KOTOWICE

(1385 de Kotouicz, 1388 de Cothouicz, de Gotouicz, de Kottouicz, 1397 de Cotovicz, 1399 Cotouice, 1400 Cottouice, 1433 Kothowicze, 1470-80 Chothowicze, Cothowycze, Kothkowycze) wieś, a po opustoszeniu w 2 połowie XV w. folwark, wchłonięty w XVI w. przez Borunice, Gunów i Ostrów, w końcu XVIII w. na miejscu wsi m.in. gaj dębowo-lipowy zw. Kotowiec w Ostrowie (Mat. do MWK s. 104), nazwa nie notowana w MV i na Mapie Obrębów, ok. 9 km na NE od Proszowic.

1. 1400 ziemia krak. (SP 8, 10846); [pow. prosz.]; 1470-80 par. Kościelec (DLb. 1 s. 51; 2 s. 167; 3 s. 294-5).

2. 1392 łąka i siedlisko k. K. między rolami gonowskimi [tj. wsi Gunów] → p. 3; 1398 Wierzchosław z Siedlisk [i K] uwalnia prep. kl. staniąt. ze sprawy o granice [między K. a Ostrowem] (SP 8, 7724); 1399 łąka między wsiami K., Ostrów i Gunów → Glew p. 3 (SP 8, 9409, a nie 9405 jak w haśle Glew); 1400 łąka zw. Głuszowska (Gluschowska) k. K. → p. 3 (SP 8, 10732)1Nazwa łąki urobiona najpewniej od nazwy wsi Głuchów, leżącej w pobliżu K; 1470-80 wieś opust. granicząca z Borunicami, Świeradzicami [dziś Sieradzice] i Ostrowem → p. 3 (DLb. 3 s. 294-5).

3. Własn. szlach., od 1400 kl. Benedyktynek w Staniątkach. 1385 kmiecie z K.2Wiadomość dotyczy bez wątpienia K. w pow. prosz., skoro kmiecie z K. procesują się z Imramem z Włostowic [pow. prosz.], Jaszkiem z Prokocic [pow. prosz.], Laszkiem Barkałą i Miczkiem Cieliczą oraz Boguchwałem (SP 8, 3910); 1388 Mikołaj ze Sławic i Zarogowa przeciwko Szczepanowi kmieciowi z K. o bezprawne wwiązanie się do dzies. (SP 8, 4793, 4793a, 4819, 4819a, uw. 118/5); → p. 4; 1389 Pietrasz z K. (SP 8 uw. 180/6); 1389-1400 Wierzchosław zw. Tabasz [h. Bylina] z K., Siedlisk w pow. lel. 1381-1401, Tęgoborza w pow. lel. 1388- 1400 i Mozgawy w pow. wiśl.. 1398-1401, mąż Wichny, ojciec Szczepana, Jana i Marcina Tabaszów z Siedlisk i Mozgawy (ZK 1c s. 424, 503-4; 2 s. 132, 176, 229, 345, 380, 382; 3 s. 459; SP 8, 5459, 6084, 6177, 6276, 6411, 6431-2, 7724, 8917, 9409; uw. 212/14, 229/118, 232/109, 233/18, 235/73, 238/35, 241/51 i 66, 245/26, 312/80; SP 2, 940, 947, 977); 1389 prep. kl. staniąt. procesuje się z Wierzchosławem z K. o łąkę (ZK 1c s. 13, 21)3Chodziło zapewne o łąkę na granicy K. z Ostrowem, należącym właśnie do kl. staniąt; 1390 Imram z Rogowa [pow. ksiąs.?] ustępuje za 60 grz. Wierzchosławowi z Siedlisk z zastawu w K. (SP 8 uw. 212/14); 1392 Jaszek Śmiłowic, zastępując Wierzchosława w sporze o łąkę, poprzez świadków potwierdził, że oddalił roszczenia kl. staniąt. o łąkę leżącą koło K. pomiędzy polami gonowskimi (ZK 1c s. 63); 1397 → Dobiesławice p. 3; Włodek z Kaliny ręcząc za Wierzchosława z K. ma zapłacić do ś. Stanisława [8 V] 20 grz. gr pras. Bernardowi z Kowalowa [par. Mironice] pod gwarancją wwiązania go do 2 kmieci [Wierzchosława] w Mozgawie, których trzyma Klemens z Nasiechowic (ZK 1c s. 503); 1398 Wierzchosław z K. w sprawie z Andrzejem z Czasławia o łan Mrozowski we Wronińcu ma stawić przed sądem Sieciesława z Czernichowa; Andrzej z Czasławia ma stawić zachodźcę w sprawie z Wierzchosławem z Siedlisk [i K.] o kmiecia we Wronińcu Małym (SP 8, 6597, uw. 241/66); Wierzchosław z Siedlisk [i K.] w obecności króla [na sądzie nadwornym] oddala roszczenia Jadwigi wd. po Ocie z Pilczy o 900 grz. (SP 8, 6579)4Już w 1397 r. taż Jadwiga procesowała się z Wierzchosławem z K. (SP 8 uw. 229/118); tenże ręcząc za Jaszka z Falkowic, ma zapłacić do ś. Mikołaja [6 XII] Wachnikowi z Dziekanowic [par. Działoszyce] 30 grz. monety posp. pod gwarancją zastawienia mu 2 kmieci w Mozgawie (SP 8, 7635); 1400 tenże Wierzchosław sprzedaje Zbyszkowi ze Stadnik za 200 grz. gr pras. dwie cz. połowy wsi Podlesie, które kupił od Małgorzaty i Klary cc. Jana z Dobiesławic, po matce; w ramach spłaty długu Zbyszek zastawia mu za 26 grz. łąkę zw. Głuszowską k. K. (SP 8, 10728-34); Wierzchosław z Siedlisk [i K.] sprzedaje za 215 grz. gr pras. i za sołectwo w Woli Nawojowej pod Tęczynem Janowi z Tęczyna kaszt. krak. wieś K. w ziemi krak. (SP 8, 10846); Jan z Tęczyna daje kl. staniąt. wieś K. za cz. dziedziny w Gnatowicach od strony Koniuszy (ZDM 4, 1152; DSZ 87; SP 8, 10847); 1402 Marcin z Wojsławic uwalnia Szczepana i jego matkę Wichnę z Siedlisk ze sprawy o dziedzinę K. (ZK 3 s. 459).

1433 Mikołaj włodarz z Świeradzic winien stawić przed sądem grodzkim krak. sędziego Żegotę z Łękawy i jego asesora Jana Szarbskiego dla rozsądzenia sprawy z Małgorzatą opatką kl. staniąt. o zbiegłych kmieci Pawła z Ostrowa i Macieja z K. Ci zeznali, że kmieci na miejscu osądzili i pobrali pamiętne. Kmiecie oddalili sądownie pretensje kl. staniąt. (GK 4 s. 973); 1470-80 własn. kl. staniąt. We wsi było przedtem 7 ł. kmiec. Kmiecie płacili z każdego łanu po: 1 grz. czynszu, 1/2 gr miodowego, 1/2 gr oprawnego, dawali po 20 jaj, 2 sery, 2 kapłony, 2 korce owsa miary prosz., pracowali 2 dni w tygodniu własnym wozem i pługiem, odrabiali powabę zimową i letnią. Obecnie wieś w całości opust. Z braku kmieci założony został folwark klaszt. Część ról odłączył od wsi K. Stanisław z Tęczyna i przyłączył do wsi król. → Borunice, którą trzyma w zastawie po swej żonie. Kmiecie z Borunic otrzymawszy te role do zasiania i uprawy zniszczyli przez zaoranie stare granice. W K. jest karczma z rolami płacąca 2 grz. czynszu i dająca jeden kamień łoju, oraz 4 zagrody z rolami, z których zagrodnicy płacą 1 wiard. czynszu i pracują 1 dzień tygodniowo pieszo [na folwarku]. Karczmarz i zagrodnicy odrabiają powabę zimową i letnią (DLb. 1 s. 51; 2 s. 167; 3 s. 294-5); 1529 w K. role folw. (LR s. 213).

4. 1388 Szczepan kmieć z K. ma stawić przed sądem swego dziedzica w sprawie z Mikołajem ze Sławic o pr. niem.; Mikołaj z Świeradzic dowodzi przed sądem, iż K. posiada pr. niem. (SP 8 uw. 123/8, 128/13); 1423 opatka kl. staniąt. okazuje w sądzie dok. Władysława Łok. poświadczający, że wynienione imiennie wsie klaszt., m. in. K., posiadają pr. niem. (GK 2 s. 205)5W dok. Władysława Łok. z 1317 r. (Pol. 3, 76) oczywiście brak K., gdyż jeszcze wówczas nie należały do kl. staniąt.

5. 1470-80 dzies. snop. wart. 7 grz. z ról karczemnych, zagrodniczych i folwarcznych w K. wikarii prebendy posądzkiej w kat. krak., dzies. kon. z tych ról po 4 wiązki dla tejże wikarii, dzies. snop. z niektórych ról folw. plebanowi w Kościelcu (DLb. 1 s. 51; 2 s. 167; 3 s. 294-5); 1529 dzies. snop. wart. 6 grz. z ról folw. w K. wikarii kotowickiej [posądzkiej] w kat. krak. (LR s. 213).

1 Nazwa łąki urobiona najpewniej od nazwy wsi Głuchów, leżącej w pobliżu K.

2 Wiadomość dotyczy bez wątpienia K. w pow. prosz., skoro kmiecie z K. procesują się z Imramem z Włostowic [pow. prosz.], Jaszkiem z Prokocic [pow. prosz.], Laszkiem Barkałą i Miczkiem Cieliczą oraz Boguchwałem.

3 Chodziło zapewne o łąkę na granicy K. z Ostrowem, należącym właśnie do kl. staniąt.

4 Już w 1397 r. taż Jadwiga procesowała się z Wierzchosławem z K. (SP 8 uw. 229/118).

5 W dok. Władysława Łok. z 1317 r. (Pol. 3, 76) oczywiście brak K., gdyż jeszcze wówczas nie należały do kl. staniąt.