KUŹNICA PAWŁOWSKA

(1439 ferrificium Pawel, 1446 ferrificium alias ruda, 1470-80 fabrica ferri Pawlowska alias Warczska) kuźnica bliżej nie zidentyfikowana w dobrach koziegłowskich nad rz. Wartą, przyłączona do wsi → Choroń, położonej już na pr. brzegu rz. Warty, w pow. lel. i par. Przybynów, ok. 8 km na SE od Koziegłowy.

[Ks. siew., por. 1446 pow. lel. → niżej]; 1470-80 par. Koziegłówki (DLb. 2 s. 192)1Po r. 1446 kuźnica ta została włączona do wsi Choroń, która należała do par. Przybynów i zapewne po r. 1494 teren po opust. K. P. znalazł się w granicach tejże par.

Własn. szlach. 1439-40 → Kuźnica Kamienica; 1443 Jan z Koziegłów sprzedaje za 1000 grz. wwdzie sand. Janowi z Oleśnicy [pow. wiśl.] wieś Ch. z przynależnościami [w tym K. P. → 1446] (ZK 313 s. 223; GK 8 s. 124-5); 1446 tenże wojewoda sprzedaje za 1000 grz. kaszt. roz. Hinczy z Rogowa [pow. wiśl.] wieś Choroń z kuźnicą alias rudą nad rz. Wartą w tej wsi (ZK 150 s. 283); Jan z Koziegłów zeznaje na rzecz tegoż Hinczy, że ferrificium alias ruda z karczmą i stawem nad rz. Wartą od dawnych czasów należy do dziedziny Choroń i wieczyście będą do niej należeć. Dziedzinę tę ww. Jan z Oleśnicy sprzedał temuż Hinczy z kuźnicą i stawem. Kuźnikowi przysługiwało od dawna i będzie nadal przysługiwać lecieństwo czyli pr. wypasania bydła i wyrębu oraz wypalania węgla w borach i lasach po obu brzegach Warty. W sporze o tę kuźnicę zachodźctwo i jej uwolnienie Jan z Oleśnicy pozwał Stanisława z Rędzin, który wraz z innymi poręczycielami ręczył Oleśnickiemu za tegoż Koziegłowskiego (SP 2, 3258; ZK 150 s. 284-5); 1487 dobra mirowskie, m. in. z wsią Choroń i kuźnicą [= K. P.] przechodzą z rąk Kobyleńskich w ręce kaszt. ośw. Piotra Myszkowskiego z Przeciszowa → Kobylany SHGK 2 s. 651 (ZK 372 s. 539-41 - wym. Zamek Mirów z wsiami i kuźnicą bez nazwy); 1494 tenże Myszkowski posiada dobra mirowskie w tym Choroń „et mineras duas unam iacentem circa villam Chorun et aliam Jurkonis nuncupatam in fluvio Wartha iacentem ibidem” → Koziegłowy zamek p. 32Pierwszą z kuźnic była K. P., drugą natomiast była najpewniej Kuźnica Jurgowska czyli Kuźnica Swankowska, która przejściowo znalazła się w dobrach mirowskich. 1470-80 wym. kuźnica P. czyli W. z nie wypełnionym formularzem (DLb. 2 s. 192).

1 Po r. 1446 kuźnica ta została włączona do wsi Choroń, która należała do par. Przybynów i zapewne po r. 1494 teren po opust. K. P. znalazł się w granicach tejże par.

2 Pierwszą z kuźnic była K. P., drugą natomiast była najpewniej Kuźnica Jurgowska czyli Kuźnica Swankowska, która przejściowo znalazła się w dobrach mirowskich.