PRZETOCZNO

1393 or. nazwisko: Przettoczszky (Lek. 1 nr 1671), 1397 or. Przetoczno (Lek. 2 nr 1991), 1397 Pretoczno (Lek. 1 nr 2360), 1397 nazwisko: Pzretoczka (Lek. 1 nr 2474), 1399 Przetoczna (Lek. 2 nr 2260), 1405 Prestoczno, Przestoczno (KP nr 2428, 2432), 1424 Przethoczno (PZ 7, 199v), 1437 nazwisko: Prethoczenssky (WR 1 nr 1580), 1467 Przethoczna (PG 6, 247v), 1538 Przithoczno (AE VIII 44v-45), 1944 Prittisch, obecnie Przytoczna, 12,5 km na E od Skwierzyny.

1. 1444 n. pow. pozn. (PG 2, 79v); 1420 n. par. własna (ACC 4 k. 143, 160); 1510 dek. Międzyrzecz (LBP 175).

2. 1393-1597 młyn1Na mapie Perthéesa zaznaczono młyn na lewym dopływie rz. Warty, 0,3 km na N od P. Na tej samej mapie widoczny jest inny młyn, także na lewym dopływie Warty, 1,2 km na N od P. Por. J. Gołaski, Atlas rozmieszczenia młynów wodnych w dorzeczach Warty, Brdy i części Baryczy w okresie 1790-1960, cz. 2, Poznań 1988, s. 33 i arkusz 3 w P.: 1393 młynarz [z P.?] → p. 3A; 1438 młyn [w P.?] → p. 5; 1546 młyn w P. → niżej; 1547 młyn wodny w P. (PG 18, 349v-350); 1563-80 w P. młyn o 1 kole → p. 3F; 1564 młyn wodny w P. (PG 108, 170); 1569 młyn wodny → p. 3E; 1597 młyn Przetoczka w P. (PG 25, 526).

1401-05 jezioro (lacus) w P. [o jeziorach w P. też → niżej, pod 1546] (KP nr 702, 835, 1711, 2102, 2125); 1443 woźny sąd. zeznaje, że odnowił granicę i potwierdził kopce [gran.] między dziedziną P. [nal. do] braci Marcina i Jana z P. a Lubikowem [nal. do] Dobiesława Mrowińskiego (PZ 14, 212v); 1536 w akcie podziału wsi Brzeźno wspomn. droga przetocka czyli gorajska (PG 76, 247v-248v); 1541 granica P. z → Krobielewem; między P. a Krobielewem starorzecza rz. [Warty] (PZ 31, 535; tekst wpisany do aktu z 1546); 1545 rozgraniczenie wsi P., Krobielewo i Goraj; lasy Gołuchowa i Maliński Kąt w Krobielewie przylegają do P.; stara droga z Krobielewa do P., której używa się zimą (PG 87, 341); 1545 most zw. → Bochenkowy przy granicy wsi P. i Krobielewo (PG 18, 644v); 1545 w rozgraniczniu wsi P., → Krobielewo i Goraj wymieniono m. in. kopce narożne wsi P. i Goraj przy granicy z Lubikowem; droga z P. do Krobielewa przechodzi przez miejsce w borze zw. Zdrojewe Góry; bór po lewej stronie tej drogi (idąc do Krobielewa) nal. do P., a po prawej stronie drogi – do Krobielewa; 3 kopce narożne Krobielewa, P. i wsi Goraj leżą w lesie zw. Mały Lasek; dziedzice Krobielewa twierdzą, że mieszkańcy posiadali w całym borze, jaki jest między tymi 3 wsiami, barcie, także wokół wsi Goraj oraz P. i do dziś je posiadają, a czynsz płacili tylko dziedzicom Krobielewa, a nie wsi P. i Goraj (PG 87, 398v-401v); 1546 podział jezior między Janem Starszym, Jurgą [Jerzym], Stanisławem i Piotrem Przetockimi ss. zm. Andrzeja Przetockiego z jednej strony a Janem Młodszym Przetockim z drugiej; wymieniono: Jez. Wielkie [obecnie jez. Przytoczno], położone przy wsi P. pod Gorajem; Jez. → Nadolne Przetockie, z którego wypływa struga do trzeciego jeziorka zw. Nadolne; Jez. Nadolne leży przy młynie w P.; naprzeciw Jez. Nadolnego jest jeziorko zw. Mniszek, które dostał Jan Młodszy wraz ze strugą, która płynie aż do Jez. Wielkiego; Jan Starszy dostał jeziorko zw. Sołeckie (Szoleczskye) wraz ze strugą, która płynie do jeziorka Mniszek; w P. wymieniono też Ławki [miejsce niezn.] (PG 88, 261); 1546 woźny sąd. zeznaje, że łąka Czyste leży na gruntach wsi P. i Krobielewo, a poza granicami wsi Goraj; przeczą temu dziedzice z Goraja, którzy twierdzą, że byli w spokojnym posiadaniu tej łąki, zaś dziedzice P. i Krobielewa potwierdzają, że wieś Goraj była niegdyś w posiadaniu tej łąki, lecz gdy te 3 wsie rozgraniczono, to łąka ta odeszła od Goraja, zaś od P. odeszły bory czyli barcie (PZ 31, 534v-537); 1551 → Bochenkowy Most leży przy granicy wsi P. i Krobielewo; P. graniczy z Dłuskiem (PG 18, 644v); 1558 dwór i dom w P. (PG 19, 621v); 1569 jeziora Mniszek i Wielkie oraz bagno w P. → p. 3E; 1571 ścieżka ze wsi → Goraj do P.; granica wsi P. i Goraj (PG 123, 40v-42); 1574 P. graniczy z Dłuskiem i Rokitnem (PG 126, 437v); 1577 barcie w borach i lasach wsi P., Goraj i Krobielewo (PG 21, 750v); 1578 bór Białe Błota w P. (PG 133, 213v); 1597 folw. Nowe Pole i łąka Bochenkowo w P. (PG 25, 526); 1615 drogi z młyna zw. Dzierzązna do wsi Goraj, P. i Krobielewo (PP 3, 114); 1616 granica wsi P. i Goraj [→ Bochenkowy Most, Uwaga] (PP 3, 163).

3. Własn. szlach. 3A. 1393-1407 Stoszowie2O Stoszach zob. KObceRyc. 98-100 w P.:

1393 Świętomir z P., Przetocki, brat Michała Stosza z Klonowca i Żakowa, mąż Jadwigi z → Kokoszek i P., [ojciec Jarochny, Ramsza i Stanisława Stosza]: 1393 tenże wraz z [ż.] Jadwigą pozwani przez [kaszt.] druż. Mikołaja [z Tuczęp i P.] o 200 grz. szkody za jego uwięzienie i o 100 grz. oraz o to, że wypuścili swego sołtysa [z P.?] bez wymierzenia mu sprawiedliwości, a młynarza [z P.?] utopili (Lek. 1 nr 1671-1674).

1393-1405 Jadwiga „Czelminka” z → Kokoszek [1387-96], Przetocka, dziedziczka w P., ż. Świętomira z P., matka Jarochny, Ramsza i Stanisława Stosza: 1393 taż → wyżej;

1397-1405 taż Jadwiga toczy procesy z kaszt. druż. Mikołajem [z Tuczęp i P.]: 1397 taż pozywa Mikołaja o wygnanie jej z dziedziny [P.] (Lek. 1 nr 2360, 2474); 1398 taż przegrywa spór z Mikołajem, który uzyskuje 80 kóp gr na dziedzinie P. (Lek. 1 nr 2610); 1400 taż z c. Jarochną, ż. Jana Szczurka, dziedziczki w P., w sporze z Mikołajem o dziedzinę P.; w sądzie zastępuje Mikołaja syn Bietka (KP nr 36, 88, 199, 357, 376); 1401-05 taż. wraz z c. Jarochną w sporze z Mikołajem i jego synem Bietką o 80 kóp gr (KP nr 632, 1165, 1416, 1833, 2428, 2432, 2443, 2467; WR 1 nr 773); 1403 taż przegrywa proces z Mikołajem; spór dot. utopienia jej syna [prawdop. Stosza] (KP nr 1151);

1400-05 taż Jadwiga toczy procesy ze Stan. Lubickim o P.: 1400 taż Jadwiga wraz z c. Jarochną oraz ss. Ramszem i Stoszem dziedzicami w P. w sporze ze Stan. Lubickim i Iwanem3Prawdop. identyczny z występującym w l. 1400-08 Iwanem Soleckim z Solca k. Wolsztyna (KP nr 118; ZSW po nr 1269), choć w haśle → Lubicz, przyp. 4, wyrażono domysł, że chodzi o Iwana z Soboty k. Poznania Soleckim o 15 grz., które wydała na proces o P. (KP nr 118); 1400 taż wraz z c. Jarochną z Klonowca w sporze ze wspomn. Stanisławem, który dowodzi, że taż Jadwiga obiecała [swej siostrze?] Świętochnie [ż. Stan. Lubickiego] i jej siostrom cz. P.; taż Jadwiga odstępuje Lubickiemu 1/3 P., a o pozostałych 2/3 P. ma rozstrzygnąć sąd polubowny (WR 1 nr 466; KP nr 475); ok. 1401 taż kupuje Kokoszki → niżej: Jarochna, pod 1407; 1401-05 taż wraz z dziećmi pozwana przez Stanisława o to, że łowiła w jego 1/3 cz. jeziora w P. i uczyniła mu szkody wartości 30 grz. (1401-02) i 20 grz. (1404-05; KP nr 702, 835, 1711, 2087, 2102, 2125); 1402 taż pozwana przez Stanisława o pozostałe 2/3 P.; taż wraz z c. Jarochną i synem Ramszem dają Świętosławie ż. Stan. Lubickiego oraz jej siostrom 1/3 P. (KP nr 835, 942); 1403 tejże i jej c. Jarochnie Stan. Lubicki ma zapłacić 40 grz. i 13 grz. za P., a Jadwiga ma mu wymierzyć 1/3 P.; o tym, która cz. P. przypadnie Lubickiemu, zadecyduje losowanie (KP nr 1293, 1300, 1329); 1404 c.d. procesu (KP nr 1896); 1406 taż Jadwiga wspomn. [jako zm.?] właścicielka majątku we wsi Sołacz → niżej: Ramsz.

1397-1400 Stanisław Stosz dz. w P., syn [Świętomira z P. i] Jadwigi, brat Jarochny i Ramsza, bratanek Michała Stosza z Klonowca i Żakowa: 1397-1400 tenże Stosz (tylko raz w 1397 jako Stanisław) → niżej: Jarochna; 1400 tenże → wyżej: Jadwiga; 1403-05 [prawdop. tenże] syn Jadwigi wspomn. jako zm.: 1403 → wyżej: Jadwiga, 1405 → niżej: Ramsz.

1397-1407 Jarochna dziedziczka w P. i w → Klonowcu, Przetocka, c. [Świętomira z P. i] Jadwigi, siostra Ramsza i Stanisława Stosza, bratanica Michała Stosza z Klonowca i Żakowa, ż. Jana Szczurka4Jan Szczurek występuje w znanych źródłach w l. 1400-07, ale bez podania miejsca pochodzenia (WR 1 nr 425; KP wg indeksu: Sczurek): 1397 [zapewne taż Jarochna] panna (domicella) i [prawdop. jej brat] Stanisław w sporze z [kaszt.] druż. [Mikołajem z Tuczęp] o P. (Lek. 2 nr 1991); 1399 tejże i jej braciom Blos z Chobienic zobowiązuje się stanąć w sądzie na jej żądanie (KoścZ 1, 75; Lek. 2 nr 2078, tu mylnie pod 1398 i błędny odczyt: Jarota domicellus, zamiast Jarochna domicella); 1399 taż wraz ze swymi braćmi z P. pozywa swego stryja Michała Stosza o 300 grz. (Lek. 2 nr 2260); 1399 taż oświadcza, że nikt nie może dochodzić pr. do Klonowca, pomijając ją [i jej pr. do tej wsi] (Lek. 1 nr 2972, 2973); 1399 taż w sporze: z Jakubem ze Śremu [wieś k. Sierakowa, czy miasto w pow. kośc.?] i jego bratankami; z [tym samym?] Jakubem Sopkowicem [synem Sobka?] o 41. w → Klonowcu (Lek. 2 nr 2298; 2502); 1399-1404 taż wraz z braćmi Stoszem (w procesie uczestniczy w 1400) i Ramszem (1400-06) oraz stryjem Michałem Stoszem (1400-06) toczą proces z Dziersławem Klonowieckim czyli Taczanowskim [z Taczanowa w pow. kal.] o → Klonowiec i Żakowo; w 1404 Ramsz wygrywa proces o połowy Klonowca i Żakowa, z tym, że to co z tych połówek winno przypaść Jarochnie ma zatrzymać Dzierżek, gdyż on wygrał z nią [wcześniej] proces o Klonowiec (Lek. 2 nr 2502, 2295; KP nr 1856); 1400 taż przegrywa proces z Szymonem z Grunowa o pieniądze zabrane przez Szymona kmieciowi z → Klonowca (KP nr 375); 1400-05 taż Jarochna ż. Jana Szczurka → wyżej: Jadwiga; 1401 taż [bez imienia] c. Stosza5Przyjmuję, że zapiska ta dot. Jarochny, gdyż rodzina jej nosiła wspólne „nazwisko” Stosz, tak jak jej stryj Michał i jeden z braci odpowiada w sądzie za swych ludzi, którzy w czasie, gdy w sądzie toczyły się rozprawy, poranili konie i wyrządzili szkody Wojc. Dymoczewskiemu i Mik. Lubiatowskiemu, którzy zasiadali w sądzie: Dymoczewski z ramienia wdy i Lubiatowski z ramienia starosty [gen. wlkp.] (KoścZ 2, 7v); 1406-07 tejże mąż Jan Szczurek przegrywa proces z sędzią pozn. Mik. [Czarnkowskim] oraz z Bietką [Tuczępskim] i jego ojcem [kaszt. druż.] Mikołajem o naganiony przez siebie dok. przysądny (litera adiudicatoria) na 80 kóp gr [→ wyżej: Jadwiga, pod 1398] (KP nr 2784, 2786, 2879); 1407 taż i [jej brat] Ramsz pozwani przez Jana Choryńskiego, który dowodzi, że jego ojciec [Winc. Łódzki z Choryni?] kupił Kokoszki od [Jadwigi] matki Ramsza i posiadał je ponad 3 lata, a Jan też posiada je ponad 3 lata (WR 3 nr 350); 1407 taż → niżej.

1399-1407 Ramsz dz. w P. i w → Klonowcu, syn [Świętomira z P. i] Jadwigi, brat Jarochny i Stanisława Stosza, bratanek Michała Stosza z Klonowca i Żakowa: 1399-1407 tenże wyżej: Jarochna; 1400-05 tenże → wyżej: Jadwiga; 1405 tenże w sporze z Mik. [Tuczępskim] o zabicie swego brata [prawdop. Stosza] (KP nr 2447); 1406-07 tenże toczy proces z Bodzętą z Sołacza: 1406 o majątki posiadane w P. przez [Jadwigę] matkę Ramsza oraz przez babkę Bodzęty, a potem jego matkę (KP nr 2765; WR 1 nr 605); 1407 tenże wraz z siostrą Jarochna pozwani przez wspomn. Bodzętę o 1/3 Sołacza (ZSW nr 1120); 1408 tenże Ramsz niegdyś z P. przegrywa proces z Bietką i jego ojcem [kaszt. druż.] Mikołajem o 80 kóp gr, które Bietką i Mikołaj mieli zapisane na 2/3 P. [→ wyżej: Jadwiga, pod 1398 i → wyżej: Jarochna, pod 1406-07] (PZ 3, 57v).

3B. 1397-1408 Mikołaj (Mikosz) Tuczępski z Tuczęp i P., kaszt. druż. 1389-1413 (UDR I/1 s. 101): 1397-1406 tenże wraz z synem Bietką toczą procesy ze Stoszami o P.: 1397-1405 → p. 3A: Jadwiga, 1397-1407 → p. 3A: Jarochna; 1403 tenże śwd. (WR 1 nr 729); 1405-08 tenże → p. 3 A: Ramsz; 1407 tenże w sporze ze Stan. Lubickim, który dowodzi, że miał umowę z tymże Mikołajem, że będzie od niego otrzymywać trzecinę [zbiorów?] z P.; 1408 Bietka Tuczępski [syn tegoż Mikołaja] i Stan. Lubicki mają wyznaczyć sędziów polubownych (WR 1 nr 630; PZ 3, 50v).

3C. 1400-13 Stan. Lubicki oraz 1462-69 Sędziwój Niewierski i 1503 jego syn Stanisław w P.:

1400-13 Stanisław (Staszek) Lubicki z → Lubicza: 1400-05 tenże toczy procesy o P. → p. 3A; 1407-08 tenże → p. 3B; 1410 tegoż ż. Świętosława [z P.] w sporze z Jarosławem wójtem z Ujścia [krewny Stoszów?], który dowodzi, że tenże Staszek zapłacił [cz.] pieniędzy za swą żonę [za] P., a jeszcze ma do zapłacenia 6 grz. 16 sk. (WR 1 nr 798); 1413 tenże oraz Marcin Krzyżanowski [z Krzyżanowa k. Śremu] mają mieć sąd polubowny o 1/4 P.; jeśli się nie ugodzą, to wyrok wyda sąd ziemski (KoścZ 4, 76, dawniej k. 152); 1420 [c.d. tej sprawy] Święchna wd. po tymże Stanisławie (w jej imieniu występuje syn Chwalęta) przegrywa proces z Mikołajem z Żydowa [k. Obornik, i z Koźla, Psarskiego k. Pniew oraz z Rozwarowa (obecnie Rostworowo)] i jego braćmi [znamy Dziersława z Rozwarowa i Żydowa] o 1/3 P. (PZ 6, 40).

1462-69 Sędziwój Niewierski z P., też z Wierzbna, → Gorzycka, → Gorzycka Nowego [wsie k. Międzychodu], → Krobielewa, → Brzeźna, → Niewierza, → Goraja i P. [syn Bodzęty z Niewierza i Wierzbna, bratanek Święchny ż. Bodzęty z Lubicza, który był synem Stan. Lubickiego]: 1462 tenże sprzedaje z zastrz. pr. wykupu 1/2 P. → p. 3D: Zygmunt; 1465 tenże zobowiązuje się zapłacić Wojciechowi z Bobowicka 130 grz. (PZ 20, 113v); 1467 tenże sprzedaje 1/2 P. → p. 3D: Dobrogost; 1469 tenże w sporze z Jarosławem z Dokowa o 200 zł węg. (PZ 20, 228).

1503 Stan. Wierzbieński [z Wierzbna, → Gorzycka i → Gorzycka Nowego, syn Sędziwoja Niewierskiego] sprzedaje 2 ł. opust. w P. → p. 3D: Wojciech.

3D. 1420-1581 Żydowscy [z Żydowa k. Obornik] i Zajączkowscy h. Nałęcz w P.:

1420 Mikołaj z Żydowa z braćmi wygrywa proces o 1/3 P. → p. 3C.

1424 Wincenty z braćmi Marcinem i innymi, dziedzice w Żydowie, toczą proces ze szlachetnymi [puste miejsce, na wpisanie imienia?] i jego synem klerykiem [puste miejsce, dalej tekst brzmi dosłownie:] z Wronek mieszczanami o dziedzinę P. (PZ 7, 199v).

1430-47 (wspomn. jako zm. 1450) Marcin dz. w P., też dz. we wsiach Wierzenica [k. Poznania], → Dzierzązna [k. Skwierzyny], Zajączkowo, → Krobielewo, → Goraj i → Przecławie, Przetocki, Zajączkowski oraz 1434-44 Jan dz. w P., też we wsiach → Dzierzązna, → Goraj, Zajączkowo, Wierzenica i → Przecławie, bracia Piotra (wspomn. tylko w 1430, → niżej): 1430-35 tenże Marcin toczy procesy: 1430 z mieszcz. z Poznania Mikołajem, 1430 z Chwalętą z Lubicza [o P.?, → p. 3C, pod 1420], 1432 z Mik. Rudzkim, 1434 z Tomkiem Gądkowskim (PZ 12, 202v; PZ 11, 47-48; WR 1 nr 1390); 1430 tenże Marcin zobowiązuje się spłacić długi swego brata Piotra: Tomaszowi z Koźla 3 1/2 grz. szer. gr oraz Marcinowi z Jarogniewic 16 grz. szer. gr, któremu też poręcza za brata Piotra w sprawie 2 pancerzy, a jeśli nie dopełni tego zobowiązania w terminie, wówczas zapłaci Marcinowi 20 grz. szer. gr (PZ 11, 67v-68); 1434 tenże Jan z P. i Przecławia w sporze [o co?] z Winc. Nojewskim [ojcem Wojc. Nojewskiego czyli Przetockiego] (PZ 21, 171); 1434 tenże Marcin toczy proces [o co?] z Jakubem Kobyleńskim (PZ 12, 171v); 1434-37 tenże Marcin śwd. (PZ 12, 235; WR 1 nr 1580); 1435 tenże Marcin z P. i 1/2 Przecławia w sporze z Andrzejem Piotrowskim [z Piotrowa k. Poznania, par. Głuszyna] (PZ 10, 108); 1435 tenże Marcin i jego [pierwsza] ż. Jadwiga [c. Mikołaja m. in. z Wierzenicy i Srebrnej Górki (pow. kcyn.), wd. po Tomaszu z Pakości kaszt. bydgoskim, pozn.] mają zwrócić Marcinowi Jarogniewskiemu z Konina [k. Pniew] dług 94 grz. wraz z odsetkami [→ wyżej, pod 1430] (PZ 13, 44); 1435 wspomn. Jadwiga z Wierzenicy sprzedaje Małgorzacie niegdyś Przebędowskiej i jej synowi Mikołajowi Rakownię z zastrz. pr. wykupu za 140 grz. (PG 1, 88); 1436 wspomn. Jadwiga ż. tegoż Marcina sprzedaje Piotrowi Polakowi z Wilfina [w Małopolsce, obecnie Lichwin] swe wsie [po ojcu Mikołaju] Wierzenicę, Kobylnicę, Rakownię oraz Pławno z zastrz. pr. wykupu za 800 grz. i zobowiązuje się uwolnić te wsie od roszczeń in. osób w ciągu 10 lat, jeśli jej mąż będzie żył, a gdyby zmarł, to w ciągu 6 lat od jego śmierci (PG 1, 192; PZ 13, 130v); 1438 tenże Marcin → p. 5; 1440 temuż Marcinowi star. podolski oraz tenut. rogoz. i śrem. Piotr Polak z Wilfina zobowiązuje się spłacić dług 330 grz. do Bożego Narodzenia 1440 [→ wyżej: pod 1436] (Wp. 10 nr 1514); 1443 tenże Marcin wzywa spadkobierców wspomn. zm. Piotra Polaka do spłaty długu 330 grz. [ Kobylnica] (PZ 14 k. 205v, 220v, 224); 1443 tenże Marcin z bratem Janem → p. 2;

1443-47 tenże Marcin toczy procesy z Katarzyną niegdyś wójtową w → Pczewie, wd. po Piotrze niegdyś wójcie w Pczewie (WR 1 nr 1609; PZ 15 k. 118, 182v-183): 1447 wspomn. Katarzyna wwiązana przez woźnego sąd. w 1 ł. opust., ale dobrze obsiany, sołectwa w P. (nal. do tegoż Marcina) na sumę 6 grz. szer. gr; Katarzyna ma posiadać ów 1 ł. do czasu otrzymania 26 grz. sumy głównej, gdyż na sumę 20 grz. Katarzyna posiada też 2 ł. os. w P. (PZ 16, 72v);

1444 tenże Marcin wraz z bratem Janem z Zajączkowa w dziale dóbr z podstolim kal. Stanisławem i kaszt. kam. Dobrogostem Ostrorogami otrzymują wsie Goraj, Krobielewo i cz. Dzierzązny; w zamian dają Ostrorogom wsie Strych [obecnie Strychy], Świniary i cz. Dzierzązny oraz 200 grz. półgr (PG 2, 14); 1444 tenże Marcin w sporze z Sędziwojem z Trzebawia [k. Stęszewa] o szkody [czyje?] w wysokości 100 grz. (PZ 15, 12); 1444 u tegoż Marcina Mikołaj Lubiatowski pozostawił pieniądze, o które toczą proces Jadwiga ż. prac. Andrzeja mieszcz. pozn. [siostra Lubiatowskiego] z podsędkiem pozn. Dobrogostem Koleńskim (PZ 15, 12); 1444 tenże Marcin zapisuje [swej drugiej] ż. Apolonii po 250 grz. posagu i wiana na 1/2 P. (PG 2, 79v); 1444 tenże Marcin wraz z bratem Janem z P. sprzedają Mik. Męczce z Krzysztoporzyc [k. Krakowa, obecnie Krzysztoforzyce] wsie Wierzenicę, Kobylnicę, Rakownię i Pławno za 630 grz. (PG 2, 81); 1450 tenże wspomn. jako zm. (PG 4, 9v); 1450-80 jego syn → niżej: Mikołaj.

1449-67 Zygmunt niegdyś Zajączkowski, dz. w P., też z Zajączkowa 1428, → Krobielewa i → Goraja [prawdop. brat Jana z P., Dobrogosta Psarskiego z P., Sędziwoja Żydowskiego z Żydowa, Nojewa, Orla Wielkiego, Głuchowa i Przecławia oraz Winc. Nojewskiego z Nojewa, Kikowa i Kikowa Małego] (CP 30, 77): 1449 tenże zapisuje ż. Katarzynie po 200 grz. półgr posagu i wiana na sumach, które ma [zapisane] na połowach wsi P. i Goraj (PG 3, 45v); 1457 tenże i Władysław z Lubosiny oznajmiają, że solidarnie poręczyli za Szczepana (Stephanus) z → Lubikowa (Bledz. D 35, dawniej A 19); 1462 tenże kupuje od Sędziwoja Niewierskiego dz. w Gorzycku połowy P. i Krobielewa wraz z pr. patronatu kościoła w P. z zastrz. pr. wykupu [suma nie została podana] oraz połowę jezior przynależnych do Gorzycka wraz z jazami i 1/4 mł. w Gorzycku z zastrz. pr. wykupu za 50 grz. szer. półgr (PG 6 k. 96v, 162); 1462 tenże występuje jako sędzia polubowny (AR nr 924); 1467 tenże kupuje z zastrz. pr. wykupu 1/2 P. → niżej: Dobrogost; 1475 tenże wspomn. jako zm. (PG 9, 32); 1503 tegoż syn → niżej: Mścich z Buszewa.

1450-80 Mikołaj z P. syn Marcina z P., pleb. w Zieminie [→ p. 6]: 1450 tenże Mikołaj syn zm. Marcina z P. sprzedaje kaszt. pozn. Piotrowi z Szamotuł wieś Zalasewo [k. Swarzędza] za 600 grz. (PG 4, 9v); 1452-80 tenże → niżej: Jan; 1475 tenże → niżej: Wojciech; 1475-80 tenże Mikołaj niegdyś Zajączkowski jest spadkobiercą zm. Dobrogosta z → Psarskiego [k. Pniew] (PG 9k. 32v, 191, 191v, 196).

1452-80, 1481? (wspomn. jako zm. 1487) Jan dz. w P., też w → Glinnie, Zajączkowie, → Krobielewie i w → Niemierzewie, Przetocki, brat Dobrogosta Psarskiego z P. i Sędziwoja Żydowskiego z Żydowa, Nojewa, Orla Wielkiego, Głuchowa i Przecławia [oraz brat Winc. Nojewskiego z Nojewa, Kikowa i Kikowa Małego, prawdop. też brat Zygmunta niegdyś Zajączkowskiego z P.]: 1452 tegoż woźny sąd. wprowadza w posiadanie 3 ł. os. i 1 ł. opust. w P. w części Mikołaja syna zm. Marcina Przetockiego na taką sumę, o jakiej mówi dok. przysądny (litera adiudicatoria; PZ 17, 18); 1472 Elżbieta [c. Wojciecha z Nowca] ż. tegoż Jana kupuje od Jakuba Kęszyckiego i Beaty wd. po Wojc. Świekockim [ze Świekotek k. Głuszyny, wieś obecnie nie istnieje] części wsi Nowiec i Nowiec Mały za 40 grz. (PG 8, 140); 1472 tenże występuje jako stryj Jadwigi ż. Jana Chełkowskiego (PG 8, 145); 1475 [tenże?] Jan z P. → niżej: Wojciech; 1479 tenże Jan kupuje od Wojciecha syna zm. Stan. Niemierzewskiego wieś Niemierzewo z zastrz. pr. wykupu za 150 grz. (PG 9, 107); 1479 wspomn. Elżbieta ż. tegoż Jana sprzedaje Janowi niegdyś z Głoginina części w Nowcu i Nowcu Małym za 400 grz. szer. półgr (PG 9, 108v); 1480 tenże jest spadkobiercą [swego brata] zm. Dobrogosta z Psarskiego [k. Pniew] (PG 9 k. 191v, 196); 1481 Elżbieta ż. [tegoż, czy jego syna?] Jana Przetockiego kupuje od Jana Łężeckiego 1/2 wsi Łężce za 200 grz. (PG 9, 132); 1481?-1514 dzieci tegoż Jana → niżej: Jan, Mikołaj i Dorota; 1487 tenże wspomn. jako zm. (PZ 21, 68v; TD na podstawie tegoż źródła podaje mylnie: 1486?).

1467-72 (zm. [bezpotomnie] a. 4 I 1475) Dobrogost dz. w P., też z Zajączkowa, → Nojewa, → Psarskiego [k. Pniew], → Krobielewa, → Karmlina, → Kikowa, Grzybna i → Goraja, Zajączkowski, Psarski, brat Sędziwoja Żydowskiego z Żydowa, Nojewa, Orla Wielkiego, Głuchowa i Przecławia, Winc. Nojewskiego z Nojewa, Kikowa i Kikowa Małego oraz Jana z P. [prawdop. też brat Zygmunta niegdyś Zajączkowskiego z P.], h. Nałęcz [→ Psarskie k. Pniew, p. 8], wojski pozn. 1463-73, zastępca starosty gen. wlkp. Ścibora z Ponieca 1459 (UDR I/1 s. 157; G.Urz. nr A 329, B 35): 1467 tenże kupuje od Sędziwoja z Niewierza i Gorzycka połowy wsi P., Goraj i Krobielewo za 1100 grz. półgr (PG 6, 247); 1467 tenże Dobrogost niegdyś Zajączkowski z Psarskiego sprzedaje Zygmuntowi z P. połowy P. i Krobielewa z zastrz. pr. wykupu za 340 grz. (PG 6, 247v); 1470 tenże Dobrogost z P. w rejestrze pozwanych przez starostę [gen. wlkp.] o [niezapłacone] wiardunki król. (PG 57, 90v); 1472 tenże daje [swemu bratankowi, synowi Wincentego] Wojc. Nojewskiemu połowy wsi P., Krobielewo i Goraj, w zamian otrzymuje połowy Nojewa i Kikowa oraz 600 grz. (PG 8, 155v); 1475 wd. po tymże Ofka [c. Bartosza Sokołowskiego z → Ponieca, primo voto ż. Jana Orchowskiego] (PG 9, 23 – pełny reg. → Psarskie k. Pniew).

1472-94 (wspomn. jako zm. 1503) Wojciech dz. w P., też z → Nojewa, → Kikowa, → Krobielewa i → Goraja, Nojewski, Przetocki [syn Winc. Nojewskiego z Nojewa, Kikowa i Kikowa Małego; brat Jana, Dziersława i Marcina Nojewskich]: 1472 tenże → wyżej: Dobrogost; 1472 tenże zapisuje ż. Elżbiecie po 500 grz. posagu i wiana na 1/2 P. i na cz. Krobielewa (PG 8, 161); 1473 wspomn. Elżbieta ż. tegoż Wojciecha, a c. zm. Andrzeja Piotrkowskiego czyli Ozorzyńskiego [z Ozorzyna w pow. kon.?] i Katarzyny, obecnie ż. sędziego inowrocł. Jarosława Ludzickiego (GG 2, 272); 1473 wspomn. Elżbieta sprzedaje Hektorowi Orchowskiemu cz. wsi Danków w pow. gnieźn. wraz z sołectwem tamże za 150 grz. (PG 7, 211); 1475 tenże Wojciech oraz [jego stryj?] Jan z P., Mścich [Buszewski] syn zm. Zygmunta Zajączkowskiego [z P.] i Mikołaj z P. pleb. w Zieminie syn Marcina z P. [spadkobiercy Dobrogosta z → Psarskiego] sprzedają Marcinowi [Nojew]skiemu [bratu tegoż Wojciecha] połowy wsi Nojewo oraz folwarków Grzybno i Kikowo za 400 grz. (PG 9, 32); 1476 tenże sprzedaje Wojciechowi z Herstopu 10 ł. w Goraju, w tym 5 ł. os. oraz 1/2 swej cz. folw., 1/2 sołectwa, 1/2 zagrodników, 1/2 karczmy tamże z zastrz. pr. wykupu za 120 zł węg. (PG 9, 48); 1476-80 tenże jest spadkobiercą [swego stryja] zm. Dobrogosta z → Psarskiego [k. Pniewj (PG 9 k. 41v, 191v, 196); 1489 tenże sprzedaje swemu bratu stryj. Janowi Przetockiemu [synowi Jana z P.] 1/2 wsi Goraj z zastrz. pr. wykupu za 160 zł węg. (PG 10, 130); 1489 tenże → p. 5; 1494 tenże zapisuje swej [drugiej] ż. Klarze c. zm. Piecza [czyli Piotra Konopki] Bukowieckiego [z Bukowca k. Międzyrzecza] po 80 zł węg. posagu i wiana na 1/2 swej cz. dziedz. w P. oraz na 1/2 inwentarza w P. i w Krobielewie (PG 7 k. 33v, 51v); 1501-19, 1520? tegoż dzieci i 1503 wd. po nim Kat. Przetocka → niżej: Jan, Szymon, Małgorzata, Elżbieta, Katarzyna; 1503 wspomn. Katarzynie Przetockiej, wd. po tymże Wojciechu, ręczą Stan. Wierzbieński i Mścich Durmowski, że uwolnią od roszczeń in. osób 1/2 Krobielewa i 2 ł. opust. w P., które sprzedali jej z zastrz. pr. wykupu za 30 grz. (PG 64, 68).

1481?, 1482-89, 1505? Jan i 1485-86, 1505? Mikołaj, dziedzice w P., Przetoccy, oraz 1494-1514 Dorota Przetocka, dzieci Jana z P.: 1481 Elżbieta ż. [tegoż, czy jego ojca?] Jana Przetockiego → wyżej: Jan; 1482 Elżbieta ż. tegoż Jana syna Jana Przetockiego pozwana przez Jakuba Białeckiego (PZ 20, 182v); 1484 [prawdop. tenże, a nie jego ojciec] Jan Przetocki zapisuje ż. Elżbiecie po 300 grz. posagu i wiana na 1/4 P. i 1/4 Krobielewa (PG 19, 6v); 1485-87 ciż Jan i Mikołaj w sporze z Janem, Benedyktem i Grzegorzem braćmi z Jankowic (PZ 21 k. 27v, 68v; w TD błędnie na podstawie PZ 21, 68v, podano: 1486?); 1487 tenże Jan sędzią polubownym (PZ 21, 132v); 1487 [prawdop. tenże, a nie jego ojciec] Jan Przetocki kupuje od Katarzyny ż. Stan. Otuskiego i od Doroty ż. Jana Smoszewskiego [ze Smoszewa w pow. kcyn.] sióstr niedz. z Zajączkowa, całą wieś Glinno z zastrz. pr. wykupu za 100 grz. (PG 10, 68v); 1489 tenże Jan kupuje 1/2 wsi Goraj → wyżej: Wojciech; 1489 [prawdop. tenże] Jan dz. w P. → p. 5; 1494 taż Dorota c. zm. Jana Przetockiego z mężem Janem [Gnuszyńskim czyli Kikowskim] z → Przystanek (PG 7 k. 33, 50v); 1502-36 [prawdop. tegoż] Jana z P. dzieci → niżej: Sędziwój, Maciej, Piotr, Jan, Andrzej i Anna; 1505 [ciż?] Mikołaj i Jan bracia Przetoccy, dziedzice w P., w sporze z Wawrz. Jaskierem altarystą we → Lwówku o 1 grz. czynszu rocznego, zapisanego w księgach m. Lwówka na rzecz altarysty, a ciążącego na P. (ACC 82, 76v); 1514 taż Dorota Przetocka wd. po Janie z → Przystanek z c. Barbarą Przestanowską panną (PG 15, 26).

1501-19, 1520? (wspomn. jako zm. 1521) Jan dz. w P., → Krobielewie i w → Nojewie, Przetocki, Nojewski, 1503-19 Szymon duchowny [→ p. 6] dz. w P. i w → Krobielewie, bracia niedz., oraz 1501-16 Małgorzata, 1503-14 Elżbieta i 1503-16 Kat. Przetockie, dzieci Wojc. Przetockiego [i jego pierwszej ż. Elżbiety?]: 1501 taż Małg. Przetocka panna kupuje od Andrzeja Głażewskiego 1/2 Durmowa z zastrz. pr. wykupu za 100 zł węg. (PG 12, 155; A nr 178); 1501 [prawdop. tenże] Jan Przetocki zastępuje w sądzie [swą siostrę] Małg. Przetocką ż. Jana Buszewskiego w jej sporze z Andrzejem Głażewskim (PG 64, 77); 1502 [tenże?] Jan Przetocki występuje jako stryj Barbary Nojewskiej [c. Marcina Nojewskiego] ż. Piotra Przedpełka Wronczyńskiego (PG 62, 306v); 1503 ciż bracia wraz z siostrami pozwani przez swą macochę Kat. Przetocką, wd. po Wojc. Przetockim, o jej oprawę na P. (PG 64, 61); 1503 ciż bracia wraz z siostrami skwitowani przez wspomn. Katarzynę ich macochę ze 100 zł posagu i 100 zł wiana, oprawionych jej na P. (PG 64, 67v); 1503 tenże Jan sprzedaje swej macosze Kat. Przetockiej 1/2 Krobielewa i 2 ł. opust. w P. z zastrz. pr. wykupu za 30 grz. półgr (PG 12, 275); 1503-04 taż Małg. Przetocka ma stawić w sądzie 6 świadków przeciwko Andrzejowi Głażewskiemu, aby udowodnić, że spokojnie posiadała młyn wodny w Głażewie i 1/2 wsi Durmowo (PG 64 k. 67 [tu wzm. o całej wsi Durmowo], 175v); 1504 ciż Jan i Szymon sprzedają Mścichowi Durmowskiemu [synowi Zygmunta niegdyś Zajaczkowskiego z P.] swe dziedzictwo po rodzicach w Krobielewie z zastrz. pr. wykupu za 30 grz. półgr (PG 12, 294); 1505 tenże Jan → p. 5; 1508 [tenże?] Jan Młodszy → p. 3F; 1508 tenże Jan poręcza za Piotra z → Pożarowa (PG 66, 147); 1508 ciż Jan i Szymon mają zapłacić Sędziwojowi, Piotrowi, Maciejowi, Janowi i Andrzejowi braciom z P. 12 grz. za cz. Krobielewa (PG 66, 112v); 1508 taż Małgorzata → niżej; 1509 tenże Jan zapisuje ż. Dorocie po 60 grz. posagu i wiana na częściach P. i Krobielewa, nal. mu w dziale z bratem Szymonem (PG 14, 157); 1510-14 ciż Jan i Szymon pozwani przez Annę Palędzką wd. po Janie Czechowskim [o nim → wyżej, pod 1510-14] ich bracie ciotecznym (GZ 12, 32v; PG 69, 24v); 1511 [tenże?] Jan Przetocki występuje jako wuj Katarzyny ż. Wojc. Gostomskiego [ze wsi Gostom w pow. gnieźn., obecnie Gostuń] (PG 68, 83); 1511 ciż Jan i Szymon dziedzice w P. zapisują Dorocie ż. tegoż Jana, a c. zm. Dobrogosta Niewierskiego, po 100 grz. posagu i wiana na swych częściach w P. i Krobielewie (PG 14, 149v, dawniej k. 297); 1513 ciż Jan i Szymon skwitowani przez swą siostrę Elżbietę Przetocką z dóbr po rodzicach w P. i Krobielewie; Elżbieta występuje w towarzystwie swego stryja Sędziwoja Przetockiego (PG 68, 415); 1513 taż Elżbieta c. zm. Wojciecha Przetockiego, a ż. Jarosława Łężeckiego [czyli Gorajskiego], który wraz ze swym bratem niedz. Jerzym zapisuje jej po 30 grz. posagu i wiana na 1/2 swej cz. wsi Goraj i na całym sołectwie tamże (PG 14, 470); 1514 Dorota ż. tegoż Jana kwituje swego brata Bodzętę z Niewierza z dóbr po rodzicach we wsiach Niewierz i Zakrzewo w pow. pozn. (PG 69, 160v); 1514 ciż Szymon, Jan, Małgorzata ż. Jana Buszewskiego, Katarzyna ż. Marcina rzeźnika z Lwówka i Elżbieta ż. Jarosława Gorajskiego [czyli Łężeckiego] rodzeństwo sprzedają Tomaszowi z Lubomyśla [w pow. kon.] 1/2 wsi Danków w pow. gnieźn. [→ wyżej: Wojciech, pod 1473] za 200 grz.; cz. tę otrzymali po swym zm. bracie ciotecznym Janie Czechowskim [o nim → wyżej, pod 1510-14] (PG 15, 36v; PG 69, 161); 1514 tenże Jan → p. 5; 1514 ciż Szymon i Jan zobowiązują się wypłacić Janowi Buszewskiemu resztę posagu za swą siostrę, a jego ż. Małgorzatę (PG 69, 161); 1516 te siostry Małgorzata i Katarzyna kwitują swego brata Jana z dóbr po rodzicach we wsiach P., Goraj i Krobielewo (PG 69, 322); 1517 tenże Jan zapisuje ż. Dorocie Niewierskiej po 150 grz. posagu i wiana na 1/2 swych części w P. i Krobielewie oraz na całym folw. w P. (PG 15, 109v); 1517 tenże Jan Przetocki zw. Nojewskim z jednej strony oraz Sędziwój Przetocki w imieniu swoim oraz swych braci Jana, Macieja i Andrzeja z P. zeznają, że sędziowie polubowni dokonali podziału → Krobielewa; każda ze stron otrzymuje po 1/2 tej wsi (PG 69, 392v-393); 1519 tenże Jan sprzedaje swej ż. Dorocie części w P. i Krobielewie z zastrz. pr. wykupu za 60 grz.; części te otrzymał w dziale z bratem Szymonem (PG 14, 80, dawniej k. 158); 1520 król Zygmunt zwalnia m. in. [tegoż?] Jana Przetockiego (de districtu Myedzyrzecensi) od udziału w wyprawie wojennej, ponieważ ma strzec granic Królestwa (MS 4 nr 3481); 1521 tenże Jan wspomn. jako zm.; wd. po nim Dorota, w towarzystwie stryja Tomasza Otuskiego i wuja Mik. Nojewskiego, daje swemu [drugiemu] mężowi Jerzemu Przetockiemu 1/2 swego posagu zapisanego jej przez zm. Jana na wsiach P. i Krobielewo, a Jerzy zapisuje Dorocie po 50 grz. posagu i wiana na 1/2 swej cz. w P. (PG 15, 381v).

1502-46 Sędziwój (1502-06 mąż Kat. Otuskiej, od 1506 mąż Kat. Bobowickiej), 1508 Piotr, 1508-19 (wspomn. jako zm. 1522) Maciej, 1508-41 Jan i Andrzej dziedzice niedz. w P., → Krobielewie i w → Goraju, oraz 1516 Anna Przetocka, dzieci Jana Przetockiego [prawdop. Jana z P. 1481?, 1482-89]: 1502-04 Kat. Otuska czyli Turkowska [pierwsza] ż. tegoż Sędziwoja, a c. zm. Jana Otuskiego (PZ 23 k. 36, 71, 77); 1504 wspomn. Kat. Otuska → niżej: Sędziwój mąż Kat. Pożarowskiej; 1506 tenże Sędziwój pozwany przez swą teściową Barbarę Piekarską [matkę Katarzyny, drugiej ż. tegoż Sędziwoja] wd. po Zawiszy Samsonie z Bobowicka o wygnanie jej z oprawy w Bobowicku; w 1511 wspomn. Barbara kwituje tegoż Sędziwoja ze swej oprawy zapisanej jej na 1/2 Bobowicka (PG 65, 155; PG 68, 47); 1507 wspomn. jako zm. Kat. [Otuska czyli] Turkowska [pierwsza] ż. tegoż Sędziwoja; ich syn Piotr Wilkowski [czyli Turkowski] (PG 65, 249); 1508 tenże Sędziwój z braćmi płaci pobór z P. → p. 3F; 1508 ciż bracia Sędziwój, Jan, Piotr, Maciej i Andrzej dziedzice w P. pozwani przez Dorotę6Była to druga ż. Mścicha z Buszewa (po jego śmierci występuje jako ż. Wojc. Mrowińskiego), a pierwszą była bliżej nieznana Anna (1494: PG 7, 19) Buszewską wd. po Mścichu Durmowskim [syn Zygmunta niegdyś Zajączkowskiego z P.] o wygnanie jej z oprawy we wsi Durmowo; Dorota ma stawić 6 świadków, aby udowodnić, że jej mąż oprócz Durmowa posiadał też cz. Krobielewa (PG 66 k. 14v, 68); 1508 [tenże?] Jan Przetocki występuje jako stryj Małgorzaty [c. Wojc. Przetockiego] ż. Jana Buszewskiego (Anr 195); 1508 ciż Piotr, Jan, Maciej i Andrzej zeznają, że wydzielili swemu starszemu bratu Sędziwojowi cz. wsi P. (PG 66, 97v); 1508 ciż bracia → wyżej;

1509 tenże Sędziwój zapisuje [drugiej] ż. Katarzynie po 100 zł węg. posagu i wiana na sołectwie we wsi Goraj oraz na cz. P., otrzymanej z działu z braćmi Janem, Maciejem i Andrzejem (PG 14, 159; PG 66, 335); 1509 tenże Sędziwój7W 1600 r. Stan. Przetocki zeznał, że niegdyś Sędziwój Przetocki kupił Łężce od Jerzego, Jarosława i Jana braci, w zamian dając: Jerzemu dobra w P., Jarosławowi – Goraj, a Janowi – pieniądze, za które kupił on Piekary i przyjął nazwisko Piekarski (PG 172, 1006v) daje Jarosławowi [mężowi Elżbiety c. Wojc. Przetockiego] i Jerzemu braciom z Łężec w pow. pozn. swe części dziedz. w P. i Goraju, w zamian za 1/2 wsi Łężce (PG 14, 214; por. PG 66, 335); 1510 tenże Sędziwój występuje jako sędzia polubowny (PG 66, 345v); 1510 tenże Maciej występuje jako stryj Piotra Wilkowskiego czyli Turkowskiego [syn tegoż Sędziwoja i jego pierwszej ż. Kat. Otuskiej] (PZ 24, 12-13); 1511 Elżbieta ż. Jana Nojewskiego [syn Marcina Nojewskiego z Nojewa i Kikowa] oraz panna Barbara, cc. zm. Kaspra Żaka Gliszczyńskiego [z Glesna w pow. nak.; Kasper mógł być drugim mężem Barbary Piekarskiej] kwitują tegoż Sędziwoja swego szwagra (gener) z 65 grz. (tj. 60 grz. sumy głównej i 5 grz. czynszu rocznego), nal. ich zm. ojcu Kasprowi z cz. Bobowicka; czynsz ten sprzedały Kasprowi Zofia, Anna, Katarzyna i Włodka panny, cc. zm. Samsona Bobowickiego, z tytułu oprawy ich matki [Barbary Piekarskiej] (PG 68, 47v); 1511 tenże Sędziwój kupuje od Piotra Kosickiego, nieletniego syna zm. Mik. Kosickiego, oraz od jego ciotki (a swej żony) Katarzyny i panny Włodki Bobowicko za 500 zł węg.; tenże Sędziwój sprzedaje wspomn. Piotrowi 1/2 tej wsi z zastrz. pr. wykupu za 65 grz., a na drugiej 1/2 Bobowicka zapisuje ż. Katarzynie po 100 zł węg. posagu i wiana (PG 14, 279-280); 1511 wspomn. Kat. Bobowicka kwituje swego męża tegoż Sędziwoja ze swego posagu i wiana zapisanych jej na cz. P. i na sołectwie we wsi Goraj (PG 68, 48v); 1512 tegoż Sędziwoja wzywa Jugo Piekarski, jako opiekun małol. Piotra Kosickiego, do zapłaty 3 grz. czynszu rocznego z tytułu dzierżawy Bobowicka; w 1513 tegoż kwitują wspomn. Jugo i [jego siostra] Barbara Piekarska z 2 1. dzierżawy 1/2 Bobowicka (PG 68 k. 243v, 409v); 1511 [tenże?] Sędziwój Przetocki występuje jako stryj Anny c. zm. Grzegorza Jankowskiego, a ż. Andrzeja Jaktorowskiego (PG 14, 285); 1511 tenże Sędziwój sprzedaje Piotrowi Kurskiemu 1/2 wsi Łężce za 305 grz. (PG 14, 266; PG 68, 12); 1511 [tenże?] Sędziwój Przetocki sprzedaje Piotrowi Górskiemu 1/2 wsi → Łęczyca w pow. pozn. za 300 grz. (PG 14, 322 – tu wyraźnie wzm. o Piotrze Górskim i wsi Łęczyca); 1513 [tenże?] Jan Przetocki kupuje od swego teścia Mik. Kamieńskiego 1/2 młyna nal. do m. Kamionna i 2 grz. czynszu rocznego czyli szosu [z tego miasta] z zastrz. pr. wykupu za 80 grz.; tenże Jan zapisuje ż. Annie Kamieńskiej po 100 grz. posagu i wiana na 1/2 swych części w P., Goraju i Krobielewie oraz na 1/2 folw. w P. i na 1/2 sum, które ma zapisane na młynie wodnym w Kamionnie (PG 14, 210v, dawniej k. 419); 1513 tenże Sędziwój kupuje od Elżbiety Wierzejskiej wd. po Łukaszu Ciesielskim, obecnie ż. Mac. Krzesinskiego, 1 ł. os. w Wierzei [k. Buku] z zastrz. pr. wykupu za 18 grz. (PG 14, 417); 1513-14 [tenże?] Sędziwój Przetocki występujejako stryj kapłana Szymona, Jana, Małgorzaty, Katarzyny i Elżbiety Przetockich [dzieci Wojc. Przetockiego] (PG 15, 36v; PG 68, 415; PG 69, 161); 1514 ciż Sędziwój, Jan, Maciej i Andrzej oraz 1517 ciż Jan, Andrzej i Maciej → p. 5; 1514 tenże Sędziwój pozwany przez Piotra Kosickiego o 3 grz. czynszu z dzierżawy 1/2 Bobowicka (PG 69, 4 1v);

1515 Katarzyna ż. tegoż Sędziwoja i [jej siostra] Włodka z Bobowicka ż. Benedykta Chwałkowskiego oraz [ich siostrzeniec] Piotr Kosicki skwitowani przez Helenę Nowowiejską [c. Wojc. Waty z Bobowicka, a ż. Wawrzyńca z Nowej Wsi k. Poznania] z 8 grz. 16 sk. (PG 69, 266v); 1516 tymże Sędziwojowi, Janowi, Maciejowi i Andrzejowi ręczy Łukasz z Debrzna, że oprawi swej przyszłej ż. Annie Przetockiej, siostrze tychże braci, po 250 zł posagu i wiana na 1/2 swych części w Popowie [k. Międzychodu] i w Debrznie (PG 69, 292v); 1516 [tenże?] Sędziwój Przetocki występuje jako wuj Doroty mniszki w Owieńskach i Jadwigi cc. Mik. Wierzejskiego (PG 69, 355); 1516 ciż Maciej i Jan sprzedają Benedyktowi Izdbieńskiemu altaryście altarii Ś. Stanisława w kat. pozn. 8 zł węg. i 11 gr czynszu rocznego na 1/4 P. i 1/4 Krobielewa oraz na całej wsi Goraj z zastrz. pr. wykupu za 100 zł węg. (ACC 92, 76v; PG 15, 73); 1516 tejże Annie c. zm. Jana Przetockiego zapisuje wspomn. Łukasz po 300 zł posagu i wiana na 1/2 swych części w Debrznie i Popowie (PG 15, 73v); 1517 wspomn. Katarzyna kwituje tegoż Sędziwoja swego męża z 200 zł węg. swej oprawy zapisanej jej na 1/2 Bobowicka; tenże Sędziwój zobowiązuje się oprawić jej 100 kóp [gr] na 1/2 swych części w Wierzei i Krobielewie (PG 69, 392v); 1517 tenże Sędziwój płaci karę Piotrowi Kosickiemu, jego stryjowi Andrzejowi Herstopskiemu i wujowi Jugo Piekarskiemu oraz Barbarze Piekarskiej w sporze o 3 grz. czynszu rocznego z dzierżawy 1/2 Bobowicka (PG 69, 409); 1517 tenże Sędziwój sprzedaje całą wieś Bobowicko Janowi [Bobowickiemu] za 500 grz. (PG 15, 109v); 1517 tenże Sędziwój kupuje od Andrzeja Jaktorowskiego dz. w Jankowicach 1/2 Wierzei za 252 grz. i zapisuje ż. Kat. Bobowickiej po 100 kóp [gr] posagu i wiana na cz. tej wsi (PG 15, 111); 1517 tenże Sędziwój kupuje od Kat. Otuskiej [ż. Stan. Otuskiego, który był stryjem Katarzyny pierwszej ż. tegoż Sędziwoja], od Jana Ćwiertni Popowskiego [z Popowa k. Śmigla] i Andrzeja Konińskiego [z Konina k. Buku] ich części dziedz. w Wilkowie [k. Buku] (PG 15, 114v); 1517 tenże Sędziwój z braćmi Janem, Maciejem i Andrzejem z P. → wyżej; 1517 Barbara [Bobowicka] ż. tegoż Andrzeja, a c. Kaspra Gliszczyńskiego (ACC 92 k. 202v, 217v);

1517 tenże Andrzej zapisuje wspomn. ż. Barbarze po 100 kóp [gr] posagu i wiana na połowie swych części w P., Goraju i Krobielewie, które winny mu przypaść w dziale z bratem Maciejem (PG 15, 176); 1519 Kat. Przetocka ż. tegoż Sędziwoja sprzedaje Janowi Lipnickiemu cz. Popowa za 40 grz. (PZ 24, 39v); 1519 tenże Sędziwój kupuje od swego syna Piotra Wilkowskiego 4 ł. (w tym 3 ł. os.) w Wilkowie (PG 15, 312); 1519 tenże Maciej występuje jako stryj Katarzyny wd. po Stan. Czackim, obecnie ż. Jana Dąbrowskiego (PG 15, 315); 1520 tenże Sędziwój wraz z Mac. Niegolewskim i Andrzejem Konińskim oraz ich kmiecie i mieszkańcy uprawiający łany opust. w Niegolewie, Koninie, Wilkowie i Wysoczce pozwani przez pleb. z Buku o meszne z ról opust. w wysokości 1 ćw. żyta i 1 ćw. owsa z każdego łanu (ACC 95, 83v); 1522 tenże Sędziwój po śmierci swego brata Mac. Przetockiego daje synowi Piotrowi Przetockiemu swe części dziedz. we wsiach Goraj i Krobielewo oraz 250 grz., w zamian otrzymuje części Piotra po matce w Wilkowie w pow. pozn.; jeśli Piotr umrze bezpotomnie, to te części Goraja i Krobielewa oraz dobra zakupione za wspomn. 250 grz. przypadną temuż Sędziwojowi (PG 15, 427); 1523 [tenże?] Sędziwój Przetocki występuje jako wuj Anny Czeszewskiej ż. Jana Bielawskiego (PG 15, 495); 1523 tenże Sędziwój sprzedaje Mac. Niegolewskiemu 1/2 Wilkowa za 300 grz. (PG 15, 526v); 1523 tenże Sędziwój kupuje od Andrzeja Konińskiego cz. Wilkowa za 100 grz. (PG 15, 527); 1523 tenże kupuje za 200 grz. od Elżbiety Wicrzejskiej [o niej → wyżej, pod 1513] jej oprawę posagu i wiana, zapisanych jej przez pierwszego męża [Łukasza Ciesielskiego] na Wierzei (PG 15, 508); 1524 Katarzyna ż. tegoż Sędziwoja i [jej siostra] Włodka kupują od Piotra Kosickiego jego części po matce we wsiach Popowo [k. Międzychodu] i Debrzno za 200 grz. (PG 16, 17v), a 1532 te siostry sprzedają te części Wawrz. Chrzypskiemu za 300 grz. (PG 16, 508v); 1525 tenże Sędziwój sprzedaje Mac. Niegolewskiemu 3 półł. os. w Wilkowie za 350 grz. (PG 16, 59v); 1526 tenże Sędziwój sprzedaje Andrzejowi Gorzeńskiemu część m. Kamionny i wójtostwa tamże z zastrz. pr. wykupu za 90 grz.; cz. tę Przetocki kupił od Mik. Chraplewskiego (PG 16, 117v); 1526-29 [tenże?] Sędziwój Przetocki występuje: 1526 jako stryj Polikseny c. zm. wdy pozn. Jana Ostroroga, a ż. Przecława Potulickiego; 1529 Heleny Mniskiej ż. Stan. Krzyszkowskiego (PG 16 k. 140-141, 296v); 1527 tenże Sędziwój sprzedaje synowi Piotrowi Przetockiemu cz. Wilkowa za 250 grz. (PG 16, 160v); 1530 ciż Jan i Andrzej sprzedają Łukaszowi Kwileckiemu cz. wsi Goraj za 350 grz. (KoścZ 19, 140; KoścZ 25 k. 4v, 36v-37); 1530 ciż Jan i Andrzej występują jako stryjowie Piotra Przetockiego → niżej: Piotr Przetocki; 1536 temuż Sędziwojowi Elżbieta Nojewska [z Gliszczyńskich] wd. po Janie Nojewskim [synu Marcina Nojewskiego], pani wienna w Nojewie, zobowiązuje się spłacić dług 35 grz. (PG 76, 216v); 1541 ciż Jan i Andrzej dziedzice w Krobielewie i 1545 tenże Andrzej wspomn. jako zm. → wyżej: Mikołaj i Jan; 1545 [tenże?] Sędziwój Przetocki z ss. Piotrem, Wojciechem i Wawrzyńcem dziedzice w Goraju → niżej: Mikołaj i Jan; 1546 tenże Sędziwój sprzedaje Łukaszowi i Andrzejowi Jankowskim cz. Wierzei za 2000 zł (PG 18, 264v; por. PG 18, 381v); 1547 Wojc. Przetocki syn [tegoż?] Sędziwoja → niżej: Mikołaj i Jan; 1549 tenże Jan wspomn. jako zm., wd. po nim Anna Kamieńska (PG 18, 518).

1503 Mścich z → Buszewa, → Krobielewa, → Gorzycka Nowego, → Durmowa i Zajączkowa, Przetocki, syn Zygmunta niegdyś Zajączkowskiego z P.: 1503 tenże sprzedaje 2 ł. opust. w P. → wyżej: Wojciech; 1507 tenże wspomn. jako zm. (A nr 193, 197); 1508 wd. po tymże → wyżej.

1504 Sędziwój Przetocki, mąż Kat. Pożarowskiej [nie jest identyczny z Sędziwojem Przetockim 1502-46]: 1504 tenże ręczy Piotrowi Poźarowskiemu za swą ż. Kat. Pożarowską, że ta skwituje Piotra, swego brata, z dóbr po rodzicach w Pożarowie (PG 64, 201); 1504 [tenże?] Sędziwój Przetocki kupuje od wspomn. Piotra Pożarowskiego 4 ł. opust. w Głażewie z zastrz. pr. wykupu za 24 grz. półgr (PG 12, 293); 1504 wspomn. Katarzyna c. zm. Mik. Pożarowskiego płaci karę Kat. Otuskiej ż. Sędziwoja Przetockiego (PZ 23, 78v); 1508 [tenże?] Sędziwój Przetocki zeznaje, że Andrzej Głażewski wypłacił mu 40 grz. monety obiegowej [→ Pożarowo] (A nr 198; PG 66, 147v).

1521 Jerzy Przetocki drugi mąż Doroty wd. po Janie Przetockim → wyżej: Jan, Szymon, Małgorzata, Elżbieta i Katarzyna.

1522-23 Jan duchowny [ → p. 6] i Marcin bracia niedz., Bielejewscy, Przetoccy, dziedzice w P., → Krobielewie i w → Bielejewie [może ss. Wojciecha8Jan i Marcin Bielejewscy określani są jako bracia zmarłego Jana Przetockiego. Z kolei Mikołaj i Jan, ss. tegoż zm. Jana Przetockiego, dwukrotnie nazwani zostali bratankami Jana i Marcina. Możliwe, że Bielejewscy byli ss. Wojciecha i jednej z jego trzech żon, może trzeciej, bliżej nieznanej Katarzyny z P. 1472-94?]: 1522 tymże, swym siostrzeńcom, sprzedaje Stan. Bielejewski9W haśle Parzęczewo, p. 5, pomyłkowo podano, że Stanisław pochodził z Bielejewa w pow. pyzdr. pleb. w Parzęczewie całe Bielejewo w pow. pozn. za 200 grz.; ciż zapisują dożywotnio swemu wujowi Stanisławowi 4 grz. czynszu rocznego na 1/2 Bielejewa (PG 1 5, 475v-476); 1523 ciż sprzedają Jerzemu Łężeckiemu [bratu Jarosława męża Elżbiety Przetockiej] swe części w P., Krobielewie i Goraju, nal. im z działu ze swymi bratankami (nepotes) Mikołajem i Janem Przetockimi ss. zm. Jana Przetockiego z zastrz. pr. wykupu za 150 grz.; wspomn. Jerzy sprzedaje części P. i Krobielewa Mac. Chraplewskiemu za 100 grz. (PG 15, 492v); 1523 ciż sprzedają swym bratankom Janowi i Mik. Przetockim, ss. ich zm. brata rodzonego (frater germanus) Jana Przetockiego, 1/2 swych części dziedz. w P. i Krobielewie za 400 grz. (PG 15, 494v); 1523 ciż sprzedają Mik. Boboleckiemu dz. w Osowie 1/2 Bielejewa za 600 grz. (PG 15, 509); 1523 ciż sprzedają Janowi Przetockiemu 2 1/2 ł. opust. w P. z zastrz. pr. wykupu za 50 grz. (PG 15, 532); 1530 tenże Marcin sprzedaje Janowi Przetockiemu swą cz. dziedz. w P. za 500 zł i ręczy Janowi, że uwolni tę część od roszczeń in. osób (KoścZ 19, 139v; KoścZ 25, 19, dawniej k. 15); 1530 tenże Marcin sprzedaje Mik. Przetockiemu synowi zm. Jana Przetockiego czyli Nojewskiego swą cz. dziedz. w Krobielewie za 100 grz. (KoścZ 19, 140v); 1530 ciż Jan pleb. w P. i Marcin → p. 5.

1522-45 Piotr Przetocki, Turkowski, Wilkowski, z → Goraja, → Krobielewa, Wilkowa, syn Sędziwoja Przetockiego i [jego pierwszej ż.] Kat. Otuskiej: 1522-27 tenże → wyżej: Sędziwój, Piotr, Maciej, Jan i Andrzej; 1530 tenże sprzedaje Łukaszowi Kwileckicmu cz. Krobielewa z zastrz. pr. wykupu za 20 grz.; cz. ta nal. się Piotrowi z działu z jego stryjami Andrzejem i Janem Przetockimi (KoścZ 19, 140; KoścZ 25, 36v, dawniej k. 32v); 1545 tenże dz. w Krobielewie (PG 18, 195v) [Piotr pisany jest wprawdzie jako Przetocki, lecz nie występuje w znanych źródłach jako współwłaściciel P.].

1523-53 Mikołaj i 1523-47 (wspomn. jako zm. 1549) Jan dziedzice w P., → Krobielewie i w → Goraju, Przetoccy, ss. niedz. Jana Przetockiego czyli Nojewskiego [prawdop. Jana z P. 1501-19, 1520?]: 1523 i 1530 ciż ss. zm. Jana Przetockiego czyli Nojewskiego → wyżej: Jan i Marcin Bielejewscy; 1530 tenże Jan zeznaje, że jest winny Katarzynie, Annie, Urszuli i Zofii cc. zm. Jana Nojewskiego [syna Marcina z Nojewa] i Elżbiety Nojewskiej [z Gliszczyńskich] 172 1/2 grz. i zobowiązuje się zwrócić im tę sumę do ś. Wojciecha [23 IV] 1533 (PG 74, 585v); 1533 [tenże?] Mik. Przetocki dz. w P. sprzedaje altaryście altarii Ś. Trójcy w kościele par. we Lwówku Wojc. Prokopowi i jego następcom 2 grz. i 1 wiard. czynszu rocznego na swych częściach w P., Krobielewie i Goraju z zastrz. pr. wykupu za 28 grz. (PG 16, 588); 1533 [tenże?] Mik. Przetocki sprzedaje Janowi i Wacławowi Nojewskim ss. Jana z Nojewa 5 grz. czynszu rocznego na swych częściach w P. i w Krobielewie z zastrz. pr. wykupu za 100 grz. (PG 16, 596v); 1541 ciż zawierają ugodę z Janem i Andrzejem Przetockimi oraz z Jarosławem i Piotrem Gorajskimi dot. podziału → Krobielewa (PZ 31, 535-536); 1545 ciż bracia zawierają ugodę dot. podziału → Krobielewa (PG 87, 341); 1545 ciż wraz z Janem, Piotrem i Stanisławem ss. zm. Andrzeja Przetockiego oraz Jerzym Łężeckim, dziedzice w P. i Krobielewie, zawierają ugodę dot. rozgraniczenia wsi P., → Krobielewo i Goraj z Sędziwojem Przetockim i jego ss. Piotrem, Wojciechem i Wawrzyńcem oraz z Marcinem, Janem, Maciejem i Łukaszem braćmi Chraplewskimi oraz z Franciszkiem i Joachimem ss. zm. Jarosława Łężeckiego dziedzicami wsi Goraj (PG 87, 398v-401v); 1545 tenże Jan sprzedaje bratu Mikołajowi cz. → Krobielewa za 900 grz. (PG 18, 196v); 1545 tenże Mikołaj zobowiązuje się uwolnić swego brata Jana od 100 grz. długu na rzecz Marcina Kwileckiego (PG 87, 341); 1545 tenże Mikołaj daje bratu Janowi 1/3 cz. swych lasów Maliński Kąt i Gołuchowa w Krobielewie (PG 18, 229); 1545 tenże Jan sprzedaje Jerzemu Łężeckiemu 1/3 P. wraz z częściami lasu i łąk w Krobielewie za 2000 grz. (PG 18, 644v); 1546 ciż oraz Franciszek i Joachim Gorajscy dziedzice w Krobielewie zawierają ugodę dot. podziału → Krobielewa (PWc 1, 64v); 1546 tenże Mikołaj sprzedaje Janowi z Opalenicy nową wieś za rz. Wartą [tj. na jej prawym brzegu] k. starej wsi → Krobielewo wraz z 6 kmieciami, karczmarzem, łąką Gliski, nowym jeziorem [starorzeczem rz. Warty?] i jez. Skrzynice za 1400 grz. (KoścZ 27, 94-95, dawniej k. 176-177); 1547 tenże Jan daje Stefanowi Gnuszyńskiemu, mężowi swej c. Doroty, części P. i → Krobielewa, a Stefan zapisuje Dorocie po 150 grz. posagu i wiana na 1/2 swych części w P., Krobielewie i Gnuszynie oraz na 1/2 swej cz. młyna wodnego w P. (PG 18, 349v-350); 1547 tenże Jan wspomn. jako zm. (PG 91, 358); 1548 tenże Mikołaj otrzymuje wieczyście od Apolonii Grzebienickiej części we wsiach Strzępiń i Cieśle w pow. pozn. (PG 18, 386v); 1549 [tenże?] Mik. Przetocki pisarz grodzki pozn. (PG 91, 6v); 1553 tenże Mikołaj sprzedaje Marcinowi Herstopskiemu swe części we wsiach Goraj i → Krobielewo z zastrz. pr. wykupu za 400 grz. (PG 19, 30, dawniej k. 60); [ok. 1560] wspomn. tenże Mik. Przetocki → Poniec miasto, p. 5Ab.

1545 Jan Starszy, Piotr, Stanisław i Jurga [Jerzy] Przetoccy, dziedzice w P. i w → Krobielewie, ss. Andrzeja Przetockiego: 1545 ciż Jan, Piotr i Stanisław ss. zm. Andrzeja Przetockiego → wyżej: Mikołaj i Jan; 1546 ciż i 1569 [tenże?] Stan. Przetocki → p. 2; 1551 [tenże?] Jan Przetocki sprzedaje szl. Jerzemu Lessel 1/3 P. wraz z częściami lasu i łąk w → Krobielewie za 2000 grz. (PG 18, 644v; w haśle Krobielewo błędnie podaliśmy sumę 200 grz.).

1546 Jan Młodszy Przetocki → p. 2.

1577-81 Stan Przetocki z P., Chomęcic i z Dąbrówki w pow. pozn.: 1577 tenże sprzedaje Janowi Nadelwicz Kręskiemu swą cz. P. za 3200 zł pol. oraz m. in. barcie w lasach wsi Goraj, P. i Krobielewo za 200 grz. (PG 21 k. 744v, 750v); 1580-81 tenże → p. 3F.

1580 Jadwiga Przetocka [c. Jana z P. i Krobielewa, wd. po sędzim pozn. Baltazarze Strzeżmińskim] (TD) → p. 3F.

3E. Inni właściciele części w P.:

1509 Jarosław Łężecki [czyli Gorajski, mąż Elżbiety c. Wojc. Przetockiego] z bratem Jerzym z Łężec kupują cz. P. → p. 3D: Sędziwój, Piotr, Maciej, Jan i Andrzej; 1523 tenże Jerzy kupuje cz. P. → p. 3D: Jan i Marcin Bielejewscy; 1545 tenże Jerzy kupuje 1/3 P. i cz. Krobielewa oraz 1545-56 tenże Jarosław wspomn. jako zm., jego ss. Franciszek i Joachim z Goraju i Krobielewa → p. 3D: Mikołaj i Jan.

1523 Mac. Chraplewski kupuje cz. P. → p. 3D: Jan i Marcin Bielejewscy; 1545 [tenże?] Marcin z braćmi Janem, Maciejem i Łukaszem Chraplewskimi ze wsi Goraj → p. 3D: Mikołaj i Jan.

1547 Stefan Gnuszyński z P. → p. 3D: Mikołaj i Jan; 1549 tenże wprowadzony w posiadanie części P. i Krobielewa, kupionych od zm. Jana Przetockiego (PG 91, 358).

1551-74 szl. Jerzy Lessel (Liessel, Lyessel) dz. w P. (TD): 1551 tenże kupuje cz. P. → p. 3D: Jan Starszy, Piotr, Stanisław i Jurga; 1569 tenże → p. 2; 1569 tenże za zgodą swego brata Wilhelma sprzedaje Stan. Przetockiemu ich części w P., m. in. cz. młyna wodnego na stawie (stagnum), całe jez. Mniszek i cz. Jez. Wielkiego z zastrz. pr. wykupu za 100 grz. (PG 21, 42v-43); 1574 tenże kupuje od brata Wilhelma jego cz. P. za 1000 grz. (PG 21, 506); 1576 tenże sprzedaje Abrahamowi Nadelwicz Kręskiemu części P. i Krobielewa za 5000 zł pol. (PG 21, 657v).

1576-92 Abraham (Abram) i 1577-81 Jan Nadelwicz Kręscy (TD): 1576 tenże Abraham → wyżej; 1577 tenże Jan → p. 3D: Stan. Przetocki; 1577-81 ciż → p. 3F.

3F. Przekazy dot. całej wsi: 1469 P. wśród wsi, które zasądzono na karę 14 grz. z powodu niezapłacenia wiardunków król. i niedopuszczenia do egzekucji (PG 57, 33); 1475 P., cz. Aleksa [niezident.], w wykazie zaległości podatkowych; [dopisano, że] zapłacono po wezwaniu (PZ 20, 26v); 1508 pobór z cz. Sędziwoja [Przetockiego] i jego braci od 3 ł., od karczmy 6 gr; z cz. Jana Młodszego od 2 ł., od karczmy 6 gr (ASK I 3, 15); 1563 pobór od 15 ł., 4 karczem dor., 1 kowala, 1 młyna o 1 kole dor. (ASK I 5, 230); 1564 w P. 13 ł. (IBP 307); 1577 pobór z P. Abrama Kręskiego i in. dziedziców (ASK I 5, 700); 1580 pobór z P. z cz. Jadwigi Przetockiej od 6 półł., 6 zagr., 2 komor. po 8 gr, od owczarza od 60 owiec, 1/4 ł. karczmarskiego, 14 komor. po 2 gr, krawca; z cz. Stan. Przetockiego od 2 półł., 3 zagr., mł. dor. o 1 kole; z cz. Jana Kręskiego od 1 1/2 ł., 5 zagr., 4 komor., 1 rataja (colonus) od 1 pługa, 1 kowala, 1/4 ł. karczmarskiego, od owczarza od 30 owiec i od in. owczarza od 70 owiec; z cz. Abrahama Kręskiego od 3 ł., 2 zagr. po 6 gr, 4 zagr. po 4 gr, 1 [zagr.] 6 gr, 4 komor., 2 rzem., 1/4 ł. karczmarskiego, od owczarza od 75 owiec (ŹD 26; ASK I 6, 127v); 1581 pobór z P. płacą Jan Kreski i Stan. Potocki, 1583 Abraham Kreski (Piotrkowska 2 s. 58-59).

1399 Pęcslaw (Panczsla[w]), Stanisław i Jakub kmiecie [z P., czy z Tuczęp?] nal. do kaszt. druż. Mikołaja [z P. i Tuczęp] (Lek. 1 nr 3095); 1452 kmiecie w P.: Mik. Nichta, Stan. Spath i Mik. Gralewski (PZ 17, 18).

4. 1393 sołtys [z P.?] → p. 3A: Świętomir; 1447 w P. 1 ł. sołectwa → p. 3D: Marcin.

5. Kościół par. Ś. Trójcy w P., patronatu dziedziców.

1420-35 Wojciech pleb. w P.: 1420 tenże pozwany przez Wojciecha kościelnego (minister) w Rokitnie o to, że pleban przyjął go 2 tygodnie przed zapustami i przyrzekł utrzymanie aż do dnia ŚŚ. Piotra i Pawła [29 VI], lecz po Wielkanocy zbił go, zranił włócznią i wyrzucił jego rzeczy; kościelny szacuje swą krzywdę na 20 grz. (ACC 4, 143); 1420 tenże pozwany przez Jana kleryka z Kamionny o księgę wartości 17 gr, którą ten powierzył plebanowi na przechowanie (ACC 4, 160); 1432 mieszkańcy wsi Wierzbno uczęszczają do kościoła w P.; dziedzice z Wierzbna proszą bpa pozn. Stan. [Ciołka] o ponowne powołanie, istniejącej już przed laty, par. w Wierzbnie, z powodu m. in. zaniedbywania przez pleb. z P. udzielania sakramentów (Wp. 9 nr 1296); 1434 tenże Wojciech pleb. w P. w sporze z Jakubem [dz.] w Herstopie albo w Dłusku i jego kmieciami [o dziesięciny z Herstopu?; Herstop, Uwaga] (ACC 18, 272v); 1435 tenże Wojciech niegdyś pleb. w P. pozywa: Mikołaja kleryka z P. o 1/2 kopy [gr] zebranych od kmieci z 2 wsi z tytułu [daniny] suchedniowej; Stefana pleb. w Górzycy [k. Międzyrzecza] o ukradziony mu płaszcz (palium), który znaleziono u Stefana (ACC 19 k. 121v, 145); 1435 tenże Wojciech pleb. w P. w sporze z Wojciechem pleb. w Wierzbnie, który okazuje przywilej erekcji kościoła [w Wierzbnie], wystawiony przez Andrzeja Łaskarza bpa pozn. [w l. 1414-26] oraz dok. [z 1434] wikariusza gen. pozn. Jana z Drzewicy10Nie jest znany przywilej bpa Andrzeja Łaskarza, ale zachował się dok. Jana z Drzewicy z 1434 (Wp. 9 nr 1371), w którym zatwierdził on uposażenie kościoła w Wierzbnie, dokonane przez dziedziców z Wierzbna w 1432 (Wp. 9 nr 1296) (ACC 19 k. 56v, 176v, 179v, 186, 211).

1435 Piotr pleb. w P. (Now. 2, 479, przyp. 202, bez podania źródła).

1437 Wojciech pleb. w P. [prawdop. identyczny z Wojciechem pleb. w P. od 1420] i Wojciech pleb. z Wierzbna przedkładają swój spór sędziom polubownym, którzy kasują apelację plebana z P. [od wyroku sądu oficjała] i przyłączają wieś Brzeźno do par. w Wierzbnie wraz ze wszystkimi dochodami, zgodnie z [wcześniejszym] wyrokiem [oficjała] (ACC 21, 189v); 1438 tenże rezygnuje z kościoła w P. z powodu starości; zastępca oficjała pozn. rezerwuje dla niego 5 grz. rocznie, które nowy pleban ma mu płacić ze swego beneficjum; Marcin Zajączkowski dz. w P. prezentuje na plebana kapłana Filipa z Rogoźna oraz zobowiązuje się płacić 2 grz. czynszu rocznego i 1 korzec mąki z młyna [w P.?] tygodniowo na rzecz Wojciecha, który ma za to odprawiać co tydzień mszę za zmarłych, a co kwartał wigilie (ACC 22, 122).

1438-75 Filip z Rogoźna pleb. w P. (Now. 2, 479, przyp. 202): 1438 tenże → wyżej: 1467 tenże w sporze z Janem klerykiem z Sierakowa (ACC 46, 116); 1475 tenże ma oddać Stan. Witkowskiemu pleb. w Skwierzynie 2 ćw. owsa i 2 ćw. żyta, tj. dzies. z folw. lub dziedziny Karsówki; w przyszłości dzies. ta ma nal. do plebanów w Skwierzynie (ACC 55, 86).

1481 Marcin pleb. w P. (Now. 2, 479, przyp. 202).

1486-89 Szymon11W haśle → Owieńska mylnie pisaliśmy o Annie Raczkowskiej i Szymonie z Raszkowa, jednak chodzi niewątpliwie o Roszkowo k. Skoków. Z kolei Srebrna Górka leżała w pow. kcyn., a nie gnieźn., jak również pomyłkowo podaliśmy w tymże haśle. Także Now. 2, 479, przyp. 202, błędnie pisze o Szymonie Raszkowskim pleb. w P z Roszkowa i Chociszewa [obie wsie w pow. gnieźn.] oraz ze Srebrnej Górki [pow. kcyn.], pleb. w P.; jego siostra Anna Roszkowska mniszka w → Owieńskach i brat niedz. Kosmas z Roszkowa i Chociszewa (ACC 64, 11v-12; AE III 118v; PG 10, 42); 1489 tenże rezygnuje z kościoła w P. na rzecz duchownego (discretus) Jana, który powołuje się na prezentę Jana i Wojciecha dziedziców w P. (ACC 66, 161).

1489-97 Jan Okarna z Kamionny pleb. w P., potem pleb. w Rokitnie (Now. 2, 479, przyp. 202): 1489 [prawdop. tenże] Jan → wyżej.

1497-1505 Stan. Brachia pleb. w P. (Now. 2, 479, przyp. 202): 1505 tenże rezygnuje z kościoła w P.; Jan Przetocki dz. w P. i kolator kościoła tamże prezentuje na pleb. w P. Stan. Przetockiego (ACC 82, 76v).

1505-07 Szymon Przetocki [syn Wojc. Przetockiego] pleb. w P. [potem pleb. w Giewartowie, → p. 6] (Now. 2, 479, przyp. 202).

1508 Krobielewo, Herstop i Goraj w par. P. (ASK I 3, 15v); 1510 par. P.12Wg J. Nowackiego (indeks do LBP s. 33) w 1510 do par. P. należała wieś Lubikowo. Wieś ta w 1580 nal. do par. Rokitno (ŹD 30), a jej przynależność do par. P. potwierdza dopiero wizytacja kościoła par. w P. z 1779 (AV 3, 431-435) w dek. Międzyrzecz [formularz nie wypełniony] (LBP 175).

1514 po śmierci Stanisława13Wg Now. 2, 479 i przyp. 202, w 1514 zm. Stan. Gorajski pleb. w P. Możliwe, że wspomn. jako zm. w 1514 pleban Stanisław identyczny jest ze Stan. Gorajskim, choć w zapisce z 1517 mowa jest nie o jego śmierci, lecz jedynie o rezygnacji Gorajskiego z kościoła w P. (→ p. 5) pleb. w P., na skutek prezenty Sędziwoja, Jana, Macieja i Andrzeja braci Przetockich oraz ich brata stryj. Jana, bp pozn. Jan Lubrański powierza kościół w P. [tu umyślna luka na wpisanie imienia] (AE V 111).

1517-25 Paweł ze Strzelna pleb. w P., potem pleb. w Rożnowie (Now. 2, 479, przyp. 202): 1517 tegoż bp pozn. Jan Lubrański instytuuje do kościoła par. w P., po rezygnacji Stanisława z Goraja [→ przyp. 13], na skutek prezenty Jana, Andrzeja i Macieja dziedziców P. (AE VI 63).

Od 1525 Bartłomiej pleb. w P., przedtem pleb. w Rożnowie (Now. 2, 479, przyp. 202).

1530 Jan Bielejewski pleb. w P., brat Marcina Bielejewskiego [dziedzice w P.], pozywa szl. Jana Herstopskiego zw. Popek o to, że będąc ekskomunikowany wszedł na cmentarz kościoła Ś. Trójcy w P., wskutek czego pleban nie mógł kontynuować mszy; Herstopski, wezwany do opuszczenia cmentarza, zelżył plebana i wygrażał mu mieczem; pleban szacuje swe szkody z powodu gwałtu w kościele na 100 grz. i z powodu zniewagi na 100 zł węg.; pozwany zaprzecza zarzutom (ACC 105, 113v-114).

1530 Andrzej Lipnicki pleb. w P. [tenże 1550 pleb. w Sierakowie (PG 92, 72) i 1552 prep. w Sierakowie (PG 95, 140v-141v)] (Now. 2, 479, przyp. 202).

Do 1538 Augustyn z Nowej Wsi [niezident.] pleb. w P., w 1538 rezygnuje z kościoła w P. [potem pleb. w Skwierzynie (Now. 2, 479, przyp. 202; s. 480, przyp. 217)] (AE VIII 44v-45).

1550 Mik. Przetocki pleb. w P., 1544-51 pleb. w → Międzyrzeczu (z przerwami); potem kościół w P. zajęty przez innowierców; 1603 instytuowany z prezenty Jana Krzyszkowskiego pleb. katolicki Andrzej ze Zbąszynia, nie utrzymał się; innowiercy po 1603 do 1739 (Now. 2, 479-480 i przyp. 202; ACC 134, 74; AV 3, 431-435).

1564 do klucza pszcz. bpów pozn. należą wiardunki dzies. z 13 ł. w P. (IBP 307).

1580 w par. P.: P., Herstop, Goraj, Strych, Krobielewo (ŹD 26).

1779 wizytacja kościoła par. w P., odzyskanego [z rąk innowierców] dekretem Trybunału Koronnego z 1739: do plebana nal. w P. role w 3 polach, 3 ogrody, łąka, pr. wyrębu drzew na opał i potrzeby domowe (AV 3, 433).

6. 1459 (kop. 1579) Jan z P. pleb. w → Dąbrówce [k. Zbąszynia] (LBP 243).

1475-80 Mikołaj z P., syn Marcina z P., pleb. w Zieminie [k. Wielichowa] (PG 9 k. 32, 191v, 196).

1505-13 Szymon Przetocki, syn Wojc. Przetockiego: 1505-07 tenże pleb. w P. → p. 5; 1511-13 tenże pleb. w Giewartowie [pow. gnieźn.] (PG 14, 149v, dawniej k. 297; PG 68, 415).

1528 Mikołaj h. Nałęcz, syn Jana z P., otrzymuje admisję na notariusza publicznego (SŹ 3, 1958, s. 174); 1528 [tenże?] discretus Mik. Przetocki instytuowany na altarystę altarii w kościele par. we Lwówku (ACC 103 k. 28, 30, 37v-38, 52v, 58v, 63v, 65v, 67, 73v); 1531 [tenże?] Mik. Przetocki pleb. w → Łękach Wielkich [k. Kościana] (ACC 107, 120v-121v), w 1533 tenże rezygnuje z tej parafii (ACC 108, 140v); 1544-51 [tenże?] Mik. Przetocki pleb. w Międzyrzeczu i 1550 w P. → p. 5.

1 Na mapie Perthéesa zaznaczono młyn na lewym dopływie rz. Warty, 0,3 km na N od P. Na tej samej mapie widoczny jest inny młyn, także na lewym dopływie Warty, 1,2 km na N od P. Por. J. Gołaski, Atlas rozmieszczenia młynów wodnych w dorzeczach Warty, Brdy i części Baryczy w okresie 1790-1960, cz. 2, Poznań 1988, s. 33 i arkusz 3.

2 O Stoszach zob. KObceRyc. 98-100.

3 Prawdop. identyczny z występującym w l. 1400-08 Iwanem Soleckim z Solca k. Wolsztyna (KP nr 118; ZSW po nr 1269), choć w haśle → Lubicz, przyp. 4, wyrażono domysł, że chodzi o Iwana z Soboty k. Poznania.

4 Jan Szczurek występuje w znanych źródłach w l. 1400-07, ale bez podania miejsca pochodzenia (WR 1 nr 425; KP wg indeksu: Sczurek).

5 Przyjmuję, że zapiska ta dot. Jarochny, gdyż rodzina jej nosiła wspólne „nazwisko” Stosz, tak jak jej stryj Michał i jeden z braci.

6 Była to druga ż. Mścicha z Buszewa (po jego śmierci występuje jako ż. Wojc. Mrowińskiego), a pierwszą była bliżej nieznana Anna (1494: PG 7, 19).

7 W 1600 r. Stan. Przetocki zeznał, że niegdyś Sędziwój Przetocki kupił Łężce od Jerzego, Jarosława i Jana braci, w zamian dając: Jerzemu dobra w P., Jarosławowi – Goraj, a Janowi – pieniądze, za które kupił on Piekary i przyjął nazwisko Piekarski (PG 172, 1006v).

8 Jan i Marcin Bielejewscy określani są jako bracia zmarłego Jana Przetockiego. Z kolei Mikołaj i Jan, ss. tegoż zm. Jana Przetockiego, dwukrotnie nazwani zostali bratankami Jana i Marcina. Możliwe, że Bielejewscy byli ss. Wojciecha i jednej z jego trzech żon, może trzeciej, bliżej nieznanej Katarzyny.

9 W haśle Parzęczewo, p. 5, pomyłkowo podano, że Stanisław pochodził z Bielejewa w pow. pyzdr.

10 Nie jest znany przywilej bpa Andrzeja Łaskarza, ale zachował się dok. Jana z Drzewicy z 1434 (Wp. 9 nr 1371), w którym zatwierdził on uposażenie kościoła w Wierzbnie, dokonane przez dziedziców z Wierzbna w 1432 (Wp. 9 nr 1296).

11 W haśle → Owieńska mylnie pisaliśmy o Annie Raczkowskiej i Szymonie z Raszkowa, jednak chodzi niewątpliwie o Roszkowo k. Skoków. Z kolei Srebrna Górka leżała w pow. kcyn., a nie gnieźn., jak również pomyłkowo podaliśmy w tymże haśle. Także Now. 2, 479, przyp. 202, błędnie pisze o Szymonie Raszkowskim pleb. w P.

12 Wg J. Nowackiego (indeks do LBP s. 33) w 1510 do par. P. należała wieś Lubikowo. Wieś ta w 1580 nal. do par. Rokitno (ŹD 30), a jej przynależność do par. P. potwierdza dopiero wizytacja kościoła par. w P. z 1779 (AV 3, 431-435).

13 Wg Now. 2, 479 i przyp. 202, w 1514 zm. Stan. Gorajski pleb. w P. Możliwe, że wspomn. jako zm. w 1514 pleban Stanisław identyczny jest ze Stan. Gorajskim, choć w zapisce z 1517 mowa jest nie o jego śmierci, lecz jedynie o rezygnacji Gorajskiego z kościoła w P. (→ p. 5).