KOŚCIELEC

(12221Por. przyp. 2 Coscheletz - przekaz z poł. XIV w., 1238 Coschelecz -przekaz z XIV w., 1262 Coscelech z fals., 1286 Coscolez, 1326 Cossolecz, Coschelecz, 1327 Coscelecz, 1336 Costelecz, 1375 Kosczilicz, 1381 Goscelecz!, 1396 Kostelecze, 1398 Kosczelenicz, 1402 Cosczeles, 1429 Cosczol) 7 km na NE od Proszowic.

1. 1433 n., 1581 pow. prosz. (GK 4 s. 1028; ŹD s. 11); ok. 1230, 1326 n. par. własna (MPHn 10/2 s. 171; MPH s. 358; MV 1 s. 133); 1326 n. dek. Kazimierza Wielka; 1335 n. dek. Wawrzeńczyce (MV 1 s. 373); 1347 n. dek. Brzesko Stare (MV 2 s. 202); 1373 dek. Brzesko Nowe (Rejestr Świętop. s. 32); 1470-80 dek. Kazimierza Wielka vel Witów (DLb. 2 s. 165); 1529 dek. Pleszów (LR s. 179).

2. [1229-42] K. k. Proszowic (MPHn 10/2 s. 61, 92 - przekaz z XV w); 1286 K. k. Ciborowic (Mog. 37); 1357 Chroszczyna [Mała] k. K. (Wp. 3, 1354); 1398-1400 opat kl. swiętokrz. [jako właściciel wsi Przezwody] procesuje się z Włodkiem z K. o łąki, ścieżki i granice (SP 8 uw. 265/69, 277/48, 289/25, 311/21, 325/13); 1400-1 tenże opat procesuje się z ww. Włodkiem o drogę z wsi Przezwody do łąki (SP 8 uw. 342/20; ZK: 3a s. 20, 76, 156, 244, 308, 491); 1412, 1417, 1429 gaje w K. → p. 3 (ZK 193 s. 91; 194 s. 107-8; 196 s. 303); 1412 łąka ciągnąca się od starej sadzawki aż do mostu [na rz. Kantorówce] w K. → p. 3 (SP 2, 1279); 1425 gaj zw. Wąwozy oraz mały gaj czyli dąbrówka położone przy Sieradzicach, przynależne do K. → p. 3 (ZK 7 s. 435); 1425, 1434 sadzawka → p. 3 (GK 2 s. 378, 382; ZK 197 s. 319); 1434 prepozytura Ś. Michała na zamku krak. daje Wierzbięcie i Laczkowi z Piekar [par. Kościelec] opust. sadzawkę czyli stawisko położone między Piekarami a Mysławczycami poniżej granic kościeleckich i otrzymuje od nich w zamian dział łąki k. granic Piekar i Mysławczyc poczynający się na długość od potoku zw. Kościelecka Struga i sięgający na szerokość do rz. Szreniawy. Jeżeli Wierzbięta i Laczek założą sadzawkę na miejscu opust. sadzawki, mogą spuścić całą martwą wodę („aquam mortuam polonicum dicendo marthwą”) aż do granic dziedziny kościeleckiej, winni jednak założyć upustę („remissorium aque alias dicendo vpusztha”) przy granicy Mysławczyc. Koło tej sadzawki kmiecie nie mogą orać na takiej szerokości, na jakiej 4 woły zaprzężone w pługu są w stanie zawrócić i na takiej długości, na jakiej sadzawka zalewać będzie błonie (ZK 197 s. 285-6); 1437 sadzawka plebana z K. powyżej [rz.] Kantorówki [przepływa przez K. i Piekary; UN 13 s. 36-7] → p. 5 (ZK 197 s. 644); połowa wsi K. zw. Włodkowskie (ZK 197 s. 645-6); 1470-80 K. graniczy z Przezwodami (DLb. 3 s. 240); 1570 droga z Krakowa przez Proszowice i dalej przez Jakubowice, Stogniowice, Przezwody, K., Marcinkowice do Wiślicy (LDK s. 72).

1575 rozgraniczenie między K. należącym do Stan. Bogusza wojskiego krasnystawskiego a Piekarami należącymi do Krzysztofa Włodka poczyna się od usypania 4 kopców narożnych: 1) na łące Bogusza przy ostatniej grobli stawu kościeleckiego, 2) przy gruncie wsi Mysłowice, 3) przy przekopie stawiska piekarskiego na S od poprzedniego narożnika, 4) też na S przy gruncie Mysłowic. Na N od tych kopców sypane są kopce na brzegu łączki kościeleckiej pod przekopą piekarską, od stawiska między gruntem kościeleckim a piekarskim aż do drogi, która idzie z K. do Piekar i przez łączkę k. starej przekopy aż do drogi z Piekar do Przezwód. Kopce sypane są po obu stronach drogi aż do ściany przezwodzkiej, przy której usypano znów 2 narożniki: 1) kościelecki z jednej strony drogi, k. ujazdu istniejącego między K. a Przezwodami na północy, 2) na gruncie piekarskim naprzeciw narożnika wyżej opisanego (ZK 408 s. 58-9); 1575, 1578 rozgraniczenie między K. a Łękawą należącą do Krzysztofa Włodka rozpoczyna się od usypania kopca narożnego na gruncie łękawskim przy gruncie Marcinkowic i drugiego naprzeciw poprzedniego, na gruncie kościeleckim. Od nich kopce są sypane między Łękawą a K. aż do narożników: świeradzkiego położonego na E i kościeleckiego, położonego na N. Usypane też zostają 2 kopce, między którymi idzie poprzeczna droga z K. do Boranic, w kierunku Skalbmierza. Dalsze kopce sypane są między polem świeradzkim a kościeleckim, przy łące pod gajem kościeleckim, do stawku kościeleckiego. Pod tym gajem jest grobelka przez łączkę, po której płynie woda z tego stawku. Następnie kopce idą nad stawek świeradzki i groblą nad przekopą uczynioną k. stawku, przez łączkę k. stawu aż do ostatniej grobli przy stawie świeradzkim. Grobla ta leży przy drodze do K. Od grobli granica idzie na N, następnie skręca na S, nad rzeczką płynącą z Posiłowa [dziś w Posiłowie potok zw. Strugą; UN 13 s. 39], pod wzorem pola kościelnickiego [dziś w K. pole zw. Wzory; Mapa Obrębów i UN 13 s. 36], dzieląc pola kościeleckie od świeradzkich. Usypane zostają 3 kopce „przecziwko” granicy kościeleckiej i posiłowskiej. Następne kopce są sypane przy polu świeradzkim i dzielą łąki kościeleckie od „pobrzegów” świeradzkich i łąk na północy, aż do 3 narożników: kościeleckiego, posiłowskiego i świeradzkiego. Dalej granica prowadzona jest kopcami przy polu świeradzkim, a z drugiej strony k. łąki posiłowskiej, w poprzek przez łąki między ww. polami. Od czwartego kopca granica idzie przy wzorze dworskim posiłowskim [dziś w Posiłowie pole zw. Wzorki; UN 13 s. 39], k. drogi do Ostrowa, do rzeczki i narożników: posiłowskiego, świeradzkiego i ostrowskiego (ZK 408 s. 59-61; BCzart. rps 2878 s. 127-8, 221-5); 1578 rozgraniczenie K. od Piekar poczyna się od usypania kopca narożnego na gruncie K., na łące położonej przy ostatniej grobli, a z drugiej strony przy gruncie Mysławczyc, z trzeciej strony przy przekopie piekarskiej. Kopce sypane są następnie przy brzegu tej łączki kościeleckiej, pod przekopą piekarską, od stawiska aż do drogi z K. do Piekar i przez łączkę k. starej przekopy do drogi z Piekar do Przezwód, po jej obu stronach, do ściany wsi Przezwody. Przy ścianie tej usypano narożnik kościelecki, k. ujazdu między K. a Przezwodami. Drugi narożnik usypano na gruncie Piekar (BCzart. rps 2878 s. 128-9, 205-10; 2930 s. 142-3).

3. Własn. szlach. 1207-422Pierwszą pośrednią informację o K. można datować na r. 1207, w którym Wisław późniejszy bp krak. pochodzący z K. występuje z godnością dziekana krak. → 1207 p. 6 Wisław [z K.] h. Zabawa dziekan i bp krak. → p. 6; 1222 szl. Juta z K., jej s. Prandota i br. Andrzej → p. 6; 1238 szl. Klemencja z K. i jej ojciec Florian oraz jej siostra Konstancja, Gniewomir z K., → też p. 6 (MPH 4 s. 853, 859 - przekaz z poł. XIV w.); 1239-57/8 Pełka z K. dziekan krak → p. 6; 1262 Bolesław Wstydl. potwierdza klasztorowi staniąt. m.in. nadanie przez komesa Piotra z K. wszystkich jego ról w Posiłowie należącym do naroku. W zamian otrzymuje Piotr wieś Nowoszyn [dziś nie istn.] (Pol. 3, 40 - fals.; Stan. s. 43-6); 1350-68/9 Pełka Kościelec z K. h. Zabawa podkoni sand. 1350-4, podkoni krak. 1355-60, marszałek dworu król. 1358-68 (F. Sikora, Pełka Kościelec z K., PSB 25 s. 579-80; UM 295, 851; UC 391); 1350-62 Włodek z K. [br. Pełki?] prep. kielecki i kan. krak. → p. 6; 1360-81 Imram z K. s. marszałka Pełki i Świętosławy, br. Mikołaja, kan. skalbmierski, kan. wiśl. od 1360 (MV 3 s. 382; Bullarium 2, 1031; SP 8, 986, 1067); 1375 Jan s. Michała z Pełczysk [pow. wiśl.] w imieniu Zdziebora dz. K. ustępuje Klemeszkowi rybakowi z Płaszowa siedlisko przy ul. Ś. Andrzeja k. domu zm. Sięgniewa kan. krak. (Krzyż. 1132); 1381, zm. przed 1384 Wisław z K. (SP 8, 986, 1066-7, 2236); 1381-9 wdowa po marszałku Pełce z K., matka Mikołaja i kan. Imrama (SP 8, 986, 10673Tu błędny odczyt wydawcy: „relicta Miersonis” zamiast „marsalconis”; ZK 1c s. 13); 1381-1400 Świętosława, Świętochna zw. też Święcsławą 1° voto ż. Mik. Barczkowskiego z Barczkowa, matka Jana Barczkowskiego, 2° voto 1381 ż. Wisława z K., 1384 wd. po nim, c. Mik. Garnysza z Połajowic [dziś Pojałowice] h. Poraj i Święcsławy z Mstyczowa z rodu Lisów, siostra Chocimira z Połajowic (SP 8, 986, 2202, 2236, 2312, 2825, 2954, 4414, 4432, 4447, 5947-8, 8198, uw. 66/19, 121/22, 266/39, 312/2; ZK 1c s. 103, 116-7, 119, 125, 127; Bon. 5 s. 376); 1381-1404 Mikołaj, Miczek Marszałkowie z K. s. marszałka Pełki, br. ww. Imrama (SP 8, 986, 5381, 5437, uw. 104/42, 109/15, 114/26; ZK 1c s. 1, 3, 13, 17, 21-2, 24, 29, 33, 230; 3a s. 326, 602; 4 s. 115); 1381 Wisław z K. i jego młynarz procesują się z ww. Mikołajem i Imramem oraz ich matką o 6 świń, zabicie prosiąt i kaczek oraz o łąkę; Wisław z K. procesuje się z wdową po Pełce i jej synami oraz młynarzem Miczka; Miczek Marszałkowic z K. procesuje się z ww. Wisławem i jego 2 sługami; wd. po marszałku i jej s. Imram procesują się z Wisławem z K. (SP 8, 986, 1030, 1066-7); 1382 wszyscy kmiecie z K. - z wyjątkiem kmiecia Świnki - mianowicie: Marcin, Jan, Maz, Wojsław, Król, Świętosław, Wojsław, Piotr, Staszek, Koczaj, Stanek, Wirzcheń, Wawrzyniec, Mikołaj, Wojtek, Nowak, Klemens, Mikołaj, Rados, Piotr, Maz, Jaszek, Święszek, Franek, Pofistkowic, Klemens, Wójt, Tomasz, Michał, Marcin Skola, Mikołaj, Narajko skazani na karę XV z pozwu Imrama z Włostowic o odbicie ciąży. Trzem z nich: Wirzcheniowi, Mazowi i Jaszkowi starosta karę odpuścił (SP 8, 1433, 1437).

1384 - zm. 1420 Włodek Kościelecki z K., dz. do 1408 → Górki [Kościelnickiej] i do 1419 dz. Ciborowic s. Wisława i Świętosławy, pierwsza ż. Piechna z rodu Radwanów, jako zm. 1403, druga ż. Fenna od 1409 (SP 2, 870, 948, 1279; 8, 2171, 2236, 2267, 2312, 4258, 7822, 8437-8, 8456, 9281, 9326, 9869, 9988, uw. 265/69, 289/15, 293/63, 295/15, 296/66, 297/22, 298/58, 299/27, 303/27, 349/15, 351/8, 353/6, 355/22; ZK 1b s. 24; 1c s. 60, 63, 103, 116-7, 119, 125; 2 s. 31; 3 s. 252, 276, 307, 352, 385, 486; 3a s. 190, 197, 208, 217-8, 225-6, 236, 270, 275, 281, 283, 288-9, 291, 297, 308, 320, 471, 491, 523, 535; 3b s. 7, 81, 127, 190, 240, 251, 267, 301, 328, 333, 345, 373, 379, 389, 492-3, 505, 536, 547; 4 s. 24, 192, 239, 243, 252; 5 s. 18, 31, 47, 54, 109, 123, 174, 302; 6 s. 90, 183, 351, 552, 571; 193 s. 9, 47, 51, 54, 94, 138, 239, 304, 322, 328, 335, 341; 194 s. 57, 73, 93, 107-8, 142, 151, 220, 241, 259, 261-2, 283, 312-3; 195 s. 47; 198 s. 1; DSZ 118; Mp 4, 1114); 1384 Pakosz [h. Zabawa] ze Świeradzic [dziś Sieradzice] pozywa Włodka z K. o czepek? lub płaszcz? (peplum) jedwabny wart. 5 grz. (SP 8, 2171, 2267); Andrzej z K. [kmieć?] pozywa Piotra ze Szczytnik [par. Proszowice] o 2 woły lecz nie stawia się (SP 8, 2431); Miczek z Wojciechowa procesuje się z Boksą ze Zdanowic i [Świętosławą] wd. [po Wisławie] Kościelecką o główszczyznę, o 3 konie z 3 siodłami, o włócznię, miecz, skrzynię, 6 sztuk bydła, 20 kop zboża i o źrebię (SP 8, 2825, 2954); 1385 Jan młynarz z K. i jego żona procesują się z Przybkiem z Przecławic [dziś Przesławice] o 40 kop [zboża], dom, rzeczy i inne doznane krzywdy (SP 8, 3403, 3546); Jaszek i Stanisław [kmiecie] z K. (SP 8, 3451); Jakuba ż. Jana [młynarza] z K. procesuje się z ww. Przybkiem (SP 8, 3665); 1386 Dominik z K. i Krzyszkowic [par. Gorzków] procesuje się z [małżeństwem] Magdaleną i Pawłem z Krzyszkowic o spuściznę. Paweł zw. też Paszkiem ma przedłożyć przyw. (SP 8, 3966, uw. 6/2, 8/3, 17, 12/6, 16/8); Bernard [kmieć] z K. (SP 8 uw. 23/19, 24/18); 1387 → Klimontów, par. Mstyczów; 1387-8 Jakub kmieć z K. → p. 6 (SP 8, 4499, uw. 65/13, 14, 67/13, 69/22, 73/10,11); 1388 → Kazimierza Wielka; 1389-91 Bartosz, Bartek kmieć z K. (ZK 1c s. 1, 12, 17, 21, 24, 33, 230); 1389-90 tenże pozywa Mikołaja s. marszałka o uwięzienie i zabranie mu na drodze miecza i uprzęży (ZK 1c s. 1, 17); 1390 Wojciech z K. [kmieć?] (ZK 1c s. 16); 1394 [Świętosława] wd. po Wisławie z K. procesuje się z Włodkiem z K. (ZK 1c s. 103, 116-7, 119, 125); Dobek z K. [kmieć?] (ZK 1c s. 127); 1396 - jako zm. 1403 Piechna [z rodu Radwanów] z Makocic, Przybkowic [dziś Przytkowice], Zebrzydowic i Sosnowic ż. Włodka z K. siostra Janusza z Makocic (ZK 2 s. 444; 4 s. 239; SP 2, 948); 1397 → Goleniowy; 1398 Chocimir z Połajowic procesuje się [z siostrą] Święcsławą z K. i [jej s] Janem [Barczkowskim] z Wroczkowa (SP 8 uw. 266/39); 1398-1400, 1400-1 → p. 2; 1399 → p. 6; Niklosz służebnik Włodka z K. (SP 8, 8456); 1399-1408 Paszek junior Złodziej z K. [h. Niesobia z Biskupic] i Pilchowic [Śląsk] (AKP 8, 259; ZK 3 s. 339; AGZ 4, 20); 1400 → p. 5; 1401 → Kościelniki p. 3; 1402 Janusz z Makocic procesuje się z Włodkiem z K. o dochody i pożytki z sołectwa w Przybkowicach należne Januszowi (ZK 3a s. 470, 482, 508, 523, 593, 632, 641); Paszek junior z Pilchowic zastawia za 100 grz. Spytkowi z Pstroszyc całą swoją cz. w K. (ZK 3 s. 339); 1402-3 dwór Włodka z K.→ p. 5.

1403 → Górka [Kościelnicka] p. 2; Włodek z K. procesuje się z swoją siostrą Dorotą ż. Jana Naszona [h. Topór] z Ostrowiec [pow. wiśl.. i z Połajowic] o cz. K. (ZK 3b s. 51, 92); Włodek z K. sprzedaje za 350 grz. Mikołajowi [h. Radwan] z Pobiedra i jego br. Włodzisławowi i Januszowi całe cz. swoich dóbr [po ż. Piechnie z rodu Radwanów] w Przybkowicach, Zebrzydowicach i Sosnowicach z pr. patr. kościoła w Przybkowicach i Zebrzydowicach oraz poręcza, że jego nieletnie dzieci po dojściu do wieku sprawnego nie będą sprzedaży kwestionować i dokonają zrzeczenia praw do tych dóbr (SP 2, 948); 1403-4 Bogusz kmieć Włodka z K. (ZK 3b s. 234, 251, 279, 373); 1403-5 Janusz z Makocic i Przybkowic [h. Radwan, br. Piechny zm. ż. Włodka z K.] procesuje się z Włodkiem z K. o sprzedanie dóbr w Przybkowicach, Zebrzydowicach i Sosnowicach należących [po matce] do nieletnich dzieci Włodka (ZK 3b s. 13, 29, 68, 100, 110, 127, 167, 177, 181, 200, 395, 412, 433, 444, 464, 476, 494, 509, 521, 528-9; 4 s. 112); 1404 tenże Janusz pozywa Włodka z K. o pieniądze ww. dzieci należne za sołectwo w Przybkowicach i o [należne plebanowi] stołowe (SP 2, 1072); → Dziekanów; 1405 tenże Janusz pozyskuje wieczyście na Włodku z K. całe prawo do sołectwa w Przybkowicach, jako że zgodnie z okazanym dok. [z lat 1385-1391] Drogomira sędziego i Krzesława podsędka - ziemskich krak. – zostało ono wraz z sołectwem sprzedane Januszowi przez Piechnę ż. Włodka (ZK 4 s. 239); tenże Janusz wuj dzieci Włodka z K., jako ich opiekun pozyskuje na tymże Włodku 250 grz. Za tę sumę [por. wyżej 1403 - suma 350] Włodek sprzedał Mikołajowi z Pobiedra dobra macierzyste tych dzieci w Przybkowicach, Sosnowicach i Zebrzydowicach. Sąd nakazuje zwrócić tę sumę dzieciom na ręce Janusza (SP 2, 1096); Pełka z K. [s. Włodka] (ZK 3b s. 483); 1408 → Górka [Kościelnicka]; Mikołaj ze Świeradzic pozyskuje pr. bliższości na Jakuszu [Łońszcze] wojskim krak. połowę K. (ZK 5 s. 78); 1409 Mikołaj ze Świeradzic [h. Zabawa] zastawia za 305 grz. Piotrowi z Zabawy [pow. pilzn.]4J. Długosz w Katalogu biskupów krakowskich i w Annales notuje, że ww. bp Wisław, pragnąc wspomóc swych braci, pozwolił im - nie bez uszczerbku dla dóbr kościoła - lokować w puszcz)' radlowskiej 2 wsie: Zabawę i Zdrochec (MPHn 10/2 s. 171; DHn. 7-8 s. 38) [cz.] K. oraz Żórawniki w ziemi sand. (ZK 5 s. 134); 1409-28 Fienna, Fenka z K., od 1422 niegdyś z K., druga ż. Włodka z K., od 1420 wd., zm. przed 1434 (ZK 5 s. 124, 457; 146 s. 43; 194 s. 107-8; 195 s. 47, 127, 143-5; GK 1 s. 285; 2 s. 586; 3 s. 200; SP 2, 2560; 3 s. 200); 1409, 1414 Włodek z K. zapisuje ww. żonie 50 grz. wiana i 50 grz. posagu na trzeciej cz. K. (ZK 5 s. 124, 547); 1409-20 zapiski dotyczące licznych długów Włodka z K. zaciągniętych u szlachty i Żydów, poręczeń za niego, kar za niepłacenie długów w sądownie wyznaczonych terminach (ZK 193 s. 9, 47, 51, 54, 94, 239, 304, 322, 328, 335, 341; 194 s. 57, 73, 93, 107-8, 142, 151, 220, 241, 259, 261-2, 283, 312-3; GK 1 s. 143, 195); 1410 → Ciborowice; 1410-34 Wisław z K. h. Zabawa s. Włodka i Piechny, pasierb Fenny od 1422 nie posiadał K., żonaty z Katarzyną c. Jacka z Leksic (ZK 5 s. 225; 194 s. 107-8, 283; 195 s. 47, 127, 143-4, 304; GK 1 s. 670; BJ rps 5348/II s. 671; SP 2, 2560); 1411 → Górka [Kościelnicka]; 1412 Włodek z K. sprzedaje za 40 grz. i za gaj w K. Mikołajowi ze Świeradzic swoje gaje w Świeradzicach (ZK 193 s. 91); Piotr z Zabawy [i K. → niżej 1414] i Włodek z K. zawierają ugodę, na mocy której Piotr winien posiadać wieczyście łąkę ciągnącą się od starej sadzawki aż do mostu w K. Jeżeli na tej łące chciałby założyć sadzawkę, nie może łąki zatapiać dalej niż do ww. mostu, nie wyrządzając szkody pastwiskom. Jeżeli nie założy sadzawki i k. tej łąki zasieje, wówczas może łąkę kosić bez założenia ogrodzenia. Gdy nie będzie zasiewów i sadzawki, wówczas łąkę winien ogrodzić. Bez ogrodzenia łąka winna być wspólnym pastwiskiem (SP 2, 1279); → Ciborowice; Włodek z K. i jego s. Wisław zobowiązują się spłacić w określonym terminie Wawrzyńcowi z Zabawy 70 grz. Jeśli i tej sumy nie zapłacą, wówczas Wawrzyniec może bez wwiązania przez komornika posiąść wieczyście wieś Ciborowice z zasiewami i wszystkimi pożytkami (ZK 193 s. 101).

1414 Piotr [h. Zabawa] z Zabawy zamienia z Anną c. Falisza z Zabawy ż. Jakusza z Woli [Więcławskiej] całą swoją cz. w K. z pr. patr. kościoła tamże za pół wsi Zabawa i pół wsi Drochecz [pow. pilzn., dziś Zdrochec] (ZK 193 s. 173); 1415 → Ciborowice; Włodek z K. zastawia za 13 grz. Boksie z Leksic 1 ł. w K.. przynoszący 2 grz. czynszu. Osadzeni są na nim 2 kmiecie: Gierczyn i Kuchny. Jeśli Włodek łanu w określonym terminie nie wykupi, wówczas Boksa będzie go miał w zastawie za 20 grz.; Włodek z K. gwarantuje Stanisławowi z Majkowic [par. Książnice Wielkie] zwrot 20 grz. za zranienie [kmiecia] Czeczury ewentualnym wwiązaniem w 2 ł. w K. (ZK 193 s. 231, 278); 1415-25 Jakusz. z K. [po żonie] i Woli [Więcławskiej, h. Leliwa] br. Spytka z tejże Woli i Więcławic (SP 2, 1953; ZK 7 s. 435; 193 s. 282; 195 s. 243-4; GK 1 s. 621, 633, 664, 673-4; 2 s. 23. 308, 378, 382); 1417 Włodek z K. gwarantuje Stanisławowi z Majkowic zwrot 12 1/2 grz. ewentualnym zastawem na sumę 20 grz. 2 swoich kmieci w K.; Mikołaj z Zagórzyc [par. Więcławice] zastawia za 40 grz. Piechnie i Grzegorzowi z. Mniszowa młyn Włodka z K. k. Piekar; Włodek i jego ż. Fenna oraz s. Wisław gwarantują Zawiszy z Bobina zwrot 100 grz. ewentualnym wwiązaniem w 1 ł., 2 łąki, w dom z siedliskiem i gaje (ZK 194 s. 93-4, 104, 107-8); 1418 Włodek z K. zastawia za 22 grz. Stanisławowi z Grodowic [pow. wiśl.] 1 ł., na którym są osadzeni kmiecie: Kuchny i Gierczyn oraz 1/2 ł. opust. lecz obsianego (ZK 194 s. 229); Mik. Goczołek [kmieć?] z K. procesuje się z Żegotą z Morska (GK 1 s. 58); Wyszek [h. Zabawa] z Otfinowa [pow. pilzn.] winien zwrócić Piotrowi kmieciowi z K. bydło (ZK 194 s. 141); 1419 Włodek z K. zastawia za 19 grz. Marciszowi z Więcławic 2 swoich kmieci płacących 2 grz. 8 gr czynszu (ZK 194 s. 270); 1419 → Ciborowice; 1419-22 Zawisza z Bobina, piszący się z K. dzierżawca cz. K. (ZK 7 s. 214; 194 s. 275; 195 s. 47, 143; GK 1 s. 470, 491, 670, 734); 1419-20 Włodek z K. zawiera ugodę z Żydem Michałem z Krakowa i jego ż. Jachną w sprawie długów i procentów od nich i zobowiązuje się z racji procentów dać krowę lub jej równowartość tj. kopę gr (GK 1 s. 130, 134, 197); 1420 Fenna wd. i Wisław s. Włodka z K. gwarantują Zawiszy z Bobina zwrot 100 grz. ewentualnym wwiązaniem w 3 ł. w K., nie wliczając w nie 1 ł., który już Zawisza dzierży na tę sumę (ZK 195 s. 47); taż i jej dzieci pozwane przez Michała Żyda z Krakowa i jego ż. Jachnę Abramowa o długi Włodka (GK 1 s. 285); 1421 ww. Jakusz [h. Leliwa] z. Woli [Więcławskiej] poręcza za [br.] Spytka z tejże Woli Katarzynie sołtysce z Gunowa, jej c. Katarzynie i s. Stanisławowi na sumę 80 grz. i zabezpiecza tę sumę ewentualnym wwiązaniem w 20 grz. czynszu w K. (GK 1 s. 664); Zawisza z K. [tj. z Bobina] był gotów przyjąć pieniądze [wykupujące zastaw] od pani Włodkowej z K. i Wisława jej pasierba (GK 1 s. 670).

1422 Jakub z K, od 1422-43 z Węchadłowa a niegdyś z K., s. zm. Włodka i Fenny z K. br. przyrodni Wisława, rodzony Jana, Pełki i Elżbiety (ZK 11 s. 39; 12 s. 151; 195 s. 144, 220; 197 s. 274-5, 349; 198 s. 175; SP 2, 2560); 1422 → Gunów p. 4; Przecław kmieć z K. (GK 1 s. 734); Fenka wd. z K. i jej s. Wisław oświadczają, że Żegota z Łękawy i Zdziebor ze Świeradzic poręczyli Zawiszy z Bobina sumę 100 grz. ich długu (ZK 195 s. 127); Zawisza z Bobina oświadcza, że 100 grz., które miał zapisane na zastawionych mu kmieciach [zm.] Włodka w K., Wisław z K. i jego bracia całkowicie mu spłacili (ZK 7 s. 214; 195 s. 143); Wisław i Jan ss. [zm.] Włodka z K. sprzedają za 1000 grz. Januszowi [h. Dryja] z Tuliszkowa [woj. kal.] kaszt. kal. całą swoją i swego br. Jakuba ojcowiznę w K. z pr. patr. kościoła w K. i z połową młyna w Piekarach, poręczając za siostry, iż nic będą kwestionować sprzedaży oraz za [nieobecnego] ww. br. Jakuba, że po powrocie („quandocunque ad terram hic veniret”) nie będzie wyrażał sprzeciwu; Fenka wd. po Włodku zrzeka się tu praw do wiana i posagu. Paszek Złodziej wstrzymuje dok. sprzedaży (ZK 195 s. 144); Żegota z Łękawy zastawia za 100 grz. Jakubowi i Janowi [ss. Włodka] i za 150 grz. ww. Fennie całą swoją wieś Łękawę (ZK 195 s. 145); 1422-6, zm. 1426 Janusz z Tuliszkowa h. Dryja kaszt. kal., od 1422 dz. K. (ZK 195 s. 144, 380; GK 2s. 383; UW s. 111).

1423 Paszek Złodziej z Biskupic [Melsztyńskich] winien do Bożego Narodzenia wypłacić ww. Januszowi z Tuliszkowa 700 grz. i wówczas może pozyskać pr. bliższości połowę kupionej [przez Janusza] wsi K., która należała do Włodka. Po tym terminie Janusz będzie wieczyście tę połowę K. posiadał (ZK 7 s. 260); Jakusz [h. Leliwa] z Woli [Więcławskiej] sprzedaje za 700 grz. ww. Januszowi całą swoją cz. K.; 1424 ww. Jakusz zobowiązuje się dokonać na najbliższych roczkach - zgodnie z pr. ziemskim - zrzeczenia połowy wsi K. na rzecz ww. Janusza (GK 2 s. 23, 308); Jan, Pełka i Elżbieta dzieci zm. Włodka z K. (ZK 195 s. 220); Jakusz Ząjęga karczmarz z K. (ZK 195 s. 249); sąd ziemski stwierdza, że pieniądze od Paszka Złodzieja dla Janusza kaszt. kal. za połowę K. dotąd nie zostały wpłacone i postanawia wydać Januszowi z ksiąg przyw. na K. (ZK 7 s. 315); 1425 Jakusz [h. Leliwa] i jego ż. Anna z K. sprzedają za 1000 grz. ww. Januszowi połowę całej swojej wsi K. z pr. patr. kościoła tamże. Gdyby Jakusz i Anna nie mogli wykupić z zastawu gaju zw. Wąwozy, wówczas dadzą Januszowi zamiast tego gaju mały gaj czyli dąbrówkę położoną przy granicy Świeradzic, wieczyście należącą do K. (ZK 7 s. 435); Mikołaj z Michałowa [pow. wiśl..] wwda sand. oraz Jakub z Koniecpola wwda sier. poręczają za ww. Janusza, że wypłaci Jakuszowi z Woli [Więcławskiej] 300 grz. za dobra K. (GK 2 s. 345); tenże Jakusz z Woli pozywa Wojciecha [Palczka] z Piasku [nie zid.] włodarza z K. o odłowienie ryb z jego sadzawki w K. na szkodę 20 grz., szkody w stogach i na folwarku (GK 2 s. 378, 382-3, 386); 1426 Stanisław z Młoszowej poręcza Januszowi [z Tuliszkowa] i z Kaliszkowic [woj. kal.] za Mikołaja karczmarza z K., że ten przez rok będzie osadzony na karczmie i odbudowawszy tam karczmę i dom oraz zapłaciwszy czynsz, po roku będzie mógł ustąpić. Tenże Mikołaj skazany na karę sądowi za niezapłacenie pamiętnego (ZK 195 s. 380, 383); 1427 Piotr włodarz z K. pozywa Mik. Kiełbasę kmiecia z Gorzkowa [par. własna] o zbiegnięcie, 2 grz. czynszu i nieobsianie pola (ZK 196 s. 35); tenże włodarz, z K. (GK 3 s. 12).

1427-38 Wojciech zw. Kaliskim z Tuliszkowa, K. i Dzikowa w pow. sand., s. zm. Janusza kaszt. kal. (ZDK 2; 293; GK 3 s. 12, 20, 142, 146, 212, 333; 4 s. 181, 209, 229, 244, 262, 313, 326, 331-2, 636, 788, 840, 910, 1044; ZK 9 s. 93, 111, 115, 120, 131, 135, 146-7, 158, 166, 170, 183, 205, 215, 266-7, 291-2; 10 s. 336; 150 s. 67; 196 s. 363; 197 s. 28-31, 173-4, 179, 645-6, 674, 701); 1428 Staszek kmieć z Ciborowic pozywa Mikołaja kmiecia z K. o konia nieoswojonego czyli świerzopicę (ZK 196 s. 259); 1429 ww. Wojciech s. zm. kaszt. kal. zobowiązuje się wykupić w określonym terminie za 35 grz 36 gr u Marcina Bieckiego mieszcz. i rajcy krak. srebrny pas. Po tym terminie pas ma należeć do Marcina (SP 2, 2278); → p. 5; tenże Wojciech oświadcza, że przejął od Małgorzaty ż. Andrzeja Stryczka mieszcz. krak. złożoną u niej w depozyt jedwabną tkaninę przetykaną złotem (ZK 9 s. 112); 1429 Marcisz niegdyś z Łaganowa obecnie z K. [dzierżawca?] zastawia za 50 grz. Laczkowi z Sosnowic całą swoją wieś K. Laczek nie może tu założyć sadzawki, ani sprzedać gajów, ale może ich używać do swoich potrzeb (ZK 196 s. 303); Jan, Stanisław, Waw. Wojtowicz i Mik. Nowak kmiecie z K. (GK 3 s. 231); Wojciech dz. K. s. zm. kaszt. kal. staje w sądzie jako zachodźca swoich kmieci z K.: Jakuba Kuchnego i Świętka, Macieja Gucza i Piotra, Stanisława zw. Smazinecz, Piotra Cietrzewowica i Mikołaja, Święszka Stasiowica i Mikołaja, Stan. Wojciecha Długowłosa i Pawła, Mikołaja s. wójta, Dominika Ryneńskiego i Więcesława, Jana Sieczkowica i Jakuba, Tomasza zięcia Falkowskiego, Stanka Czolisa, Stachny karczmarki i Grzegorza, Przecława Ogonkowica i Bernarda pozwanych przez Jana Reya pleb. w K. o zawłaszczenie [już odliczonej] dzies., tj. o 10 kop pszenicy i 10 kop żyta od każdego kmiecia [a właściwie z każdego łanu], a od [kmiecia Kubali] o zabranie 20 kop pszenicy i 20 kop żyta. Jest też ww. Wojciech zachodźca swego włodarza w K. Więcesława pozwanego przez tegoż Reya o 60 kop pszenicy i 40 kop żyta należnego jako dzies. (GK 3 s. 333); 1430 Wojciech z Tuliszkowa gwarantuje Stan. Poddębskiemu wielkorządcy krak. zwrot 100 grz. - z poręczenia za Wojciecha - ewentualnym wwiązaniem w wieś K. (GK 4 s. 75); Wojciech kmieć z K. (ZK 197 s. 87); 1431→ Klimontów, par. Mstyczów; na mocy mandatu król. Wojciech z K. winien zastawić Spytkowi z Melsztyna całą swoją wieś K. z racji poręczenia na sumę 1000 grz. za Wojciecha Helwigowi z Bieździedzy [pow. pilzn.] i dać wwiązanie w tę wieś. Jeśli w ciągu miesiąca Wojciech da Helwigowi wwiązanie w swoją wieś Dzików [pow. sand. → 1430 Klimontów], wówczas Spytek winien już bez żadnej zapłaty ustąpić Wojciechowi z K., jeśli nie da tego wwiązania, Spytek może K. trzymać zastawem na sumę 1000 grz. (ZK 9 s. 290-1); Wojciech z K. gwarantuje Marcinowi Chmielowi i jego teściowi? szwagrowi? (socer) Jakubowi, mieszczanom krak. zwrot 85 grz. ewentualnym wwiązaniem w K.; ww. Wojciech gwarantuje Piotrowi [Birzyckiemu] z Rokietnicy [nie zid.] zwrot 160 grz. ewentualnym wwiązaniem w K., tenże gwarantuje ww. Pietraszowi Birzyckiemu [Birsiczsky] zwrot 250 grz. ewentualnym wwiązaniem w K. (GK 4 s. 181, 302-3, 347); tenże Wojciech oświadcza, że wziął od Stana Strichara mieszcz. i kupca krak. 12 kamieni i 3 funty pieprzu na sumę 45 grz. Na zabezpieczenie tej sumy zastawia Stanowi płaszcz z czerwonego aksamitu przetykany złotem. Jeżeli nie zapłaci w terminie tej sumy, Stan może płaszcz sprzedać (GK 4 s. 349).

1432 ww. Wojciech pozywa ur. Andrzeja Żyrkowskiego o wykupienie wsi Dzików, którą temuż zastawił (GK 4 s. 536-7); tenże Wojciech gwarantuje Stan. Rojowi pleb. kościoła Ś. Szczepana w Krakowie zwrot 300 grz. ewentualnym wwiązaniem w K. (GK 4 s. 767); Przecław z Nieprowic [pow. wiśl.] oświadcza, że był gotów przyjąć od Fenki wd. po Włodku z K. i jej synów zapis posagu swej żony, lecz młodszy syn był nieobecny w sądzie5Fenka i jej synowie nie byli już właścicielami K. Por. Uw (ZK 197 s. 134); Wojciech z K. sprzedaje za 1200 grz. Michałowi z Książnic z pr. odkupu do 3 lat za 500 grz całą wieś K. oraz młyn w Piekarach. Jeżeli w ciągu 3 lat Wojciech zwróci Michałowi 500 grz., odzyska dobra, a jeśli nie zwróci, wówczas Michał, po upływie tych 3 lat zapłaci Wojciechowi 400 grz. i pozyska K. wieczyście (ZK 197 s. 136-7 zp.); tenże Wojciech sprzedaje za 1000 grz. Mikołajowi z Owczar całą wieś K. z pr. patr. kościoła tamże i z połową młyna w Piekarach. Jeżeli w ciągu 3 lat Wojciech tych dóbr za 600 grz. od Mikołaja nie odkupi, wówczas po dodaniu Wojciechowi 400 grz. będzie ww. dobra posiadać wieczyście. Nie zapłaciwszy tych 400 grz., będzie Mikołaj te dobra trzymać aż do spłacenia 600 grz. zastawem (ZK 197 s. 179-81); Wierzbięta z Piekar ustępuje Wojciechowi z K. z cz. młyna w Piekarach, którą u Wojciecha kupił z pr. odkupu (ZK 197 s. 197); Wojciech z K. sprzedaje za 100 grz. Wierzbięcie Piekarskiemu dz. Piekar połowę młyna w Piekarach należącą do K., z tym warunkiem, że wszyscy kmiecie Wojciecha mogą mleć w tym młynie (SP 2, 2408; GK 4 s. 623); 1433 Wojciech z K. zabezpiecza Janowi Marcinowskiemu sumę 110 grz. poręczenia na 400 grz., które ma u Mik. Owczarskiego z racji zastawu wsi K. Jeżeli Wojciech wykupiłby u Owczarskiego K. z zastawu, wówczas winien Marcinowskiemu sumę poręczenia zabezpieczyć na wsi K. (GK 4 s. 909-10); Mik. niegdyś Owczarski [dzierżawca] z K.; Wojciech wydzierżawia za 100 grz. na 2 lata Mik. niegdyś Owczarskiemu swoją wieś K. (GK 4 s. 942-3, 1028, 1044); 1434 Jakub z K. s. zm. Włodka z K. i Fenny, [→ niżej Uw.] oświadcza, że osobiście sprzedał zm. Januszowi z Tuliszkowa całą swoją cz. dóbr w K. [→ 1422] i obecnie Wojciechowi sprzedaż tę wieczyście potwierdza oraz przyrzeka Wojciecha o te dobra nie niepokoić. Oświadcza też, że nie będzie kwestionował sprzedaży Wojciechowi cz. dóbr K. przez swych starszych i młodszych braci (ZK 197 s. 274-5); Hanek z Chełmu [par. Zwierzyniec] jako pełnomocnik ż. Kachny zakwestionował z racji pr. bliższości dok. na cz. K., który Jakub z K. Wojciechowi potwierdził [→ wyżej] (ZK 197 s. 275); 1436 Mikołaj niegdyś z Owczar oświadcza, że Wojciech z Tuliszkowa wypłacił mu całą sumę, którą miał zapisaną na dobrach K. i z dóbr tych ustępuje. Ma dać Wojciechowi wwiązanie i możliwość mieszkania we dworze w K. (ZK 11 s. 15); tenże Wojciech sprzedaje za 1400 grz. Dobrogostowi Świdwie Szamotulskiemu z Szamotuł [woj. pozn.] pkom. kal. całą wieś K. i daje mu w nią wwiązanie (ZK 11 s. 17-8; SP 2, 2674); 1437 Wojciech z K. gwarantuje Annie wd. po Spytku z Dobiesławic zwrot 100 grz. ewentualnym wwiązaniem na sumę 200 grz. w połowę wsi K. zw. Włodkowskie (ZK 197 s. 645-6); 1438 taż oświadcza, że ww. Wojciech spłacił jej cały dług (ZK 197 s. 701).

1441-7 Janusz z K. czyli z Tuliszkowa s. Wojciecha pisarz ziemski kal., żyje jeszcze 1459 nie posiadając już K. (ZK 150 s. 301, 304-5; 198 s. 44; UW s. 115); 1447 tenże, przedłożywszy dok. [z lat 1436-40] Jana Reya z Szumska [pow. wiśl.] sędziego [ziemskiego krak.] i Filipa z Chrobrza [pow. wiśl.] podsędka poświadczający wydzierżawienie K. na 6 lat przez Janusza br. Jakubowi i Mikołajowi ss. Przedbora z Koniecpola [woj. sier.] kaszt. sand., pozyskuje prawem swoje dobra K.; tenże Janusz, przedłożywszy wydany przez Pawła z Bogumiłowic [pow. pilzn.] sędziego [ziemskiego krak.] i Jakuba z Boturzyna podsędka dok. kupna K. [przez jego dziada Janusza, → 1422], pozyskuje prawem na dzieciach ww. Przedbora: Jakubie, Mikołaju i Konstancji wieś K. i otrzymuje od nich wwiązanie (ZK 150 s. 301, 304-5); 1456 Tomasz włodarz z K. pozywa Jakuba karczmarza z Górki [Kościelnickiej] o 5 świń złapanych w sidła. Jakub winien stawić jako zachodźcę Piotra młynarza z Piekar dla dowiedzenia, że świnie te kupił za 5 grz. (GK 13 s. 334).

1464 - zm. 1480 Jakub z Koniecpola h. Pobóg s. Przedbora kaszt. sand., właśc. K., star. przem. 1454, kaszt. przem. 1478 (GK 17 s. 310-1, 483, 493, 519; 18 s. 418; SP 2, 3830; DLb. 2 s. 165; Dworzaczek tab. 138); 1464 tenże gwarantuje Wierzbięcie z Piekar i Janowi Głuchowi s. zm. Pawła Złodzieja juniora z Biskupic [Melsztyńskich]6Nosi on przezwisko Głuch, gdyż on i jego brat Paweł byli niemi (muti) czyli głuchoniemi (SP 2, 3868) zwrot 600 fl. węg. ewentualnym wwiązaniem w swoją wieś K.; 1464-5 ciż Wierzbięta i Głuch oświadczają, że byli gotowi przyjąć od Jakuba z Koniecpola czyli z K. star. przem. pieniądze - 600 fl. węg. - albo zastaw K. i pozywają go za niewwiązanie ich w K. (GK 17 s. 310-1, 483, 487, 493); 1465 tenże Jakub daje ww. Wierzbięcie i Głuchowi wwiązanie w K. (GK 17 s. 519); 1467 → Biskupice [Melsztyńskie]; Anna ż. Jana Wojnarowskiego [z Wojnarowej] c. zm. Pawła [juniora Złodzieja, siostra ww. Jana Głucha] z ww. Biskupic zobowiązuje się spłacić swemu br. stryjecznemu Wierzbięcie [h. Niesobia] z Piekar 100 grz. długu swego ww. ojca, zapisanego na K. (ZK 17 s. 463); 1468 ww. Wierzbięta i Głuch dzierżawcy K. oddalają roszczenia Jakuba z Koniecpola, który ich wezwał do przyjęcia pieniędzy zapisanych im na K. i nie stawił się w sądzie (GK 18 s. 418); 1469 br. Marcin i Jan kmiecie z K. (ZK 204 s. 11); → Biskupice [Melsztyńskie]; 1470-80 dz. ww. Jakub [Koniecpolski] h. Pobóg. Łany kmiece, folwark, karczmy z rolami, zagrody z rolami (DLb. 2 s. 165).

1481 Jan z Chyszowa [pow. pilzn.] domownik Macieja [Mosińskiego] z Bnina [woj. pozn.] wwdy [pozn.] i star. wielkopolskiego w imieniu żony Macieja Nawojki [c. Mikołaja z Koniecpola, bratanicy ww. Jakuba] oświadcza, że gdy w imieniu Macieja i Nawojki zażądał wwiązania ich w dobra dziedz. w K., woźny oświadczył, że wd. po Jakubie [z Koniecpola] star. przem. synu Przedbora [Barbara Tęczyńska] i jej dzieci nie chcieli dać wwiązania w te dobra; taż Barbara z synami [Przedborem i Stanisławem] i z córką [Zofią] oświadcza, że była gotowa dać wwiązanie zgodnie z wyrokiem arbitrów, lecz nie zostało wpłacone przez Nawojkę i Macieja wadium ustanowione między stronami (ZK 201 s. 377-8)7Zebrane informacje źródłowe nic pozwalają na ustalenie podstaw pretensji Nawojki do dóbr w K. Miał tu zapewne jej ojciec Mikołaj z Koniecpola sumy lub cz. K., lecz nie ma na nie zapisów w źródłach. Nawojka miała po ojcu starostwo przem. (PSB 19 s. 15); 1481 - zm. 1531 Nawojka z Koniecpola jedyny potomek Mikołaja i Doroty z rodu Zarembów ż. Macieja Mosińskiego z Bnina wwdy pozn., dz. K., → Karniowa , Łuczyc w ziemi krak., tenut. Lelowa, od 1493 wd. (ZK 27 s. 183; 201 s. 377-8; GK 29 s. 21; SP 6, 5, 505; MS 3, 843; 4, 1779, 10176; Dworzaczek 112, 138; PSB 19 s. 15); 1484 Przedbor z Koniecpola [s. Jakuba] dz. K. (ZK 19 s. 250); 1489-95 pobór z 5 1/2 ł., 1496 z 7 ł. wraz z szlach. łanami; 1497 z 3 ł., liczne opust.; 1498-9 z 6 ł.; 1500 z 7 1/2 ł.; 1508 z 8 ł. (ŹD s. 442; RP s. 16, 45, 82, 118, 138, 165, 180, 195, 211, 231, 254, 345); 1498 → Ciborowice; 1503 Zygmunt Rożen i Zawisza Wojnarowski występują o zagrożone konfiskatą z powodu nieobesłania wyprawy wojennej dobra [ww. Nawojki] wojewodziny pozn., wd. po Macieju Mosińskim z Bnina, m. in. o K. (MS 3, 843); 1512 ww. Nawojka dz. K. darowuje dożywotnio Krzysztofowi z Szydłowca [pow. rad.] kaszt. sand., za zgodą Seweryna Zeyfretha rajcy krak., aktualnego dzierżawcy K, połowę swego opust. młyna w Piekarach na rz. Szreniawie, przynależnego do K. (MS 4, 1779); 1526 taż Nawojka sprzedaje za 500 fl. Stan. Bielowi z Nowego Miasta Korczyna [pow. wiśl.] kan. krak., Mik. Mikoszowi kustoszowi kol. Ś. Floriana na Kleparzu drom teologii, magistrom Kolegium Większego [Ak. Krak.] 11 grz. czynszu z pr. odkupu na całej wsi swej K. (ZK 27 s. 183-5); 1530 pobór z 7 ł., z 3 karczem dorocznych i od 4 zagrodników (RP k. 18); 1531 sąd król. rozstrzyga spór między Hier. Mosińskim s. zm. Nawojki wojewodziny pozn. a Piotrem, Maciejem, Krzysztofem i Nawojką Mijomskimi dziećmi Jadwigi, c. ww. zm. Nawojki o dobra w ziemi krak., m. in. o K., przyznając je obu stronom po połowie i wyznaczając komisarzy do ich podziału (SP 6, 505); sąd ziemski krak. poświadcza, że br. Maciej, Piotr i Krzysztof Mijomscy zrezygnowali z wszystkich dóbr po zm. babce Nawojce z Koniecpola na rzecz swego ojca Andrzeja, m. in. z K. (DP 2 mps); 1532 Zygmunt Stary potwierdza ugodę zawartą między tymże Andrzejem i ww. Hier. Mosińskim z Bnina w sprawie dóbr po zm. matce Hieronima Nawojce, wśród których jest K. (MS 4, 16248); 1538 Waw. Szklarz i Stan. Szczerczek [kmiecie?] z K. pozwani przed sąd oficjała krak. przez Zygmunta Zborowca ze Świeradzic (Wypisy 1536-1538, 425); 1541 ww. Maciej [Mijomski] dz. K. [wnuk ww. Nawojki] odstępuje ww. Hieronimowi Mosińskiemu [s. tejże Nawojki] wieś swoją K. z pr. patronatu kościoła w K. i z cz. wsi Piekary od dawna do dóbr K. należącą (ZK 320 s. 365); 1545 karczma zw. Gajowa [zw. tak od odbywanych w niej sądów gajonych] w K., na której osadzony jest Maciek (ZK 29 s. 718).

4. 1429 Mikołaj s. wójta → p. 3; 1545 → p. 3.

5. [Przed 1242] Wisław z K., bp krak. 1231-42 ufundował kościół par. w K. i zbudował z kwadratowego kamienia (MPHn 10/2 s. 171; MPH 4 s. 310); [poł. XIII w.] Castorius wikariusz z K. (MPH 4 s. 310); 1326 par. oszacowana na 20 grz.; 1327 par. oszacowana na 22 grz.; 1326-7 pleb. Marcin; 1335-6, 1343, 1345, 1347-8, 1350-3, 1355-8, 1373-4 świętop. 1 grz. (MV 1-2 wg. ind.; Rejestr Świętop. s. 32); 1328 Zbigniew ze Szczyrzyca diakon krak., dworzanin [urzędnik kancelaryjny] Władysława Łok. po długoletniej funkcji pleb. w K. i Koniuszy na prośbę króla otrzymuje prowizję na godność prep. krak., kan. krak. i włocławskiego (Bullarium 1, 1491); 1384-1403 Klemens kapelan dworu Włodka z K. zw. też prebendarzem (SP 8, 2544; ZK 1c s. 24, 112, 119, 129, 131; 3a s. 208, 297, 471, 510; 3b s. 127, 185); 1394 Mikołaj kapelan w K. (ZK 1c s. 117); 1395 Jakub, Jakusz wikariusz w K. (ZK 2 s. 331, 340); 1396 Tomasz s. Szczepana z Jankowic [par. Książnice] dotąd pleb w Obrazowie [pow. sand.] otrzymuje prowizję na parafię w K. w diec. krak., opróżnioną najpierw przez śmierć Zdzisława, a następnie przez śmierć Jakuba zw. Jakiel. Jakub otrzymał to beneficjum mocą wyroku kurii rzymskiej w wyniku sporu z Filipem z Miechowa8→ niżej 1400-2. Być może tenże Filip z Miechowa osiągnął jednak par. wK., zwłaszcza że Tomasz s. Szczepana z Jankowie w r. 1400 jest już pleb. w Podegrodziu → Jankowice, par. Książnice, p. 6 (Bullarium 3, 448); 1400-2 Filip [z Miechowa?] pleb. w K. (Bullarium 3, 448, 808; ZK 2 s. 461; SP 8, 10544, uw. 346/18 ; 1400 Budka z Leksic pozwany przez tegoż Filipa o dzies. z ról Budki w Leksicach, oświadczywszy że role te trzyma zastawem, winien stawić w sądzie zachodźcę; tenże Filip stawia w sądzie ww. Budkę jako zachodźcę w sprawie przeciw bpowi krak. Piotrowi [Wyszowi] o dzies. w Leksicach z ról tegoż Budki (SP 8, 10544, uw. 346/18); 1401 Rosław wikariusz w K. (ZK 3a s. 316); 1404, 1413 Mikołaj wikariusz w K. (ZK 3b s. 359; 193 s. 128); 1411 Dadzbog pleb. w K. (Cracovia artificum suppl. 1410-1412, 83); 1414 → p. 3.

1421 Zdziebor ze Świeradzic ma stawić w sądzie grodzkim w sprawie przeciw plebanowi z K. Mikołaja z Probołowic [pow. wiśl.] (GK 1 s. 456); 1422, 1425 → p. 3; 1426-8 Mikołaj wikariusz w K. (ZK 195 s. 383; GK 2 s. 610, 645); tenże pozywa Piotra z Łękawy o to, że 1 stóg dziesięciny należącej do Mikołaja w Łękawie bezprawnie wymłócił. W stogu tym było 80 kop zboża, mianowicie: 40 kop pszenicy, 20 kop żyta, 10 kop owsa, 5 kop jęczmienia, 3 kopy prosa i 2 kopy grochu (GK 2 s. 610, 622, 633, 645).

1429-1452 Jan Rey z Szumska [pow. sand.] h. Oksza pleb. w K., kapelan Władysława Jag. przed 1434, pracownik kancelarii króla Władysława [Warn.], kan. kol. Ś. Jerzego na Wawelu 1434, kan. krak. 1436, wielokrotny poseł do kurii rzymskiej królów i bpa Zbig. Oleśnickiego, rezygnuje z par. w K. 1452, zm. 1468 (M. Michalewiczowa, Rey Jan z Szumska, PSB 31 s. 189-91 i nie wymienione tu źródła: ZK 9 s. 158; 196 s. 363-4; 197 s. 30-1; Bullarium V mps, 173, 217, 287, 391-3, 499, 500, 518, 550-1, 561, 600; BPAN rps 8480 k. 77); 1429 Andrzej Myszka krak. wikariusz generalny poleca plebanowi w Bobinie wprowadzić Jana Reya z Szumska prezentowanego z racji pr. patr. przez Zdziebora ze Świeradzic i Wojciecha z K. czyli z Tuliszkowa w posiadanie beneficjum pleb. w K. (ZDK 2 s. 293); → p. 3; Wojciech z K. skazany na karę XV sądowi i ww. pleb. Reyowi za niezapłacenie temuż Reyowi 6 grz. kar; tenże Wojciech skazany na karę XV sądowi i ww. Reyowi oraz na karę król. za to iż nie uzupełnił Reyowi miar żyta i pszenicy, których brakowało w kopach. Sąd ziemski krak. postanawia, że pod karą XV Wojciech winien dodać Reyowi 30 kop pszenicy i 20 kop żyta (ZK 9 s. 93; 196 s. 363); 1430 ww. Reyowi pleb. w K. w sprawie przeciw ww. Wojciechowi dany jest woźny sądowy dla zliczenia i odmierzenia zboża należnego plebanowi. Wojciech winien zapłacić karę XV Reyowi i sądowi (ZK 197 s. 29); 1432 Wojciech z Tuliszkowa i K. oraz Zdziebor ze Świeradzic wyprawiają do kurii rzymskiej ww. Jana Reya. Gdyby zdarzyło mu się umrzeć w drodze lub w Rzymie, wówczas ciż ww. kolatorzy par. w K. oraz Mikołaj z Owczar spłacą z dziesięcin kościoła w K. długi tegoż Jana zaciągnięte na wyprawę do Rzymu (SP 2, 2412); 1434 Zdziebor ze Świeradzic zastawia za 80 grz. Żegocie z Łękawy cały folwark należący do plebana z wyłączeniem sadzawki, z dzies. w K. i zasiewami (ZK 197 s. 319); 1437 Wierzbięta z Piekar może założyć sadzawkę [w Piekarach?] poniżej sadzawki pleb. z K., nad potokiem Kantorówką [przepływa przez K. i Piekary; UN 13 s. 36-7] (ZK 197 s. 644-5); 1446 Filip duchowny (presbiter) z K. (ZK 198 s. 322b); 1455-6 Stan. Świeradzki s. Zdziebora Świeradzkiego ze Świeradzic pleb. w K., archidiakon uniejowski 1458, oficjał krak. 1466, (GK 12 s. 534; 15 s. 30; OK 12 s. 28; Proch. 168; DLb. 2 s. 165).

1470-80 kościół z kwadratowego kamienia pod wezw. Ś. Wojciecha. Dzies. snop. i kon. wart. 20 grz., czasami 30 grz., z folwarku, ról kmiec., karczem z rolami, zagród w K. należy do pleb. w K. Kl. staniąt. ustąpił kościołowi w K. dzies., z niewielkich ról w Kotowicach. Pleban ma tu też dwór, w którym rezyduje, siedlisko z ogrodem k. cmentarza, 1 łan, z którego zbiera niekiedy 200 kop zboża ozimego, 2 dobre sadzawki w K. i gaj zw. Popowiec w Świeradzicach, powiększony o zarośla. Pleban pobiera dzies. z łanów kmiec. i z folwarku w Świeradzicach oraz z folwarków w: Leksicach, Posiłowie, Nadolanach, a także z folwarku i 2 zagród Piekarach. Do par. należą: Świeradzice, Leksice, Posiłów, Nadolany, Piekary, Ciborowice, Przezwody, Ostrów, Kamieńczyce, Kadzice, Mysławczyce, Marcinkowice, Nagórzany, Wielgus, Kotowice, Borunice, Łękawa (DLb. 1 s. 75; 2 s. 165-7; 3 s. 295); 1498 → Ciborowice p. 3; 1521 Szymon z Kalisza pleb. w K. pozywa szl.: Wisława, Włodka, Łękowskiego, Koczanowskiego, Wilkowskiego, Macieja Gralka, Kalisza z Świeradzic, Marcina Gradowskiego z domownikami i kmieciami o najazd na plebana w K., gwałty, próbę zabójstwa, przelew krwi, zabór koni i wyposażenia domu pleb. Król nakazuje dostarczenie i przesłuchanie świadków najazdu (Ep. 7 k. 173); 1526 Wojciech s. Wilka (Lupi) [zw. też Wilk lub Wilczkowic] z Miechowa pleb. w K. (Wypisy 1526-1529, 46)9Biogram tegoż plebana daje B. Przybyszewski w: Wypisy 1501-1515 s. 64; 1529 pleb. Jan Chojeński archidiakon krak., sekretarz król. [późniejszy bp krak. i kanclerz wielki kor.]. Do par. należy dzies. snop. wart.: 30 grz. z całej wsi K., 28 grz. z całej wsi Świeradzice, 5 grz. z niektórych ról kmiec. w Łękawie, 2 grz. z ról folw. w Posiłowie, 4 1/2 grz. z ról folw. w Leksicach, 15 gr dzies. kon. i 4 grz. kolędy z całej par. W par. jest prebenda, której posesorem jest Paweł ze Zborowa [pow. wiśl.]. Do preb. należy dzies. snop. wart. 8 grz. z ról szlach. w Piekarach i Ciborowicach (LR s. 59, 179).

6. 1207 Wisław h. Zabawa z K. dziekan kat. krak.. 1229 - zm. 1242 bp krak. Wg tradycji zapisanej przez Długosza w Katalogu bpów krak. Wisław przybył z braćmi do ziemi krak. z Pomorza i potomni ich w niej zostali (Pol. 1, 7; MPHn 5 wg indeksu; 10/1 wg indeksu; Bon. 11 s. 252); 1222 pani Juta z.K. cudownie uzdrowiona za przyczyną ś. Jacka; 1238 szl. Klemencja z K. doświadczyła cudu za przyczyną ś. Jacka (MPH 4 s. 853, 859 - przekaz z pol. XIV w.); 1239 - zm. 1257/8 Pełka (Fulco) h. Zabawa z K., br. ww bpa Wisława, 1239 prep. wiśl., od 1241 dziekan kat. krak., pełnił funkcje kancelaryjne w kapitule, być może miał studia zagraniczne (K. Mieszkowski, PSB 25 s. 574); 1350-62 Włodek h. Zabawa z K., prep. kielecki 1350, kan. krak. 1359 (KK 1, 216; 2, 254; Mp. 3, 751; MPHn 5 s. 184; MV 2 s. 310; AS 2, 28); 1350-68/9 Pełka z K. marszałek → p. 3; 1360-81 Imram z K. kan. wiśl. → p. 3.

1384 → p. 3; 1386 Bernard [kmieć?] z K. procesuje się ze Staszkiem Łaciną z Wojwanowic o ranę otwartą i 2 sine (SP 8 uw. 23/19; 24/18); 1387 Jakusz, Jakub kmieć z K. z Pawłem z Dalechowic o 2 rany otwarte (SP 8 uw. 65/14); 1387-8 tenże procesuje się z Wojciechem i Stanisławem [kmieciami] z Łękawy o skaleczenie?, obcięcie? (mutilacio) ręki i 2 rany otwarte (SP 8, 4499, uw. 65/13, 67/13, 69/22, 73/10-1); 1389-90 → p. 3; 1399 Andrzej kmieć z K. ma przysiąc w sprawie przeciw Paszkowi, że Paszek zadał mu 10 ran otwartych, 10 ran ostrogą i 10 ran sinych; Włodek z K. ma przysiąc w sprawie przeciw ww. Paszkowi, że Paszek nie schwytał nocą jego 3 ludzi na łące; tenże Paszek w sprawie przeciw Włodkowi z K. winien przysiąc, że nie schwytał swojego [ zbiegłego] człowieka i go nie spoliczkował, ani też nie uprowadził do swego domu (SP 8, 8437-9); 1415 → p. 3; 1424 Jakusz Zajęga karczmarz z K. pozywa Wojtka Palczka z Piasku [nie zid., włodarz w K] o krwawą ranę (ZK 195 s. 249); 1429, 1431 → p. 3; 1432, 1521 → p. 5.

8. Kościół wzniesiony ok. 1230 r., spustoszony przez arian w drugiej poł. XVI w., odbudowany w pierwszej poł. XVII w. Romański z elementami wczesnobarokowymi, murowany pierwotnie z kostki wapiennej, uzupełniony cegłą. Wewnątrz filarów z XVII zachowały się kolumny romańskie. Portal główny od W romański, z ok. 1230 r. Jedna z dwóch kropielnic romańska, przyścienna, z płaskorzeźbą o ornamencie roślinnym (Kat Zab. 3 z. 9 s. 35-8); W. Łuszczkiewicz, Kościół św. Wojciecha we wsi Kościelcu (pod Proszowicami). Zabytek architektury XIII w. Sprawozdania Komisji do badania historii sztuki w Polsce 1, z. 2, Kr. 1879, s. 33-42.

Uw. Wisław, Jakub, Pełka i Jan dzieci zm. w 1420 r. Włodka z K., zarówno po żonie Pechnie jak i po drugiej żonie Fennie oraz wdowa po Włodku ww. Fenna po sprzedaży w r. 1422 K. Januszowi z. Tuliszkowa nadal pisały się z K. lub niegdyś z K. (GK 2 s. 584; 3 s. 200; ZK 11 s. 39; 12 s. 151; 17 s. 557; 146 s. 43; 197 s. 244-5, 349, 400-1; 198 s. 175; SP 2, 2560).

1 Por. przyp. 2.

2 Pierwszą pośrednią informację o K. można datować na r. 1207, w którym Wisław późniejszy bp krak. pochodzący z K. występuje z godnością dziekana krak. → 1207 p. 6.

3 Tu błędny odczyt wydawcy: „relicta Miersonis” zamiast „marsalconis”.

4 J. Długosz w Katalogu biskupów krakowskich i w Annales notuje, że ww. bp Wisław, pragnąc wspomóc swych braci, pozwolił im - nie bez uszczerbku dla dóbr kościoła - lokować w puszcz)' radlowskiej 2 wsie: Zabawę i Zdrochec (MPHn 10/2 s. 171; DHn. 7-8 s. 38).

5 Fenka i jej synowie nie byli już właścicielami K. Por. Uw.

6 Nosi on przezwisko Głuch, gdyż on i jego brat Paweł byli niemi (muti) czyli głuchoniemi (SP 2, 3868).

7 Zebrane informacje źródłowe nic pozwalają na ustalenie podstaw pretensji Nawojki do dóbr w K. Miał tu zapewne jej ojciec Mikołaj z Koniecpola sumy lub cz. K., lecz nie ma na nie zapisów w źródłach. Nawojka miała po ojcu starostwo przem. (PSB 19 s. 15).

8 → niżej 1400-2. Być może tenże Filip z Miechowa osiągnął jednak par. wK., zwłaszcza że Tomasz s. Szczepana z Jankowie w r. 1400 jest już pleb. w Podegrodziu → Jankowice, par. Książnice, p. 6.

9 Biogram tegoż plebana daje B. Przybyszewski w: Wypisy 1501-1515 s. 64.