TRZĘSAWY

1448 or. Thrząszawy, 1514 lacus Trzassawski, 1546 nad Trzessawamy, 1561 lacus Trzessawy, Trzanssawy, 1592 nad Trząsawami, 1599 bagno Trzasawy, 1627 Trzęsawy, jezioro 2,5 km na SW od Kwilcza1W haśle →Pniewy, p. 3A, błędnie pisaliśmy, że jez. T. leży w Wituchowie; Kwilcz 10,5 km na S od Sierakowa (→Uwaga).

[Pow. pozn.]

1448 Tomasz i Wincenty bracia niedz. z Kwilcza sprzedają Janowi z Pniew i Marcinowi z Kon[ina k. Pniew?, zapiska słabo czytelna] Wituchowo z 1/2 T. i całe [inne] jezioro w Wituchowie za 800 fl. węg. (PG 3, 3, dawniej k. 19; KR 1 s. 54, 56 i K 3, 327-328, błędnie pod 1434).

1514 Mik. Kurnatowski z Orzeszkowa zawiera ugodę z dziedzicami →Kwilcza, którym wolno usypać groblę obok jez. T. i stawu orzeszkowskiego (PZ 28, 139) [także →niżej: pod 1612].

1546 podział Kwilcza między Mik. Gnuszyńskiego oraz braci Marcina i Hieronima Kwileckich, m. in. rozdzielono zarośla, które leżą nad T. i nad stawami orzeszkowskimi (PZ 31, 520).

1561-63 spór Kwileckich z Gnuszyńskimi, m. in. o zarośla blisko jez. T., określone też jako zarośla obok błot T. i przy stawach orzeszkowskich (PZ 33, 764; PZ 34, 83v; PWc. 2, 274v-277).

1592 Kasper Kwilecki i Stan. Gnuszyński zawierają ugodę gran., m. in. zarośla nad T. i nad stawem orzeszkowskim podzielone od dawna przez ich przodków mają tak pozostać wg starych znaków (PG 161, 842-843).

1599 Kurnatowscy dzielą Orzeszkowo, wzm. o bagnie T. (PG 171, 1624).

1612 Kasper Kwilecki i Dobrogost Kurnatowski z Orzeszkowa zawierają ugodę: strony powołują się na zamianę z 1514 [→wyżej] między dziedzicami Kwilcza i Orzeszkowa, wg niej wolno dziedzicom Orzeszkowa usypać groblę obok jeziorka T. i utrzymywać w nim dowolny stan wody, jednakże Kurnatowski zobowiązuje się nie podnosić jej ponad ustalony poziom, tak by struga płynąca od młyna w Orzeszkowie do jez. Kwileckiego nie zatapiała łąk między tym jeziorem a Orzeszkowem (PG 190, 935v-937v).

1627 w podziale Kwilcza między braci Piotra i Jana Kwileckich wspomn. ostrów pod T., położony w polu w kierunku Lwówka [a więc na S od Kwilcza] (PG 220, 41).

Uwaga: Na planie regulacyjnym z 1829 zaznaczono na SW od kościoła w Kwilczu Trząszawy See (APP, Mapy, Landratura Międzychód 55). W końcu XIX w. w tym miejscu las Trzęsawy, a potem podmokłe, bagniste łąki (bez nazwy; Kornaszewski Nazwy 242). Nazwa wskazuje, że T. już w XV w. było jeziorem zarastającym, które w XIX w. zamieniło się w trzęsawisko.

1 W haśle →Pniewy, p. 3A, błędnie pisaliśmy, że jez. T. leży w Wituchowie.