KOKOCKO

(1393 Cokusch, Kokusch, Koketz, Kokutsch, Kokuchss, Kokosch, 1535 Cokoczko) 12 km na SW od Chełmna.

1393 folw. komt. starogr. (GA 499); 1438 wieś (GZ 95); 1535 teryt. bpstwa chełm., klucz starogr., par Starogród (Bi. 57, 77).

3. 1393-1430 własn. Zak.; 1393 inwentarz folw.: 8 klaczy, 1 koń rasy miejscowej, 5 krów, 3 świnie1Inwentarz z r. 1393 podany przykładowo (GA 499, 500, 504); 1438 wieś, własn. Zak., 47 ł. czynsz., dają z łanu 1 grz. i 3 kury, 38 ł. opust., wspólnota wsi daje 1 grz. czynszu za 2 ostrowy (GZ 95); 1430 pszczoły w K. trzymane na pol.: Ludwik ma 18 pni, Waldowski 15, Slyske 12, karczmarz 4 (GA 505); 1454, 1457 m. Chełmno prosi króla o nadanie wsi K. i in. na pr. chełm. z wielkim i małym sądownictwem dla naprawy podupadłego miasta (AST 4, 415-6, 589); 1505 Aleksander Jag. nadaje okr. starogr. z K. bpowi chełm. (UC nr 768).

4. 1535 bp chełm. Jan Dantyszek wznawia przyw. dla Szymona sołtysa w K., Szymon ma 3 ł. sołt. i Mikołaj 2 ł. na pr. chełm., cała wieś ma 50 ł., czynsz z łanu 1 grz., 2 kury i korzec owsa (UC nr 902).

5. 1402-16 bp chełm. Arnold zleca plebanowi w Starogrodzie osadzić kapłana N. na wakującej plebanii w K. po dokonaniu prezentacji przez komtura starogr. (EZ 9, 306); 1445 par. w K. w planie synodu laickiego bpstwa chełm. (UC nr 578).

1 Inwentarz z r. 1393 podany przykładowo.