CZEPIEC

(1382 Cipecz, 1385 Czipecz, 1395 Sczepecz, 1414 Czippecz, 1415 Czyppecz, 1421 Cyppecz, Czypecz, 1428 Czepec, 1430 Cipyecz, 1440 Czipyecz, 1454 Sczepyecz, 1470 Czypiecz, 1470-80 Czypyecz, 1529 Sypiecz) 8 km na NE od Żarnowca.

1. 1581 pow. ksiąs. (ZD s. 90); 1470 n. par. Mstyczów (DLb. 2 s. 91).

2. 1414 łąka na końcu wsi Cz., w miejscu, gdzie idzie się z lasu od karczmy → Borowa aż do granic białowieskich [wsi Białowieża] i od Pogorzelca (Pogorzelecz) aż do Pstrochowej niwy (Pstrochowa nywa), od niej przez drogę prowadzącą do czepieckiego pola, dalej do gaju, z ominięciem gaju leżącego na końcu ww. lasu, k. pola czepieckiego (ZK 193 s. 197); 1415 → Borowa karczma; 1419 br. Jan i Andrzej z Ossowca sprzedają Mikołajowi z Czarnocina [pow. wiśl.] za 12 grz. trzecią cz. sadzawki zw. Stawisko Pogorzelec (Stavisco Pogorzelecz) poniżej sadzawki mstyczowskiej, k. dóbr Cz. (ZK 194 s. 245); 1423 bór w Cz. (ZK 195 s. 155-6).

3. Własn. szlach. 1382 Grzegorz [kmieć?] z Cz. (SP 8, 1639); 1382-89 Mikosz włodarz z Cz. (SP 8, 1639, 4543-4, uw. 158/9, 178/41); 1384 Mściwoj z Cz. pozywa Janka młynarza z Imbramowic [par. własna] o zniszczenie młyna (SP 8, 2712, 2770, 2838, 2884); 1385-8 Mściwoj z Cz., 1388 komornik [ksiąs.? krak.?] (SP 7/2, 9; 8, 1360, 1399-1400, 1529-30, 1536, 1597, 1603, 1652, 1851, 1932, 2217, 3011, 4152, 4948, uw. 9/24); 1388 Mikosz z Cz. pozywa 20 kmieci z Węgrzynowa i Jasieńca o wycięcie 5 sosen (SP 8, 4543-4); Szczepan z Cz. (SP 8 uw. 82/15); 1395 Mikołaj z Cz. (KK 2, 403); 1411 Mik. Pieczonka z Cz. i Gotartowic (wg ind. WAP); 1412 Pakosz z Gotartowic [pow. wiśl.] gwarantuje Piotrowi [z Marcinowic i z Bąkowca] podsędkowi krak. zwrot 20 grz. ewentualnym wwiązaniem w swoją cz. w Cz. (ZK 193 s. 85); br. Pakosz, Mikołaj i Andrzej z Gotartowic sprzedają za 200 grz. temuż Piotrowi swoją wieś Cz.; tenże Piotr oddaje w dożywocie Niemierzy [z Krzelowa] kan. krak. swoją wieś Cz. (ZK 5 s. 311); Andrzej i Mikołaj z Cz. (wg ind. WAP); 1414 Helena c. Piotra z Marcinowic [par. Mstyczów] ż. Jana z Sieciechowic ustępuje temuż Niemierzy, dzierżącemu dożywotnio Cz., z tejże wsi, uznając pr. bliższości do niej Mikołaja z Czarnocina; tenże Mikołaj ustępuje ww. Niemierzy do końca jego życia łąkę na końcu wsi Cz. [opis łąki → p. 2]. W lesie [k. łąki] Niemierza i jego ludzie z Wojciechowa i Przedmoszczan mają do końca życia Niemierzy wolny wyrąb drzewa. Ludzie z tychże wsi i z Cz. mogą wolno wypasać bydło w tych wszystkich dobrach; 1415 Mikołaj z Czarnocina zastawia za 10 grz. temuż Niemierzy karczmę swoją zw. → Borowa w Cz.; tenże Mikołaj gwarantuje Pilawie z Kuczkowa zwrot 20 grz. ewentualnym wwiązaniem w całą swoją wieś Cz. (ZK 193 s. 197, 215, 224); 1418 ww. Mikołaj gwarantuje Niemierzy z Krzelowa kan. krak. zwrot 50 grz. ewentualnym wwiązaniem w całą swoją wieś Cz. (ZK 194 s. 120); 1419 → p. 2; 1421 Mikołaj z Cz (wg ind. WAP); 1423 imiennie wymienieni kmiecie i karczmarz z Wojciechowa pozywają Mikołaja z Czarnocina o wycięcie boru w Cz. i 10 grz. szkody (ZK 195 s. 155-6); 1424 ww. Niemierza pozyskuje prawnie wieś Cz. na tymże Mikołaju (ZK 7 s. 330); 1424 tenże Mikołaj daje Niemierzy wwiązanie w Cz. (ZK 195 s. 235); Piotr s. Mikołaja [z Czarnocina] pozywa Niemierzę o wwiązanie w dobra Cz. i o 300 grz. szkody (ZK 7 s. 376); 1425 Niemierza ustępuje wieczyście Piotrowi z Rożnicy i jego potomkom całą swoją wieś Cz. (ZK 8 s. 243-4); 1427 Piotr s. Mikołaja z Czarnocina zakwestionował Piotrowi z Różnicy dok. i rozporządzenie odnośnie do wsi Cz. uczynione przez Niemierzę (ZK 146 s. 82); 1428 Mikołaj i Dobiesław ss. Gniewomira z Pawłowic [par. Sędziszów] sprzedają za 500 grz. Gniewoszowi z Psar [par. Dzierzgów] całe swoje cz. w Psarach i Cz. (ZK 312s. 348-9);Franek kmieć z Cz. niegdyś z Przełaja (wg ind. WAP); 1430 Mikołaj z Czarnocina jest zachodźcą Krystyna [z Koziegłów] kaszt. sądec., który kupił wieś Cz., w sprawie przeciw Jagience wd. po Zaklice [bratanku Niemierzy] z Krzelowa i Helenie ż. Jana zw. Siemach z Sieciechowic alias z Marcinowic (ZK 146 s. 197); 1439 br. Jan i Krystyn ss. zm. Krystyna z → Koziegłów dzielą dobra, Krystynowi przypadają m. in.: Mstyczów, Przełaj, Jaworznik, Kotowice, Postaszowice i Cz. (SP 2, 2795 i przypis 86; ZK 150 s. 181); 1440 Abraham Czarny z Goszyc, Jan z Birkowa i Iwo z Obiechowa poręczają Jadwidze wd. po Koli [z Dalejowa] i z Kuchar [nie zid.] za Krystyna z Koziegłów, że tenże ustąpi wieczyście jej i jej dzieciom za 2000 fl. węg. swoje dobra Mstyczów i Cz. oraz za 80 grz. dobra Przełaj, które Jadwiga ma od Krystyna w zastawie; Jan z Birkowa ręczy za tegoż Krystyna, że tenże ustąpi za 1300 fl. węg. Katarzynie wd. po Mikołaju z Michałowa [pow. wiśl.] kaszt. krak. swoje dobra Cz., Mstyczów i Przełaj; 1441 ww. Jadwiga pozywa Iwona z Obiechowa o 2000 fl. węg. z poręczenia za Krystyna z Koziegłów, że tenże ustąpi jej za 2000 fl. węg. Mstyczów i Cz., a za 80 grz. Przełaj (ZK 11 s. 434-5, 441, 536); 1455 br. Jan pkom. i Jan podstoli haliccy dziedzice Dalejowa [ziemia sanocka] sprzedają za 800 grz. Jakubowi Płazie s. Mikołaja z Sieciechowic wsie: Mstyczów, Cz. i Przełaj z pr. patronatu kościoła w Mstyczowie, a z wyłączeniem 1 ł. i 1 kopy gr czynszu z karczmy w Mstyczowie, darowanych przez ich matkę kościołowi w Mstyczowie. Jakub Płaza winien wykupić za 50 grz. Przełaj z zastawu od Mik. Czarnockiego, a Mstyczów i Cz. za 60 grz. od Jana Gałki z Niedźwiedzia (ZK 14 s. 169-71); 1470-80 dz. Stan. Płaza h. Topór [z Sieciechowic] i Cz.; ł. kmiece (DLb. 2 s. 91); 1474 Stan. Płaza dz. Mstyczowa, Przełaji i Cz. (GK 19 s. 975); 1529 role folw. (LR s. 230); 1531 Mik. Płaza pozwany przez Helenę Czarnocką z Mstyczowa i jej kmieci z Przełaji o wypalenie pod uprawę lasu i gaju w Przełaji i Cz. (SP 6, 479).

5. 1470-80 dzies. snop. i kon. wart. 2 lub 3 grz. z ł. kmiec. w Cz. scholastykowi w Mstyczowie (DLb. 2 s. 91); 1529 dzies. snop. wart. 1 grz. 12 gr z ról folw. w Cz. temuż scholastykowi (LR s. 230).

6. [1410] Andrzej Pieczonka [z Cz.] jeńcem krzyżackim (M. Biskup, Z badań nad „Wielką Wojną” z zakonem krzyżackim, „KH”, 60 (1959), s. 698).