LESZCZYNO KSIĘŻE

(1416 Lesczino Magnum, Lesczno, Lescyno, Lyesczino, Lyescyno Pauli1Nazwa L. P. występuje raz tylko jeden w RP z 1531 r. Identyfikacja L. K. z Leszczynem Kmiecym wg AM. Nazwa “Księże” jest nowsza, powstała po nadaniu części Leszczyna jezuitom. Wg SG V, 174, były 3 wsie L.: Księże, Kmiece i Szlacheckie, Lesczino Cmethonum) 4 km na SE od Bielska.

1. 1472 n. ziemia płoc. (MK 5, 18v); 1491 n. pow. biel. (MK 6, 261); 1578 par. Bielsk (ŹD 18, 26).

2. 1446 wieś L. i jej źreb na prawo od drogi mesznej, wiodącej z Leszczyna Szlacheckiego do Zagroby (ADP perg. 265)2“In villa L. et eius sorte a dextris vie meszna droga, que ex Lesczino Nobilium in Zagroba ducit”. Była to droga wiodąca do kościoła w Zagrobie; 1472-1475 pole w Smolinie naprzeciwko dóbr L. w miejscu zw. Czary (PG 55, 101v; PG 61, 125); 1596 pole w Smolinie pod Rudowem w miejscu zw. Czary, zagony od drogi wiodącej przez łąki do granic L. (PG 98, 875-875v).

3. Włas. szlach. 1416 Jakub z L. M. kupuje 5 wł. wójtostwa w Proboszczewicach (ADP perg. 160); 1443 Jan z L. (MK 337, 125); 1446 → p. 5; 1449 Piotr z L. zabezpiecza żonie Ofce 60 kóp gr tytułem wiana na połowie włas. w L., którą zakupił między braćmi (MK 337, 79v); 1454 Lassota Leszczyński rozdzielca szlachty z Grodkowa [Sędzicowego] (MK 337, 93); 1466 Dobiesław s. Stanisława z L. student Uniwersytetu Krakowskiego (Album I, 184); 1469 Jan ze Święcic i Grzegorz z Kamionek zabezpieczają każdy po 45 kóp gr w szelągach na połowie swych dóbr tytułem wiana żonom: Jan – Katarzynie, Grzegorz – Małgorzacie, córkom Jana z L.3W Słowniku hist.-geogr. z. wyszogrodzkiej (s. 56) błędnie zidentyfikowano jako Leszno (MK 335, 34); 1470 Jakub, Jan i Mikołaj, bracia dziedzice z L., i Ofka wd. po Piotrze z L., wójtowie w Proboszczewicach, odstępują całe wójtostwo, 5 wł., Piotrowi z Kuchar[-Jeżewa] prep. kat. płoc. i właścicielowi wsi Proboszczewice za 45 kóp gr w szelągach (Ep. 5, 215v); 1472 Jan z L. darowuje synowcom: Pawłowi, Mikołajowi, Piotrowi, synom zm. Piotra z L., całą swą włas. w L. (MK 5, 18v); 1488 Leszczyński otrzymuje od pkancl. ks. Janusza II 10 gr na wydatki w Ciechanowie (K skarb. nr 1145); 1491 → p. 4; 1494 Jan Rakowski mąż Anny c. Pawła Leszczyńskiego daje synom zm. Krystyna z Osuchowa kaszt. raw., synom zm. Jana Mzurki z Gawłowa kaszt. soch., synom Piotra z Niździna i Mikołajowi z Bielewa 1 wł. w Rakowie w zamian za pr. bliższości do Zaborowa po tymże Pawle Leszczyńskim (MK 18, 76v); 1497 Jan z L. zastępcą szlachty z wsi [Piaski]-Zarzecze przeciwko plebanowi z Jeżewa (Ep. 15, 116); 1531: [Paweł] Suleński – 7 wł. os., młyn wietrzny w dzierżawie rocznej, Feliks i Jakub – 2 wł. os., młyn wietrzny w dzierżawie rocznej, Koszyk – 2 ćwierci os., Krupa – 1/2 wł. folw. (RP 41, 84).

4. 1491 ks. Janusz II nadaje Jakubowi Ostrowskiemu pr. nieodpowiedne, zwolnienie od kar i pr. chełm. na jego włas. w 2 wsiach Ostrowy, Kurowie i L. (MK 6, 261)4Nie podano wysokości czynszu.

5. 1446 bp płoc. przysądza Mikołajowi benedyktynowi prep. kościoła par. w Bielsku dzies. z ról kmiec. i szlach. we wsi L. wbrew żądaniom rektora kościoła par. w Woźnikach (ADP perg. 265).

7. Bon. XIV, 132-133.

1 Nazwa L. P. występuje raz tylko jeden w RP z 1531 r. Identyfikacja L. K. z Leszczynem Kmiecym wg AM. Nazwa “Księże” jest nowsza, powstała po nadaniu części Leszczyna jezuitom. Wg SG V, 174, były 3 wsie L.: Księże, Kmiece i Szlacheckie.

2 “In villa L. et eius sorte a dextris vie meszna droga, que ex Lesczino Nobilium in Zagroba ducit”. Była to droga wiodąca do kościoła w Zagrobie.

3 W Słowniku hist.-geogr. z. wyszogrodzkiej (s. 56) błędnie zidentyfikowano jako Leszno.

4 Nie podano wysokości czynszu.