PODANIN

1430 kop. XVIII w. Poddanyno (Wp. 5 nr 515), 1470 Podanyno (PG 57, 90v), 1469 Podanino (PZ 19, 22), 4,5 km na SE od Chodzieży.

1. 1475 n. pow. pozn. (PZ 20, 26v); 1510 par. Chodzież (LBP 83).

2. 1487, 1563 mł. Wierzbnik, 1564/65 młynik korzeczny na strudze → p. 3.

1564/65 granica P. i Chodzieży biegnie strugą aż do wsi Rataje (LWK 1, 207).

3. Własn. król. w stwie Ujście (lista tenutariuszy tego stwa → G.Star. 65-67). 1430 król Władysław Jag. pozwala Marcinowi ze Sławska kaszt. pozn. wykupić od Piotra Korzboka Ujście, m. in. ze wsią P. (Wp. 5 nr 515); 1469 Mac. [z Bnina] Mosiński pozwany przez Sędziwoja z Czarnkowa z sum, jakie ma zapisane na król. Ujściu, Nowej Wsi, Kaławie i P. (PZ 19, 22-22v); 1470 z podatkami król. zalega m. Ujście ze wsiami, m. in. z P. (PG 57. 90v); 1472 wieś P. zalega z podatkami (KcG 2, 471); 1475 P. wymienione wśród zalegających z podatkami wsi pow. pozn. (PZ 20, 26v); 1483 wieś król. P. w posiadaniu star. gen. wlkp. [Mac. Mosińskiego czyli Bnińskiego] (PG 9, 184v); 1487 król Kazimierz Jag. zezwala Maciejowi [Mosińskiemu] z Bnina wdzie pozn. zastawić Wojc. Potulickiemu wsie P. i Kaława oraz mł. Wierzbnik nal. do siwa Ujścia (MS 1 nr 1869); 1499 P. zalega z zapłatą poradlnego (PG 62, 44v).

1510 wieś [Piotra] Chodzieskiego [syna Wojc. Potulickiego] (LBP 83); 1515 Piotr Potulicki z Chodzieży zapisuje swej ż. Barbarze Pampowskiej posag i wiano na 1/2 dóbr nal. sobie z działów z bratem Mikołajem w m. Chodzieży i wsiach, m. in. P. (PG 15, 44v; PG 69, 187).

1508 pobór od 12 półł., od karczmy 6 gr (ASK I 3, 3); 1510 wieś P. ma 12 ł. os., 2 ł. sołeckie, 9 karczem (LBP 83); 1563 pobór od 3 1/2 ł., karczmy dor., mł. Wierzbnik o 1 kole (ASK I 5, 216v); 1564/65 w P. jest 28 kmieci os. na 14 śl., 4 zagr., bór na pół mili, młynik korzeczny na strudze (LWK 1, 149); 1577 wieś P. w stwie ujskim [formularz poboru nie wypełniony] (ASK I 5, 668v).

4. 1510 dwa ł. sołeckie (LBP 83).

5. 1510 wieś P. w par. Chodzież płaci dzies. wiard. po 6 gr z każdego łanu os., a z każdej karczmy po 1 gr; łany sołeckie nie płacą dzies.; meszne płacone jest plebanowi (LBP 83).

7. Schulz Netzegau 174.