KOTOWICE

(1393 de Kothouicz, 1399 Cotouice, 1401 Cottowicze, 1402 Kotowice, 1424 Kothowice, 1440 Cothouicze, 1489 Cothowycze, 1493 Cotowycze, 1500 Cotovicze, 1512 Cothovijcze, 1518 Botowicze [błędnie], 1530 Cotovyce, Cotovice) 7 km na SE od Żarek.

1. 1424 ziemia krak. (Paprocki s. 189); 1458 n., 1581 pow. lel. (GK 14 s. 62; ŹD s. 73); 1508, 1598 par. Włodowice (RP s. 357; WR k. 358).

2. 1597 stara droga do K. → Dobrogoszczyce p. 2.

3. Własn. szlach. 1393-9 Wawrzyniec z K, poświadczony z imienia od 1392 (KSN 134), sołtys z Lgoty [par. Dłużec] 1399-1416, wójt m. Wolbromia 1400-16, syn Pietrasza z Woli [nie zid.], br. Małgorzaty ż. Grzegorza Sasina wójta Przyrowa, mąż Świętochny [Wichny] wójciny z Wolbromia c. Kmity sołtysa ze Ściborzyc, ojciec Piotra i Mikołaja wójtów z Wolbromia (KSN 248, 820, 1045, 1478, 3052, 3798; SP 8 uw. 356/27; 2, 2200; Teut. 1a s. 103); 1399 Wawrzyniec z K. wraz z ż. Wichną sprzedają za 160 grz. gr pras. i za łan w Mirowie [par. Niegowa] Krystynowi [z Koziegłów] kaszt. sądec. całą cz. ich dziedziny w K. Wichna rezygnuje z pr. do posagu i wiana w K. (SP 8, 8216); 1402 → p. 5; 1424 → p. 4; 1439-40 z podziału dóbr między braćmi Janem starszym, Krystynem i Janem młodszym dziedzicami z → Koziegłów, Krystynowi przypadają m. in. K. (SP 2, 2796 przyp. 86; ZK 150 s. 181-2); 1440 Krystyn z K. sprzedaje za 230 grz. Mikołajowi z Gniewięcina całe dziedziny w Moczydłach [par. Niegowa] i K. (ZK 150 s. 162); 1443 Mikołaj z Gniewięcina sprzedaje za 230 grz. półgr Maciejowi z Bielin [nie zid.] i z Mirowa1Maciej występuje często z przydomkiem Żiszka [lub Szyszka]. W r. 1439 pisze się z Kaszowa [nie zid.], w l. 1440-5 z Mirowa, w l. 1443-56 z Bielin [nie zid.], w r. 1447 (sołtys) z Zelkowa (GK 6 s. 270, 455; 7 s. 517, 722; 9 s. 183-5, 195-6, 237, 241, 384, 386; ZK 150 s. 308, 320; 313 s. 243, 259; SP 2, 2795, 2871, 2877, 2884, 2886, 2930, 2938, 3053, 3056, 3118; MS 1, 309). W r. 1417-8 jako dz. „de Kostnino” i „de Lekowo” w Łęczycy jako współherbowiec świadczył przy wywodzie szlach. i h. Luby (MH 14, s. 116-7, nr 16 i 19). Nie był Małopolaninem całe dziedziny Moczydła i K. (ZK 313 s. 243); 1445 tenże Maciej z Mirowa sprzedaje za 3000 grz. Krystynowi z Koziegłów zamek w Mirowie wraz z przynależnościami, m. in. wsią K, a Krystyn odsprzedaje te dobra za tę samą sumę Hińczy z Rogowa [pow. wiśl.] kaszt. roz. (GK 9 s. 183-5); 1446 tenże Krystyn sprzedaje za 3000 grz., za 2 ł. w Chrząstowicach i konia wart. 100 grz. temuż Hińczy zamek w Mirowie z przynależnościami, m.in. K. (ZK 313 s. 320); 1458 wieś K. w pow. lel. skazana na karę XIV za niezapłacenie wiardunkowego i odbicie ciąży (GK 14 s. 62); 1487 → Koziegłowy p. 3a; z podziału dóbr między braćmi Hieronimem, Janem i Jakubem dziedzicami z → Kobylan, Janowi i Jakubowi przypada m.in. wieś K. w pow. lel. (MS 1, 1878; APKr., Zbiór Rusieckich perg. 164; Mp. 5 Q 85); br. Jan i Jakub z → Kobylan rezygnują na rzecz Piotra Myszkowskiego z Przeciszowa kaszt. ośw. z dóbr zamku Mirów, m. in. z K. (ZK 372 s. 539-41); 1489-97 brak danych o poborze w K.; 1506, 1508-10 w K. pobór z 1 ł., 1511-5 w K. pobór z 1 1/2 ł. (RP s. 71, 109, 134, 147, 160, 175, 190, 205, 224, 331, 357, 380, 560, 586, 613, 644, 672, 722, 748; ŹD s. 436); 1494 Jan Giebołtowski z Lgoty [par. Kroczyce] i Krystyn z Koziegłów [→ tamże p. 3a] zrzekają się na rzecz Piotra Myszkowskiego zamku Mirów z przynależnościami, m. in. z K. (PSB 22 s. 381-2; ZK 21 s. 284-7); 1500 Piotr Myszkowski dz. Mirowa, K., Mrozowa i Moczydeł skazany na karę król. XIV za nie zapłacenie podatku (GK 27 s. 1324-5); 1510 Waw. Myszkowski z Mirowa odstępuje br. Marcinowi Myszkowskiemu cz. swoich dóbr dziedz. w pow. lel., m. in. K. (MS 4, 9599; Mysz. 29); 1518 Zygmunt Stary zatwierdza ugodę między Marcinem Myszkowskim z Mirowa i jego br. Stan. Myszkowskim w sprawie dóbr po ojcu, m.in. wsi B. (MS 4, 11652); 1523 Zygmunt Stary zezwala temuż Marcinowi przenieść czynsz 16 grz. dla mansjonarzy w kościele Ś. Barbary w Krakowie na dobrach Jaworznik, Postaszowice i K, sprzedany za 400 fl. węg. z pr. odkupu, na dobra Przeciszów i Podolsze Jana Przeciszowskiego (MS 4, 4379); 1530 w K. pobór z 1 1/2 ł. (RP); 1549 Zygmunt August zatwierdza podział dóbr między braćmi Janem i Hier. Myszkowskimi, z którego Hieronimowi przypadły wymienione imiennie dobra, m. in. K; tenże poświadcza wydzierżawienie przez tegoż Hieronima na 4 lata za 1000 fl. płaconych w pięciu ratach br. Janowi wymienionych imiennie dóbr, m. in. K. (MS 5, 4473, 4778).

4. 1424 Władysław Jag. na prośby Krystyna z → Koziegłów kaszt. sądec. przenosi jego wsie w ziemi krak., m. in. K., z pr. pol. na pr. średz. (Paprocki s. 189); 1530 pobór 12 gr z sołectwa w K. (RP k. 64).

5. 1402 Krystyn kaszt. sądec. dz. Koziegłów uposaża kaplicę Ś. Krzyża pod m. Koziegłowy m. in. dzies. z wsi K. (ZDK 1, 153); 1598 dzies. snop. z całej wsi szlach. K. kaplicy Ś. Krzyża pod m. Koziegłowy (Akta wizytacji dekanatów bytomskiego i pszczyńskiego dokonanej w roku 1598 z polecenia Jerzego kardynała Radziwiłła biskupa krakowskiego, wyd. M. Wojtas, Katowice 1938, s. 30).

1 Maciej występuje często z przydomkiem Żiszka [lub Szyszka]. W r. 1439 pisze się z Kaszowa [nie zid.], w l. 1440-5 z Mirowa, w l. 1443-56 z Bielin [nie zid.], w r. 1447 (sołtys) z Zelkowa (GK 6 s. 270, 455; 7 s. 517, 722; 9 s. 183-5, 195-6, 237, 241, 384, 386; ZK 150 s. 308, 320; 313 s. 243, 259; SP 2, 2795, 2871, 2877, 2884, 2886, 2930, 2938, 3053, 3056, 3118; MS 1, 309). W r. 1417-8 jako dz. „de Kostnino” i „de Lekowo” w Łęczycy jako współherbowiec świadczył przy wywodzie szlach. i h. Luby (MH 14, s. 116-7, nr 16 i 19). Nie był Małopolaninem.