BIAŁA NIŻNA

(a. 1340 bez nazwy, 1428 Bala Inferior, Byala Inferior, Nyszna Byala, Nyznabyala, Nischa Byala, Nizna Biala, Niznia Biala) 2 km na NE od Grybowa.

1. 1529 dystr. grybowski (LR s. 42); 1581 pow. sądec. (ŹD s. 133); 1470-80 n. par. Grybów (DLb. 2 s. 141).

2. A. 1340, 1340, 1488 rz. Biała → p. 4; 1570 droga z Nowego Sącza do Biecza przez Grybów, B. i Stróże (LDK 1 s. 41).

3. Własn. król. w stwie grybowskim. 1428 Zygmunt z → Bobowej wydzierżawia na 4 lata za 180 grz. Janowi Franczuchowi z Naszacowic m. → Grybów z wsiami doń przynależnymi, m. in. B. I. i → Białą Wyżną, oraz cz. swoich dóbr po ojcu (ZK 146 s. 129); 1464 Marusza [z Kamieńca] wd. po Janie Bobowskim, ż. Mik. Piotraszowskiego, odstępuje Mik. Giedce z Bobowej dobra w Bobowej, → Grybowie i we wsiach doń przynależnych: Siołkowa, Kąclowa, binnum B. Superior et I., oraz w innych wsiach (ZB 1 s. 258); 1470-80 własn. król., łany kmiece, sep po ćw. pszenicy i owsa (DLb. 1 s. 141); 1504 Aleksander Jag. zezwala Mikołajowi i Hieronimowi z Jeżowa wykupić z rąk Jakuba i Mikołaja z Bobowej dobra król. m. Grybów z wsiami, m. in. N. B. i Białą Wyżną (MS 3, 1115); 1508 Zygmunt Stary w sprawie między br. Stan. i Mik. Jeżowskimi, tenut. i wójtami m. Grybowa a mieszczanami tego miasta o robocizny kmieci orzeka, że kmiecie I. B., Białej Wyżnej i Siołkowej winni pracować dla dworu król. 3 dni, a dla wójtów dziedzicznych inne 3 dni, jednakże nie gdzie indziej jak tylko w granicach m. Grybowa i ww. wsi (MS 4, 383; AKP 9, 9); 1518 tenże zezwala Mik. Jeżowskiemu cedować Hieron. Jeżowskiemu, s. jego br. [Hieronima] dobra król. w tenucie Mikołaja, m. in. N. B. i Biała Wyżna (MS 4, 11745); 1527 tenże łączy Janowi Buczyńskiemu z Olszyn różne sumy w jedną 748 grz. i 16 gr zapisane mu na m. Grybowie i wsiach doń przynależnych, m. in. I. B. i Biała Wyżna (MS 4, 15304); 1538 dekret Zygmunta Starego w sporze o robocizny między Stan. Pieniążkiem tenut. grybowskim a kmieciami wsi Biała Wyżna, B. I. i Siołkowa (MS 4, 19181); tenże zezwala tenut. grybowskiemu Stan. Pieniążkowi z Iwanowic wykupić i przyłączyć do folwarku 4 role kmiece w N. B.: Andrz. Szafrańca, Mac. Kulika, Piotra Tymowskiego i Marc. Świeszowskiego (MS 4, 19474).

4. A. 1340 Kazimierz W. zezwala Janowi Bogaczowi (Diuitis) lokować wsie nad rz. Białą (Mp. 3, 662; Mp. 5 t. Q 99)1Wiadomości te wynikają z narracji dyplomu z r. 1488 dla m. Grybowa, a także przyw. lokacyjnego tego miasta z r. 1340. Por. też F. Kiryk, Rozwój urbanizacji Małopolski, m. Grybów, maszynopis. Jan Bogacz (Dives), mieszczanin i rajca nowosądecki, występuje w l. 1299-1329, → A. Rutkowska-Płachcińska, Sądeczyzna w XIII i XIV w., Wr. 1961, s. 178; ZDM 6, 1829; 1340 tenże powierza mieszcz. sąd. Hankowi, s. zm. Jana Bogacza, zasadźcy wsi nad rz. Białą obejmujących 150 ł. frank., lokację m. Grybowa (Tymberch) na pr. magd. w granicach tych wsi (Mp 3, 662; Mp. 5 t. Q 99)1Wiadomości te wynikają z narracji dyplomu z r. 1488 dla m. Grybowa, a także przyw. lokacyjnego tego miasta z r. 1340. Por. też F. Kiryk, Rozwój urbanizacji Małopolski, m. Grybów, maszynopis. Jan Bogacz (Dives), mieszczanin i rajca nowosądecki, występuje w l. 1299-1329, → A. Rutkowska-Płachcińska, Sądeczyzna w XIII i XIV w., Wr. 1961, s. 178; ZDM 6, 1829; 1488 Kazimierz Jag. odnawia na prośbę wójta grybowskiego szl. Dawida z Jeżowa s. zm. Wojciecha Jeżowskiego zaginiony przyw. na wójtostwo Kazimierza W., który zezwolił lokować m. Grybów mieszcz. sądec. Hankowi s. Jana Bogacza zasadźcy wsi nad rz. Białą, zw. Siołkowa, Biała Wyżna, N. B. na 150 ł. frank., w granicach tych wsi (Mp. 5 t. Q 99).

5. 1470-80 N. B., dzies. pien. z łanów kmiecych po wiard. bpowi krak. (DLb. 2 s. 141); 1529 B. I., dzies. pien. wart. 5 grz. i 16 gr bpowi krak. (LR s. 42); → Bobowa p. 5.

1 Wiadomości te wynikają z narracji dyplomu z r. 1488 dla m. Grybowa, a także przyw. lokacyjnego tego miasta z r. 1340. Por. też F. Kiryk, Rozwój urbanizacji Małopolski, m. Grybów, maszynopis. Jan Bogacz (Dives), mieszczanin i rajca nowosądecki, występuje w l. 1299-1329, → A. Rutkowska-Płachcińska, Sądeczyzna w XIII i XIV w., Wr. 1961, s. 178; ZDM 6, 1829.