KUROWO

1W dokumencie z 1187 r., w którym ks. Kazimierz wraz z bpem płoc. i bpem kuj. rozstrzyga spór między Krzywosądem i Sieciechem a kap. płoc. o kaplicę Ś. Benedykta i jej uposażenie, jest wymieniona “villa Crow”, która wg wydawczyni ZDP (nr 4) być może jest wsią K. w pow. sierp (1348 Kurowo, Curowo Ecclesie) 9 km na S od Sierpca.

1. 1348 n. par. K. (Żebr. 37); 1435 n. distr. płoc. (MK 335, 103v); 1491 pow. biel. (MK 6, 261); 1506 dek. sierp. (MD); 1578 pow. sierp. (ŹD 46).

2. 1417 → p. 3; 1549 płosa w Białoskórach od drogi kurowskiej do drogi wiodącej do siedliska [w Białoskórach] (PG 14, 404v); 1596 w polu pod K. płosy obok drogi sierpeckiej (PG 98, 407).

3. Włas. szlach. 1405 Tomek z K. (Pł. nr 510); 1417 Sądek z C. zastawia Adamowi z wsi Ostrowy cz. włas. wraz z domem i siedliskiem, leżącą obok granic Ostrowów w 10 kopach gr posp. na 3 lata (MK 5, 70v-71); 1422 Dziersław zw. Kurowski (W 1, 39v); 1425 Piotr z C. (WD 1, 111v); 1435 Świętosław z K. sprzedaje Piotrowi całą swą cz. w Cieślinie z młynem za 20 kóp gr posp.; Wojciech z Cieślina sprzedaje Janowi dz. z K. połowę dziedzictwa w K., kupioną od Szymona, za 9 kóp gr posp. (MK 335, 103v-104); 1437 Wojciech z Cieślina zamienia z Szymonem z Cieślina 2 cz. ojcowizny w Cieślinie na cz. w K. z dodatkiem 7 kóp gr przez Wojciecha i z warunkiem, że Wojciech i jego spadkobiercy będą wieczyście korzystać z lasku i gliny na tychże dwóch częściach (MK 336, 68-68v); tenże Wojciech oddaje Mroczkowi z Cieślina całą swą cz. w K. w zamian za cz. w Cieślinie z młynem; następnie Wojciech resztę cz. w K. i Mroczek całą cz. w K. (wymienioną od Wojciecha) sprzedają Mścisławowi dz. z Węgrzynowa za 35 kóp gr (MK 336, 68v); 1440 Katarzyna wd. po Tomaszu z K. wniosła 15 1/2 kóp gr posp. do K. z dóbr [obecnego] męża Jana, otrzymanych przez niego po ojcu Pawle w Białoskórach (MK 336, 88); 1441 Stanisław, Katarzyna, Małgorzata i Jadwiga, dzieci zm. Piotra z K., sprzedają Piotrowi z Czachorowa 1 wł. w Cieślinie z cz. młyna za 20 kóp gr posp. (MK 336, 28v); 1449 Piotr z Czachorowa sprzedaje Świętosławowi z Cieślina 1 wł. w Cieślinie, kupioną od dzieci zm. Piotra z K., za 20 kóp gr posp. (MK 337, 74-74v); 1472 Maciej Kurosz z K. syn Piotra z K. herbu Rogala, alumn płoc. (SP II nr 4108); Tomasz s. Jana z C., student Uniwersytetu Krakowskiego (Album I, 206); 1491 → p. 4; 1531: Piotr i Grzegorz Białoskórscy – 1/2 wł. folw., Paweł Ostrowski, Podawczyna, Kozicki, Romatowscy – 2 1/2 wł. folw. (RP 41, 87v).

4. 1491 ks. Janusz II nadaje Jakubowi Ostrowskiemu pr. nieodpowiedne, zwolnienie od kar i pr. chełm. na jego włas. w C., w Leszczynie [Księżym] i dwóch wsiach Ostrowy (MK 6, 261).

5. 1348 bp płoc. potwierdza erekcję par. w K. (Żebr. 37); 1366 dzies. z wsi K., mimo że nie należy do par. w Bądkowie Kościelnym, ma pobierać pleban tejże par. (Reg. Priv. 232); 1461 ksiądz Mikołaj z Kęsic rektor kościoła par. w C., pisarz bpa płoc. (Ep. 5, 118); 1598 kościół par. ŚŚ. Piotra i Pawła Apostołów (WP 5, 60).

7. 1467-1519 (Ep. 9, 214; Ep. 10, 204; Ep. 2, 433; Bon. XIII, 246).

8. I poł. XII w. [?] cmentarzysko z grobami szkieletowymi w obudowie kamiennej (Rauhut 508-509).

1 W dokumencie z 1187 r., w którym ks. Kazimierz wraz z bpem płoc. i bpem kuj. rozstrzyga spór między Krzywosądem i Sieciechem a kap. płoc. o kaplicę Ś. Benedykta i jej uposażenie, jest wymieniona “villa Crow”, która wg wydawczyni ZDP (nr 4) być może jest wsią K. w pow. sierp.