ŁĘKAWA MARCINKOWICE

(1222 Lacaua Martini, 1244 Martini Lancaua, 1377Lankawa, 1378 Lankawy, 1394 Lucawa, Lancava, 1398 in Marczincouicz, 1401 Lankawa, 1409 de Lankaw, 1424 Lancava dicta Marcinkowce, 1428 Marcinkowice, 1440 Langawa, Lanawa, 1442 de Lankawi, 1458 Lankawa Marcinkowice, Lankawi, 1464Łąkawa, 1468 de Lankaw, 1468 de Lanka et Marczinkouicze, 1477 Lankavi, 1480 Łąnkawa, 1483 Lakawa, 1488 Marcinkowice et Łankawy, 1489 Marczynkovycze alias Lakawa, Lankawa Marczynkovycze, 1495 Lukawa et Marczynkowycze, 1498 de Marczinkowicze et Lankawy, 1499 Lanka, Marczynkovycze et Lankava, 1512 de Lankawa Marczinkouicz), dziś Marcinkowice, 8 km na SW od Kazimierzy Wielkiej.

1. 1460 n., 1581 pow. prosz. (ZK 200 s. 25; ŹD s. 11); 1470-80 n., 1598 par. Kościelec (DLb. 2 s. 167; WR k. 265).

2. 1411, 1449, 1500, 1512 łan Goszka, łan, półł. Goszkowski → p. 3a; 1411, 1494, 1512 łan Jakuba, opust. łan Jakubaszowski w L. → p. 3a; 1412, 1470 łąka na Kiemlinie, łąka karczemna zw. Kiemlina → p. 3a; 1437, 1465, 1469, 1512, 1513 gaj Dębowiec k. Bobina → p. 3a; 1449 sadzawka na nawsiu w L., droga z M. do Łękawy Dalechowic → p. 3a; 1449, 1470, 1474, 1478 gaj Laskowiec → p. 3a; 1459 →p. 3a; 1452, 1458, 1460, 1465, 1469, 1471, 1478, 1483, 1485, 1513 półł. Sołtysowski w L. → p. 3a; 1452, 1458, 1469, 1471, 1475, 1502 łan, półł. Żołyński w M. → p. 3a; 1459 rola na nowinach w L. → p. 3a; 1460, 1535 półł. Michalika, opust. łan Michalikowski w M. → p. 3a; 1460 łan Kotelewski w L. → p. 3a; 1469, 1471, 1483, 1487 rola, półł. Wdowinska, Wdowiński → p. 3a; 1470, 1474, 1478, 1480, 1512, 1516 łan [właściwie półłanek] Koczonkowski → p. 3a; 1470, 1478 droga do Łękawy Nagórzan → p. 3a; 1470, 1477, 1478, 1508 sadzawka pod ogrodem → p. 3a; 1488, 1489 sadzawka w L. → p. 3a; 1491 rola Konotopie w M. → p. 3a; 1493 sadzawka koło źródła zw. Wierzchowska w M. L. → p. 3a; 1500 półł. Goszkowski → p. 3b; 1508 → p. 3a; 1512 łan Samborowski, staw Rogoźny w L. M. → p. 3a; 1513 dwie sadzawki: jedna leżąca poniżej ogrodu dworskiego i druga niższa zw. Rogoźnik oraz łąka leżąca koło sadzawki zw. Ponikczem w M. L. → p. 3a; 1570 droga z Krakowa przez Proszowice do Wiślicy przebiega przez M. (LDK s. 72); 1575, 1578 → Kościelec pow. prosz. p. 2.

3. Własn. ryc. -a. Sprawy własnościowe. 1222, 1244 → p. 5; 1377-98, zm. 1398 Nawój z L. ochmistrz i podskarbi król. Jadwigi 1388-96, wojski krak. 1391-7, pkom. krak 1392, ż. Klichna ze Złotnik [pow. chęc.] wd. 1398-1405?, ojciec Żegoty, Oty, Jadwigi ż. Adama z Mokrska i Nawojki ż. Jana z Mokrska (ZDM 1, 151, 169, 208; 4, 1055, 1106, 1124; Mp. 1, 343; 4, 997, 1030; KK 2, 354, 358, 387, 424; ZDK 1, 99, 111; MBiecza, 14, 16; Tyn. 2, 119; KMK 1, 82; 2, 286; AGZ 5, 22; PSB 22 s. 623-4; Klichna: GK 3 s. 246, 251, 298, 390, 394, 514, 581, 896; 5 s. 41, 56, 66, 93, 97, 103, 106, 113, 122, 125; ZK 7 s. 280 – Jadwiga).

1394-1424 Żegota Łękawski z L. i Miławczyc [pow. wiśl.], od 1424 pisał się ongiś z L., s. Nawój a i Klichny, br. Oty, Jadwigi i Nawojki, ojciec Mikołaja, Katarzyny ż. Jana z Młoszowej i Marcinkowic, Jadwigi ż. Piotra Frycza z Mokrej i Anny ż. Sebastiana z Tułkowic [pow. pilzn.], ż. Krystyna 1409 (ZDM 1, 208; 2, 486; ZK 3 s. 296, 318, 370, 419, 458, 571; 3a s. 300, 320, 334, 341, 360, 368, 404, 432, 441, 448, 460, 485, 489-91, 504, 526, 544, 535, 548, 550, 576, 616, 623, 634, 651; 3b s. 18, 20, 36, 50, 59, 69, 97, 109, 117, 123, 126-7, 141-2, 185, 197, 235, 244, 283, 306, 492; 4 s. 24, 53, 56, 88, 109, 184; 5 s. 298; 6 s. 444, 446, 597, 616; 7 s. 137; 11 s. 3; 146 s. 102; 193 s. 178, 206; 194 s. 241, 261-2, 275; 195 s. 80-1, 144-5, 249, 254, 403; 196 s. 191-2; 197 s. 115, 121; GK 2 s. 690; 3 s. 194, 313; SP 8, 10455-7, 10508, 10515, 10538); 1397-8 Mik. Marszowski pozywa Nawoja z L. o 30 grz. (SP 8, uw. 230/18, 235/3, 245/46, nr 6299).

1398-1400 Ota, Otto z L. potem z Miławczyc i Jadownik Mokrych [pow. wiśl.], s. Nawoja i Klichny, br. Żegory i Nawojki (ZK 3 s. 419, 458; 3a s. 404, 489, 526, 535, 548, 550, 576, 634; 3b s. 97, 109, 123, 137, 141, 185, 197; SP 8, 9672, uw. 277/47); 1398-9 Ota z L. pozywa Tomka z Węgleszyna [pow. chęc.] podczaszego krak. (SP 8, uw. 266/9, 277/46, 290/67); 1398-9 Żyd Mago pozywa Żegotę i Otę z L. o dług (SP 8 uw. 270/1, 272/1, 271/26, 273/27, 284/17, 286/2, 287/30, 296/50, 297/1, nr 9138).

1398-1400 Tomek z Zębocina, od 1400 jego synowie procesują się z Klichna wd. po Nawoju z L. o Złotniki (SP 8 uw. 266/85-6, 289/61, 312/50); Ota z L. pozywa Jaszka Jelitkę z Olganowa [pow. wiśl.] o dług żyd. i wieś Chroberz [pow. wiśl.] (SP 8, 9124); tenże Ota skazany na karę LXX w sprawie z Janem Spycimirem z Krakowa o nieoddanie 13 grz. i tyleż szkód (SP 8, 8823); Ota z L. ma oddać w ciągu 2 tygodni Szmulowi Żydowi krak. 1/2 długu żyd. za porękę udzieloną przez ojca zm. Nawoja, tj. 10 grz. wraz z procentem tygodniowo po 1 gr od 1 grz. za 15 lat (SP 8, 8855, 8905); Żegota z L. zastawia za 20 grz. Jakubowi z Czulic całą cz. w Wronińcu Małym [dziś Wroniec] z 1/2 karczmy (SP 8, 9078); 1398 Imbram junior z Czulic, poręczając za matkę i brata, zastawia za 15 grz. szer. gr Mik. Turowi z Łysokań kmiecia w M. (SP 8, 6631); 1400 Ota i Żegota z L. pozyskują od Paszka z Pilchowic [Śląsk] na podstawie lepszego i starszego dok. o dług żyd. cz. w Chrobrzu, która należała do Drogosza; Ota z Miławczyc i Żegota z L. zastawiają za dług żyd. i procenty Osmanowi Żydowi krak. całą cz. w Chrobrzu, która należała do Drogomira sędziego ziemskiego krak. (SP 8, 9782, 10268); 1400 Żegota z L. oddala przysięgą roszczenia Peregryna z WoIwanowic o 12 grz. za zranienie wałacha (SP 8, 10508); Ota z L. godzi się z Jaszkiem z Łaganowa o Chroberz (SP 8 uw. 312/62); 1401 Ota z Miławczyc z ż. Poznanką zapisują 70 grz. szer. gr długu Klichnie wd. po Nawoju z L., gwarantując wypłatę wwiązaniem do Jadownik; 1402 Żegota z L. zapisuje 20 grz. szer. gr Klichnie wd. po Nawoju z Jadownik (ZK 3 s. 235,405); Żegota z L. sprzedaje za 100 grz. szer. gr Janowi z Tęczyna kaszt. krak. całą cz. w Wronińcu, tj. 3 kmieci i 1/2 karczmy z gajami (ZK 3 s. 422); 1404 Marcin z Trzebieniec i Żegota z L. poręczają Prandocie Gałce z Gór [pow. wiśl.] zwrot 200 grz. szer. gr wwiązaniem do Trzebienie i cz. w L.; Pełka z Piekar, Żegota z L. i Włodek z Kościelca pożyczają 70 grz. szer. gr od Piotra i Mikołaja bratanków Mikołaja oficjała krak. (ZK 4 s. 15, 24); 1409 Żegota z L. poręcza za Włodka z Kościelca zwrot 14 1/2 grz. Maciejowi z Pstroszyc (ZK 193 s. 9); → Lekszyce p. 3a; 1411 Żegota z L. poręcza za Mikołaja [kmiecia] ze Świeradzic [dziś Sieradzice] zwrot 6 grz. Paszkowi Jaźwiecowi ze Świeradzic – zp.; tenże Żegota poręcza za tegoż Mikołaja zwrot 12 grz. półgr ww. Paszowi wieczystym wwiązaniem za 24 grz. do 2 kmieci [w L.], Jakuba i Goszka, siedzących na 2 ł. – zp.; → Lekszyce p. 3a; 1412 Żegota z L. zastawia za 100 grz. półgr Jakuszowi i Mikołajowi ze Złotej 4 ł. osiadłe w L. i 1/2 łąki na Kiemlinie (in Kemlin, nazwa → 1470 nie notowana w UN i na Mapie Obrębów; ZK 193 s. 112); tenże Żegota ma dać wwiązanie za 100 grz. szer. gr Spytkowi z Mikołajowa [pow. wiśl.] zgodnie z zapisem (ZK 6 s. 306); 1416 Mikołaj ze Świeradzic i Żegota z L. poręczają za Włodka z Kościelca zwrot 24 grz. szer. gr Stogniewowi z Pławowic (ZK 193 s. 335); 1418 Żegota z L. z ż. Krystyną zastawiają za 30 grz. półgr Boksie z Lekszyc 1 łan w L. Jeśli nie oddadzą w oznaczonym terminie tej kwoty, wówczas wwiążą Boksę do drugiego łanu (ZK 194 s. 125); tenże Żegota poręcza za Włodka z Kościelca zwrot w ciągu 2 tygodni 40 grz. Zdzieborowi ze Świeradzic (ZK 194 s. 142); 1419 Żegota z L. zastawia za 40 grz. półgr ww. Zdzieborowi 2 kmieci osiadłych w L. (ZK 6 s. 563); tenże Żegota gwarantuje Stanisławowi z Mojkowic [dziś Majkowice] zwrot 22 grz. półgr ewentualnym wwiązaniem do 2 ł. w L. za 44 grz.; Żegota z L. zastawia za 40 grz. Boksie z Lekszyc 1 łan w L. (ZK 194 s. 292, 316); 1420 Mikołaj ze Złotej zastawia za 40 grz. półgr Piotrowi z Zarogowa 2 ł. w L., które trzyma w zastawie od Żegoty z L. (ZK 195 s. 66); 1421 Żegota z L. zastawia za 200 grz. półgr Mściwojowi z Wietrzychowic [pow. wiśl.] s. Nawoja z Siedliszowic [pow. wiśl.] 5 ł., 2 zagrody lokowane i 1/2 ról dworskich w L. wraz z zasiewami ozimymi. Jeśli nie wykupi tego zastawu w terminie, to wwiąże Mściwoja do całej wsi [raczej cz.] L. (ZK 195 s. 97); 1422 Femka wd. [po Włodku] z → Kościelca z s. Wisławem zeznaje, że Żegota z L. i Zdziebor ze Świeradzic poręczyli za nich zwrot 100 grz. półgr Zawiszy z Bobina (ZK 195 s. 127, 130); Żegota z L. gwarantuje zwrot 200 grz. półgr Annie wd. po Nawoju z Siedliszowic i jej s. Mściwojowi ewentualnym wwiązaniem do całej dziedziny w L. (ZK 195 s. 128); Żegota z L. zastawia za 100 grz. półgr Jakubowi i Janowi z Kościelca i za 150 grz. półgr Femce wd. po Włodku z Kościelca całą L. (ZK 195 s. 145); 1424 br. Stan. i Sambor Młoszowscy gotowi byli dać Żegocie z L. 300 grz. za dziedzinę w L. (GK 2 s. 310); tenże Żegota zapisuje 300 grz. półgr po połowie Femce wd. Włodka z Kościelca i jej synom (ZK 195 s. 220).

1424-43, zm. przed 1445 Stanisław Młoszowski dz. Młoszowej do 1426, L. M., Łaganowa od 1424 i Kościelca, s. Sławka z Młoszowej i Łazisk, h. Nowina, br. Mikołaja, Sambora, Jana i Katarzyny ż. Jakusza z Łaganowa, ż. Katarzyna c. Jana z Buczyny 1442, 2-gi mąż Jakub z Wroczkowa 1449, ojciec Stanisława, Mikołaja, Andrzeja, Jadwigi ż. Mikołaja z Paczółtowic, Katarzyny ż. Włodka z Małus i Stachny ż. Jakuba Chebdy z Tropią (SP 7/2, 692, 707, 761; GK 5 s. 30, 42, 67, 77, 186, 492, 590, 735; 7 s. 376; ZK 197 s. 605, 701, 718, 735; 198 s. 83, 88, 105; OK 6 s. 92).

1424-8 Sambor z L., Łaganowa 1424-52 i Młoszowej do 1426, s. Sławka z Młoszowej i Łazisk, h. Nowina, br. Mikołaja, Stanisława, Jana i Katarzyny ż. Jakusza z Łaganowa, ż. Anna (GK 2 s. 310; 3 s. 203; 5 s. 480; ZK 8 s. 109-10; 195 s. 293-4, 364; 197 s. 320; 198 s. 465); 1424 Żegota z L. sprzedaje za 780 grz., konie i sukno wart. 120 grz. Stanisławowi i Samborowi z Młoszowej całą L. zwaną M. z zasiewami ozimymi i 1/2 pr. patronatu kośc. w Czulicach. Żegota poręcza za dzieci, że nie będą one ich niepokoić o macierzyznę w L.; Zdziebor ze Świeradzic i Stanisław z Mojkowic poręczają za Żegotę, że będzie on przez 3 lata zastępował ww. Stanisława i Sambora z tytułu sprzedaży L. (ZK 195 s. 293-4); 1425 Stanisław z Młoszowej przeciw Żegocie z L., gdyż gotów był dać mu pieniądze (GK 2 s. 460); 1426 br. Stanisław i Sambor [z Młoszowej i L.] gotowi byli zapłacić pieniądze Żegocie ongiś z L., lecz ten się nie stawił (ZK 195 s. 364); ww. Stanisław i Sambor poręczają zwrot 40 grz. ww. Żegocie, unieważniając poprzedni zapis w księgach prosz.; Jan z Młoszowej zastawia za 40 grz. teściowi ww. Żegocie 1 ł. w L., na którym siedzi tenże Żegota; Jan zapisuje 60 grz. posagu i 80 grz. wiana na 1/2 swych dóbr ż. Katarzynie c. Żegoty ongiś z L.; z podziału między br. Stanisławem, Samborem i Janem z Młoszowej, Stanisławowi i Samborowi przypada L. bez 1 1/2 ł. i cała cz. w Łaganowie, a Janowi 1 1/2 ł. w L., Karniowice i cz. w Młoszowej. Jeśli któryś z braci utraci coś ze swych dóbr lub zostanie pomniejszony jego dział, ponownie podzielą dobra w równej części, względnie jeden drugiemu wyrówna stratę gotówką. Długi tak wielkie, jak i małe, niezależnie którą część działu obciążają zapłacą wspólnie (ZK 8 s. 109-10).

1426-43 Jan z Łaganowa 1424-52, Młoszowej do 1426 i L., s. Sławka z Młoszowej i Łazisk, h. Nowina, br. Mikołaja, Stanisława, Sambora i Katarzyny ż. Jakusza z Łaganowa, ż. Katarzyna c. Żegoty z L. M. 1426, ojciec Żegoty, Andrzeja i Jana (ZK 8 s. 109-10; 10 s. 49, 51; 197 s. 320; 198 s. 64-5, 130); 1428 Żegota [ongiś] z L. pozywa [Katarzynę] ż. Jana z M. o 400 grz. (GK 3 s. 140); → p. 3b; → Koczanów p. 3; 1432 Jan z Młoszowej zapisuje 14 grz. bratu Stanisławowi z L. (ZK 10 s. 49 zp., 51); Jakub, Mikosz, Michał i Mik. Koczonek, kmiecie z L. i poddani Stan. Łaganowskiego pozywają Jana Wojwanowskiego o kradzież 12 koni (GK4 s. 667); 1432 Żegota z L. ma wypłacić zięciowi Piotrowi Fryczowi z Mokrej 60 grz. półgr monety krak. posagu c. Jadwigi (ZK 197 s. 115); 1433 → Kotowice p. 3; 1434 Żegota z L. stwierdza, że został spłacony za dziedzinę w L. przez Stanisława, Sambora i Jana z Młoszowej (ZK 197 s. 320); → Kościelec pow. prosz. p. 5; 1435 Stanisław z Młoszowej kwituje [br.] Sambora z 5 grz. z sumy 30 grz. zapisanej na kmieciu w L. (GK 5 s. 480). 1437 Wojciech z Kościelca i jego poręczyciel Stanisław z L. gwarantują zwrot 100 grz. półgr krak. Annie wd. po Spytku z Dobiesławic wwiązaniem za 200 grz. do połowy Kościelca zw. Włodkowskie; 1440 Piotr [Karwacjan] z Gruszowa [par. Wrocimowice] zapisuje Stanisławowi z L. 50 grz. (ZK 197 s. 645-6, 736); 1441 Piotr z Gruszowa i jego poręczyciel Goworek ongiś ze Smiłowic gwarantują zwrot 50 grz. Stanisławowi z L. (ZK 198 s. 12); Stanisław z L. pozywa Piotra z Gorlic [i Gruszowa] o to, że nie wwiązał go do połowy Gruszowa zgodnie z zapisem, i o 100 grz. szkody (GK 1 s. 290); 1442 Stanisław z L. zapisuje ż. Katarzynie c. Jana z Buczyny 50 grz. posagu i 50 grz. wiana na 1/2 wszystkich dóbr; Goworek z Makocic poręcza za Stanisława z Młoszowej inaczej z L. zwrot 40 grz. Więcsławowi z Koziegłów (ZK 198 s. 48-9); Katarzyna ż. Jana z Młoszowej z s. Żegota sprzedają za 90 grz. z pr. odkupu do Bożego Narodzenia Stanisławowi z Młoszowej całą cz. w L.; Jan z Polanowie poręcza za Jana z Młoszowej, że jeśli wróci z niewoli, potwierdzi ten zapis (ZK 198 s. 64-5); Mikołaj z Paczółtowic zapisuje ż. Jadwidze c. Stanisława z L. 100 grz. posagu i 100 grz. wiana na 1/2 dóbr (ZK 12 s. 29); 1443 Tomasz z Niedźwiedzia zastawia za 60 grz. Stanisławowi z L. alias M. całą cz. dz. w → Łękawie Nadolanach, Stanisław będzie płacił 4 grz. czynszu; Jan z Młoszowej sprzedaje za 90 grz. Stanisławowi z Młoszowej cz. dziedz. w L. (ZK 198 s. 111, 130); Stanisław z L. zastawia za 10 grz. Janowi Nodze ze Szczodrkowic łan w L. z kmieciem Piotrem Karczem płacącym 1 grz. czynszu i ma go bronić przed roszczeniami Paszka z Kazimierzy Małej [pow. wiśl.], któremu udzielił wcześniej poręki (ZK 198 s. 168).

1443-81, zm. 1481 Mikołaj Marcinkowski inaczej Łękawski z L., s. Stanisława i Katarzyny, br. Stanisława, Andrzeja, Jadwigi ż. Mikołaja z Paczółtowic, Katarzyny ż. Włodka z Małus i Stachny ż. Jakuba Chebdy z Tropią, ż. Elżbieta c. Żegoty z Bobina 1448, ojciec Andrzeja, Stanisława, Mikołaja, Jana i Jadwigi ż. Pawła Cichobuskiego (Czychobuszky) [z Cichoborza, ziemia chełmska] (GK 16 s. 246, 268; 17 s. 721; 18 s. 735, 756, 771, 795, 981; 19 s. 853; 20 s. 487, 508; ZK 16 s. 454; 17 s. 546; 198 s. 326, 415; 199 s. 63, 137, 196; 200 s. 204-5, 369; 201 s. 1, 17-8, 31, 143, 159, 177, 181, 186, 217, 241, 245, 252, 307, 326, 368-9; 204 s. 32, 54, 66, 138, 160, 174, 193, 208, 217, 232; OK 1 s. 686; 9 s. 374; 10 s. 94; SP 2, 4020; Elżbieta – ZK 204 s. 273).

1444-58 Mikołaj z L. i Lekszyc s. Boksy z Lekszyc, h. Rak zaw. Warnia, ż. Anna c. Adamka z Minogi 1458 (GK 8 s. 768-9, 796, 799; ZK 198 s. 220; 199 s. 241-2); 1444 Mikołaj z L. [i Lekszyc] naganiony przez Piotra z Lekszyc oczyszcza szlachectwo z h. Rak zaw. Warnia (SP 7/2, 796); Mikołaj z L. s. Stanisława ustępuje Marciszowi z Rusocic młyn i opust. karczmę w Mojkowicach, które jego ojciec trzymał od niego w zastawie; 1445 Mikołaj z L. pozywa Katarzynę wd. po Stanisławie z L. o to, że gotów był dokonać podziału dóbr zgodnie z układem przyjacielskim (ZK 198 s. 236, 258); 1446 Mikołaj z Łaganowa gwarantuje zwrot 68 grz. Mikołajowi z L. ewentualnym wwiązaniem do Łaganowa (ZK 198 s. 326); 1447 Mikołaj z L. daje [matce] Katarzynie c. Jana z Buczyny, ż. Jakuba z Barczkowa, 1/2 wszystkich dóbr w L., należących do działu jego ojca Stanisława, którą to cz. Katarzyna będzie trzymać na mocy oprawy, aż będzie spłacona; Piotr z Cikowic podsędek krak. uwalnia Mikołaja z L. inaczej z M. od zarzutu uwięzienia poddanego Stanisława z Donatkowic (ZK 198 s. 355-6, 368, 387); 1448 Żegota z Bobina i jego cc. Swiętochna ż. Mikołaja z Koczanowa, Elżbieta ż. Mikołaja z L. i panna Cztawa dzielą się dobrami w Bobinie. Każdemu przypada 1/4 dóbr; Mikołaj z L. zapisuje ż. Elżbiecie c. Żegoty z Bobina po 100 grz. posagu i wiana na 1/2 dóbr (ZK 198 s. 457-8, 460); Mikołaj z L. wydzierżawia stryjowi Mikołajowi z Łaganowa 1/2 dóbr [w Łaganowie?], które trzyma w zastawie od tegoż stryja, z wyjątkiem 2 ł., które trzyma od [stryja] Sambora, br. tegoż Mikołaja lub od Jana ze Szczodrkowic; Mikołaj z Łaganowa zapisuje 6 grz. Mikołajowi z L. (ZK 198 s. 465).

1449-67 Stanisław Łękawski z L. s. Stanisława i Katarzyny, br. Mikołaja, Andrzeja, Jadwigi ż. Mikołaja z Paczółtowic, Katarzyny ż. Włodka z Małus i Stachny ż. Jakuba Chebdy z Tropią, ż. Anna c. Mikołaja z Mstowa 1455, 2-ga ż. Anna c. Marcisza z Szarbii 1467, ojciec Leonarda i Heleny (ZK 14 s. 261; 15 s. 132, 170, 298; 17 s. 366; 199 s. 158; 200 s. 21, 23, 24, 26, 59, 204-5, 233; 204 s. 5; GK 17 s. 321; 18 s. 5, 33, 78, 106).

1449-51, zm. przed 1452 Andrzej z L., s. Stanisława i Katarzyny, br. Mikołaja, Stanisława, Jadwigi ż. Mikołaja z Paczółtowic, Katarzyny ż. Włodka z Małus i Stachny ż. Jakuba Chebdy z Tropią, ojciec Jana, ż. Anna, 2-gi mąż Tomasz z Czapel Wielkich 1452, 3-ci mąż Jan Trząś z Łękawy Nadolan 1458 (ZK 199 s. 12-4, 23-4, 40, 65, 115, 134, 137); 1449 Katarzyna ż. Jakuba z Wroczkowa [raczej Barczkowa] kwituje Stanisława, Mikołaja i Andrzeja z L. z 50 grz. posagu i 50 grz. wiana zapisanych jej przez ich ojca [Stanisława]; tenże Jakub zobowiązuje się oddać po śmierci żony 50 grz. wiana ww. braciom (ZK 199 s. 12-4); Mikołaj z L. zastawia za zgodą ż. Anny za 30 grz. Zdzieborowi ze Świeradzic i Janowi Świdwie z Wojwanowic 1 ł. w Bobinie, na którym siedzi kmieć Żuraw, i gaj tamże (ZK 199 s. 15, 39); br. Mikołaj, Stanisław i Andrzej z L. czyli M. dzielą się dobrami: Mikołaj bierze karczmę z przeznaczeniem na dwór (taberna respectu curiae), 1/3 ról dworskich zgodnie ze znakami, łan, na którym siedzi Koczonek, i inny łan Goszkowski, k. miedzy tejże karczmy, sadzawkę na nawsiu wraz z pastewnikiem. W sadzawce dziedzice ze swoimi poddanymi mogą poić bydło, prać szaty i czerpać wodę. Bierze też zagrodę powyżej ww. Koczonka i źródła, łąkę pod Laskowcem i gaj, zgodnie ze znakami aż do drogi idącej z M. do Łękawy Dalechowic, leżący po lewej stronie tej drogi. Andrzej i Stanisław biorą cały dwór pański (curia herilis) i pozostałe części ról, łąk, gajów, kmieci i zagrodników w M.; Andrzej i Stanisław zobowiązują się zapłacić 3 1/2 grz. Mikołajowi (ZK 199 s. 23-4); Andrzej s. Stanisława z L. zapisuje 20 grz. Mikołajowi z Miszowa, jeśli nie odda, będzie płacił 2 kopy gr czynszu od tej kwoty (ZK 199 s. 40); Jakub Kmita z Koczanowa i Andrzej z L. poręczają zwrot 30 grz. Zdzieborowi ze Świeradzic wwiązaniem do 1/2 ł. w Koczanowie, 1/2 ł. w Bobinie i 1/2 ł. w L. (ZK 199 s. 65); 1452 Stan. Łękawski opiekun Jana, s. zm. Andrzeja z L. zastawia jego matce Annie ż. Tomasza z Czapel za 40 grz. jej posagu i 20 grz. wiana łan Żołyński i półł. Sołtysowski oraz 1/4 gajów, łąk i sadzawek przypadłych temuż Janowi. Anna winna zwrócić tyle kop zboża (frumentorum), ile obecnie bierze, ma też uwolnić Stanisławowi dom i przenieść się do zabudowań kmiecia, którego ma w zastawie (ad edificionem kmetonis quodem sibi obligatum, GK 11 s. 849-50); Tomasz z Łękawy i M. ma zapłacić 6 grz. i 1 wiard. za dzies. Janowi pleb. w Książu Małym (OK 9 s. 335); 1454 Stanisław z L. ma oddać za poręką pod karą XV br. Mikołajowi 2 konie, wóz i inne rzeczy u niego zajęte (GK 12 s. 246); 1455 Stanisław z L. zapisuje ż. Annie c. ryc. pasowanego Mikołaja z Mstowa 60 grz. posagu i 60 grz. wiana na 1/2 dóbr w L.; Mikołaj z Mstowa zapisuje 50 grz. brakujących do posagu c. Anny, ż. Stanisława z L., na poddanych osiadłych w Słopnicach, gdzie płacony jest czynsz 5 grz. (ZK 14 s. 271-2); 1456 → Łaganów p. 3a; 1457 Jan z Jakubowic zastawia za 30 grz. Mikołajowi z L. inaczej z Młoszowej 3 ł. osiadłe w Jakubowicach z czynszem 3 grz. (GK 13 s. 580); 1458 Mikołaj z L. i Lekszyc zapisuje ż. Annie c. Adamka z Minogi 140 grz. posagu i wiana na 1/2 dóbr w Lekszycach i L. (ZK 199 s. 241-2); Stan. Łękawski, opiekun Jana s. zm. Andrzeja z L. zastawia za 40 grz. posagu i 20 grz. wiana Annie ż. Tomasza z Czapel, matce ww. Jana, łan Żołyński i półł. Sołtyskie oraz 1/4 gajów, łąk i sadzawek, które przypadły Janowi z podziału dóbr. Anna winna po zakończeniu zastawu oddać tyle kop zboża, ile teraz bierze, ma też opuścić dom należący do Stanisława i przenieść się do zabudowań jego kmiecia, którego ma w zastawie (ZK 199 s. 265-6); Anna ż. Jana Trząsa z → Łękawy Nadolan zastawia za 60 grz. Mikołajowi z M. dziedzinę, którą ma od Stanisława z M. br. swego męża [Andrzeja] (leviro alias dziewierza) i opiekuna jej s. Jana, a bratanka Stanisława, tj. łan Żołyński i półł. Sołtysowski z 1/4 gajów, sadzawek i łąk w M. przypadłych mu z podziału, a które jej zapisał za 40 grz. posagu i 20 grz. wiana (GK 15 s. 38-9); Stan. i Mik. Łąkawscy br. podzieleni z L. oraz Jan Topolski i Piotr Smogorzowski uwalniają z wieży Mik. Smogorzowskiego, poręczając za niego 300 grz., że będzie żył w zgodzie z Krzesławem z Kurozwęk [pow. wiśl.] kaszt. lub. – zp. (GK 15 s. 83); → Lekszyce p. 3a; Mikołaj z L. M. z ż. Elżbietą sprzedają za 156 grz. Janowi z Melsztyna 1 ł. w Bobinie, na którym siedzi kmieć Wojciech Żuraw, i cały dział ojczysty [Elżbiety] z pr. patr. kośc. tamże (ZK 199 s. 256-7); → Łaganów p. 3 a. 1459-75, zm. przed 1476 Jan z L. s. Andrzeja i Anny, ż. Agnieszka (ZK 200 s. 204-5; 201 s. 76; GK 19 s. 884-5; 20 s. 2; Agnieszka: ZK 204 s. 160, 174); 1459 Stanisław z L. zapisuje ż. Annie c. Mikołaja z Mstowa 60 grz. posagu i tyleż wiana na 1/2 dóbr w L.; Jakub Barczkowski z Wrzępi wwiąże Mikołaja, Stanisława i ich bratanka Jana s. zm. Andrzeja z L. za 50 grz. posagu [Katarzyny ż. Jakuba i matki ww. braci] do swego zastawu w Mojkowicach, jaki ma od Andrzeja Mojkowskiego, tj. do łanów osiadłych z 5 grz. czynszu (ZK 199 s. 279-80); Mikołaj z L. zastawia za 2 grz. br. Stanisławowi 2 role w L., jedną k. miedzy (podle myedze) i drugą na nowinach (ZK 199 s. 295); Stanisław z L. da wwiązanie Włodkowi z Małus za 70 grz. posagu swej siostry Katarzyny do zastawu, jaki ma w Słopnicach, tj. łanów osiadłych z czynszem 7 grz., a jeśli czynsz będzie niższy, to wwiąże go do L. oraz da 12 łokci sukna mechelskiego wart. 4 grz. i przepaskę alias swoik wart. 3 grz. (ZK 200 s. 2-4); → p. 3b.

1460 Stanisław z L. wwiąże za 77 grz. Włodka z Małus i Siedlca do 3 półł. w L., na których siedzą kmiecie: Michał Koczonek, Jan Kiczka i Michalik płacący 8 grz. czynszu (ZK 200 s. 25, 37, 47, 50 zp., 58); Jan s. Sambora z Łaganowa sprzedaje za 50 grz. Stanisławowi z L. łan Kotelewski w L., który ma po ojcu wraz z pr. patr. kośc. w Czulicach. Anna matka Jana odstępuje od zapisu oprawy na tych dobrach (ZK 200 s. 41); Mik. Łabuz krawiec z Wiślicy stwierdza, że Stanisław z L. wykupił od niego za pieniądze swej żony półłanek Sołtysowskie, który miał w zastawie od Andrzeja z L. (ZK 200 s. 53); 1462 Mikołaj z M. czyli L. gwarantuje Stan. Młodziejowskiemu spłatę 10 grz. długu za bróg żyta wwiązaniem do 1/2 ł. osiadłego w L. przynoszącego 1 grz. czynszu (GK 16 s. 72); Stan. Łękawski z M. wydzierżawia za 3 grz. i 8 sk. Mik. Miszowskiemu 1/2 ł. w Majkowicach z kmieciem Stan. Rozumkiem (ZK 200 s. 126); Janusz z Mstowa wydzierżawia Stan. Łękawskiemu na 5 lat Mstów, Dąbrówkę i Słopnice za 50 grz. stanowiących posag siostry Anny, a ż. Stanisława. Jeśli czynsz z tych dóbr będzie niższy niż 10 grz., to Janusz wyrówna różnicę Stanisławowi, a jeśli będzie wyższy, Stanisław odda nadwyżkę. Stanisław będzie płacił z folwarków po 2 grz. rocznie na Boże Narodzenie (GK 16 s. 88-9); 1464 Stanisław i Mikołaj z L. ss. Stan. Młoszowskiego zobowiązują się wypłacić do rąk Mikołaja z Buczyny posag ich siostry Stanisławy ż. Jakuba Chebdy z Tropią – Stanisław 20 grz., a Mikołaj 10 grz.; sąd przyznaje Janowi z L. s. zm. Andrzeja za zgodą stryja Stanisława z L. wiek sprawny (ZK 200 s. 253-4); Stan. Młoszowski z L. ma wwiązać Mikołaja z Buczyny za 20 grz. do łanów osiadłych w Mojkowicach, gdzie siedzi poddany Karzeł, płacący 2 grz. czynszu; Mikołaj z L. daje za 10 grz. Mikołajowi z Buczyny wwiązanie do łanu w L. z kmieciem Michałem, płacącym 1 grz. czynszu (ZK 200 s. 284); 1465-7 Stanisław z L. pozywa Janusza z Mstowa o 100 grz. zakładu i niedanie dzierżawy (GK 17 s. 676, 800; 18 s. 5, 51, 78, 106, 136, 163, 179, 203 zp., 218, 236); 1465 Mikołaj z L. ustępuje za 16 grz. bratankowi Janowi s. zm. Andrzeja łan Sołtysowski z gajem Dębowiec, które trzymał od Anny wd. po zm. Andrzeju (ZK 200 s. 327); 1466 → Łękawa Nadolany p. 3b; 1467 Stanisław z L. gwarantuje Włodkowi z Małus spłatę 50 grz., jeśli tego nie uczyni, będzie płacił 5 grz. procentów aż do pełnej wypłaty tej sumy; tenże Włodek ustępuje Stanisławowi 1 1/2 ł. w L., na którym miał zapisane ww. 50 grz. (ZK 17 s. 482); Mikołaj z L. ma zapłacić Annie wd. po Stanisławie z L., c. Marcisza z Szarbi, 30 grz. za wieniec po śmierci męża (GK 18 s. 292).

1468-1500, zm. przed 1502 Leonard z L. s. Stanisława i Anny, br. Heleny, ż. Katarzyna c. Pawła ze Swoszowic [pow. wiśl] 1492 (ZK 201 s. 368; 202 s. 168, 189-90; 203 s. 215; 204 s. 245, 257, 509; GK 22 s. 973; 27 s. 72, 80, 144, 229, 274; AS 2, 196; Katarzyna: ZK 154 s. 73 – tu z błędnym imieniem Anna; 205 s. 74-5); 1468 Leonard z siostrą Heleną z L. pozywają Janusza z Mstowa; Mikołaj z L. zeznaje, że podjął od tegoż Janusza 20 grz. ostatniej raty posagu bratowej Anny wd. po Stanisławie, poręczając przy tym za dzieci Stanisława, że gdy dojdą do lat sprawnych, skwitują Janusza ich wuja z dóbr ojczystych, macierzystych i posagu matki (GK 18 s. 393, 485-6); Włodek z Małus zeznaje, że Mikołaj z L. opiekun Leonarda i Heleny dzieci zm. Stanisława wykupił od niego za własne 50 grz. czynsz w wys. 5 grz. od tej kwoty zapisany mu przez zm. Stanisława; tenże Mikołaj zobowiązuje się zapłacić Włodkowi 30 grz. (ZK 17 s. 545-6); 1469 tenże Włodek kwituje Mikołaja z L. z 10 grz. (ZK 17 s. 613); Mikołaj z L. ustępuje Janowi s. [zm.] Andrzeja z M. 2 ł. w M.: Wdowiński i Sołtysowski, oraz gaj Dębowiec, ciągnący się do dwóch jodeł i dwóch dębów zgodnie z podziałem, a także 1/2 łąki poniżej dolnej sadzawki z częściami sadzawek, które trzymał na mocy opieki nad dziećmi zm. Stanisława, ustępuje mu także łan Żołyński z sadzawkami i łąkami, który trzymał w zastawie, a który Jan może wykupić za 44 grz. z zastrzeżeniem, że nie może tego łanu nikomu ustępować do pełnoletności ww. dzieci. Potem zaś winien dokonać z nimi podziału, nie jest natomiast zobowiązany spłacać długów zm. Stanisława (GK 19 s. 108-9)1Dębowiec błędnie zidentyfikowany jako gaj w Marcinkowicach k. Nowego Sącza (SHGK 1 s. 541); Mik. Łękawski z L. winien zapłacić 30 grz. za wieniec zm. Anny wd. po Stanisławie z L. [br. Łękawskiego] jej siostrze Elżbiecie ż. Mikołaja ze Stradomi [dziś Stradomka], c. zm. Marcina z Szarbi (ZK 200 s. 359; 204 s. 5, 9); → Łaganów p. 3a; 1469-70 → p. 3b; 1470 Mikołaj z L. zastawia za 40 grz. Maciejowi Donatkowskiemu łan Koczonkowski w L. z gajem Laskowiec, leżącym k. drogi, po lewej stronie idąc do → Łękawy Nagórzan, oraz sadzawkę położoną pod ogrodem dworu pana Stanisława i łąkę zw. Kiemlina, należącą do karczmy (GK 19 s. 108-9; ZK 201 s. 22).

1470 Mikołaj z L. → Łaganów p. 3a; Żegota, Andrzej i Jan z Młoszowej stryjowie Jana i Leonarda, synów zm. Andrzeja i Stanisława z L., wydzierżawiają na 10 lat za 30 grz. Mik. Łękawskiemu ich cz. w L. oraz 10 owiec, 7 kóz, 8 świń, 20 gęsi, 9 kur, 3 konie wart. 6 grz., wóz roboczy, 2 woźniki, 2 brony, 1 pług, 2 skrzynie, 5 misek drewnianych, kocioł żelazny oraz 70 kop żyta, 30 pszenicy ozimej, 15 owsa, 10 jęczmienia, 8 prosa, 5 grochu, które winien zwrócić po zakończeniu dzierżawy (ZK 18 s. 32-3); Anna z Cudzynowic ż. Stanisława z M. odstępuje od dóbr ojczystych i macierzystych w Cudzynowicach bratu Janowi zw. Jasz (ZK 201 s. 16-7); → Cudzynowice p. 3; 1470-80 bez danych o dziedzicach (DLb. 2 s. 167; 3 s. 432); Włodek z Małus oddala roszczenia Mikołaja z M. o niezapłacenie pewnej kwoty (ZK 204 s. 33, 41); 1470-6 Mik. Łękawski z L. i jego bratanek Jan [s. Andrzeja] pozywają się wzajemnie (ZK 204 s. 41, 90, 112).

1471 → Łękawa Nadolany p. 3a; Włodek z Małus zeznaje, że Mikołaj z L. wykupił za 50 grz. posagu ż. Elżbiety 1 1/2 ł., tj. Wdowińskiego i Sołtysowskiego w L., które trzymał w zastawie od zm. Stanisława z L.; Mikołaj z L. winien poprzysiąc, że dał za 30 grz. Elżbiecie ż. Mik. Stradomskiego pełne wwiązanie do łanu Żołyńskiego; Mikołaj ze Stradomki ustępuje za 15 grz. Mikołajowi z Lekszyc 1/2 łanu Żołyńskiego w L. z przyległościami, który ma w zastawie od Mikołaja z L. (ZK 201 s. 18, 41, 61); Piotr, Stanisław, Jan, Dorota i Barbara br. i siostry z Szarbi pozywają Mikołaja z M. inaczej z L. (ZK 204 s. 52, 67); 1474 Mikołaj z L. zastawia za 60 fl. węg. Mikołajowi z Paczółtowic łan Koczonkowski i cz. gaju Laskowiec do drogi prowadzącej do Łękawy Nagórzan oraz sadzawkę poniżej ogrodu dworskiego w L. – zp.; Maciej z Donatkowic oddaje Mikołajowi z L. łan Koczonkowski w L., który trzymał od niego w zastawie za 40 grz. (ZK 201 s. 113); Jan z L. wydzierżawia za 5 grz. mniej 18 gr Maciejowi Donatkowskiemu całą cz. w L. z dworem, 3 wołami, 3 krowami, 4 świniami; tenże Jan zabezpiecza na wypadek swojej śmierci zwrot 40 grz. Maciejowi wwiązaniem do 1/3 swej dziedziny w L. (GK 19 s. 884-5); 1475 Jan z Chrobrza zastawia za 15 grz. Janowi z L. 1/2 łanu Żołyńskiego w L. inaczej M., który sam trzyma w zastawie od Mikołaja ze Stradomki (ZK 201 s. 124-5); Mikołaj z L. zapisuje 8 grz., a jego bratanek Jan 4 grz. posagu Stachnie siostrze Mikołaja, a ż. Jakuba z Tropią (ZK 201 s. 163); 1475-6 Mik. Łękawski z M. nie stawił się w sprawie z Piotrem z Lekszyc o 9 grz. za zniszczenie domu w Bobinie (ZK 204 s. 100, 114); 1476-7 Stachna z L. ż. Jakuba Chebdy z Tropią przeciw Mikołajowi z L. (ZK 204 s. 110, 193); 1476 Szmach woźny dany do obciążenia dóbr Mikołaja z L. inaczej M. na rzecz Piotra z Lekszyc (ZK 201 s. 177); Jan z L. M. zapisuje 9 grz. długu Janowi Chroberskiemu, od których w razie nieoddania będzie płacił 1 grz. procentów (GK 20 s. 6); 1476 → Łaganów p. 3a; Agnieszka wd. po Janie z M. pozywa Mikołaja z M. (ZK 204 s. 160, 174); 1477 Mikołaj z L. oddala roszczenia Macieja [Donatkowskiego] z Koczanowa o 1/2 sadzawki, którą trzymał od zm. Jana, bratanka tegoż Mikołaja, i o wyłowienie ryb wart. 20 grz. (ZK 201 s. 235); Mikołaj z L. inaczej M. → Łaganów p. 3a; Mikołaj z L. zastępuje Jana Włodka z Ciborowic w sprawie o 1 grz. poręki udzielonej Janowi z Chrobrza za Jana z L. (ZK 204 s. 200).

1478-1518 Stanisław z L. s. Mikołaja i Elżbiety, br. Andrzeja, Mikołaja, Jana i Jadwigi ż. Pawła Cichobuskiego, 1-sza ż. Elżbieta c. Stanisława z Regulic 1478, 2-ga ż. Zofia c. Marcisza Jezioro z Maciejowic 1500, ojciec Mikołaja i Jakuba (ZK 201 s. 271; 204 s. 302, 311, 318, 333, 338, 345, 353, 356, 364, 388, 400, 406, 442-3, 457, 466, 523; 205 s. 83, 217, 277-8; GK 27 s. 978, 1377-8); 1478 Stanisław z L. s. Mikołaja za zgodą ojca zapisuje ż. Elżbiecie c. Stanisława z Regulic 50 grz. posagu i 50 grz. wiana na łanie Koczonkowskim, który wykupił za pieniądze posagowe żony, na cz. gaju Laskowiec do (per) drogi prowadzącej do Łękawy Nagórzan i na sadzawce leżącej poniżej ogrodu dworskiego; Elżbieta ż. Mikołaja z L. odstępuje od oprawy zapisanej na ww. dobrach; Mikołaj z L. gwarantuje zwrot 10 fl. węg. Mikołajowi z Paczółtowic ewentualnym wwiązaniem do 1/2 ł. Sołtysowskiego w L. (ZK 201 s. 271); 1479 Jan Biel kmieć z Łękawy [której?] pozywa szl. Mikołaja z M. (ZK 204 s. 208); 1480 Stanisław z L. kwituje Stanisława z Regulic z 40 fl. węg. i ozdobnej przepaski na biodra (praecinctam) wart. 30 fl. węg. – posagu Elżbiety, jego córki a swej żony (ZK 201 s. 336); Mikołaj z Paczółtowic ustępuje Mik. Piechowskiemu z Piechowa zastaw w wys. 10 fl. węg. na 1/2 ł. w L. od Mikołaja z L.; Mikołaj z L. zobowiązuje się pod wadium 100 grz. doprowadzić do sądu ż. Elżbietę, aby ta uwolniła od oprawy łan Koczonkowski w L. synowej Elżbiecie (ZK 201 s. 340, 342-3); Mik. Paczółtowski z sześcioma świadkami przysięga, że Mik. Łękawski poręczył mu pod zakładem 100 grz., że doprowadzi ż. Elżbietę do sądu w celu ustąpienia od oprawy na łanie Koczonkowskim w L.; tenże Łękawski pozywa Paczółtowskiego o 100 grz. (ZK 204 s. 234); Leonard z L. wydzierżawia na 5 lat Michałowi z Dębian pod zakładem 30 grz. dobra dziedz. w L. z dworem i przyległościami (ZK 201 s. 358); tenże Leonard pozywa Mikołaja z L. (ZK 204 s. 245, 257); Mikołaj z L. nie stawił się w sprawie z Bernardem z Łaganowa o wymłócenie [zboża] na folwarku na szkodę 20 grz. (ZK 204 s. 248); 1481 Jakub Kozłowski w imieniu Mikołaja z L. przesuwa z powodu choroby termin jego sprawy z Leonardem z L. (ZK 204 s. 270).

1481-96 Andrzej z L. s. Mikołaja i Elżbiety, brat Stanisława, Mikołaja, Jana i Jadwigi ż. Pawła Cichobuskiego (ZK 201 s. 435; 204 s. 302, 311, 318, 333, 338, 345, 353, 356, 364, 388, 400, 406, 442-3, 457, 466, 494; GK 21 s. 576).

1481-5 Jan z L. s. Mikołaja i Elżbiety, brat Stanisława, Mikołaja, Andrzeja i Jadwigi ż. Pawła Cichobuskiego (ZK 201 s. 435; 204 s. 302, 311, 318, 333, 338, 345, 353, 356, 364).

1481-93 Mikołaj z M. inaczej L. s. Mikołaja i Elżbiety, brat Stanisława, Jana, Andrzeja i Jadwigi ż. Pawła Cichobuskiego (ZK 204 s. 302, 388, 400, 406, 442-3, 444-5, 457, 466); 1481-8 Andrzej, Stanisław, Jan [do 1485] i Mikołaj br. niepodzieleni z L., ss. zm. Mikołaja pozwani przez br. stryjecznego Leonarda z L. w sprawie toczonej z ich zm. ojcem Mikołajem o 50 grz. oraz szkody poczynione w czasie trzymania przez Mikołaja ojcowizny Leonarda, tj.: sprzedanie dębów wart. 50 grz., 80 grz. i o zniszczenie 3 sadzawek w L. wart. 80 grz. i tyleż szkód (ZK 201 s. 435; 204 s. 302, 311, 318, 333, 338, 345, 353, 356, 364, ze Stanisławem, Mikołajem i Andrzejem – 388, 400, 406, 442-3); 1481-3 Elżbieta Łękawska wd. [po Mikołaju] z L. z ss. Andrzejem i Mikołajem pozywa Michała z Dębian (ZK 204 s. 302, sama Elżbieta – 311, 318, 333); 1482 Andrzej s. zm. Mikołaja z L. M. → Łaganów p. 3a; Mikołaj z Paczółtowic zastawia za 10 fl. węg. Michałowi z Dębian 1/2 ł. w L.; Jan ze Świeradzic unieważnia zapis od Mikołaja z Paczółtowic na 1/2 ł. w L. (ZK 201 s. 453); 1483 ww. Michał Dębieński dzierż, w L. oddala z powodu nieobecności w sądzie Elżbiety wd. po Mikołaju jej roszczenia o gwałtowne wwiązanie się do jej kmiecia Macieja Michalikowica w L., siedzącego na roli Wdowieńskiej, i zabranie czynszu i dochodów, na którym to łanie czyli kmieciu Elżbieta ma zapis 10 grz., oraz o bezprawne obsianie roli w L. podlegającej jej oprawie wart. 10 grz. i tyleż szkód, oraz o wybranie gwałtem czynszu i pożytków wart. 6 grz. i tyleż szkód z półł. Sołtysowskiego w L. (ZK 204 s. 339-40); Zofia ż. Jana z Łaganowa zastawia za 150 grz. Andrzejowi Ossowskiemu całe cz. w Lekszycach, L. M. i Łękawie Dalechowicach; Anna, wd. po Mikołaju z Lekszyc odstępuje od oprawy na tych dobrach (GK 21 s. 850-1); 1485 Elżbieta wd. po Mikołaju z L. nie stawiła się przeciw ww. Dębieńskiemu dzierż, w L. pozwanemu o bezprawne przeoranie roli w L. należącej do jej oprawy na szkodę 20 grz.; tenże oddala jej roszczenia o gwałtowne wwiązanie się do jej półł. Sołtysowskiego i zabranie czynszu i pożytków wart. 6 grz. i tyleż szkód (ZK 202 s. 119).

1486-96, zm. przed 1513 Jadwiga c. Mikołaja i Elżbiety, siostra Stanisława, Mikołaja, Jana i Andrzeja, dzierżawczyni oprawy matki w L. M. 1486-93, dz. cz. L. M. od 1493, ż. Pawła Cichobuskiego z Cichoborza, który w 1. 1496-1505 pisał się konsekwentnie z L. M. (ZK 202 s. 132-3, 305, 362, 371, 473-4; 204 s. 433, 443-4, 494); 1486 Elżbieta wd. po Mikołaju z L. zastawia za 50 grz. ww. c. Jadwidze ż. ww. Pawła swoją oprawę w L. M. (ZK 202 s. 132-3); 1487 Leonard [s. Stanisława] z M. L. gwarantuje zwrot 10 grz. Imbramowi z Lekszyc wwiązaniem do półł. Wdowińskiego w M. L. z kmieciem Maciejem Michalikiem (GK 22 s. 716-7); 1488 tenże Leonard kwituje Stanisława, Andrzeja i Mikołaja [!] br. z L. M. z przezysków, oni zaś ustępują mu wszelkie zastawy, jakie mają od niego na L. i M., Leonard zastawia im za 10 grz. 1/2 łąki położonej poniżej sadzawki w L. M. (ZK 202 s. 254); 1489 Jadwiga [ż. ww. Cichobuskiego] dzierżawczyni w M. inaczej L. pozywa Leonarda z L. M. i Stan. Marszowskiego z Łękawy Nagórzan; Mikołaj z M. inaczej z L. pozywa Leonarda z L. M. o zadanie mu własnoręcznie trzech ran (ZK 204 s. 433, 447); Jadwiga z M. alias L. przysięga w sprawie z tymże Leonardem, że nie wyłowiła z jego sadzawki szczupaków, karpi i innych rodzajów ryb wart. 60 grz., a Leonard przysięga, że nie rozkazał swoim sługom nieosiadłym zadać Jadwidze dwóch ran krwawych i pięciu sinych (ZK 204 s. 443-4).

1490 woźny wprowadził Jadwigę ż. Pawła z Cichoborza do L. i M. na mocy zapisu Elżbiety ż. Mik. „Piuroszki” na jej oprawie; 1491 Leonard z M. nie stawił się w sprawie z Janem Chechło kmieciem z Łękawy Dalechowic (ZK 202 s. 305, 362); Jadwiga z M. ustępuje Leonardowi z M. 2 stajania roli w Konotopiu w M.; 1492 Leonard z L. i M. zapisuje ż. Katarzynie c. Pawła ze Swoszowic 100 grz. posagu i 100 grz. wiana na 1/2 dóbr w L. i M. i na całym dworze w M. (ZK 202 s. 371, 378); 1493 Leonard z M. ma zapłacić karę XV Janowi Smolikowi z Wojwanowic; Mikołaj, Stanisław i Andrzej br. niepodzieleni z M. L. dają wieczyście siostrze, ww. Jadwidze 1/4 działu po Janie bratanku stryjecznym w L. M. oraz staw zw. Wierzchowski, który leży k. źródła, a Jadwiga odstępuje braciom pr. do dóbr ojczystych i macierzystych w M. L. (ZK 202 s. 436a, 473-4); Leonard z M. przeciw Janowi Chechło kmieciowi z Łękawy Dalechowic ma przysiąc, że nie zezwolił mu zasiać pszenicy, żyta, jęczmienia i owsa na swoim gruncie w M. i zabrać plonów, ani nie zabrał ich do swego domu na szkodę 20 grz. (ZK 204 s. 460-1); 1494 Leonard z M. i L. zastawia za 30 fl. węg. Stan. Ujejskiemu z Zagajowa [pow. wiśl.] 2 ł. w L. – jeden z kmieciem Maciejem Michaliczem, płacącym 2 kopy czynszu, a drugi Jakubaszowski opust. (GK 24 s. 774-5); 1495 Leonard Łąkawski z L. → Łękawa Nadolany p. 3a; → p. 4; Jan Ossowski s. zm. Andrzeja Ossowskiego z Lekszyc z matką Barbarą ustępują za 150 grz. Barbarze ż. Mik. Szalowskiego cz. w Lekszycach, M. i → Łękawie Dalechowicach, przypadłe Janowi pr. bliższosci po ojcu, który z kolei miał je w zastawie od Zofii [c. Mikołaja z Lekszyc, siostry tejże Barbary] ż. Jana z Łaganowa (GK 24 s. 1051).

1496-1505 Paweł z Cichoborza i L. M., ż. Jadwiga c. Mikołaja z L. M. i Elżbiety, ojciec Jana (ZK 203 s. 388-9; 204 s. 494; GK 26 s. 981); 1496 taż Jadwiga z L. M. pozywa [br.] Stanisława i Andrzeja z L. M. (ZK 204 s. 494); 1497 Jakub z L. s. [Stanisława i] zm. Elżbiety z Regulic sprzedaje za poręką Stanisława z L. za 400 fl. węg. Mikołajowi z Paczółtowic całe cz. w Płokach i Regulicach po dziadzie Stanisławie z Regulic. Po śmierci Mikołaja dobra te powrócą do Jakuba lub jego sukcesorów bez konieczności oddawania ww. kwoty (ZK 21 s. 391-2); 1498 Paweł z L. M. wydzierżawia na 5 lat za 15 grz. Stanisławowi z L. M. całą cz. tamże (GK 26 s. 981); Leonard z M. i L. pożycza 8 grz. od Wisława i Jana Włodków ze Ściborowic [dziś Ciborowice] (GK 27 s. 72 zp.).

1499-1521, zm. przed 1524 Mikołaj Łękawski z Łękawy Marcinkowic, s. Stanisława i Elżbiety z Regulic, brat Jakuba, ż. Elżbieta c. Jana Opierszala z Koczanowa i Zofii 1507, ojciec Jana, Stanisława, Barbary ż. Jana Garlickiego, Katarzyny ż. Mik. Książnickiego i Anny mniszki w Staniątkach (GK 35 s. 216; ZP 27 s. 84-5; ZK 204 s. 430, 548; 205 s. 115, 134, 136-7, 276-7, 296, 368-9, 430, 444-5; 206 s. 81, 157); 1499 Mikołaj s. Stanisława z L. sprzedaje za zgodą ojca i stryja Leonarda z L. za 30 fl. węg. Zbigniewowi i Janowi br. z Regulic spadłe na niego po dziadzie Stan. Regulskim cz. w Regulicach i Płokach (ZK 21 s. 448); br. Zbigniew z Grodźca i Jan z Regulic gwarantują Stanisławowi z L. i jego s. Mikołajowi zwrot 30 grz. (GK 27 s. 489 zp.); Dorota c. zm. Katarzyny córki zm. Marcina z Szarbi, a ż. Piotra z Lubomierza ustępuje Leonardowi z L. (de Lanka) półł. w M. i L., który trzymał jej mąż za 15 grz., i unieważnia wcześniejszy zapis (ZK 203 s. 215)2W haśle Lubomierz błędnie zidentyfikowana jako Łąka; Stanisław z L. z s. Mikołajem pozywają Zbigniewa z Grodźca i Jana z Regulic o 30 grz. (GK 27 s. 978); 1500 Barbara ż. Mik. Szalowskiego dzierżawczyni w L. pozywa Leonarda z L. (ZK 204 s. 509); 1500 Stanisław z L. zastawia za 10 grz. ż. Zofii półł. Goszkowski, na którym siedzi Mik. Górnik płacący 1 grz. i 9 sk. czynszu (GK 27 s. 1377-8); 1501 Jan z M. [s. Pawła?] zapisuje 900 fl. węg. posagu i tyleż wiana ż. Katarzynie c. Jana Smolika na połowie swych dóbr (ZK 153 s. 313-4); 1502 Barbara wd. po Mik. Szalowskim ustępuje Stanisławowi z L. [s. Mikołaja] i jego stryjecznej bratowej (gloti) Katarzynie wd. po Leonardzie z L. półł. Żołyński w M. i L., który zm. Mik. Łękawski zastawił niegdyś za 15 grz. jej zm. ojcu Mik. Lekszyckiemu (ZK 203 s. 305); 1503 Barbara ż. Andrzeja Waźnickiego [Waźliński] z Miszowa pozywa Stanisława z L. inaczej M. (ZK 204 s. 523); 1504 pełnomocnik Barbary ż. Andrzeja Waźnickiego, dzierżawczyni w Miszowie, chciał podjąć od Stanisława z L. 20 kop gr czynszu od 20 grz., które zm. Andrzej s. Stanisława z L. inaczej M. zapisał [Mikołajowi] ojcu Barbary (ZK 203 s. 363); Jan inaczej Janusz Mstowski z Mstowa pozywa Mikołaja z L. i Annę [właściwie Katarzynę] wd. po Leonardzie Łękawskim (ZK 154 s. 73).

1505-13 Jan Łękawski z L. M. s. Pawła Cichobuskiego i Jadwigi z L. M. (ZK 203 s. 388-9; 205 s. 163, 265-6, 266-8, 300); 1505 Jan dz. i dzierż, w L. zastawia za 30 grz. dobra tak dziedz., jak i zastawne w L. M. ojcu Pawłowi z Cichoborza – zp. (ZK 203 s. 388-9); 1507 Elżbieta z Koczanowa c. zm. Jana Opierszala w obecności męża Mik. Łękawskiego i jego ojca Stanisława z L. M. daje Mik. Cikowskiemu z Wojsławic miecznikowi i burgr. krak. swoje dobra w Koczanowie (ZK 203 s. 423-7); Janusz z Mstowa kwituje Stan. Łękawskiego z 60 grz. posagu i 60 grz. wiana zapisanych na L. jego zm. siostrze Annie przez jej zm. męża Stanisława z L., szwagra tegoż Janusza; Mikołaj z L. M. s. Stanisława zapisuje ż. Elżbiecie c. zm. Jana z Koczanowa 50 grz. posagu i 50 grz. wiana na 1/2 dóbr w L. M. – zp. (ZK 203 s. 459, 465); 1508 Jan Lekszycki z ojcem Imbramem procesują się z Mik. i Stan. Łękawskimi z L. (ZK 203 s. 489-90; MS 4, 15440); Mik. Łękawski z L. M. ustępuje za 10 grz. Stan. Ujejskiemu z Zagajowa zastaw, jaki ma od zm. Kat. Łękawskiej [wd. po Leonardzie] na kmieciu Maćku Michaliku; Paweł Swoski ze Swoszowic i Mik. Łękawski zamieniają się dobrami: Paweł daje Mikołajowi sadzawkę w M. i L., położoną poniżej dworu, za ogrodem, spadłą nań po śmierci c. Katarzyny, za inną sadzawkę, położoną ponad ww. sadzawką k. ogrodu Swoszowskiego (ZK 205 s. 25-6); Stan. Ujejski jako pełnomocnik [czyj?] stwierdza, że Mikołaj z L. zadośćuczynił mu za 100 grz. posagu Katarzyny c. Pawła Swoszowskiego a ż. [właściwie wd.] Leonarda z L., zapisanych na połowie [jego?] dóbr. Zapis wstrzymany przez Elżbietę ż. Stan. Posadowskiego; Elżbieta ż. Mik. Łękawskiego kwituje Jakuba Lekszyckiego ze spadku po Przecsławie z Węchadłowa na Żyrkowicach i Czajęcicach (ZK 205 s. 41, 44); 1509 Mikołaj z L. gwarantuje spłatę 30 grz. Stan. Ujejskiemu z Zagajowa ewentualnym wwiązaniem do cz. w L., którą wykupił od Kat. Łękawskiej [wd. po Leonardzie] (ZK 205 s. 74-5).

1511 tenże Ujejski dzierż, w L. ustępuje Wisławowi Włodkowi zapis 30 grz., jaki ma na L. od Mik. Łękawskiego. Elżbieta ż. tegoż Łękawskiego jako pani oprawna wyraża zgodę na ten zapis; Stan. Lenartowic z Łękawy Nadolan przeciw Janowi dz. i dzierż, (heres et tenutarius) w M. (ZK 205 s. 156 zp., 163); 1512 Zofia ż. Stan. Łękawskiego z M., c. zm. Marcisza Jezioro z Maciejowic, ustępuje za zgodą męża połowę dóbr w Maciejowicach ww. Włodkowi, a resztę sprzedaje za 200 fl. (ZK 205 s. 195-6); Stan. Łękawski z L. M. daje s. Mikołajowi łan Jakubaszowski i staw Rogoźny tamże; Mikołaj z L. M. zapisuje ż. Elżbiecie c. zm. Jana z Koczanowa 120 grz. posagu i wiana na połowie dóbr w L. M. (ZK 205 s. 200); Mik. Łękawski z L. M. gwarantuje zwrot 20 grz. Jakubowi Lekszyckiemu wwiązaniem do swej połowy na łanie Koczonkowskim i całej cz., którą wykupił w L. M. – zp.; Wisław Włodek z Piekar dzierż, w L. M. wydzierżawia Mik. Łękawskiemu dobra tamże, które trzyma w zastawie za 30 grz. (ZK 205 s. 203-4); Stan. Łękawski z M. zapisuje ż. Zofii c. zm. Marcisza Jezioro z Maciejowic 160 grz. posagu i wiana na 2 ł. tamże: Samborowskim i Goszkowskim, stawie i połowie łąk i gaju Dębowiec oraz 1/2 bydła rogatego i nierogatego, wyposażenia domowego i zasiewów (ZK 205 s. 217 zp.); 1513 br. Bernard i Stanisław ze Świeradzic pozwani przez Zofię ż. Stan. Łękawskiego o 60 grz., przez Mik. Łękawskiego z M. o 20 grz. i tyleż szkód, i przez kmiecia Stanisława z M. o 10 grz. (ZK 205 s. 229, 248-9, 276-7, 293); Mik. Łękawski z M. L. z ż. Elżbietą pozywają Jakuba Lekszyckiego o to, że gotowi byli uczynić zadość ugodzie przyjacielskiej, uwalniając poręczyciela Jana Włodka; tenże Jakub pozywa tegoż Mikołaja, że gotów był unieważnić jego zapis na 20 grz., o ile Elżbieta odstąpiłaby od spadku po zm. Janie Uklei z Węchadłowa (ZK 205 s. 251); Mik. Łękawski z M. L. za zgodą ż. Elżbiety gwarantuje zwrot 15 grz. Janowi Łękawskiemu [s. Pawła] wwiązaniem do 1 ł. dworskiego, całego dworu i 2 sadzawek: jednej leżącej poniżej ogrodu dworskiego i drugiej niższej, zw. Rogoźnik, oraz do łąki leżącej k. sadzawki zw. Ponikczem, a także połowy gaju Dębowiec w M. L.; Jan Łękawski z M. odstępuje wujowi Stanisławowi swe pr. do 50 grz. stanowiących oprawę matki zm. Jadwigi, zapisaną na łanie dworskim i roli karczemnej w M. jej przez matkę Elżbietę; Stan. Łękawski z M. zapisuje Janowi Łękawskiemu 10 grz., gwarantując ich spłatę wwiązaniem do łanu dworskiego i roli karczemnej w M.; tenże Stanisław zapisuje ż. Zofii za 130 grz. połowę dóbr w L. aż do wypłacenia tej sumy, a Zofia ustępuje mu dożywotnio te dobra (ZK 205 s. 265-6 zp., 266-8, 294); Mik. Łękawski z M. pozywa Bernarda ze Świeradzic o 20 grz. za zabranie z pola w M. od szl. Jana s. Pawła z L. 2 koni Mikołaja (ZK 205 s. 276-7); Jan Łękawski z L. M. ma zwrócić w ciągu roku 17 grz. Stanisławowi z L., zabezpieczając zwrot płaceniem 1 1/2 grz. czynszu kwartalnie przez 2 lata, a później wwiązaniem do 1/4 łanu Sołtysowskiego w L. M. (ZK 205 s. 300); 1516 Stan. Lekszycki w imieniu swoim i br. Mikołaja kwituje Mik. Łękawskiego z 20 grz. zapisanych im na łanie Koczonkowskim w L. M.; Mik. Łękawski z L. M. zobowiązuje się doprowadzić ż. Elżbietę, aby zeznała, że została spłacona przez Stan. i Mik. Lekszyckich ze spadku po Janie Uklei [z Węchadłowa] (ZK 205 s. 367, 398).

1524-45, zm. po 1545 Jan Łękawski z M. s. Mikołaja i Elżbiety, br. Stanisława, Barbary ż. Jana Garlickiego, Katarzyny ż. Mik. Książnickiego i Anny benedyktynki w Staniątkach (OK 60 s. 53; ZK 218 s. 549, 666-7, 760); 1524 Elżbieta Łękawska wd. po Mikołaju z s. Janem, w obecności Wisława Włodka z Piekar opiekuna tegoż Jana, kwituje Mik. i Stan. Lekszyckich z wszelkich sum pożyczonych od jej zm. męża przez ich ojca i zapisanych na Kazimierzy Małej (ZK 206 s. 157); 1531 Elżbieta wd. po Mik. Łękawskim z M. pozywa Adama Sieteckiego dz. cz. Gór [pow. wiśl.] o 23 grz., które jej zm. matka Zofia miała zapisane przez zm. Jakuba Zabawskiego (ZP 27 s. 84-5); 1532 Elżbieta Łękawska inaczej Marcinkowska z L. w swoim i dzieci imieniu zapisuje c. Annie mniszce w kl. w Staniątkach 1 grz. czynszu oraz 1 kopę serów, garniec masła wart. 12 gr, 1 barana, 1/2 wieprza wart 10 gr, 1/2 korca krup, 1/2 korca prosa, 1 1/2 korca siemienia lnianego na olej i 1 korzec grochu (OK 18 s. 840); Jan Łękawski z M. sprzedaje za 700 fl. Janowi Gradowskiemu z Grodowic [pow. wiśl.] wszelkie pr. do M. i L. (ZK 218 s. 123-4); 1533 tenże Łękawski zastawia za 10 grz. temuż Garlickiemu półł. w M. z kmieciem Pawłem (ZK 218 s. 196).

1535-45, zm. po 1545 Stanisław Łękawski z M. s. Mikołaja i Elżbiety, br. Jana, Barbary ż. Jana Garlickiego, Katarzyny ż. Mik. Książnickiego i Anny benedyktynki w Staniątkach (ZK 218 s. 246, 250-2, 549, 666-7, 760); 1535 Elżbieta wd. po Mik. Łękawskim z s. Janem, działającym w imieniu młodszego br. Stanisława, przeciw Janowi Garlickiemu, że gotowi byli zapisać, zgodnie z przyjacielską umową, posag siostry Barbary ż. tegoż Garlickiego; Jan Garlicki z Garlicy Górnej wyznacza 140 grz. posagu i tyleż wiana na połowie swych dóbr ż. Barbarze c. zm. Mik. Łękawskiego; Barbara odstępuje swe pr. do dóbr ojczystych i macierzystych matce Elżbiecie i br. Janowi i Stanisławowi; taż Elżbieta z ss. Janem i Stanisławem zapisuje 140 grz. posagu c. Barbary, gwarantując wypłatę tej sumy wwiązaniem do opust. łanu Michalikowskiego i półł., na którym siedzi Jan w M. (ZK 218 s. 246, 250-2); 1538 br. Jan i Stan. Łękawscy z M. za zgodą matki Elżbiety zastawiają szl. Stan. Trnce za 100 fl. opust. łan Michalikowski i półł. z kmieciem Janem w M. (ZK 218 s. 398-9 zp., 399-400); Jan Łękawski z M. pożycza 50 fl. pol. od Jana Mietelskiego, gwarantując zwrot ewentualnym wwiązaniem do półł. z kmieciem Walentym w M. (ZK 218 s. 406); 1541 Barbara [Łękawska] opatka kl. w Staniątkach ustępuje swoje cz. ojczyste i macierzyste oraz wszelkie spadki w M. siostrzeńcom Janowi i Stan. Łękawskim (ZK 218 s. 578); 1545 Jan i Stan. Łękawscy z M. zastawiają Mik. Książnickiemu za 105 fl. pozostałych do zapłacenia z posagu [Katarzyny] kmiecia Szczerbę i ł. opust. Michalikowski w M. aż do pełnej spłaty tej sumy (ZK 218 s. 772-3).

-b. Kmiecie. 1411 → p. 3a; 1426 Tomek kmieć z Zagórzyc [niezid.] pozywa szl. Stanisława z L. o zabranie 3 sztuk bydła, 8 owiec, 6 świń, zajęcie i zamknięcie domu na szkodę 10 grz., zabranie 17 gęsi, 24 kur, 7 kop owsa, 7 kop pszenicy i 4 kop prosa (GK 2 s. 476); 1428 wyrokiem Prandoty pstar. krak. kmieć Mikosz winien siedzieć w cz. L. należącej do Stanisława i Sambora (GK 3 s. 203); Mikołaj z Łaganowa winien 6 sk. kary Marcinowi kmieciowi z L. (ZK 196 s. 175); 1432 Jakub, Mikosz, Michał i Mik. Koczonek → p. 3a; 1449 Mikołaj kmieć z L. czyli M. nie stawił się w sporze z Andrzejem z L. (ZK 199 s. 57); → p. 3a; 1459 kmieć Kiczka z L. przysądzony Stanisławowi z L. po sporze z Mikołajem z M.; Stanisław ma złożyć przysięgę, że tenże kmieć nieprawnie chciał podzielić rolę (GK 14 s. 325); 1460 kmiecie Michał Koczonek, Jan Kiczka i Michalik siedzący na półłankach w L. → p. 3a; 1466-7 Mikołaj kmieć z Łękawy Nadolan, poddany Stan. Młodziejowskiego pozywa Stanisława z M. o 2 rany krwawe i pocięcie szaty [płaszcz, kaftan] wart. 3 wiard. (ZK 16 s. 411, 418, 454); 1469-70 sprawa Mik. Koczonka [kmiecia z L.] i ż. Świętochny z Proszowic przeciwko Mikołajowi z L. (GK 18 s. 976, 982, 1026; 19 s. 56, 76, 100); 1469 Mik. Koczonek z ż. Świętochną z Proszowic w obecności Waltera wielkorządcy krak. pozywają Mikołaja z L. o to, że chcąc wygrać z nimi proces, napadł na ich dom w L., pociął ściany i drzwi oraz wyłamał rygle (GK 18 s. 992); 1483, 1487, 1494, 1508 Maciej Michalik, (Michalicz) → p. 3a; 1500 Mik. Górnik, siedzący na półł. Goszkowskim w L., poddany Stanisława z L., płaci 1 grz. i 9 sk. czynszu (GK 27 s. 1377-8); 1486 Stan. Pytek z Wielgusów, Jakub Marc, Stan. Wojasz z L. i Wojc. Rozbebło z Nagórzan mają zapłacić 8 1/2 grz. za dzies. ze Świeradzic Stanisławowi ze Świeradzic oficjałowi krak. (OK 14 s. 101); 1511 Dobiesław Kozłowski z Proszowic stwierdza, że Mik. Łękawski zwrócił mu 12 grz. zapisanych na kmieciu Michockim (Mychoczszki) w M. (ZK 205 s. 156); 1513 Stanisław kmieć z M. ze swym panem Stan. Łękawskim z M. pozywa szl. Bernarda i Stanisława ze Świeradzic o 10 grz. za to, że gdy brał proso u zagr. Kaspra w Świeradzicach, Bernard z 5 towarzyszami równymi stanem i 5 niższego stanu uprowadził go do dworu, zakuł go w łańcuchy i przetrzymywał w niewoli (ZK 205 s. 229, 249 – laboriosus Stanislaus kmetho de M. heres, 277-8); 1533, 1535, 1538→p. 3a.

-c. Areał i pobór. 1489-91, 1496, 1498-9 pobór z 1 1/21.; 1492-4, 1508-11, 1518 z 1 ł.; 1497, 1519-20 bez danych; 1500-1 z 2 ł.; 1512-16 z 1/2 ł. (RP k. 15v, 45, 82, 118, 138, 151v, 164v, 180, 194v, 211, 254, 282v, 345, 370, 547v, 576, 601v, 632, 713v, 737v, 794v, 816v, 831, 854); 1530 pobór w M. z 1 ł. (RP k. 19).

4. 1440 Michał sołtys w M. → p. 53Wymieniany w źródłach od 1452 r. łan zw. Sołtysowski p. 2 i p. 3a, to najpewniej pozostałości po sołectwie; 1495 Łukasz Zebrzydowski w imieniu Jana Smolika [z Wojwanowic] przeciw Leonardowi z L. et M., że z towarzyszami z gołymi mieczami zabrał mu poddanego, który był skazany przez rządcę z Kościelca za główszczyznę wg pr. niem. Leonard chciał sądzić swego poddanego wg pr. pol. (GK 25 s. 163-4, 167-8).

5. 1222 Iwo bp krak. uposaża kl. w Prandocinie, fundowany przez Wisława dz. Prandocina, m.in. dzies. z L. M. (Mog. 2, 2); 1244 bp krak. Prandota potwierdza nadanie kl. mog. dzies. m.in. z M. L. przez bpa krak. Iwona (Mog. 2, 20); 1434 Bartłomiej i Tomasz zarządcy (procuratores) i starsi kl. mog. pozywają Stanisława dz. L. Jakub pleb. w Czulicach zastępuje Stanisława z L. pozwanego przez opata mog. o dzies. z ról dworskich w L. (OK 5 k. 38, 42v, 52v); 1440 Stanisław z L. [i Łaganowa] w sporze z Janem z Czulic o pr. patr. kośc. w Czulicach (OK 6 s. 18-9, 34, 55, 64, 119); tenże Stanisław patron kośc. w Czulicach i prezentowany przezeń Urban stawiają świadków w sporze o pr. patronatu: Michała sołtysa w M. oraz Mik. Koczonka i Mikołaja z Mysławczyc (OK 6 s. 23); Stanisław z L. pozywa Mikołaja opata brzeskiego i jego kl. o bezprawne wymłócenie 100 kop pszenicy i 100 kop żyta oraz wymłócenie zbóż jarych w snopach wart. 12 grz. i o tyleż szkód (GK 1 s. 95, 113, 139); 1470-80 L. w par. Kościelec, dzies. z ł. kmiec. w L. M. należy do kl. mog. (DLb. 2 s. 167; 3 s. 432); 1529 dzies. snop. z ról kmiec. w M. pobiera na zmianę kl. w Mogile i pleb. w Czulicach, z ról folw. sam pleban (LR s. 157, 236); 1568 pleb. z Czulic stwierdza, że dzies. z folwarku w M. należy od dawna do kl. mog., a z łanów kmiec. do kośc. w Czulicach (Mog. 172).

1 Dębowiec błędnie zidentyfikowany jako gaj w Marcinkowicach k. Nowego Sącza (SHGK 1 s. 541)

2 W haśle Lubomierz błędnie zidentyfikowana jako Łąka.

3 Wymieniany w źródłach od 1452 r. łan zw. Sołtysowski p. 2 i p. 3a, to najpewniej pozostałości po sołectwie.