GRZYBNO

(1386 or. Gribno, 1404 Grzibno, 1419 Grzybno, XVIII-XIX w. Grziwna, Grzywna) osada 0,5 km na S od Nojewa, 10 km na NE od Pniew (na MTop. 1950 grupa zabudowań bez nazwy).

1. 1456 n. pow. pozn. (PG 5, 34); 1419 par. Psarskie albo par. Zajączkowo → p. 5.

2. 1386 Mroczek z Zajączkowa w sporze z Sędziwojem [z Psarskiego k. Pniew] w sprawie rozgraniczenia wsi Zajączkowo, Nojewo i G. z wsią Psarskie (Lek. 1 nr 11); 1408 sąd ziemski deleguje woźnego, który wraz z Mik. Żydowskim i Teodorykiem z Zajączkowa [s. Mroczka] ma dokonać odnowienia kopców między wsiami Psarskie, Nojewo, G. i Zajączkowo (PZ 3, 135); 1449 G. graniczy z Kikowem Małym (PG 3, 81v).

3. Własn. szlach. 1386 Mroczek Zajączkowski [z → Iwna] posiada Zajączkowo, Nojewo i G. → p. 2; 1404 Janusz Łagiewnicki [z Łagiewnik k. Poznania??] z jednej strony, a Piotr Ciesielski [z Cieśli k. Buku] i Jan Dziurka [→ Gnuszyn] z drugiej mają przedstawić w sądzie swe dokumenty dot. G. (KP nr 2028); tenże Janusz z Łagiewnik wygrywa proces o 15 grz.; Piotr z Urbanowa jako opiekun małol. Ptaszkowskich1Małol. Ptaszkowscy byli zapewne dziećmi Andrzeja z Ptaszkowa łowczego pozn., który do r. 1403 występował jako posiadacz → Zajączkowa nie ma dopuścić, aby Mroczek z Iwna przebywał w Zajączkowie, w Liniu i w G.; jeżeli Łagiewnicki wraz z woźnym sąd. zatrzyma Mroczka [w tych wsiach], Piotr z Urbanowa sam będzie musiał mu zapłacić 15 grz. (KP nr 2041).

Cz. G. nal. do wsi Psarskie: 1456 Dobrogost Zajączkowski [z Zajączkowa i Psarskiego] zapisuje ż. Ofce [c. Bartosza Sokołowskiego z Ponieca, 1 voto ż. Jana Orchowskiego, → Poniec] 300 grz. posagu na wsiach Psarskie i G. (PG 5, 34); 1467 tenże zapisuje ż. Ofce po 500 grz. posagu i wiana na wsiach Psarskie, cz. G., Karmlino, 1/2 Goraja [k. Skwierzyny] (PG 6, 248); 1467 tenże tejże żonie zapisuje te same sumy na wsiach Psarskie, G. i Karmlino (PG 7, 262v); 1475 Ofka wd. po Dobrogoście z Psarskiego sprzedaje Janowi, Bieniakowi i Grzegorzowi braciom z Jankowie wsie Psarskie, G. i Karmlino za 1000 grz., a sobie rezerwuje 1/2 Goraja (PG 9, 32).

1475-80 bracia Jan, Bieniak i Grzegorz z Janowic kupują od spadkobierców Dobrogosta Psarskiego pr. bliższości do wsi Psarskie; G. i Karmlino: 1475 od Mścicha [Buszewskiego] s. zm. Zygmunta Zajączkowskiego za 200 grz., od ks. Mikołaja niegdyś Zajączkowskiego pleb. w Zieminie za 200 grz., 1476 od Wojc. Przetockiego [z Przetoczna, obecnie Przytoczna] za 100 grz., 1477 od Marcina Nojewskiego [który równocześnie posiada drugą połowę G., zob. niżej] za 100 grz., 1480 od Sędziwoja z Żydowa za 300 grz.2Sędziwój z Żydowa rezygnował w tej samej transkacji również z pr. bliższości po Marcinie Nojewskim, Mścichu Buszewskim i ks. Mikołaju pleb. z Ziemina, od Jana Przetockiego za 300 grz.3Jan Przetocki rezygnował w tej samej transakcji również z pr. bliższości po in. krewnych, jak w przyp. 2, dodatkowo od wszystkich wyżej wymienionych spadkobierców za 17 grz. (PG 9 k. 32v, 41v, 83v, 191, 191v, 196).

Cz. G. nal. do Nojewa: 1463 Marcin Nojewski zapisuje ż. Annie 230 grz. posagu i 70 grz. wiana na 1/2 Nojewa, 1/2 folw. Kikowo, 1/2 mł. w Nojewie, 1/2 mł. w Kikowie i na dworze w G. (PG 1, 187); 1475 tenże kupuje 1/2 Nojewa, 1/2 folw. G. i 1/2 folw. Kikowo za 400 grz. cd Jana i Wojciecha z Przetoczna, Mścicha [Buszewskiego] s. Zygmunta Zajączkowskiego oraz ks. Mikołaja, s. Marcina z Przetoczna, plebana w Zieminie (PG 9, 32).

5. 1419 Piotr pleb. ze wsi Psarskie w sporze z Markiem pleb. w Zajączkowie o dzies. z G.; Piotr ma trzymać dzies. jęczmienia i grochu do końca swego życia; w zasadzie dzies. ma być dzielona na połowę [tekst uszkodzony]4Podział dziesięciny z G. między 2 parafie świadczy zapewne o tym, że już w 1419 r. G. było podzielone na 2 części: jedną związaną z wsią Psarskie, a drugą z wsią Nojewo w par. Zajączkowo (ACC 4 k. 28, 33v).

1 Małol. Ptaszkowscy byli zapewne dziećmi Andrzeja z Ptaszkowa łowczego pozn., który do r. 1403 występował jako posiadacz → Zajączkowa.

2 Sędziwój z Żydowa rezygnował w tej samej transkacji również z pr. bliższości po Marcinie Nojewskim, Mścichu Buszewskim i ks. Mikołaju pleb. z Ziemina.

3 Jan Przetocki rezygnował w tej samej transakcji również z pr. bliższości po in. krewnych, jak w przyp. 2.

4 Podział dziesięciny z G. między 2 parafie świadczy zapewne o tym, że już w 1419 r. G. było podzielone na 2 części: jedną związaną z wsią Psarskie, a drugą z wsią Nojewo w par. Zajączkowo.