KRĄPKA

1564/65 Krępki, 1582 Krąpka, mł. 1,5 km na SE od Chodzieży.

1564/65 struga Bolemka płynie od mł. król. K. [przez jez. Chodzieskie] w stronę wsi Rataje [na N od Chodzieży] (LWK 1, 207); 1582 Kasper Potulicki wojewodzic pozn. oskarża Krąpczyków niegdyś młynarzy z mł. K., poddanych Stanisława Górki wdy pozn., o zaoranie kopca granicznego koło mł. K. (KcG 26, 205); 1768 Wierzbnik i K. młyny miejskie Chodzieży (KcG 164, 94).

Uwaga: Na mapach z przełomu XVIII i XIX w. (Streit, Schr. Eng.) zaznaczony mł. Krumka na S od południowego krańca jez. Chodzieskiego, ok. 1,5 km na SE od miasta. Na MTop. 1950, oznaczono w tym miejscu mł. bez nazwy.