KŁODNICA KOŚCIELNA

(1325; w źr zw. K, K. Maciejowskiego, od XIX w. K. Kościelną; Kosyl 601; SHGL 101; Osady 69) dziś cz. m. Chodel, 11 km na SE od Opola Lub., nad rz. Chodelką; ok. 80 km na NE od kl., 23 km na SE od → Braciejowic.

Pow. lub.; par. własna, od 1541 r. par. Chodel.

Własn. szlach., od 1582 r. kolegium Jezuitów w Lublinie.

5. Dzies. należy do kl. święt. i bpa krak. oraz do pleb., najpierw miejscowego, potem Chodla.

1470-80 z 6 łkm. dzies. snop. i kon. wart. do 6 grz. dowożą kl. święt., z folw. dzies. bierze pleb. K.K. (DLb. II 546; III 252); 1492 Stanisław z Wojczyc kan. i oficjał sand. przyznaje kl. święt. dzies. z 6 łkm. w → Godowie, 6 łkm. w → Komaszycach i 8 łkm.1Tak Gacki. Wg DLb. kl. bral dzies. z 8 łkm. w Godowie i 6 Ikm. w K.K., możliwe zatem, że Gacki błędnie streścił dok. z 1492 r., przestawiając liczbę łanów w K.K., zaś bpowi krak. dzies. z pozostałych łkm., tych, które wykarczowane zostały w ciągu ostatnich 40 lat (Gacki 306);

1528 opat święt. skarży w konsystorzu lub. kmieci z K.K., Godowa i Komaszyc o zabranie należnej kl. z ich ról dzies. bez zapłaty (Gacki 86); 1529 dzies. snop. wart. 3 wiard. należy do stołu konw. święt., z pewnych ról folw. dzies. snop. wart. 0,5 grz. pobiera pleb. (LR 351, 432); 1537 dzies. za ten rok z ww. wsi kupił od kl. za 22 grz. ich dz. (ib. 306); 1538 ww. dzies. kupuje za 20 grz. wójt Głogówka (ib.); 1539n. najpierw dz. K.K., Godowa i Komaszyc, czyli Maciejowscy h. Ciołek, a następnie pleb. Chodla płacili kl. za dzies. z tych wsi po 20 grz. rocznie (ib.); 1541 nowo erygowana parafia w Chodlu uzyskuje m.in. dzies. z K.K. i Komaszyc, należące dotychczas do bpa krak. i pleb. K.K. (ib. 307); 1606 dzies. z Godowa, K.K. i Komaszyc dzierżawi od kl. święt. pleb. Chodla Kacper Gemezjusz (ib.); 1617 w sporze z pleb. Chodla oficjał lub. przyznaje kl. dzies. ze starych łkm. w K.K., Godowie i Komaszycach; wyrok ten w 1621 r. zatwierdził nuncjusz, a w 1628 r. Kłoczyński, przełożony kl. Bożego Ciała w Kr., delegat SA. Poddając się temu wyrokowi, pleb. Chodla zapłacił kl. święt. za nieprawnie zabraną dzies. oraz ponownie wydzierżawił od niego dzies. z Komaszyc, wcześniej jednak zrzekł się swoich praw do spornej dzies. z K.K. i Godowa na rzecz kolegium Jezuitów w Lublinie, kollatora kościoła chodelskiego (ib. 307-8);

1628 proces między kl. święt. a kolegium Jezuitów w Lublinie o dzies. z K.K. i Godowa, zakończony wygraną kl., który uzyskał w nich dzies. snop. oraz 500 zł odszkodowania (ib. 308); przed 1638 r., zaraz po ww. układzie, gdy zakonnicy święt. po wybraniu snopów dzies. odjechali do kl. na święto Wniebowzięcia NMP [15 VIII], Wojciech Malinowski, pleb. Chodla, oskarżywszy ich przed konsystorzem lub. o przekroczenie granic należnych im gruntów dzies., zagarnął wybrane snopy i zwiózł do swojej stodoły (ib.); 1638 korzystny dla kl. święt. wyrok oficjała lub. w tej sprawie, potwierdzony przez nuncjusza (ib. 309); 1639 pleb. Chodla oddaje zagarnięte snopy i wynagradza za zużyte oraz zniszczone (ib.); 1639-42 dzięki staraniom Jezuitów z Lublina popierających pleb. Chodla wznowiono proces o dzies. z K.K., Godowa i Komaszyc, ponownie wygrany przez kl. święt. (ib. 309-10); 1643 pleb. Chodla wydał przybyłym mnichom bened. dzies. w naturze za 3 lata z ww. wsi, jednakże, gdy ci kazali je swoim ludziom na miejscu młócić, na rozkaz Jezuitów sporne snopy i ziarno zostały zamknięte w stodołach (ib. 310); 1643-52 proces kl. święt. z kolegium Jezuitów w Lublinie o dzies. z K.K., Godowa i Komaszyc (ib. 310); 1646 pap. Innocenty X nakazuje Jezuitom oddawać kl. święt. dzies. w takim stanie, w jakim uiszczane były, gdy dobra te nabyli, tzn. pieniężnym ryczałtem, jednak kl. święt. kontynuuje proces, chcąc uzyskać dzies. snopową (ib. 310-3); 1651 Sebastian Mogilnez przeor kl. święt. oraz Maciej Szamarzewski rektor kolegium Jezuitów w Lublinie zawierają układ w sprawie dzies. z ww. wsi, na którego mocy anulowano roszczenia kl. o zaległe dzies., sporne dzies. z Godowa, K.,K. i Komaszyc oszacowano na 150 zł rocznie, zmieniając tę kwotę na kapitał 2160 zł, który umieszczony na pewnych dochodach miał dawać 7% rocznego dochodu (ib. 313); 1652 zatwierdzenie tej umowy przez opata i konw. kl. święt., generała zakonu Jezuitów, pap. Innocentego X i nuncjusza (ib. 313-4; AG 1916); 1653 przeor kl. święt. umieszcza ww. kapitał na wsi → Bostów należącej do Hieronima Tymińskiego na wyderkaf, wynoszący rocznie 150 zł, który płacono aż do supresji kl. (ib. 314); 1685 [?], 1687, 1689 Michał Tymiński, dz. Bostowa i Cząstkowa, płaci konw. święt. corocznie na ś. Marcina [11 XI] po 150 zł z sumy 2160 zł znajdującej się na wyderkaf w Bostowie tytułem dzies. chodelskiej (AG nab. 936 3v, 4, 5v).

7. Paw. 358, 369; LL 1565, 40; Gacki 86, 305-14; SG IV 183; Szafran 146-4, 187; SHGL 101-2; Osady 69; Sochacka wg indeksu; Derwich 1992 wg indeksu; 1992a 69; Rozwałka 47, 73, 175-6, 190, 203, 213.

8. Znalezisko monet rzymskich (Kunisz 28); materiały z XI-XIII w. stwierdzone w trakcie badań AZP (Rozwałka 157).

1 Tak Gacki. Wg DLb. kl. bral dzies. z 8 łkm. w Godowie i 6 Ikm. w K.K., możliwe zatem, że Gacki błędnie streścił dok. z 1492 r., przestawiając liczbę łanów.