zw. Naporkami ustępują ww. Adamowi z wszelkich swoich praw do Opatkowic Naporzyńskich i K. i dają mu w te dobra wwiązanie (ZK 187 s. 81).

4. 1434 Jan z Opatkowic pozywa Katarzynę z Bejsc o to, że wwiązała się w sołectwo w K., na którym, jak też na Młogolicach była zapisana jego macierzyzna, mianowicie 60 grz. posagu i 100 grz. wiana oraz o 30 grz. szkody (ZK 197 s. 269); 1449 → p. 3.

5. 1529 4 grz. dzies. snop. z całej wsi należy do pleb. w Mokrsku (LR s. 107).

6. 1506 Maciej słodownik z K. przyjęty do pr. miejskiego w Krakowie (Kacz. 9469).

1 W haśle Gozna błędnie zidentyfikowany jako Wola Kawęczyńska.