GLINICZEK

(1388 Glinik, 1422 Glinnik, 1445 Glinniczek, 1470-80 Glynnik, Glynniczek, 1477 Glinnyczek, 1480 Glynyczek, 1486 Glynyk, 1495 Glynnyczek, 1508 Glinik Pakoschow, 1536 Glinnik Cziangaczow) 4 km na E od Jasła.

1. 1508 n., 1581 pow. biec. (RP s. 434; ŹD s. 120); 1470 n. par. Tarnowiec (DLb. 1 s. 491).

2. 1470-80 G. graniczy z Czeluśnicą (DLb. 3 s. 209); 1584 granicę między G. a Czeluśnicą stanowi potok → Czarna [dziś Czarny Potok] (ZK 406 s. 183).

3. Własn. szlach. 1388 wd. po Michale z G. przeciw swojemu s. Pakoszowi (SP 8 uw. 95/45); 1422 Pakosz z G. (ZB 1A s. 253); 1437 Piotr [Ciągacz] z G. (ZB 1 s. 11); tenże zapisuje swej ż. Elżbiecie c. Więceńca z Wojnowa [woj. pozn.] 140 grz. wiana i posagu na połowie swoich dóbr (ZK 150 s. 25); 1442 Elżbieta Ciągaczowa z G.; 1445 wd. po Piotrze Ciągaczu (ZB 1 s. 63, 84); 1445 Piotr Sieciech z G. (ZB 1 s. 84); 1460 Pakosz z G. s. zm. [Piotra] Ciągacza zeznaje, że stryj jego Jan Sądkowski [z Sądkowej] zaspokoił jego pretensje z opieki w G. i Rostokach (ZB 1 s. 206); 1470-80 właśc. Grzegorz Chorążyc [s. Marcina z Wrocimowic?] h. Półkozic. Łany kmiece, folwark (DLb. 1 s. 491); 1477 Helena i Beata dziedziczki G., siostry Marcina Chorążyca z Wrocimowic i → Brzany (ZB 3 s. 3); 1480-7 Helena wd. po Grzegorzu z G., dziedziczka G. i Rostoków (ZB 2 s. 38, 148, 161, 179); 1487 taż zapisuje Wawrzyńcowi [Wroszowi] z Ulaszowic [pow. pilzn.] 2 grz. na wszystkich swoich ludziach w G. (ZB 2 s. 179); 1493-8 Marcin [Chorążyc?] dz. Rostoków i G. (ZB 2 s. 276; GB 4 s. 188); 1495 tenże gwarantuje Janowi Sądkowskicmu zwrot 30 grz. ewentualnym wwiązaniem w swoich 2 kmieci w G.: Mac. Bobrka i Mac. Cichonia i w cały swój młyn w G. (GB 4 s. 51); 1496 tenże Marcin w sporze z [ze swą siostrą] Katarzyną wd. po [Wawrzyńcu] Wroszu z Ulaszowic dziedziczką G. i Rostoków i jej siostrą Anną ż. szl. Mik. Zielonki przedkłada w sądzie grodzkim biec. dok. na trzecią cz. G. i Rostoków (GB 4 s. 89); tenże gwarantuje swej siostrze ww. Katarzynie wypłatę 23 grz. posagu ewentualnym wwiązaniem w 2 kmieci w G.: Bobrka i Cichonia; tenże gwarantuje swej siostrze Annie ż. szl. Mik. „Lavthorzyski” [Lutoryski z Lutoryża w ziemi sanockiej, zw. też wyżej Zielonką] wypłatę 23 grz. posagu ewentualnym wwiązaniem w 2 kmieci w Rostokach i wiardunek z karczmy (GB 4 s. 94-5); 1497 tenże Marcin zastawia za 17 grz. Wojciechowi z Szebnia [pow. pilzn.] 2 kmieci w Rostokach i młyn w G. (GB 4 s. 124); tenże zastawia za 17 grz. Janowi Zarszyńskiemu z Zarszyna [ziemia sanocka] 2 kmieci w Rostokach i młyn w G. (GB 4 s. 188); 1508 pobór w G. Pakoszów z 2 1/2 ł. (RP s. 434); 1518 Marcin dz. G., dzierżawca Sądkowej i Dobrucowej (ZP 34 s. 443); 1529 role folw. (LR s. 75); 1536 pobór w G. Ciągaczów z 2 1/2 ł. (RP).

5. 1470-80 dzies. wart. 1 wiardunku z ł. kmiecych w G. II prebendzie kol. Ś. Floriana na Kleparzu (DLb. 1 s. 491); 1529 dzies. snop. wart. 1 1/2 grz. z ról folw. w G. i Sądkowej oraz meszne z G. plebanowi w Tarnowcu, dzies. snop. z wszystkich ról kmiec. wart. 3 1/2 grz. kolegiacie Ś. Floriana (LR s. 75, 299).