KONOTOPIA

1403 Conotapa (KP nr 1503)1WR 1 nr 730 czyta mylnie Conocapa, 1415 Conothopye (GZ 2, 54), 1426 Conotope (WR 1 nr 1227), 1432 Conothopya (PZ 12, 31v), 1443 Conotop (PZ 14, 50v), 1462 Konothopya (PG 6, 149v), 1522 Conotopyszka (PZ 29, 21v), wieś obecnie nie istnieje, leżała prawdop. w okolicy obecnej wsi Smolarki, ok. 5 km na SW od m. Skoki.

1. 1462 n. pow. pozn. (PG 6, 143v); 1510 par. Goślina Długa [obecnie Długa Goślina] (LBP 87).

2. 1566 gran. wsi K. z wsią Potrzonowo [obecnie Potrzanowo]: począwszy od oznaczonego 3 palami narożnika obu tych wsi z wsią Budziszewo [obecnie Budziszewko] gran. ta biegnie kolejno wzdłuż kopców, koło błota Pylewiec, koło suchego gruntu konotopskiego aż do brodu → Kłoda [tamże szczegóły dot. lokalizacji brodu] leżącego na drodze z Brzeźna do wsi Włókna; tamże oznaczono 4 palami narożniki wsi K. i Potrzanowa z jednej strony brodu a wsi Włókna i Brzeźno z drugiej jego strony (PG 112, 173v; to samo: PP 1, 35-36v).

3. Własn. szłach. [a. 1415] Tomisław Konotopski → niżej r. 1418.

1415-43 Wojc. Konotopski z C. [prawdop. s. Tomisława, a brat Mikołaja] (WR 1 nr 1227); 1415 tenże pozwany przez Mac. Grzybowskiego [z Grzybowa w par. Lechlin, pow. gnieźn.] i jego ż. Dobiesławę, ponieważ zabrał im rzeczy wartości 2 grz., dom i czynsz (GZ 2, 54); 1418 tenże → niżej; 1432 Maciej z Trzmiela otrzymuje w sądzie ziemskim pr. wwiązania w C. na pokrycie długu, który miał mu spłacić Wojciech z C. (PZ 12, 61); 1437 tenże Wojciech posiada także cz. Brzeźna [k. Skoków] → niżej; 1443 tenże w sporze z Sędziwojem z Wojnowa (PZ 14, 50v).

[1418]-40 Mik. Konotopski z C. [prawdop. s. Tomisława, a brat Wojciecha] (PZ 11, f 3v), wicepodsędek w Gnieźnie (GUrz. C 71; M. Gniezno I 155, 15): 1418 Mikołaj z Przebędowa, Pietrasz z Brzeźna, Wincenty z Wojnowa oraz uczciwa Katarzyna [ż. Lewina z Marszewa w pow. gnieźn. → Brzeźno, cz. I s. 128] dziedzice w Goślinie Długiej, dowodzą przy pomocy świadków w sporze z Wojciechem i Mikołajem [z K.], że między nimi a Tomisławem Konotopskim [zapewne ojcem wspomn. Wojciecha i Mikołaja] zostały przeprowadzone działy [majątkowe] (WR 1 nr 939); 1430 Mik. Konotopski jest winien Maciejowi z Trzciela 44 grz. i ma zapłacić w ciągu 8 tygodni [→ wyżej: rozliczenia z tymże Maciejem miał też Wojciech z K.] (PZ 11, 35v); 1437 tenże oraz Wojciech z Brzeźna i C. pozwani przez Sędziwoja z Brzeźna i C. o 1/4 Brzeźna, do której Sędziwój po śmierci stryja Jana ma takież pr. jak pozwani2Wydaje się, że Sędziwój z Brzeźna i C. jest identyczny z Sędziwojem z Wojnowa, s. Wincentego, który w 1443 r. procesował się z Wojciechem z K., → wyżej. Wspomn. w zapisce stryj Jan, to zapewne jego brat, wymieniony jako zm. już w 1429 r. (ACC 12, 174v). Jan mógł być stryjem (niekoniecznie rodzonym) braci Wojciecha i Mikołaja z K (PZ 13, 220).

1462-72 [w 1479 wymieniony jako zm.] Tomasz z C. s. Wojciecha: 1462 Jan z C. [s. Wojciecha] pleb. w Zbąszyniu daje bratu Tomaszowi swą ojcowiznę w C, Tomasz zapisuje ż. Helenie [z Chłapowa w pow. pyzdr.] po 100 grz. posagu i wiana na 2 cz. C. (PG 6, 143v); 1462 na rzecz tegoż Tomasza zięcia Mik. Chłapowskiego ciąży dług 100 grz. na wsi Chłapowo (PG 6, 149v); 1463 tenże Tomasz pozwany przez Jana pleb. z Gośliny Długiej o 10 grz., które jego zm. ojciec Wojciech z C. wziął jako witryk kościoła par. i użył na własne cele (ACC 43, 78v); 1469 tenże kupuje 1/2 Brzeźna od Stanisława z Brzeźna (PG 8, 22v); 1472 temuż Mik. Głębocki [z Głęboczka] jest winien 1 grz. (PZ 19, 130).

1464, 1493 Helena Konotopska, c. [Tomasza?] Konotopskiego, ż. Strzeszka z Łagiewnik [pow. gnieźn.; obecnie Łagiewniki Kościelne] (PG 7, 260; PG 10, 190v); 1522 taż? Helena c. zm. Tomasza Brzezieńskiego [Konotopskiego?], ż. opatrznego Jana murarza w Chwaliszewie [k. Poznania] pozywa Barbarę, Dorotę i Anastazję cc. zm. Jana Brzezieńskiego o posag z Brzeźna i C. w wysokości 70 grz., taki, jaki jej siostra [Dorota?] otrzymała niegdyś od zm. Jana Brzezieńskiego → niżej transakcje Jana Brzezieńskiego (PZ 29, 21v).

1479 Jan i Mikołaj bracia niedz., ss. zm. Tomasza Konotopskiego toczą spór z Dobrogostem z Brzeźna (PZ 20, 61v).

1489, 1507 Konotopska [bez imienia] współposiadaczka części w Siekierkach Wielkich (PG 10 k. 118, 190v).

1500 Jan Brzezieński [s. Tomasza?] zapisuje ż. Agnieszce c. Jana Tarnowskiego [z Tarnowa k. Kostrzyna?, pow. gnieźn.] po 70 grz. posagu i wiana na Brzeźnie i C. oraz na połowach folwarków w tych wsiach (PG 12, 128); 1506 tenże Jan Brzezieński albo Konotopski sprzedaje z pr. odkupu za 70 grz. siostrze swej Dorocie ż. Szymka Wierzchowskiego 4 ł. os. w Tarnowie, które sam uprzednio nabył na takich samych warunkach od Piotra i Jana z Tarnowa (PG 13, 88).

1510 Pani Brzezieńska [Agnieszka wd. po Janie?] posiada opust. C. (LBP 87).

1517 Anastazja i Dorota cc. zm. Jana Brzezieńskiego sprzedają swoje części Brzeźna i K. Janowi Domasławskiemu [z Domasławia w pow. kcyn., obecnie Damasław] za 100 kóp [gr], a on w zamian zapisuje im 4 grz. czynszu od sumy 100 kóp [gr] ze wsi Wybranowo w pow. kcyn. oraz [ich matce] Agnieszcze wd. po Janie Brzezieńskim 4 grz. czynszu z Brzeźna i K. (PG 15 k. 174v, 175-3 zapiski)

1524 Jan Domaslawski zapisuje ż. Apolonii c. zm. Marcina Mirzewskiego [z Mierzewa w pow. gnieźn.] po 150 grz. posagu i wiana na Brzeźnie i K. oraz na wsiach w pow. kcyn., które mu się należą w działach z braćmi Stanisławem i Mikołajem Domasławskimi (PG 16, 33).

1528 Apolonia wd. po Janie Domasławskim sprzedaje swą oprawę w Brzeziu i K. oraz w in. wsiach w pow. kcyn. Andrzejowi Łosińskiemu [z Łosińca k. Skoków w pow. gnieźn.] za 300 grz., a on w 1530 r. sprzedaje tę oprawę z zastrz. pr. odkupu za 150 grz. Małg. Jemielińskiej ż. Mik. Sułockiego, a w 1531 r. całą tę oprawę sprzedaje za 300 grz. Stan. Domasławskiemu [bratu zm. Jana Domasławskiego] (PG 16 k. 215v, 359, 429v); 1530 Mik. Domasławski [brat Jana] na swoich częściach Brzeźna i K. i na in. wsiach w pow. kcyn. zapisuje po 200 grz. posagu i wiana ż. Małgorzacie c. Zwiączka Siekierzeckiego [z Siekierek k. Kostrzyna] (PG 16, 335); 1534 Stan. Domasławski daje swej ż. Agnieszce Obodzieńskiej w dożywocie Łosocin i inne części wsi w pow. kcyn. i gnieźn. oraz m. in. przezyski, jakie posiada na Brzeźnie i K. (PG 16 k. 660v, 661v).

1566 Brzeźno i opust. K. należą do Kaspra Modrzewskiego (PG 112, 173v).

1478 wieś C. zalega z podatkiem (PG 58, 72v); 1510 w opust. wsi C. był niegdyś folw. i 14 ł. [kmiecych]; płacą daniny kościelne [a więc ziemia jest uprawiana?] (LBP 87); [w rejestrach poborowych wieś K. nie występuje].

1430-32 prac. Bartosz i jego matka Grzymka z C. w towarzystwie dz. Wojciecha Konotopskiego toczą spór z Małgorzatą z Łopuchowa (PZ 11, 28v; PZ 12, 31v).

4. 1403 śwd. Wawrzyniec sołtys z C. (KP nr 1503).

5. a. 1463 Wojciech [dz.] C. był witrykiem kościoła par. w Goślinie Długiej → p. 3.

1510 wieś opust. (→ p. 3); płacą [kto płaci?] wiardunki dzies. po 6 gr oraz meszne z łanów kmiecych i dzies. z folw. plebanowi w Goślinie Długiej (LBP 87).

Uwaga: W 1628 r. K. była opust. i zarośnięta drzewami (AV 7, 38).

1 WR 1 nr 730 czyta mylnie Conocapa.

2 Wydaje się, że Sędziwój z Brzeźna i C. jest identyczny z Sędziwojem z Wojnowa, s. Wincentego, który w 1443 r. procesował się z Wojciechem z K., → wyżej. Wspomn. w zapisce stryj Jan, to zapewne jego brat, wymieniony jako zm. już w 1429 r. (ACC 12, 174v). Jan mógł być stryjem (niekoniecznie rodzonym) braci Wojciecha i Mikołaja z K.