KĄTY

(1410 Kanthy, 1414 Kothy [!], 1438 Kathy, 1462 Canthi, 1480 Kąthy, 1530 Kąnti Zmygrodzkye) 5 km na SW od Żmigrodu Nowego.

1. 1480 n., 1581 pow. biec. (ZK 146 s. 729; ŹD s. 118); 1529 par. Żmigród Nowy (LR s. 284).

3. Własn. szlach. 1410 Władysław Jag. zatwierdza ugodę między Beatą z Bożegodaru, wd. po marszałku Królestwa Dymitrze [z Goraja], a Przybysławem z Grodziny, jego br. Pakoszem, Jakuszem, Janem i jego br. Adamem z Mokrska w sprawie podziału dóbr po [ich wuju] zm. pkom. krak. Pakoszu [ze Żmigrodu i Pałecznicy]. Przybysławowi i jego br. przypada zamek → Żmigród z miastem i z wsiami, m. in. z K. (ZDM 6, 1738); 1438 Przybysław ze Żmigrodu i Pakosz z → Grodziny dzielą dobra. Przybysławowi przypada zamek i m. → Żmigród z wsiami, m. in. z K. (ZK 146 s. 400); 1453 Katarzyna ż. Krzesława Wojszyka z Wojczy, łożnego król. i burgr. krak., c. Pakosza z Grodziny daje swemu mężowi 1/3 wszystkich swoich dóbr, m. in. zamku → Żmigród z wsiami, pośród nich K. (ZK 151 s. 210); 1462 Katarzyna dz. → Żmigrodu ż. Pawła Gołuchowskiego [1° voto ż. ww. Wojszyka, 2° voto ż. Mikołaja Stadnickiego] zapisuje mężowi na m. i zamku Żmigród, młynie i folwarku tamże oraz na wsiach K., Wola Kącka [dziś Wola, przysiółek K.; UN 58 s. 103] i Myscowa 100 grz. od niego pożyczonych (ZB 1 s. 221); 1470-80 ł. kmiece (DLb. 1 s. 494); 1480 Mikołaj Stadnicki dz. Żmigrodu pozywa br. Jana i Krzesława Wojszyków dziedziców Żmigrodu o wydzielenie 1/3 dóbr, tj: zamku i m. → Żmigród z wsiami, m. in. z K.; Adam, Tomasz, Jan, Andrzej i Elżbieta, dziedzice Żmigrodu, ss. i c. Jana Trzecieskiego zgodnie z pozwem ich zm. matki Katarzyny [ze Stadnickich] Trzecieskiej pozywają ww. Wojszyków o wydzielenie 1/3 dóbr, tj. zamku i m. → Żmigród z wsiami m. in. z K. (ZB 3 s. 15-6); Jan z Lipnicy [Wielkiej], z Nieczwi [dziś Niecew] [i Trzecieszy zw. dziś Trzycierz] w imieniu swoich ww. dzieci, zrodzonych ze zm. Katarzyną [c. ww. Katarzyny i Mikołaja Stadnickiego], sprzedaje za 750 fl. węg., za 2 konie, czyli woźniki, i za wóz Mikołajowi Stadnickiemu dobra dziedz. ww. Katarzyny [siostry tegoż Mikołaja]: zamek i m. Żmigród z wsiami: Żmigród Stary, Łysa Góra, Leszczyny, Toki, Mytarka, K., Wola Kącka, Myscowa, czyli Wołoska Wieś. Mytarza Wielka, Sierchowa [dziś Świerchowa], Bukowina i m. Osiek w pow. biec. oraz cz. Grodziny i Woli [Zegartowskiej], Zegartowice i Opatkowice. Wadium 100 grz. winno gwarantować, że dzieci po dojściu do wieku sprawnego nie będą sprzedaży kwestionować; ww. Mikołaj Stadnicki ze Żmigrodu i ww. Jan z Trzecieszy w imieniu swej zm. ż. Katarzyny z jednej strony oraz Jan Wojszyk s. zm. pkom. krak. Krzesława z Wojczy z drugiej strony stwierdzają, że umarzają zapisy na sumę 1070 grz., które zm. Katarzyna ż. Piotra Gołuchowskiego [matka Katarzyny Trzecieskiej i Mikołaja Stadnickiego] poczyniła Mikołajowi Stadnickiemu i na sumę 300 grz. Katarzynie [Trzecieskiej] na wsiach: Łysa Góra, Żmigród Stary, Siedliska i Leszczyny, zaś Jan Wojszyk s. Krzesława umarza zapis uczyniony jego zm. ojcu przez zm. Katarzynę ż. [2° voto] tegoż Krzesława na 1/3 dóbr dziedz., mianowicie na dobrach: zamek i m. Żmigród, wsie: Żmigród Stary, Łysa Góra, Toki, Siedliska, Mytarka, K., Wola Kącka, Myscowa, czyli Wołoska Wieś, Grodzina, Zegartowice i Opatkowice oraz na 1/3 sum na dobrach król.: Osiek, Mytarza Wielka, Bukowina, Sierchowa. Wszystkie te ww. dobra Mikołaj Stadnicki i Jan Trzecieski – w imieniu swoich dzieci – z jednej strony, a Jan Wojszyk – poręczający za swego br. Krzesława – z drugiej strony winni podzielić po połowie pod wadium 1000 grz. Umarzają też sprawę, którą mieli w sądzie biec. ww. Jan i Krzesław [Wojszykowie] z Mikołajem Stadnickim i jego zm. siostrą Katarzyną o wydzielenie trzeciej cz. ww. dóbr (ZK 146 s. 728-31); 1481 Krzesław Wojszyk ze Żmigrodu [s. Krzesława i Katarzyny] umarza zgodę na zapis w aktach, dokonany pod wadium 1000 grz., spisany z kaszt. przem. Mikołajem Stadnickim ze Żmigrodu w sprawie podziału dóbr macierzystych, m. in. zamku i m. → Żmigród z wsiami, pośród nich z K. (ZB 2 s. 54, 56-7); 1508 pobór z 3 ł. (RB); 1530 pobór z 4 ł., karczmy i młyna (RP k. 49); Andrzej Stadnicki ze Żmigrodu zapisuje swej ż. Katarzynie c. zm. wwdy ruskiego Stanisława [Kmity] z Wiśnicza 1000 fl. wiana i 1000 fl. posagu na swoich dobrach, m. in. w pow. biec. na wsiach: Żmigród Stary, Siedliska, K., Wola Kącka, Myscowa, Świątkowa, Grab, Olchowiec, Ożenna, Krępna, Bukowina, Sierchowa, Brzozowa i m. Osiek (ZK 187 s. 96); 1536 pobór z 4 ł., karczmy, młyna i od 1 chałupnika (RP).

5. 1470-80 dzies. snop. z ł. kmiec. wart. 1 wiard. z łanu należy do III preb. w kol. Ś. Floriana na Kleparzu (DLb. 1 s. 494); 1529 mensalia należą do par. w Żmigrodzie Nowym połączonej z kościołem w Mytarzy (LR s. 284).