GLEW

(1279 Glow, 1381 Gleuecz, 1386 Glew, 1394 Gliew, 1403 Gelwo, 1417 Glaw, 1429 Glew Maior, 1529 Glyewa) 6 km na SE od Brzeska Nowego.

1. 1490 n. pow. krak.; 1581 pow. prosz. (ŹD s. 7, 443); 1470 n. par. Igołomia (DLb. 2 s. 159).

2. 1421 gaje w G. (ZK 7 s. 189).

3. Własn. szlach. 1279 komes Seuno z G. (KK 1, 82); 1381-98, 1397 niegdyś z G., zm. a. 1399 Jan, Jaszek Glowski z G. I → Głuchowa (SP 8, 620, 4121, 4850, 4954, 5005, 5064, 5154, 5156, 5160, 5448, 5455, 5867, 5878, 6426, 6437, uw. 1/18, 4/1, 6/13, 8/30, 12/13, 22/15, 23/21, 112/1, 132/10, 161/47, 223/44, 231/45, 238/25, 243/92, 248/68; DSZ 43-4, 53, 67); 1388 Święch, Święszek [kmieć ?] z G. (SP 8, 4795, uw. 104/18, 109/11, 114/15, 123/6); 1389 Święszek kmieć z G. procesuje się z Jaszkiem z G. (SP 8 uw. 163/22); 1390 Katarzyna ż. Jaszka z G., 1399-1400 wd. (SP 8, 5448, 9409,10 756); 1390 → Głuchów; 1394 Micek kmieć z G. (SP 8, 5518); 1398 Marek z G. zastawia za 10 grz. Jakuszowi i Janowi z Żyrkowic [dziś Żerkowice] całą swoją cz. w G. (SP 8, 6301); dzieci Jaszka z G. (SP 8, 7841); 1399 Zbyszek ze Stadnik pozyskuje prawnie na Katarzynie wd. po Jaszku z G., do czasu spłacenia 26 grz. długu tegoż Jaszka, wwiązanie w łąkę między wsiami: Kotowice [dziś nie istnieją], Ostrów i Gonów [dziś Gunów] na granicy gonowskiej [z wsią Jaszka Głuchów] (SP 8, 9405); 1403 role w G. Jakusza z → Boturzyna pkom królowej i wielkorządcy krak. (Mp. 4, 1075); 1409 Jakusz z G. [i → Boturzyna] (wg ind. WAP); 1416 Jakusz gwarantuje Janowi z Wielopola zwrot 100 grz. ewentualnym wwiązaniem w G. (ZK 6 s. 241); 1417 Piotr z G. s. Jaszka z G. (wg ind. WAP); 1419 Jakusz z Boturzyna zapisuje swej ż. Annie c. Jana z Czernichowa 500 grz. posagu i 300 grz. wiana na całej wsi G. i na połowie Woli Boturzyńskiej [zw. też Wolą Kiełczową, dziś Wola Batorska] (ZK 6 s. 591); 1421 tenże Jakusz podsędek ziemski zastawia za 200 grz. Januszowi ze Szreniawy całą swoją wieś G. i łąkę za Wisłą w Woli [Boturzyńskiej], z wyłączeniem gajów w G., z których może jednak brać drzewo na potrzeby swojego domu, na opał i do młyna (ZK 7 s. 188-9); 1425 tenże Jakusz poręcza Wierzbięcie i Laczkowi z Piekar [par. Kościelec] dług Jakuba [Koniecpolskiego] wwdy sieradzkiego ewentualnym wwiązaniem w swoją wieś G. (ZK 8 s. 54); 1429 Anna ż. Jakuba z Boturzyna ustępuje Mikołajowi [Kmicie] z Wiśnicza z wszelkich praw do wiana i posagu na wsi G. M. (ZK 146 s. 174); 1443 Anna wd. po Jakubie z Boturzyna ss. Jakubem i Stanisławem, poręczając za trzeciego syna Jana zakonnika w Tyńcu, sprzedają za 200 grz. Mikołajowi z Kończyc karczmę zw. „Thibrz” i młyn położone nad rz. → Dłubnią, przy wielkiej drodze krakowskiej do Słomnik. Gdyby sprzedający tej karczmy i młyna „a regia maiestate non deliberaverunt”, wówczas dadzą na te 200 grz. wwiązanie w całą swoją wieś G. (ZK 12 s. 51); 1468 br. Jakub i Stanisław z → Boturzyna dzielą dobra. Stanisław otrzymuje m.in. G. (SP 2, 3902); [a. 1468] dz. Jakub [s. Jakusza] z Boturzyna h. Czewoja. 10 ł. kmiec., z których 4 włączone do folwarku ryc., 2 karczmy z rolami, 4 zagrody z rolami (DLb. 1 s. 57-8); 1478 Stan. Boturzyński sprzedaje za 2200 fl. węg. Janowi Szaszowskiemu [ze Spytkowic] swoją cz. w Boturzynie i Igołomii oraz G.; 1479 tenże Szaszowski sprzedaje za 800 fl. węg. Pawłowi z Dmosic [pow. sand.] wieś G. (GK 20 s. 757, 791-2, 1074); [po 1479] dz. Paweł Dmosicki h. Ostoja. Inne dane jw. a. 1468 (DLb. 2 s. 159); 1489, 1491 pobór z 2 ł.; 1490, 1492-4 pobór z 1 ł. (ŹD s. 443; RP 139, 166, 182, 196, 213); 1529 role folw. (LR s. 111, 303); 1495 Elżbieta ż. Mik. Potockiego ustępuje Janowi, Stanisławowi, Pawłowi i Feliksowi dzieciom zm. Pawła Dmosickiego z swojej oprawy posagowej na dobrach G.; 1520 br. Jan, Stanisław, Feliks i Paweł Glewscy z G. kwitują Mik. Potockiego z Święcic z ich macierzyzny całkowicie im spłaconej. Katarzyna ż. Jana i Zofia ż. Stanisława wyrażają swą zgodę (WAP Archiwum Potockich, Zbiory 108 s. 283 reg., 309 reg.).

5. 1403 Jakusz z Boturzyna pkom. królowej i wielkorządca krak., fundując altarię w kościele par. w Igołomi [Wielkiej], uposaża ją m. in. dzies. ze swoich ról w G. (Mp. 4, 1075; KK 2, 475); 1470-80 dzies. snop. wart. 1 grz. z ról folw. należy do prebendy w kościele par. w Igołomi, z reszty wsi dzies. snop. wart. 10 grz. do preb. Karniowskiej w kat. krak. (DLb. 1 s. 57-8; 2 s. 159-60); 1529 dzies. snop. wart. 1 1/2 grz. z ról folw. ww. prebendzie w Igołomi, dzies. snop. wart. 30 gr z ról folw. prebendzie Karniowskiej (LR s. 111, 303).

6. 1388 Zdziech „de Sechnow” i jego s. Michał pozywają Jana z G. o główszczyznę za zabitego kmiecia (SP 8 uw. 132/10).