SMOGURSK

(1214 Smogorsch, Smogofk, Smogorsky, Smogorsk) 5 km na SE od Fordonu, połączony w XVIII w. z Czarnowem.

1. 1414 komt. bierzg. (MT 325); 1418 prok. Pień, wieś (GA 464); 1428 komt. tor. (GA 444); 1570 teryt. m. Torunia, klucz bierzg., par. Czarnowo (Bi. 47, 83).

3. 1418 własn. Zak., 30 ł. chł., w tym 3 ł. sołt., 3 ł. os., 24 opust., czynsz z łanu os. po 3 wiard., z karczmy 1 grz. (GZ 464); 1428 18 ł. opust. (GA 444); 1437-8 27 ł. chł., w tym 7 ł. os., mł. daje czynszu 6 1/2 grz. (GZ 92-3): 1457 m. Toruń prosi króla o wsie i folw. należące niegdyś do Zak., między in. o wieś S. (AST 4, 546-7, 549); czynsz z S. 6 grz. (ibid. 550); 1457 Kazimierz Jag. nadaje S. m. Toruniowi na pr. chełm. (AST 4, 600; MT 525).

4. 1446 komtur tor. Jan v. Beenhausen wznawia przyw. dla S.: łączny obszar 30 ł., w tym 2 ostrowy 13 ł., sołtys Stefan Derchla ma 3 ł. na pr. chełm. i 1/3 opłat z sądownictwa, w razie potrzeby ma służyć Zak. z koniem wartości 4 grz., a także troszczyć się o zasiedlenie dalszych 10 ł., o czynszu po 1/2 grz. i 2 kury z łanu (MT 657).

6. 1414 szkody woj. na 80 grz. (Br. 154).