PNIEWY – wieś

na przedmieściu (suburbium) [kilkakrotne informacje o wsi położonej na przedmieściu m. Pniewy sugerują, że są to najstarsze Pniewy sprzed lokacji, gdyż taka była zwykle geneza wsi podmiejskich.]

3. Własn. szlach. 1425 wieś położona pod m. P. czyli na przedmieściu → Pniewy miasto, p. 5C; 1435-51 m. P. z przedm. i 1443 wieś pod m. P. → Pniewy – dobra, p. 3A: Jan; 1456 kapituła kat. pozn. zwalnia kmieci z P. i Pabianowa, z powodu wielkich szkód [spowodowanych przez pożar?] od płacenia 4 gr czynszu rocznego (CP 29, 174v); 1475-81 wieś położona na przedm. → Pniewy – dobra, p. 3A: Piotr, Wincenty syn Wincentego; 1478 wieś koło P. w wykazie zaległości podatkowych (PG 58, 72v); 1487-1550 m. P. z przedmieściem: 1487 Pniewy – dobra, p. 3B, 1507-50 → Pniewy – dobra, p. 3E, 1510 → Pniewy miasto, p. 5C; 1563 P. z przedmieściem płaci szos (ASK I 5, 231); 1580 pobór z 1 ł. [we wsi P.] płaci Kat. Przetocka (ŹD 28); 1582 [we wsi P.] 1 ł. uprawia dziedzic (ŹD 54); 1603/07folw. dziedzica we wsi na przedm. P. (AV 10, 264).

Uwaga: Na mapie Gaula zaznaczono wieś P. przylegającą do m. P. od SE.