KOZIEGŁOWY

([1383 Cozeglowy, 1388 Cozieglow, Cozyeglow, Kozeglowi, Kozeglow, 1392 Koseglowi, 1393 Koszeglow, Koziglow, Kozieglovi, 1395 Kozegloui, 1397 Kozieglowi, Kozieglowy, 1398 Cosyelow, 1399 Kozyeglowy, 1400 Gozeglow], 1409 castrum Kozeglowy, 1421 Cozeglowa, Kossgeglowy, Coschyeglovy, Cozieglowa, Coszeglowi, Cozyeglowi, 1431 Coszyeglowy, 1436 Coszyegloui, 1437 castrum Coziegloviensis, Coszegloui, 1438 Cosseglowa, 1439 Cozoglowi, Cossyeglowi) zamek.

1. → Koziegłowy miasto p. 1.

2. 1472, 1599 las za zamkiem w K. (Mp. 5 N 11; Rajman → Koziegłowy m. p. 7).

3. Własn. szlach., od 1519 bpów krak. 3a. Zamek: 1409 Krystyn z K. wystawia dok. na zamku K. (ZDM 1, 285); 1422 Jan z Ujazdu [nie zid.] dworzanin Krystyna z K. kaszt. sądec. (SP 2, 1846); 1430, 1437 Krystyn [młodszy] z K. wystawia dokumenty na zamku K. (ZDM 2, 427, 495); 1439-40, 1443, 1469 → p. 3b; 1470-80 zamek K. (DLb. 2 s. 191) → p. 3b; 1472 Jan z K. wystawia dok. na zamku K.; dwa parkany zamkowe, brama, fosa zamkowa między parkanami, piekarnia zamkowa powyżej drugiego okna w murze, świetlica zamkowa koło wieży zamku, las za zamkiem → Koziegłowy m. p. 3b; Jan pisarz zamkowy (OK 204 s. 323); 1483-4 → p. 3b; 1488 → p. 6; 1502 Krystyn z K. wystawia dok. na zamku K.; Stanisław s. Stan. Szoligi pisarz Krystyna (Mp. 5 T 76); 1519 → p. 3b; 1548 → Koziegłowy m. p. 3b; 1598 zamek opust. (devastatum castellum seu ruinis) (Wojtas → Koziegłowy m. p. 7 s. 30).

3b. Klucz koziegłowski i majątek ziemski Koziegłowskich: 1383-1417 Krystyn z K., z. Mirowa 1399-1417, star. kolski 1383, kaszt. sądec. 1386-1417, sędzia sądec. 1387-8, 1397-1412 (AGZ 3, 2, 73; 5, 27; AS 1, 5; 2, 65, 67, 97; AU 44, 51; Bon. 12 s. 68; Bullarium 3, 1465-6; CE 6; DH 3 s. 466, 541; 4 s. 40, 158; DHn. 10 s. 159, 240; DLb. 3 s. 122; DP 31, 33, 65; DSZ 52, 64, 75-6, 79, 88-91, 95, 111-2, 114, 117, 122-3, 127, 130, 136, 141, 149; Fed. s. 40-1; KK 2, 335, 343, 347, 360, 392, 397, 401, 410-1, 434-5, 438, 452, 461, 514, 555, s. 255; KMK 1, 66, 69; KRK 2 s. 298; KUJ 1, 6, 16, 26, 30-1, 39-40, 57; Mog. 100; Mp. 4, 1001-2, 1022, 1025, 1051, 1061, 1082, 1089, 1134; MPH 2 s. 747; 3 s. 231 - choć poświadczony Krystyn z K. to wiadomość dotyczy Krystyna z Ostrowa (J. Bieniak, Kształtowanie się terytorium ziemi dobrzyńskiej w średniowieczu, Zapiski Historyczne 51, 1986, z. 3 s. 36; Pol. 1, 140, 156-7; 2, 333, 556; 3, 187; Proch. 12; SP 2, 733, 735, 837, 855, 1062, 1093, 1116, 1165, 1200, 1291, 1342, 1455, s. 201, 204, 211; 8, 5521, 6106, 7615, 8216, 8239, 8813, 9016, 9016a, 9121, 9718, 10094-5, 10357-9, 10607, 10808, uw. 161/3, 241/65, 245/18, 255/60, 265/5, 281/19, 283/113, 296/13, 315/2, 328/1, 348/23; UM 1030, 1053, 1055; VL 1 s. 31; Wp. 3, 1875-6, 1887-8, 1916, 1998; 5, 290; 6, 290, 307-8, 312, 389; 7, 445, 665; H. Wuttke, Stadtebuch des Landes Posen, Leipzig 1864, nr 35; ZDK 1, 153; ZDM 1, 185, 285; 4, 1131; 5, 1200; 6, 1519, 1521, 1524, 1536, 1538-9, 1541-2, 1544, 1548-9, 1551-2, 1554- 6, 1589-90, 1599, 1612, 1617-8, 1624, 1643-4, 1697, 1715, 1717, 1723, 1738, 1763, 1804, 1843; 8, 2543; BCzart. rps 3344 k. 184; GK 2 s. 642; ZCz. 1 s. 153, 186; ZK 1c s. 424, 428, 465; 2 s. 68, 75, 103, 198, 228, 245, 255, 286, 333; 3 s. 229-31, 285, 287, 344, 428, 438, 533-4; 3a s. 243, 300, 592; 3b s. 86, 211, 243, 287, 332, 630, 649, 654; 4 s. 21, 66, 72, 232, 234, 289; 5 s. 63-4, 74, 86, 265, 298, 306, 414, 416; 6 s. 18, 28, 66, 106, 129, 156, 162, 210, 218, 245, 250, 256, 300, 347, 361; 193 s. 117; 311 s. 55; 312 s. 79, 111, 116); 1388-1416 Katarzyna ż. Krystyna z K. c. Jana Borka stolnika sand. (KMK 1, 66, 69; SP 8, 9718; ZK 6 s. 129, 250; Bullarium 3, 1465-6).

1394 → Kozłów p. 3; 1395→ Klimontów, par. Mstyczów p. 3; 1398 → Giebołtów; 1399 → Kotowice, par. Włodowice; Krystyn [z K.] przeciwko Elżbiecie wd. po Mikołaju z Kruszyny [woj. sier., pow. radomszczański] o wieś Oltowiec [dziś Lutowiec] i o 100 grz. szkody (SP 8, 9016, 9016a); taż Elżbieta ż. Michała [z Borowna w ziemi wiel.] przedtem wd. po Mik. Kruszku [z Kruszyny] procesuje się z Krystynem z Mirowa o dziedziny Oltowiec i Lgota [pow. lel., par. Kroczyce, dziś Lgota Murowana| (SP 8, 9121; por. też 10356); 1400 Krystyn [z K.] wyznacza posag ż. Katarzynie → Giebołtów i Choroń (SP 8, 9718); → Irządze p. 3 (SP 8, 10094-5); → Koziegłowy m. p. 5a; 1402 Wit i Miecsław z Gór [nie zid.] sprzedają za 150 grz. szer. gr pras. i za cz. dziedziny w Żerkowicach [pow. lel.] Krystynowi [z K.] całe cz. dziedzin po ojcu w Siamoszycach (ZK 3 s. 438); wsie kołowice, Postawczowice [dziś Postaszowice] i Choroń własn. Krystyna z K. → Koziegłowy m. p. 5c; → Krzelów; 1403 → Giebołtów; 1404 Krystyn [z K.] oddala prawnie roszczenia Mikołaja z Woli [nie zid.] do wsi Siamoszyce (ZK 4 s. 21); 1408 Piotr z Rogienic [pow. chęc.], Andrzej z Kazanowa [pow. opocz.], Jakusz z Kazimierzy [Wielkiej] i Leonard z Gawłowa sprzedają Krystynowi [z K.] wieś Oltowiec (ZK 5 s. 64); → Dobra Woda, par. Przyszowa; 1409 tenże Krystyn sprzedaje sołtysowi z → Cynkowa 1 1/2 ł. (ZDM 1, 285); 1412 Krystyn kupuje części w → Kowalowie, par. Książ Wielki.

1415-37 Krystyn z K. s. Krystyna z K. kaszt. sądec. 1419-371, sędzia sądec. 1420-7, star. w Kole 1424-371 (AGZ 1, 10; 4, 74; 5, 42; 7, 36; 11, 355, 360, 364, 630, 669, 671, 673, 675-6, 685-7, 692-3, 696, 1151; AKH 8 s. 41-2; AU 58, 60; Bon. 12 s. 68; Bullarium 3, 1465-6; 4, 1041; CE 2, 212, 222; Codex Epistolaris Vitoldi 1, 845; I. Daniłowicz, Skarbiec diplomatów, t. 2, nr 1562, s. 126; DSZ 161-2, 171-2, 184; Fed s. 42; GItin. s. 83; KK 2, 602; KMK 1, 119, 122; Kodeks Dyplomatyczny Wielkiej Polski, wyd. K. Raczyński, Poznań 1840, nr 118; Mp. 4, 1186, 1218, 1238, 1246, 1300; Paprocki s. 189; Proch. 69; SP 2, 1613, 1692, 1845-6, 1896, 2058, 2196, 2317, 2467, 2519, 2605, s. 232; VL 1 s. 42, 57, 67; Wp. 5, 419, 508, 591; 8, 857, 1048, 1050, 1053; 9, 1315, 1370; H. Wuttke, Stadtebuch..., nr 58; ZDM 2, 427, 469, 495; 7, 1877, 1909, 1930, 1992, 2049, 2070; 8, 2559, 2561, 2565; BPAN rps 8624, 31 V; GK 1, 568; 2 s. 478, 629; 3 s. 11; 5 s. 325; OK 5 s. 25, 67; 11 s. 287, 289; ZB 1a s. 198, 225-6; ZK 6 s. 385, 504, 521, 537, 569; 7 s. 8, 10, 198, 259, 269, 276, 281, 286, 291, 330, 333, 369, 417; 8 s. 22, 82, 92, 112, 129-30, 193; 9 s. 8, 231, 272-3, 285; 10 s. 85, 87-8, 91, 102, 109, 117, 120-1, 148, 155, 167; 146 s. 1, 28, 52, 93, 114, 133, 166, 171, 189, 197, 202-3, 211, 217-8, 221, 225, 272, 287, 299, 308, 533; 195 s. 285, 313, 415-6; 196 s. 86-8, 108; 197 s. 10; 256 s. 51; 312 s. 199, 270, 479-81; 313 s. 31, 39).

1415-29 Piechna z Zarszyna [ziemia san.] c. Piotra Kmity z Wiśnicza wwdy krak., pierwsza ż. Krystyna z K., matka Katarzyny, Jana, Krystyna, Doroty i Anny (ZK 6 s. 385; Bullarium 3, 1465-6; 4, 1041; GB 2 s. 227, 270)2W latach 1428-9 występuje jako pani sądecka. W haśle Jasło p. 4c jest błędnie utożsamiona z drugą żoną Krystyna Katarzyną Oleśnicką; 1415 → Choroń p. 2 i 3; sprawa Apolonii z Goszyc z Katarzyną ż. Krystyna [z K.] o 1700 grz. odesłana przed sąd miej. krak. (ZK 6 s. 129); 1417 → Choroń p. 3; Krystyn z K., przejmując od braci Piotra Łunaka i Mikołaja dziedziców z Wiśnicza 4 dok. na dobra dziedz. Zarszyn ż. Piechny, ręczy tymże z racji tych dok. na wypadek zaistniałych szkód (ZK 6 s. 385); 1419 → Giebołtów; 1422 Jan z Sieciechowic z ż. Heleną c. zm. Piotra z Bąkowca składają protest wobec sądu, ponieważ byli gotowi do zapisu w aktach sprzedaży kaszt. sądec, Krystynowi z K. zamku → Bąkowiec z przynależnościami. Byli też gotowi do przyjęcia akceptacji przez Krystyna tego zapisu. Z kolei domownik Krystyna składa protest ze strony kasztelana, gdyż był gotów do tego zapisu i do przyjęcia jego akceptacji przez Jana i jego żonę [kupno nic doszło do skutku w tym roku] (SP 2, 1845-6) ; 1423 Jan z Giebła, ręcząc za br. Biedrzycha, uwalnia ze sprawy Krystyna [z K.] z racji budowy domu nad ich dziedziną Mokrus i w Siamoszycach. Pod zakładem 100 grz. z tamtej strony zostaną odnowione granice [między ich Mokrusem a Siamoszycami Krystyna] (ZK 1 s. 259); 1424 Władysław Jag. na prośby Krystyna z K. przenosi jego wsie w ziemi krak.: Choroń, Oltowiec, Mirów, Kotowice, Postawczowice, Jaworznik, Dupice, Żerkowice, Siamoszyce, Giebołtów, Kowalów i Kowalików z pr. pol. na pr. średz. (Paprocki s. 189); 1425 Katarzyna ż. Andrzeja Krezy z Zawady, jej siostra Dorota i najmłodsza siostra Helena cc. Żegoty z Pisar chorążego krak. sprzedają za 700 grz. półgr Krystynowi z K. wieś po matce Mstyczów z pr. patr. kościołów tamże i w Goleniowach. Zaklika z Birkowa aresztuje dok.; ww. Helena powierza ww. Katarzynie odebranie od ww. Krystyna przypadającej na nią cz. pieniędzy za sprzedany mu Mstyczów (ZK 8 s. 82, 92); 1426 taż Katarzyna z siostrą Heleną oświadczają, że Krystyn [z K.] zapłacił im 133 grz. i 16 sk. z pieniędzy, za które sprzedały mu Mstyczów (ZK 8 s. 112); Mikołaj z Tocholowa sprzedaje za 800 grz. półgr temuż Krystynowi Małoszów [pow. ksiąs.] z pr. patr. kościoła tamże. Poddani z Małoszowa mają pr. wypasu bydła i nierogacizny w Tochołowie, natomiast poddani z Tocholowa mogą poić bydło i nierogaciznę w Małoszowie oraz bez szkody pobierać i prowadzić stąd wodę dla swego użytku (SP 2, 2058); tenże Mikołaj zeznaje, że dok. dotyczące Małoszowa, które powinien przekazać Krystynowi, zostały zniszczone lub zagubione. Dok. te unieważnia i anuluje, a gdyby ktoś się nimi przeciw Krystynowi posłużył, będzie go bronił przed roszczeniami zgłoszonymi na ich podstawie (ZK 195 s. 415-6); Dorota, Katarzyna i Helena cc. Żegoty z Pisar zeznają, że Krystyn wypłacił im pieniądze za sprzedany mu Mstyczów (ZK 8 s. 193); 1427 Mikołaj z Tochołowa całą swoją wieś Tochołów za zgodą Władysława Jag. i królowej Zofii sprzedaje za 1600 grz. Krystynowi z K. Mikołaj ręczy, że z br. Piotrem będą go bronić od przeszkód. Anna ż. Mikołaja rezygnuje na rzecz Krystyna z pr. do posagu i wiana na tej wsi (ZK 196 s. 86); Mikołaj z Czarnocina [pow. wiśl.] sprzedaje za 400 grz. Krystynowi z K. wieś Czepiec wraz z [kmieciem] Stan. Pogorzelcem, który siedzi poniżej młyna mstyczowskiego (ZK 196 s. 87-8); Maciej Baranice z Ilkowic zeznaje, że ustąpił Krystynowi z K. z zastawu w Tochołowie, który miał od Mikołaja z Tocholowa i umarza dok. na ten zastaw, gdyż został przez Krystyna spłacony (ZK 196 s. 108); 1428, 1429 → Jasło p. 4c; 1429 → Burnoszówka; 1429-30 Fryderyk z Jaćmierza [ziemia san., dziś Bażanówka] występuje przeciwko Krystynowi z K. o to, że jego włodarz (procurator) z Zarszyna Hińcza i ludzie Hińczy dokonali napadu na Wolę Jaćmierską [ziemia san.], porąbali ogrodzenia tamże, wyłamali drzwi i pozabierali siekiery (AGZ 11 uw. 117, nr 355, 360, 364); 1430 → Czepiec; Jaszek z Cikowic pełnomocnik pkom. krak. Piotra zafrańca oświadcza, że Krystyn [z K.] zaspokoił Piotra z tytułu 400 grz. poręki i wydał Jaszkowi dok. sąd. na posag i wiano córki Piotra (ZK 146 s. 202-3); Krystyn z K. w zamian za sołectwo w Koclinie odstępuje Wojciechowi sołtysowi z Koclina sołectwo w Lgocie [par. Koziegłówki]. Zezwala mu m.in. założyć sadzawkę i zbudować młyn, lecz nie na rzekach Warcie i [Rzeniszówce] płynącej od miasta [→ Koziegłowy do Warty], na których są młyny Krystyna z K, a także polować w dziedzinach Lgota i Mysłów i wyznacza mu 40 drzew na barcie nad rzeką [Rzeniszówką], z tej strony rz. Warty gdzie znajdują się posiadłości Krystyna (ZDM 2, 427); 1432-46 Katarzyna c. Krystyna z K. i Piechny, siostra Jana i Krystyna z K., żona Dobiesława ze Szczekocin (ZK 10 s. 87-8; 313 s. 331-2; AGZ 11, 1151); → Grabiec p. 4; 1433 → p. 2b.

1434-81, zm. przed 1483 Jan [starszy] dz. z K. syn Krystyna z K. kasztelana sądec. i Piechny, mąż Elżbiety, tenut. lelowski 1460-8, tenut.: Bliżyc, Sokolnik i Szczytnik 1469-70 (AGZ 11, 630, 1146-51, 1157-61, 1260, 1288, 1333, 1351, 1364-5; 17, 667; Bon. 12 s. 69; CE 2, 255; DLb. 2 s. 183, 191-4, 219; Fed. s. 117; MS 1, 2148; 2, 639; 3, 134; Supll. 182, 228; Paprocki s. 180-90; SP 2, 2705, 2795-6 i przyp. 86, 3156, 3163, 3258, 3835-7; ZDM 2, 542; 4, 1454; AKapKrak. perg. 477; BPAN rps 8624 s. 46-9; GK 6 s. 259, 264-5, 372, 415; 8 s. 124-5; 9 s. 101, 193; 12 s. 630-1; 16 s. 317; 17 s. 129-30, 133, 138, 294, 799; 18 s. 301; Mp. 5 K 13, 14; N 11; P 29, 30 -jako zm.; OK 12 s. 640; 204 s. 321-3; ZK 11 s. 543; 15 s. 68; 16 s. 528; 17 s. 515; 150 s. 57, 131, 136, 178, 181-4, 284-5; 260 s. 126, 140; 313 s. 87, 136, 158, 214-6, 223-4, 249-50, 284-5; 314 s. 185, 193-4, 238-9; 315 s. 5, 12, 25, 35, 51, 70, 112, 122-3, 139, 363-4; M. Ludwig, Besteuerung und verpfändung königlicher Städte in spätmittelalterlichen Polen, Berlin 1984, s. 285).

1434-64 Krystyn, Krzczon z K., dz. Mirowa w l. 1439-45 i Jaworznika s. Krystyna kaszt. sądec. i Piechny (AGZ 11, 630, 1146-51, 1157-61, 1260, 1288, 1333, 1351, 1364-6, 1428; Bon. 12 s. 69; CE 2, 255; Mp. 4, 1463; Paprocki s. 190; RI s. 205; SP 2, 2705, 2795-6 przyp. 86, 2802, 2807, 2810a; ZDM 2, 542; 5, 1454; Wiśn.Cz. s. 149; GK 6 s. 99, 102, 137, 195, 227, 236, 238, 251, 254-6, 259, 262-5, 270, 309, 372, 415, 421, 450, 453-5, 471, 479; 9 s. 183-6, 273; 10 s. 856; 17 s. 399; ZK 11 s. 386, 434-5, 441, 536, 543; 12 s. 177, 247, 417; 15 s. 68; 146 s. 533; 150 s. 57, 131, 157, 162-3, 172-3, 181-5; 257 s. 128; 313 s. 87, 202, 259, 320; 365 s. 2743-4; 377 s. 198, 239-41, 247-8).

1434 Andrzej dz. z Wierzchowisk zastawia na 2 lata od Bożego Narodzenia za 100 grz. gr pras. Krystynowi z K. Wierzchowiska Stare. Jeśli Andrzej w tym czasie nie wykupi zastawu, wówczas wieś ta przejdzie na własność Krystyna i jego spadkobierców (ZK 146 s. 218); Jan z Sieciechowic zastawia na rok za 110 grz. półgr Franczkowi burgr. z Ogrodzieńca wieś Lgotę [Murowaną, par. Kroczyce]; Krystyn z K. pozyskuje pr. bliższości tę wieś na Franczku. Jeśli zapłaci Franczkowi 110 grz., będzie przez rok trzymał Lgotę w tej sumie w zastawie (ZK 146 s. 225); Krystyn z K. pr. bliższości kładzie areszt na dok. w sprawie sprzedaży zamku → Bąkowiec z przynależnościami (ZK 312 s. 479-81); → Jeżów, par. Mstyczów; Fryderyk z Jaćmierza pozywa Krzczona [Krystyna z K.] i jego synów [Jana i Krystyna] o wytyczenie granic między Jaćmierzem i Wolą Jaćmierską a Zaryszynem i Długim (AGZ 11, 630, 665, 669); 1435 Krystyn z K. pozyskuje pr. bliższości zamek → Bąkowiec z wsiami: Lgota, Lgotka i Przyłubsko oraz z cz. Gołuchowic, 2 kmieciami i karczmą w Siemierzycach i 1 kmieciem w Podlesicach; Mik. Morawiec z Konaszowki wwiązuje go do tych dóbr (SP 2, 2605; ZK 146 s. 287); 1437 Jan Cielątko dz. Chorzenic [woj. sier., pow. radomszczański] sprzedaje Krystynowi z K. za 500 grz. cale dziedziny Leśniów z pr. patr. kościoła tamże. Moczydła. Mrozów3Dziś wieś ta nie istnieje. Graniczyła od W z Leśniowem i Przewodziszowicami (1476 - ZK 261 s. 9; 1481 - BJ rps 5259 k. 32r). J. Laberschek, Rozwój osadnictwa w powiecie lelowskim w średniowieczu do 1400 r., mps, sołectwo w Niegówce Małej i cz. pr. patr. kościoła w Niegowej Wielkiej (ZK 313 s. 31); Krystyn z K. zakłada na surowym korzeniu wieś → Gężyn; Jachna panna z Żerkowic zastawia na rok za 150 grz. Krystynowi z K. całą cz. dziedziny w Żerkowicach (ZK 313 s. 39).

1439-89 Dorota z K. c. Krystyna z K. i Piechny, siostra Jana i Krystyna z K. ż. Jana Hińczy z Rogowa, od 1473 r. wdowa, dzierżawczyni Mirowa do 1487 oraz dziedziczka Przybynowa i Zaborza od 1478 (DLb. 2 s. 219; DP s. 273; KMK 2, 589; MS 1, 196; Paprocki s. 190; SP 2, 2796; ZDM 2, 542; Ep. 15 k. 11v-12r.; GK 20 s. 695; 22 s. 796, 873-5, 1001, 1024, 1051; 23 s. 52-3; 24 s. 741; ZK 21 s. 284-7; 316 s. 99-100, 133; 319 s. 24; 372 s. 539-41, 548-9 -jako zm.; J. Kalinowska, Jan Hincza z Rogowa i jego działalność fundacyjna na dworze pierwszych Jagiellonów, Analecta Cracoviensia 19, 1987, s. 326-7; PSB 9 s. 523; 22 s. 381); 1439-43 Katarzyna siostra bpa krak. Zbig. Oleśnickiego wd. po Krystynie z K. kasztelanie sądec. matka Jana [młodszego] z K. i Giebołtowa oraz Katarzyny (SP 2 2795-6; ZDM 2, 542; ZK 256 s. 318); 1439-1502 Jan młodszy z K., Giebołtowa, Małoszowa, Bąkowca i Lgoty [Murowanej] br. Katarzyny, mąż Elżbiety c. Zawiszy Płaskiego z Płazy w pow. krak. (DLb. 1 s. 181; 2 s. 84, 86; Paprocki s. 189-90; PSB 22 s. 381-2; SP 2, 2795-6, 2807, 3099, 3835-6, 4092, 4215, 4307-9, 4376, 4378, 4381 i przyp. 84 do nr 2796; ZDM 2, 542; GK 6 s. 469-70; 13 s. 96, 874; 14 s. 3, 8, 39, 55, 80, 102, 135, 144, 189, 355-6, 395, 402, 421-2, 450, 459; 15 s. 120; 16 s. 121, 144, 697; 18 s. 171-2; 22 s. 796, 1031, 1040, 1050-1, 1058, 1060-1, 1073-4; 23 s. 14, 18, 51-3, 506, 511, 906; 24 s. 347, 350, 372, 426, 741, 753, 930-1; 28 s. 30-1, 1182; Mp. 5 M 82; OK 7 s. 10v; 20 s. 315-7; ZK 11 s. 386, 416, 552; 12 s. 177, 259; 21 s. 284-7; 147 s. 2; 152 s. 290; 153 s. 87, 140; 258 s. 246, 351; 260 s. 380; 261 s. 43-5, 196-7, 200, 203, 206, 211, 249-50, 253, 324, 373, 384, 386; 262 s. 191; 263 s. 4. 23; 264 s. 85; 314 s. 221; 315 s. 241, 266; 316 s. 126, 194, 197; 319 s. 4, 16, 28, 38, 41, 44-5, 52, 126; 372 s. 548-9; 373 s. 13).

1439-40 br. Jan starszy i Krystyn ss. Krystyna kaszt. sądec. z pierwszego małżeństwa oraz Jan młodszy s. tegoż Krystyna z drugiego małżeństwa dzielą się dobrami. Janowi starszemu przypada wieś Choroń w ziemi krak. oraz na Śląsku (in terra Slezye sittas) zamek K. z miastem Koziegłowy i wsie: Koziegłówki, Mysłów, Markowice, Winowno, Krusm, Cynków4W SP 2 w przyp. 86 do nr 2796 mylnie Kumaków zamiast Cynków, Gniazdów, Wojsławice, Siedlec, Lgota Wielka, Gężyn, oraz 4 kuźnice: Koszyk, Jurga, Paweł i Nowy Zarszyn, a także po matce [Piechnie] m. Zarszyn w ziemi san.5Wg ZK 150 s. 181-2 z datą 1440 Zarszyn przypadł Krystynowi Krystyn otrzymuje zamek Mirów oraz wsie: Mirów, Kotowice, Jaworznik, Leśniów, Mrozów, Moczydła, Postawczowice, Mzurów, Oltowiec6Dziś Lutowiec; w SP 2 w przyp. do nr 2796 błędnie Olszaniec, Mstyczów, Czepiec, Przełaj i sołectwo w Niegowej [w ziemi krak.], zamek i miasto Przedecz [Kujawy] oraz dom przy ul. Grodzkiej w Krakowie położony przy Kolegium Iuridicum. Janowi młodszemu przypadają: zamek Bąkowiec z wsiami: Lgota Wielka [Murowana] i Lgota Mała [Lgotka], Siamoszyce, Dupice, Przyłubsko, Żerkowice, Podlesice, Gołuchowice, Giebołtów, Kowalików i Kowalów, Małoszów oraz Tuchołów. Zarówno bracia starsi jak i brat młodszy zachowują w równej cz. pr. patr. kościołów w Mstyczowie i K. Zbigniew bp krak. ręczy za swego siostrzeńca Jana młodszego, że gdy ten dojdzie do lat sprawnych potwierdzi podział przed sądem ziemskim. Jan starszy winien ubierać siostrę rodz. pannę Dorotę i dawać jej każdego roku 14 łokci sukna mechelskiego, 1 szubę ze skór zajęczych i 10 grz. szer. gr. Gdy będzie wychodzić za mąż, wypłaci jej 200 grz. w gotówce oraz 200 grz. w odzieży i kosztownościach i innych niezbędnych rzeczach. To samo winien Krystyn siostrze rodz. pannie Annie, a Jan młodszy siostrze rodz. pannie Katarzynie. Jeśli któraś z panien po wyjściu za mąż umrze bez potomka, posag zgodnie ze zwyczajem wróci do braci do równego podziału między nich, podobnie jeśli któraś z nich pozostanie w panieństwie. Ponadto Jan starszy i Krystyn są zobowiązani do zapłacenia wszystkich długów, od czego Jan młodszy jest całkowicie wolny. Jan starszy i Krystyn winni dać Katarzynie wdowie po ich ojcu 4 konie pociągowe, wóz z przykryciem i wyposażeniem (SP 2, 2796 i przypis 86; GK 6 s. 262-5: ZDM 2, 542; ZK 150 s. 181-2; Paprocki s. 190); 1439 Jan z Oleśnicy marszałek kor. i star. krak. potwierdza powyższy podział dóbr (ZDM 2, 542); br. radz. Jan starszy i Krystyn z K. ss. zm. Krystyna kaszt. sądec. z dóbr które przekazali w wyniku podziału bratu młodszemu Janowi synowi Krystyna z K. z drugiego małżeństwa odstępują Zbig. Oleśnickiemu bpowi krak. wujowi i opiekunowi Jana młodszego wsie Małoszów i Tuchołów, które biskup za ich zgodą wykupił za 500 fl. węg. z rąk Macieja Żiszki z Kaszowa. Biskup nie ustąpi z tych dóbr, dopóki nie odzyska tej sumy z czynszów, dochodów i użytków z tychże wsi. Bracia dają bpowi wwiązanie do tych wsi wraz z 130 owcami, ale czynsz za obecny rok ma przypaść braciom. Gdyby Jan młodszy umarł wcześniej, zanim biskup odzyska z. tych dóbr 500 fl., wówczas biskup, albo po jego śmierci Jan z Oleśnicy marszałek kor. i star. krak. i jego prawni następcy będą posiadać te wsie bez przeszkód z. ich strony do czasu spłaty owych 500 fl. Jeśli bp Zbigniew zapłaci Katarzynie wd. po Krystynie kaszt. sądec. [matce Jana] 200 grz. z własnych pieniędzy, które miała zapisane jako posag i wiano na Gieboltowie i dwu wsiach Kowalików, biskup ustąpi z tych dóbr, gdy odzyska te 200 grz. on sam, względnie po jego śmierci marszałek lub jego spadkobiercy (SP 2, 2795); Jan Koziegłowski z K. starszy s. zm. Krystyna kaszt. sądec. sprzedaje Piotrowi Smolickicmu kaszt. i star. san. za 1000 grz. m. Zarszyn z wójtostwem i wieś Długie, zobowiązując się postawić przed sądem br. Krystyna dla wyrażenia zgody na tę transakcję (AGZ 11, 1146-50, 1157-61; SHG San. cz. 1 s. 83); Katarzyna c. Krystyna kaszt. sądec. [z K.] ż. Dobiesława Szczkockiego ze Szczekocin rezygnuje na rzecz braci rodz. Jana starszego Koziegłowskiego i Krystyna ze swego działu po matce [Piechnic] w dobrach Zarszyn i Długie (AGZ 11, 1151; SHG San. cz. 1 s. 83); Krystyn z K. zobowiązuje się zwrócić do Wielkanocy Przedborowi z Koniecpola kaszt. roz. 3 tuniki - dwie z aksamitu podbite sobolami i jedną z sukna brunatnego podbitą skórkami wiewiórczymi (pellibus veriolinis). Jeśli nie zwróci do Wielkanocy, wwiąże go za 400! grz. do Mzurowa (GK 6 s. 99); Stan. Młodziejowski [z Młodziejowic] oskarża Krystyna z K. o 240 grz. i tyleż szkody z racji nie wwiązania go do wsi Tochołów (GK 6 s. 102); jeśli Krystyn z K. nic zapłaci do ś. Mikołaja [6 XII] 230 grz. Mikołajowi z Gniewięcina, wwiąże go w tej sumie do Mstyczowa (GK 6 s. 227); br. rodz. Jan starszy i Krystyn z K. zobowiązują się wspólnie pokryć długi Klemensowi Wątróbce [ze Strzelec], Klemensowi Bechnickiemu stolnikowi łęcz., Jarandowi [z Brudzewa] wwdzie sier.7Jarand Brudzewski był tenut. Przedecza od r. 1439 (K. Piotrowicz, Brudzewski Jarand herbu Pomian, PSB, t. 3, s. 6-8; M. Ludwig, Besteuerung..., s. 222-3), Janowi Grabowskiemu star. krzepickiemu, Ostrorogowi [Sędziwojowi z Ostroroga] wwdzie [pozn.], Andrzejowi wójtowi Koła, br. Klemensowi i Świętopełkowi dz. z Łęki i Piotrowi z Zebrzydowic. Czeladź dworską, którą do Czech wyposażyli w rzeczy i konie, w czym ponieśli szkodę, obaj bracia wyposażą i opłacą. Wspólnie mają dzierżyć dobra Przedecz i dzielić czynsze (GK 6 s. 259); Krystyn z K. dz. z Mirowa zastawia na 3 lata za 750 fl. węg. Maciejowi Żiszce z Kaszowa wsie Mstyczów, Czepiec i Przełaj. Jeśli nic wykupi tych wsi po tym czasie, Żiszka będzie je posiadać w tej sumie (GK 6 s. 270).

1440 → Gniewięcin (ZK 150 s. 162); Krystyn z K. zastawia za 160 grz. Tralowi z Gunic [dziś Gonice, woj. kal.] wieś Mzurów (ZK 150 s. 163); tanże zastawia za 100 fl. Mik. Korniczowi Siestrzcńcowi z Jaroszowa wsie Leśniów i Mrozów (ZK 150 s. 171-3; SP 2, 2802); → Choroń (ZK 150 s. 178, 182-5); Piotr z. Pieskowej Skały pkom. krak. i star. sądec., ręcząc za Krystyna z K., ma zapłacić Janowi starszemu z K. 500 grz. i 100 fl. pod gwarancją wwiązania go do Niegowej, Ogorzelika i Tomiszowic (ZK 150 s. 182-3); Krystyn z K. zapisuje za długi Przedborowi Marcowi z Kraszewic [woj. sier., pow. radomszczański] 320 fl. węg. na dobrach Mstyczów, Czepiec i Przełaj (GK 6 s. 454)8Na wcześniejszych stronach Krystyn zapisywał mu na tych dobrach najpierw 260 fl. długu, a następnie 265 fl. węg. - GK 6 s. 450 i 453. Obie zapiski zostały wykreślone; Krystyn z. K poleca poręczycielom, Stanisławowi z Młodzicjowic i Przedborowi Marcowi z Kraszewic poręczyć pro liberacione alias o wyswolnye dóbr, tj. zamku Mirów z przynależnymi wsiami w pow. krak. [błędnie, zamiast w lel.], ponieważ powinien on bronić (ich posesora zastawnego) Macieja Żiszkę [z Kaszowa] od roszczeń jakichkolwick osób aż do czasu spłacenia Żiszki; tenże Krystyn zobowiązuje się, że uwolni ww. poręczycieli z danej mu poręki w sprawie tych dóbr. Gdyby ponieśli oni jakąś szkodę z tego powodu, wyrówna im wszystkie straty (GK 6 s. 455); 1440-1 Jan i Krystyn z K. kwitują Piotra Smolickicgo z należności 1800 grz. za sprzedane m. Zarszyn i wieś Długie i zobowiązują się dać na nie dokumenty (AGZ 11, 1260, 1288, 1333, 1351, 1364-6; SHG San. cz. 1 s. 83); → Iwanowice i Czepiec; 1441 Krystyn z K. alias z Mirowa oświadcza, ze wwiązał Przybysława z Sarnowa do wsi Postawczowice i Jaworznik (ZK 365 s. 2743); 1442 Zbig. Oleśnicki bp krak. wydzierżawia na 4 lata Hińczy z Pilawy [Mazowsze] słudze (servitori) zm. Krystyna z K. kaszt. sądec. dobra, które ma w zastawie od Jana s. Krystyna kaszt. sądec., jako jego opiekun, a mianowicie zamek Bąkowiec z wsiami doń przynależnymi oraz wsie Tochołów i Małoszów k. Książa wraz ze 100 owcami, 4 jałówkami i stogiem żyta w Tochołowie, 5 wołami, 7 krowami, 20 świniami i stogiem żyta w Lgocie, wraz z zasiewami na wszystkich folwarkach. Hińcza będzie płacił z tych dóbr przez 2 lata po 80 grz., w trzecim roku 90 grz., a czwartym 100 grz. Po 4 latach Hińcza zwróci te dobra z ww. inwentarzem, stogami i zasiewami na folwarkach. Hińczy nie wolno sprzedawać lasów i zarośli, lecz jedynie ścinać drzewa na swoje potrzeby i na zabudowania w zamku i innych dobrach. Ma dokonywać remontów w zamku i innych domach, zarządzać wsiami. Zbig. Oleśnicki będzie obsyłał wyprawy wojenne za Jana z Bąkowca, ale z wszystkich wsi wojenne będzie wybierał dla siebie (SP 2, 3099); 1443 [Zygmunt] Biel z Błeszna zastawia na rok za 600 grz. Janowi z K. Białą Niżna [Małą] (ZK 313 s. 214); Jan z K. zastawia za 200 grz. Tralowi z Gunic całą cz. Białej Niżnej (ZK 313 s. 249-50); → Choroń; Wacław ks. cieszyński sprzedaje za 6000 grz. Zbig. Oleśnickiemu bpowi krak. księstwo siew. z wymienionymi imiennie miejscowościami, m. in. dobrami posiadanymi przez szlachtę i nie podlegającymi prawu książęcemu, w tym zamkiem K z miastem i wsią K. [Koziegłówki] i 3 kuźnicami oraz wsiami: Krusin, Cynków. Wojsławice, Mysłów, Lgota, Siedlec, Smarszów [dziś Smardzów]. Markowice i Winowno9Wieś Koziegłowskich umieszczona w innym miejscu tego dok (GrünMark. 2 s. 626-32; BCzart. rps 3345 k. 188- 92); 1444 Władysław [Warn.] zapisuje Krystynowi z K. 100 grz. na Wyczerpach (RI s. 205); Jakub z Iwanowic odstępuje Janowi z Bąkowca s. Krystyna z K. kaszt. sądec. i jego drugiej ż. [Katarzyny] 1/3 domu przy ul. Grodzkiej w Krakowie przy Collegium Iuristarum (ZK 12 s. 259); 1445 Maciej [Żiszka] z Mirowa sprzedaje za 3000 grz. Krystynowi z K. zamek w Mirowie z wsiami: Kotowice, Jaworznik, Oltowiec, Postawczowice, Moczydło, Mrozów i Leśniów, Krystyn zaś odsprzedaje za tę sumę powyższe dobra Hińczy z Rogowa [pow. wiśl.] kaszt. roz. (GK 9 s. 183-5; ZK 313 s. 320 z datą 1446); Krystyn z K. alias z Mirowa sprzedaje za 100 grz. Hińczy z Rogowa kaszt. roz. i star. rad. 2 kmieci na 2 ł. w Chrząstowicach (in Chrostow), których uzyskał w drodze zamiany za pewną dziedzinę (GK 9 s. 185-6); Iwan z Obichowa oskarża Hińczę z Rogowa o nie wwiązanie go do zamku Mirów, który prawnie uzyskał na Krystynie z Mirowa. Piotr z Suchoraby woźny sąd. zeznaje, że gdy udał się na miejsce w celu wwiązania Iwana do zamku, uniemożliwił mu to Iwan burgr. zamkowy Hińczy, tłumacząc się brakiem zezwolenia swojego pana (GK 9 s. 273); 1446 Krystyn z K. sprzedaje za 1700 fl. węg. Jadwidze wd. po Koli z Kuchar [i Dalejowa w ziemi san.] Mstyczów i Czepiec z pr. patr. kościoła w Mstyczowie: tenże zastawia za 80 grz. tejże Jadwidze na rok całą dziedzinę Przełaj, którą ma w zastawie (ZK 257 s. 128); → Choroń; Krystyn z K. sprzedaje za 3000 grz., za 2 ł. w Chrząstowicach i konia wart. 100 grz. Hińczy z Rogowa kaszt. roz. i star. rad. zamek Mirów z wsią Mirów pod zamkiem oraz wsiami: Kotowice, Jaworznik. Oltowiec, Postawczowice, Moczydła, Mrozów i Leśniów (ZK 313 s. 320); 1454 → Klimontów → Giebołtów p. 5; → Koclin i tamże przyp. 3.

1462-1472 Elżbieta ż. Jana Koziegłowskiego z K. tenut. lel. (GK 16 s. 277; SP 2, 3835-6; BPAN rps 8624 s. 46-9; AKapKrak. perg. 477; OK 204 s. 321-3); 1462 Jan Koziegłowski niegdyś z K. tenut. lel. zastawia na rok w sumie 160 grz. długu Abrahamowi z Wilkowa całą wieś Bliżyce w pow. lel. wraz z trzecią cz. miary w młynie lelowskim leżącym pod zamkiem [w Lelowie], w którym siedzi młynarz Piotr (GK 16 s. 277); tenże skazany na karę XV Abrahamowi z Wilkowa i tyleż sądowi za nie wwiązanie Abrahama (GK 16 s. 317); → Koclin; 1464 Jan z K. tenut. lel. winien zwrócić 22 fl. węg. w złocie Mikołajowi pleb. z Kroczyc pod gwarancją wwiązania go do trzymanych w tenucie Dzibic (ZK 314 s. 193-4); jeśli Jan Koziegłowski tenut. lel. nic zwróci Stan. Świętopełkowi z Zawady [par. Irządze] do Środy Popielcowej [27 II] 40 grz. długu, wwiąże go do polowy młyna pod zamkiem lel., a innego długu 100 fl. do Ś. Jana Chrzc. [24 VI], wwiąże go do Bliżyc należących do jego tenuty (GK 17 s. 129-30); Piotr Potocki z Potoku [par. własna] oświadcza, że został zaspokojony przez Jana Koziegłowskiego, biorąc od niego w zastaw młyn pod zamkiem lel. Uwalnia Mikołaja z Dąbrówna z poręki za Koziegłowskiego (GK 17 s. 138); 1465 Jan z K. ma zwrócić 150 grz. w wyznaczonym terminie Wydżdze z Przyłęku pod gwarancją wwiązania go do Mysłowa i Gężyna (ZK 314 s. 238-9); → Jaszkowski Młyn (Mp. 5 K 13; MS 1, 2148; 3 Suppl. 228); 1465-6 Kazimierz Jag. nakazuje Dorocie wd. po star. przem. Mikołaju z Koniecpola [zm. 1464] i ich c. Nawojce stawienie się na roki krak. z pozwu jego br. star. przem. Jakuba z Koniecpola, gdyż trzymają należące do jego dzierżawy dobra koziegłowskie. Przed śmiercią Mikołaja bracia zawarli umowę: jeśli po śmierci Mikołaja Jakub będzie pozywany na dobra koziegłowskie, które do niego należą i mają należeć, albo zostanie ograniczone jego pr. do tych dóbr, dokonany przez braci przed królem podział dóbr dziedz. i innych nie będzie miał mocy prawnej. Dorota i Nawojka, pozwane przez Jakuba z upoważnienia Jana z Giebołtowa i Elżbiety ż. tenut. lel. [Jana] Koziegłowskiego o dobra koziegłowskie wart. 16000 fl., mają zwrócić dok. podziałowy, który już nie jest ważny, a także zabrane przez Dorotę dok. dotyczące dóbr koziegłowskich; ww. Jakub przez pełnomocnika Jana Kunowskiego składa na wiecu pozew przeciw ww. Dorocie i Nawojce o przytoczonej wyżej treści. Pełnomocnik drugiej strony Piotr Kuńczycki z Kuńczyc zeznaje, że ma pełnomocnictwo jedynie od panny Nawojki (SP 2, 3835-6); 1466 Jan z K. tenut. lel. zastawia za 100 grz. Wydżdze z Przyłęku połowę dochodów z młyna lel. pod zamkiem (GK 17 s. 799); Jan Koziegłowski tenut. lel. zobowiązuje się zapłacić 150 grz. do Nowego Roku Wydżdze z Przyłęku pod gwarancją wwiązania go do wsi tenuty Bliżyc i Dzibic (ZK 260 s. 140).

1468-79 Jan Koziegłowski z K. s. Jana Koziegłowskiego z K. tenutariusza lel., brat Krystyna z K. (ZK 315 s. 363-4; 18 s. 215; BPAN rps 8624 s. 46-9; AKapKrak. dok. perg. 477; OK 204 s. 321-3; Mp. 5 0 138); 1468 → Kiedrzyn; 1469-1527 Krystyn Koziegłowski dz. z K. do 1519 r. s. Jana Koziegłowskiego z K. tenutariusza lel., brat Jana, mąż Doroty c. Stan. Rudzkiego dzierżawca Mirowa 1487 (AKapKrak. perg. 477, 657/596; Liber privilegiorum 3 k.148-150r; AMetr., Wizytacja Michała Poniatowskiego 57 k. 89 wzm.; BPAN rps 8624 s. 46-9, 52-3; GK 22 s. 796; 24 s. 741, 930-1; Mp. 5 0 138; P 29, 30; T 76; MS 4, 4189, 12202; OK 20 s. 315-7; 204 s. 321-3; Pamiętnik Sandomierski 1 s. 386-8; Wypisy 1526-9, 124; Wiśn.Cz. s. 149; ZK 21 s. 284-7; 153 s. 140; 316 s. 99-100; 319 s. 54, 57; 372 s. 548-9; Siew. k. 3r-v, 5v, 8v-10r, 17r, 22r, 63v-64r; Protokolarz → Koziegłowy m. p. 7 nr 50; A. Kamiński, Myszkowski Piotr, PSB 22, 1977, s. 381-2); 1469 Jan Rzeszowski bp krak. poświadcza, że Jakub z Koniecpola ustąpi Janowi Koziegłowskiemu, jego ż. Elżbiecie oraz ss. Janowi i Krystynom zamek i m. K. z przynależnymi wsiami: Koziegłówki, Mysłów, Markowice, Wojsławice, Cynków, Gniazdów, Siedlec, Gężyn i Winowno z wszystkimi kuźnicami pod warunkiem, że dostanie od Jana Koziegłowskiego do 1471 r. 1300 fl. Do momentu wypłacenia tej sumy Jakub będzie dzierżyć te dobra i zostaje uznany przez biskupa „pro terrigena Syevieriensi”. Jan Koziegłowski przy objęciu tych dóbr w posiadanie ma złożyć biskupowi przysięgę wierności (BPAN rps 8624 s. 46-9; AKapKrak. perg. 477); 1470-80 do Jana Koziegłowskiego należy m. K. z wsiami: Cynków, Wojsławice, Gniazdów, Stare Koziegłowy [Koziegłówki], Winowno, [Lgota], Mysłów, Gężyn, Siedlec, Kruszyn, Przybynów i Zaborze (DLb. 2 s. 191-4, 219)10Przybynów i Zaborze sprzedał w 1478 r. Andrzej Bystrzanowski Dorocie [z Mirowa], wd. po Hińczy z Rogowa kaszt. sand. (GK 20 s. 695), a zatem wsie te dopiero od tego roku mogły należeć do dóbr koziegłowskich; Figurujący w DLb. 2 s. 84, 86 jako właściciel Giebołtowa Jan Koziegłowski, to Jan młodszy zw. częściej Giebołtowskim, dziedzic Giebołtowa, Małoszowa i Tochołowa; 1472 → p. 3b (Mp. 5 N 11); → p. 5b (OK 204 s. 321-3); 1475 Elżbieta c. zm. Zawiszy Płaskiego z Płazy ż. Jana Giebołtowskiego z Giebołtowa [niegdyś z K.] → Dupice; rajcy krak. sprzedają za 450 fl. węg. Dorocie z K. wd. po Hińczy z Rogowa 10 grz. czynszu z 2 postrzygalni sukna w Krakowie (KMK 2, 589); 1479 → Koziegłowy m. p. 3a; 1481 tenże biskup poświadcza, że Jan Stary (Antiquus) Koziegłowski dz. K. i ziemianin siew. celem uwolnienia się od długów i zobowiązań wobec zm. Jakuba z Koniecpola star. przem., które przejął Maciej z Bnina [woj. kal.] wwda pozn. i star. wielkopolski, pożycza od ur. Stan. Rudzkiego z ks. siew. 400 fl. węg. Sumę tę zapisuje aż do jej spłaty Rudzkiemu i jego ż. Małgorzacie na połowie m. K., młynów tamże oraz wsi Siedlec i Gężyn. Dobra te Jan pozostawił dla siebie i córek po podziale majątku z s. Krystynem (Mp. 5 P 29); 1483-1521 Dorota siostra Krystyna z K. ż. Jana Rogowskiego [z Rogoźnika, ks. siew.] matka Maruszy (Mp. 5 P 30; Siew. k. 3r, 8v); 1483 ur. Piotr Uliński star. i Maciej Ujejski sędzia ks. siew. poświadczają, że na prośby ur. Krystyna dz. K. jego teść (pater dilectus) Stan. Rudzki wypłacił 200 grz. gr krak. posagu Janowi Rogowskiemu mężowi siostry Krystyna Doroty. Sumę tę Krystyn zapisuje Rudzkiemu na zamku K. i połowie m. K. z wsiami Gężyn i Siedlec. Na dobrach tych jego zm. ojciec Jan Stary zapisał 400 fl. temuż Rudzkiemu, który będzie te dobra trzymał w 400 fl. i 200 grz. aż do ich wykupienia; 1484 bp krak. Jan Rzeszowski ks. siew. potwierdza ww. dok., a ponadto poświadcza, że tenże Krystyn wziął od teścia (patre suo) Stan. Rudzkiego 100 fl. węg. na spłacenie długu u wwdy pozn. [Macieja z Bnina] i jego żony [Nawojki z Koniecpola] i zapisł tę sumę Rudzkiemu na zamku K. oraz wsiach Siedlec i Gężyn (Mp. 5 P 30); 1487 Dorota Hińczyna wd. po Janie Hińczy z Rogowa kaszt. sand. zapisuje [bratankowi] Krystynowi z K. [dobra oprawne]: zamek Mirów z wsiami Jaworznik Mały, Jaworznik Wielki, Kotowice, Postawczowice, Leśniów, Mrozów, Moczydła, Oltowiec, Choruń, Przybynów i Zaborze (ZK 316 s. 99-100); → Kobylany, Mirów zamek; 1488 → p. 6; 1489 → Kobylany Mirów zamek; Jan z Giebołtowa ustępuje Piotrowi Myszkowskiemu z Przeciszowa kaszt. ośw. „devolutiones alias spadky”, które przypadły jemu i Krzczonowi z K. po śmierci jego siostry, wdowy Doroty Hińczyny, tj. 600 grz. posagu po zm. mężu oraz wsie Przybynów i Zaborze (ZK 372 s. 548-9).

1494 Jan Giebołtowski z Lgoty br. Doroty Hińczyny wd. po Hińczy z Rogowa i Krystyn czyli Krzczon z K. zrzekają się na rzecz Piotra Myszkowskiego żonatego z Agnieszką z Kobylan z zamku Mirów i wsi przynależnych: Mirów, Oltowiec, Kotowice, Postawczowice, Moczydła, Mrozów, Leśniów, Jaworznik, Choroń, a także 2 kuźnic - jednej pod Choroniem i drugiej zw. Jurkową nad rz. Wartą oraz z wsi Przybynów i Zaborze (PSB 22 s. 381-2; ZK 21 s. 284-7); 1499 → Giebołtów p. 5; 1502 Krystyn z K. na prośbę Jana sołtysa z Cynkowa zatwierdza dok. z 1409 r. (Mp. 5 T 76); 1519 Maciej Piotrowski star. siew., sławkowski i koziegłowski oraz Jan z Ujejsca sędzia ziemski siew. zaświadczają, że Krystyn Koziegłowski dz. zamku i m. K. sprzedaje za 10 000 fl. Janowi Konarskiemu bpowi krak. „państwo swe koziegłowskie”, tj. zamek i m. K. z wsiami: Koziegłówki, Winowno, Markowice, Cynków, Wojsławice, Gniazdów, Siedlec, Gężyn, Lgota, Mysłów, Krusin11W akcie sprzedaży wystawionym przez starostę biskupiego figuruje wieś Gężyn (BPAN rps 8624 s. 52-3), natomiast w Metryce Koronnej, na podstawie której wystawiono dok. królewski, zamiast Gężyna, znajdującego się ciągle w dobrach Koziegłowskich, znalazł się błędnie → Koclin i tamże przyp. 4 wyjaśnienie tej sprawy z kuźnicami Kamienica i Świękowska oraz młynami: Borowym, Smarszowskim, słodowym i miejskim (MS 4, 12202; AKapKrak. Liber privilegiorum 3 k. 148-150v; BPAN rps 8624 s. 52-3); Jan Konarski bp krak. oświadcza, że odebrał z rąk br. Bernarda, Hynka i Mikołaja Bruntalskich dobra koziegłowskie i zobowiązuje się wypłacić im 2000 fl. i 200 grz. długu zaciągniętego przez Krystyna z K. Jednocześnie wypłaca temuż Krystynowi 200 fl. W zamian za pozostałe do wypłaty 1000 fl. odstępuje Krystynowi za zgodą kap. krak. wsie: Biskupice, Trąbki i Darczyce k. Wieliczki, które Krystyn będzie użytkował dożywotnio, a po jego śmierci przejdą na własność biskupów. Krystyn będzie też otrzymywał po 6 grz. kwartalnie (AKapKrak. perg. 657/596); tenże bp oświadcza, że otrzymał od kap. krak. 2000 fl. na wykup K. z rąk Bruntalskich, którym wypłacił 3000 fl. w złocie i 200 grz. Bp zobowiązuje się spłacić ten dług do najbliższego Bożego Narodzenia, a na jego zabezpieczenie oddaje kapitule K. i wsie klucza koziegłowskiego (tamże perg. 658/597); 1520 tenże bp przyłącza do swych dóbr K. i przynależne wsie (tamże perg. 665/604); 1522-3 Stan. Malechowski włodarz bpa krak., star. siew. i koziegłowski (Siew. k. 17r, 19v-20r); 1529 → Koziegłowy m. p. 3a; 1539-45 Stan. Wiesiołowski pstar. koziegłowski (Siew. k. 101r; Protokolarz → Koziegłowy m. p. 7 nr 85).

5a. Kaplica na zamku K.: 1401 NN kapelan Krystyna z K. kaszt. sądec. (ZK 3a s. 243); 1470-80 do kapelana zamkowego w K. należą dzies. snop. z ról folw. w K. oraz. z ról folw. w Kruszynie (DLb. 2 s. 191-2, 194); 1472 Mateusz kapelan zamkowy (Mp. 5 N 11).

5b. Ołtarz przenośny dziedziców z K.: 1415 papież Jan XXIII zezwala Krystynowi z K. i jego ż. [Piechnie] korzystać z ołtarza przenośnego (Bullarium 3, 1465-6).

6. 1383 Krystyn z K. star. Koła [woj. pozn.] wraz ze Ściborem ze Ściborzyc [Kujawy] i Janem Hoswaldi z Płomykowa [Kujawy, dziś Płonkowo] niszczą dobra arcbpstwa gnieźn. m. Turek i wieś Grzegorzewo [woj. kal.] (MPH 2 s. 747; J. Łojko, Wojna domowa w Wielkopolsce, Gniezno. Studia i Materiały Historyczne 2, W.-Poznań 1987, s. 89-90; A. Gąsiorowski, Starostowie wielkopolskich miast królewskich, W. 1981, s. 42, 76); 1386-7 Krystyn z K. kaszt. sądec. towarzyszy królowi Władysławowi Jag. i królowej Jadwidze w podróży na Litwę, podjętej dla zaprowadzenia chrześcijaństwa (AS 1, 5 - potwierdzony pobyt w Łucku 4 XI 1386; DH 3 s. 466); 1389 Krystyn z K. uczestniczy w osądzeniu Gniewosza z Dalewic za oczernianie królowej Jadwigi przed królem Władysławem Jag. (S. Nakielski, Miechovia sive promptuarium antiquitatum Monasterii Miechoviensis, Kr. 1634-1646, s. 368; K. Szajnocha, Jadwiga i Jagiełło, t. 4, W. 1969, s. 332); 1400 Krystyn [z K.] kaszt. sądec. obecny przy odnowieniu przez Władysława Jag. Akademii Krak. (KUJ 1, 16; DH 3 s. 541; DHn. 10 s. 240); 1401 Krystyn [z K.] kaszt. sądec. wraz z pozostałymi członkami rady kor. przyrzeka przestrzegać układ zawarty między królem Władysławem Jag. a księciem Witoldem (AU 44, też pieczęć z h. Lis i napisem s. Kristini de Koseglow); 1408-9 Krystyn z K. kaszt. sądec. spłacił wymienionym imiennie Żydom wszystkie długi i rozliczył się z racji poręki za zm. królową Jadwigę (SP 2, 1165, 1200); 1410 w bitwie pod Grunwaldem Krystyn z K. kaszt. sądec. prowadził czterdziestą drugą chorągiew, która miała w herbie strzałę dwukrotnie skrzyżowaną w czerwonym polu [Lis] (DH 4 s. 40); 1413 Krystyn z K. kaszt. sądec. obecny w Horodle przy nadaniu szlachcie litewskiej herbów szlachty polskiej (DH 4 s. 158; VL 1 s. 31); 1419 Krystyn z K. obecny w Czerwieńsku przy potwierdzeniu przymierza Władysława Jag. i Wlk. Księcia Witolda z królem duńskim Erykiem (Codex Epistolaris Vitoldi 1, 845); 1421 Paweł z Kromołowa oddala prawnie roszczenia Krystyna z K. kaszt. sądec. o 3 konie gwałtem zabrane (ZK 312 s. 199); 1424 Wojtek z Potoku [par. własna], Prandota z Przyłęku i Pielsz z Żurawia poręczyciele za Wawrzyńca z Lipnika zabójcę Jana wójta m. Koła są zobowiązani do zapłaty 60 grz. z tytułu główszczyzny Krystynowi [z K.] kaszt. sądec. [i star. kolskiemu] do ś. Michała, w przeciwnym razie zapłacą 120 grz. do Bożego Narodzenia. Pieniądze mają być złożone u rajców lel. (ZK 7 s. 417-8).

1431 Krystyn z K. uczestniczy w wyprawie zbrojnej Władysława Jag. przeciw wielkiemu księciu Świdrygielle (DH 4 s. 447); tenże obecny przy zawarciu rozejmu między Władysławem Jag. a wielkim księciem Świdrygiełłą w Łucku (I. Daniłowicz, Skarbiec diplomatów. t. 2, nr 1562, s. 126); 1433 Krystyn z K. obecny przy wystawieniu przez Władysława Jag. wielkiego przyw. dla szlachty (VL 1 s. 42; CE 2, 212); 1434-5 br. Fryderyk i Mikołaj z Jaćmierza przeciwko Bartoszowi zarządcy Krystyna [z K.] w Zarszynie i Długim oraz braciom Kuźmie i Iwanowi synom Chysza kmieciom z Długiego o to, że ci kmiecie zadali Mikołajowi 2 rany krwawe i 3 sine (AGZ 11, 675-6, 686-7, 692-3); 1434 Mik. Kornicz Siestrzeniec z gromadą rabusi ze Śląska wkraczają do Królestwa i plądrują dobra Krystyna z K. kaszt. sądec. w księstwie siew. koło K. Krystyn w odwecie z zebranym zastępem zbrojnym wyprawia się na Śląsk, zajmuje Gliwice i dokonuje najazdów na okoliczne wsie (DH 4 s. 554; Paprocki s. 189); zebrani pod Będzinem sędziowie polubowni rozsądzają spór o szkody pomiędzy książętami śl. z jednej strony, a bpem krak. Zbigniewem [Oleśnickim] i Krystynem z K. kaszt. sądec. z drugiej; Wacław ks. cieszyński przebacza Krystynowi krzywdy i szkody wyrządzone jemu i jego poddanym, ale zobowiązuje równocześnie Krystyna do okazywania mu posłuszeństwa z racji posiadania dóbr po ojcu w posiadłościach książęcych. Książęta śl. zobowiązali się, że nie będą wspierać Mik. Kornicza Siestrzeńca w walce z bpem krak. i Krystynem kaszt. sądec. (ZDM 2, 469); 1435 w odwecie za wyprawy łupieżcze ze Śląska i zniszczenia w dobrach koziegłowskich Krystyn z K. kaszt. sądec. zapewniwszy sobie pomoc zbrojną od króla i zebrawszy własnych ludzi dokonał najazdu na Śląsk i przez miesiąc go pustoszył (DH 4 s. 570); tenże obecny przy zawarciu pokoju z Krzyżakami w Brześciu [Kujawskim] (VL 1 s. 57); 1439 br. rodz. Jan starszy i Krystyn z K. podpisują akt konfederacji Spytka z Melsztyna w Nowym Mieście Korczynie (CE 2, 255); Jan z Lgoty [nie zid.] występuje przeciwko Krystynowi z K. o zadanie mu gwałtem 8 ran krwawych i tyleż sinych (GK 6 s. 254); 1468-9 Marcin dz. z Zagórzyc i jego ż. Dorota oskarżają Jana [z. K.] tenut. z Bliżyc, Szczytnik i Sokolnik, że posłał swego s. Jana z 11 pomocnikami równymi sobie pod względem pochodzenia i 30 pomocnikami niższego stanu z 20 wozami do Zagórza, którzy zabrali z pola w Zagórzu 40 stogów pszenicy i 20 stogów żyta, i z. jego polecenia zrobili 50 nacięć na 2 bramach dworu (circa curiam) i zadali ludziom Marcina 5 ran krwawych i 7 sinych (ZK 315 s. 363- 4, 112 - tu data 1469)12Wg zapiski ze s. 363 ludzie Koziegłowskiego zadali 10 ran krwawych i 14 sinych; 1488 Jakub z Kobylan oskarża Dorotę Hińczynę [wd. po Hińczy z Rogowa] tenutariuszkę zamku Mirów o zerwanie układu majątkowego i o to, że dokonała najazdu na przejęte przez Kobylańskich dobra mirowskie. Zorganizowany przez nią oddział liczący 200 zbrojnych, w tym 100 wywodzących się ze szlachty i tyluż pochodzenia nieszlacheckiego, wyruszył z zamku i m. Koziegłowy i dokonał najazdu na dwór w Mirowie wyłamując wrota podwórca i we dworze, troje drzwi do pokojów i wyrzucając troje sług oraz przeprowadzając rekwizycję dobytku. Następnie najechał na dobra w tej tenucie, tj. na wsie: Mirów, Przybynów, Zaborze, Choroń oraz Jaworznik Wielki. Oskarżony o współudział w napadzie Jan Giebołtowski [z Giebołtowa] br. Doroty zeznał, że nie brał w napaści udziału (GK 22 s. 873-5, 1001, 1024, 1051, 1060-1, 1073; 23 s. 14-5, 18).

7. Literatura selektywna: M. Antoniewicz, Znaczenie zamku w Koziegłowach na tle dziejów pogranicza śląsko-małopolskiego w XIV i XV wieku. Rocznik Muzeum Okręgowego w Częstochowie. Historia, z. 1, Częstochowa 1985, s. 30-49;W. Błaszczyk, Będzin przez wieki, Poznań 1982, s. 105-6, 751-6; S. Kołodziejski, Rezydencje obronne możnowładztwa na terenie województwa krakowskiego, mps u autora; J. Laberschek, Klientela Koziegłowskich i Giebułtowskich herbu Lis od schyłku XIV do końca XV wieku. KH 1, 1993, s. 59-73; B. Śliwiński, Lisowie Krzelowscy w XIV - XVw. i ich antenaci, Gdańsk 1993, s. 16, 25, 50, 55, 69, 75-6, 81-2, 89-90, 92-3, 95, 97-9, 102-3, 106-9, 113-5, 123, 125, 127-9, 131, 135-141, 143-152, 154; tenże, Dziedzice Koziegłów w XIV- początkach XVI wieku, Siewierz. Studia z dziejów miasta i regionu, w druku; tenże, Ród Lisów w średniowieczu, mps u autora; J. Wiśniewska, Jan Długosz i jego związki z ziemią częstochowsko-wieluńsko-siewierską, Ziemia Częstochowska 14, Częstochowa 1985, s. 87-96.

8. Na W od miasta Koziegłowy wśród niskich i podmokłych łąk przy potoku Sarni [Złoty] Stok pozostałości mur. rezydencji obronnej z XIV-XVI w. o wymiarach 50 x 25 m (Antoniewicz → p. 7 s. 30-49; Błaszczyk → p. 7 s. 105-6, 751-6; B. Guerquin, Zamki w Polsce, W. 1974, s. 157; Kołodziejski → p. 7).

Uw. S. Kołodziejski → p. 7, przypuszcza, że rezydencję obronną wzniósł, lub rozpoczął jej budowę, Mściwoj z Kwiliny (1336-85), domniemany ojciec Krystyna z K.

1 → p. 6 r. 1424; A. Gąsiorowski, Starostowie wielkopolskich miast królewskich, W. 1981, s. 42, 76; ZDM 2, 495.

2 W latach 1428-9 występuje jako pani sądecka. W haśle Jasło p. 4c jest błędnie utożsamiona z drugą żoną Krystyna Katarzyną Oleśnicką.

3 Dziś wieś ta nie istnieje. Graniczyła od W z Leśniowem i Przewodziszowicami (1476 - ZK 261 s. 9; 1481 - BJ rps 5259 k. 32r). J. Laberschek, Rozwój osadnictwa w powiecie lelowskim w średniowieczu do 1400 r., mps.

4 W SP 2 w przyp. 86 do nr 2796 mylnie Kumaków zamiast Cynków.

5 Wg ZK 150 s. 181-2 z datą 1440 Zarszyn przypadł Krystynowi.

6 Dziś Lutowiec; w SP 2 w przyp. do nr 2796 błędnie Olszaniec.

7 Jarand Brudzewski był tenut. Przedecza od r. 1439 (K. Piotrowicz, Brudzewski Jarand herbu Pomian, PSB, t. 3, s. 6-8; M. Ludwig, Besteuerung..., s. 222-3).

8 Na wcześniejszych stronach Krystyn zapisywał mu na tych dobrach najpierw 260 fl. długu, a następnie 265 fl. węg. - GK 6 s. 450 i 453. Obie zapiski zostały wykreślone.

9 Wieś Koziegłowskich umieszczona w innym miejscu tego dok.

10 Przybynów i Zaborze sprzedał w 1478 r. Andrzej Bystrzanowski Dorocie [z Mirowa], wd. po Hińczy z Rogowa kaszt. sand. (GK 20 s. 695), a zatem wsie te dopiero od tego roku mogły należeć do dóbr koziegłowskich; Figurujący w DLb. 2 s. 84, 86 jako właściciel Giebołtowa Jan Koziegłowski, to Jan młodszy zw. częściej Giebołtowskim, dziedzic Giebołtowa, Małoszowa i Tochołowa.

11 W akcie sprzedaży wystawionym przez starostę biskupiego figuruje wieś Gężyn (BPAN rps 8624 s. 52-3), natomiast w Metryce Koronnej, na podstawie której wystawiono dok. królewski, zamiast Gężyna, znajdującego się ciągle w dobrach Koziegłowskich, znalazł się błędnie → Koclin i tamże przyp. 4 wyjaśnienie tej sprawy.

12 Wg zapiski ze s. 363 ludzie Koziegłowskiego zadali 10 ran krwawych i 14 sinych.