DOBROGOSZCZYCE

(1381 Dobragosczicz, 1421 Dobrogoszczicze, 1440 Dobrogosczycze, 1494 Dobrogosczicze, 1530 Dobrogosczice, 1597 Dobrogoschicze) 9 km na SW od Lelowa.

1. 1530, 1581 pow. lel. (RP k. 55; ŹD s. 68); 1470-80 n. par. Staromieście (DLb. 1 s. 224-5).

2. 1597 granice między wsiami należącymi do zamku Bobolice, Zdowem i Sadowiem Pustym, a wsiami należącymi do urzędu wwdy krak. D., Podlesice i Rzędkowice (Zętkowice), idą kopcami narożnymi dóbr bobolickich Tomiszowice, Lgota i Zdów, kopcami narożnymi wsi Bliżyc i D. i stąd idą do drogi z Bobolic do młyna Zdowskiego, następnie zwracają się w kierunku wschodnim i idą kopcami, z których jeden leży przy stawie i młynie zw. Pilny należącym do Bobolic, następnie idą ponad rz. płynącą ze Zdowa i przez stawy i kopcami do drogi od młynów zdowskich do Rzędkowic i tą drogą idą na zachód za kopcami do drogi głównej z Włodowic do Lelowa przez Zdów, przechodzącą tę drogę i zwracają się na zachód do starej drogi do Kotowic (ZK 410 s. 157-161).

3. Własn. urzędu wwdy krak. 1381 Paweł z D. woźny sądowy (SP 8, 870); 1421 Bartłomiej z D. (ZK 312 s. 206); 1470-80 wieś urzędu wwdy krak., we wsi 9 ł. kmiec., 1 karczma z rolami, folwark wwdy krak. z rolami (DLb. 1 s. 224-5); 1530 pobór z 3 ł. (RP k. 55).

4. 1581 łan sołtysi w D.1W 1605 r. Szczęsny Chodakowski wykupił sołectwo w D. od Tomasza Krzyskowskiego, Stanisława wójta i Grzegorza Dżynka poddanego (A. Kiełbicka, Studia nad sołectwami w woj. krak. w XV1-XVIII w., Toruń 1964, s. 112-3) (ŹD s. 68).

5. 1440 Mikołaj pleb. połowy kościoła Wszystkich Świętych w Krakowie i kan. tarnowski zaświadcza w swoim testamencie, m. in., iż dzies. z D. należy do altarii Ś. Katarzyny w kat. krak. i zapowiada ściągnięcie długów od m. in. Jana z Czyżowa [pow. wiśl.] kaszt. krak. w wysokości 40 grz. za dzies. [snop.] w D., którą ten gwałtem kazał wymłócić (ZDK 2, 411); 1470-80 dzies. snop. z 9 ł. kmiec. i karczmy z rolami altarii Ś. Katarzyny w kat. krak.; dzies. snop. z folwarku wwdy krak. plebanowi we Włodowicach (DLb. 1 s. 224-5); 1529 dzies. snop. z ról 1 kmiecia w D. wart. 3 wiard. plebanowi we Włodowicach; meszne ze wsi Kroczyce, D., Podlesice, Siemierzyce w wysokości 40 miar zboża i tyleż owsa miary lelowskiej wart. 3 grz. 31 gr (LR s. 112).

6. 1494 Maciej s. Mikołaja z D. studentem Ak. Krak. (Ind. s. 193).

7. W. Pałucki, Studia nad uposażeniem urzędników ziemskich w Koronie u schyłku XVI wieku, Warszawa 1962, s. 126.

1 W 1605 r. Szczęsny Chodakowski wykupił sołectwo w D. od Tomasza Krzyskowskiego, Stanisława wójta i Grzegorza Dżynka poddanego (A. Kiełbicka, Studia nad sołectwami w woj. krak. w XV1-XVIII w., Toruń 1964, s. 112-3).